Gemeentelijke publicaties concept-verkeersbesluiten zero-emissiezones

De hieronder genoemde gemeenten hebben hun concept-verkeersbesluit met betrekking tot de zero-emissiezones gepubliceerd. Hierop kunnen individuele bedrijven en andere stakeholders een zienswijze indienen.

03102023 – De Rooy Transport – Elektrisch 2 – RV
Foto: De Rooy Transport-Logistiek

TLN zal namens de sector op alle publicaties reageren in lijn met ons eerder gepubliceerde artikel.
Daarnaast wordt onder meer gelet op bereikbaarheid van bedrijfsterreinen die binnen de aangekondigde zero-emissiezone vallen.

Rotterdam: (einddatum zienswijze 29 oktober)
Maastricht: (einddatum zienswijze 2 november)
Amsterdam: (einddatum zienswijze 23 oktober)

Kijk voor meer informatie op onze website over stadslogistiek.