‘Geef prioriteit aan transport in onderhandelingen handelsrelatie EU-VK’

De Europese koepelorganisaties IRU (waarvan TLN lid is) en ESC (waarvan evofenedex lid is) doen een dringend beroep op onderhandelaars Michel Barnier en premier Johnson om in de onderhandelingen over een toekomstige handelsrelatie prioriteit te geven aan transport.

In een gezamenlijke brief stellen beide koepels dat, als je geen goede afspraken maakt op transportgebied, de economieën van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zwaar getroffen kunnen worden. De koepels bepleiten dan ook een speciaal hoofdstuk dat gewijd is aan transport. Pas als dat goed geregeld is, kan de handel tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, afhankelijk van de toekomstige handelsdeal, zonder al te grote problemen verlopen.

Zo frictieloos mogelijk

Net als de koepels bepleit TLN een zo frictieloos mogelijk vervoer na de Brexit, waarin de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk elkaars vergunningen, certificaten en kwalificaties erkennen. Een vergunningenquotasysteem moet worden voorkomen. Dat zou namelijk betekenen dat het vervoer weer afhankelijk wordt van het beschikbaar hebben van een ritmachtiging. Dat is terug naar de Middeleeuwen, aldus TLN.

Innovatie en digitale oplossingen

De koepels dringen verder aan op innovatieve en digitale oplossingen, om de administratieve last na 31 december 2020 zo beperkt mogelijk te houden.