Geef op tijd definitieve NOW-aanvraag door

Het UWV waarschuwt ondernemers om op tijd de definitieve NOW-1-aanvraag in te dienen. Als dat niet vóór 31 oktober gebeurt, moet het eerder ontvangen voorschot volledig terugbetaald worden.

administratie

Ruim 139.000 bedrijven ontvingen een voorschot voor de eerste periode van de NOW, die liep van maart tot en met mei 2020. Sinds oktober vorig jaar kunnen ze de definitieve berekening aanvragen. Tot nu toe hebben zo’n 55.000 ondernemers dat gedaan. Ruim 84.000 deden dit nog niet. Het UWV roept bedrijven op om de definitieve aanvraag op tijd in te dienen.

Definitieve aanvraag
Om voor NOW in aanmerking te komen, dien je per aanvraagperiode twee aanvragen in te dienen: de voorlopige en een definitieve aanvraag. Bij de voorlopige aanvraag wordt het omzetverlies geschat, aan de hand waarvan het voorschot wordt berekend. Later, na afloop van de subsidieperiode, moet nog een definitieve aanvraag worden ingediend, en wordt het definitieve omzetverlies doorgegeven. Daarna wordt ook de definitieve subsidie vastgesteld. Vervolgens is ook duidelijk of een bedrijf te veel, of te weinig subsidie heeft ontvangen.

Wees op tijd!
De definitieve aanvraag van NOW-1, die betrekking had op de loonperiode 1 maart tot en met 31 mei 2020, moet uiterlijk 31 oktober a.s. zijn ingediend. Dat lijkt nog ver weg, maar sommige bedrijven moeten bij de aanvraag of een accountantsverklaring, of een derdenverklaring bijvoegen. En omdat de accountants het erg druk hebben, kan dat wel eens wat meer tijd vragen dan verwacht. Ga daarom tijdig met die definitieve aanvraag aan de slag en zorg ervoor dat die tijdig bij het UWV ligt.

Definitieve NOW-2-aanvraag
Het is inmiddels ook mogelijk om de definitieve NOW-2-aanvraag in te dienen. NOW-2 had betrekking op de loonperiode juni tot en met september 2020. Het indienen van de definitieve NOW-2-aanvraag kan nog tot en met 5 januari 2022. Maar mocht je slechts NOW-1 en -2 aangevraagd hebben, en mocht je een derden- of accountantsverklaring mee moeten sturen, dan kun je proberen e.e.a. te combineren. Overigens zullen er wel 2 aparte definitieve aanvragen ingediend moeten worden, maar wellicht is het mogelijk dat de accountant of derde die de verklaring op moet stellen, zijn werk combineert.