Geen besluit Europees Parlement over Mobility Package

De Transportcommissie van het Europees Parlement nam vandaag geen besluit over het grootste deel van het Mobility Package. Het bewijst eens te meer dat het beter is ‘het pakket uit te pakken’ en de onderdelen als losse wetten te behandelen, vindt TLN.

Flags in front of the European Parliament tilt-shift

​Tijdens een chaotisch verlopen stemming nam de Transportcommissie, bestaande uit Europarlementariërs gespecialiseerd in transport, alleen het voorstel over cabotage aan. Voor de andere twee voorstellen in het Mobility Package (deel 1), dat nieuwe regels voor de Europese transportsector moet brengen, was geen meerderheid. Het gevolg hiervan is dat alle voorstellen vast blijven zitten.

Nu duurt het nog langer

Nu duurt het dus nog langer voordat er duidelijkheid komt over de regels in het Europese wegvervoer. Dat betreurt TLN. De branchevereniging ziet als oplossing dat dit pakket aan maatregelen ‘uitgepakt wordt’, zoals TLN-directeur Jan Boeve eerder deze week al aangaf​​. Dan kunnen de parlementariërs stemmen over die losse onderdelen en hoeven ze niet óf voor, of tégen het gehele pakket te stemmen. En dan komt er op sommige onderdelen dus sneller duidelijkheid.

Wel eens over cabotage

De parlementariërs werden het vandaag wél eens over cabotage: dat wordt niet verder geliberaliseerd, maar wel simpeler gemaakt. Parlementariërs stemden in om de periode van cabotage te beperken tot drie dagen, met daarnaast een cooling off-periode van 60 uur. ​Hiermee moet worden voorkomen dat een voertuig snel even de grens overgaat om direct daarna in diezelfde lidstaat steeds weer opnieuw te kunnen caboteren. TLN vindt dat positief, want dit voorkomt systematische cabotage.

Niet eens over rij- en rusttijden

TLN had gehoopt dat op een ander dossier, rij- en rusttijden, ook meer duidelijkheid zou komen. Helaas kon er geen meerderheid gevonden worden voor het voorstel van rapporteur Wim van de Camp om onder andere de rust in de cabine toe te staan op een beveiligde parkeerplaats met voldoende voorzieningen. TLN steunt dit voorstel. Vooral ook omdat er op dit moment nog onvoldoende slaapfaciliteiten (zoals hotels) in de buurt van veilige parkeerplekken zijn. En ook omdat er op dit moment nog te weinig beveiligde parkeerplaatsen zijn in Europa. Wanneer chauffeurs hun wekelijkse rust wel op een beveiligde parkeerplaats mogen doorbrengen, zijn die parkeerplaatsen eerder rendabel te maken. En zullen ondernemers dus eerder geneigd zijn zo’n parkeerplaats te bouwen en beheren.

Als er voldoende van zulke plaatsen zijn, kunnen alle chauffeurs hun rust op een fatsoenlijke manier genieten. Als er dan ook een regel komt dat zij eens in de vier weken hun rust thuis moeten​ genieten, boeken we daadwerkelijke vooruitgang. ​

Ook niet eens over detachering

Ook een oplossing voor de detacheringsrichtlijn kon niet rekenen op een meerderheid in het Parlement. In het huidige voorstel krijgt een buitenlandse chauffeur vanaf dag één het loon betaald van het land waarin hij rijdt, met uitzondering van transito- of bilateraal vervoer (vervoer van land A naar land B en weer terug). Maar in het voorstel zit ook een ingewikkelde uitzondering, waarbij de vervoerder in doorkruisende lidstaten nog één heen- en één of twee terugritten mag doen,  als hij tenminste niets heeft bijgeladen. Dat maakt de handhaving op detachering nog complexer dan nu al het geval is.

Hoe nu verder?

TLN verwacht dat nu de belangrijkste onderdelen uit het pakket zijn weggestemd er ook geen plenaire stemming komt over het cabotagevoorstel. De kans dat voor de Europese verkiezingen überhaupt nog een akkoord op het Mobility Package wordt bereikt, acht TLN nu uiterst klein.