Geactualiseerde Rijksbrede MVI-criteria beschikbaar via nieuwe webtool

Geactualiseerde landelijke criteria voor maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) zijn vanaf nu gemakkelijk op te zoeken via een webtool. De tool geeft criteria op drie ambitieniveaus.

CO2-duurzaam-13

​Het Rijk stelt al jaren inkoopcriteria beschikbaar voor het realiseren van sociale, innovatieve en duurzame inkoop. Dat sluit aan bij het kabinetsbeleid om de inkoopkracht van overheden te benutten voor de duurzame transitie van Nederland.​

Webtool beschi​​kbaar

De Rijksoverheid en vele andere overheden hebben zich eraan gecommiteerd om bij 45 impactvolle productgroepen altijd MVI-eisen toe te passen. Het Rijk stelt de criteria beschikbaar via de MVI-criteriatool op www.mvicriteria.nl​.

Om de criteria actueel te houden en te verbeteren, worden deze jaarlijks beoordeeld en waar nodig aangepast. ​​

Waarom is dit van belang voor u als transportond​​ernemer?

Voor transportondernemers is het belangrijk te weten dat er door overheden op MVI gestuurd wordt. Bijvoorbeeld bij het inkopen van transportdiensten. Bij de aanbestedingen szullen opdrachtgevers steeds meer letten op MVI-aspecten zoals duurzaamheid.

Na de zomerperiode zal een meer uitgebreide revisie starten, specifiek gericht op de inkoop van transportdiensten. TLN zal betrokken zijn bij de voorbereidingen en onderhandelingen. Wij houden u op de hoogte.​