Geslaagde Brexit-dag: in één keer volledig op de hoogte

Ruim 300 wegvervoerders, logistiek dienstverleners, verladers en stakeholders kwamen op 7 maart bijeen in Zoetermeer voor de ‘Get ready for Brexit’-bijeenkomst, een gezamenlijk initiatief van TLN en evofenedex.

Brexit20bij20TLN

Brexit vanuit Nederlands perspectief

Het ochtendprogramma bestond uit presentaties die het Nederlandse perspectief op de Brexit belichtten.

  • Douane

Na het openingswoord van TLN-directeur Jan Boeve leidde Elmer de Bruin, Brexit-coördinator bij TLN, de aanwezigen door het programma, dat begon met een presentatie van Roel van ’t Veld, Brexit-coördinator bij de Nederlandse Douane. Van ’t Veld beschreef het pad naar 29 maart, de dag van de Brexit. Zijn conclusie: volgende week gaan de verschillende stemrondes in het Britse parlement meer duidelijkheid verschaffen. Maar één ding staat nu alvast, aldus Van ’t Veld: ‘Er zal, als er geen enkele vorm van uitstel komt, na 29 maart hoe dan ook sprake zijn van douaneformaliteiten. Een goede en tijdige voorbereiding is dus echt nodig.’

  • NVWA

Peter Verbaas, Brexit-coördinator bij de NVWA, lichtte de zes Brexit-pijlers toe waarop de NVWA haar Brexit-voorbereiding stoelt. ‘Het gaat allereerst om voldoende capaciteit, daarom werven we inmiddels ook dierenartsen in Zuid- en Oost-Europa. Maar het is ook van belang om over voldoende faciliteiten te beschikken, bijvoorbeeld als het gaat om zogenoemde Buitengrens Inspectie Posten.’ Tevens benadrukte Verbaas de noodzaak om goede ict voorhanden te hebben, zowel intern (bij de NVWA zelf) als extern (tussen de NVWA en de aangesloten bedrijven). Tot slot ging Verbaas nog kort in op het ketenproces, de noodscenario’s en de communicatie – alle drie van grote waarde in de voorbereiding op een zo’n soepel mogelijke Brexit.

  • TLN/FENEX

Wat een expediteur kan betekenen in relatie tot de Brexit, vertelde Stefan Verhagen, beleidsadviseur Douanezaken bij TLN/FENEX. Hij schetste in vogelvlucht de meerwaarde van een expediteur, die bijvoorbeeld een wegvervoerder kan ontzorgen bij de complexe douaneaangifte die na de Brexit vereist is. Hij sloot af met een welgemeend advies: ‘Spreek met uw klant duidelijk af wie wat gaat doen – ook hier is een goede voorbereiding het halve werk.’

  • Portbase

De ketenbrede oplossing ‘Get ready for Brexit’ biedt voor ondernemers tal van handvatten om de voorbereiding op de Brexit goed en tijdig te kunnen insteken. Marty van Pelt, manager business relations & communications bij Portbase, benadrukte dat met een goed gebruik van de geboden oplossing een maximale doorstroming in de haven is te garanderen, met zo min mogelijk frictie. ‘Informatie in de keten delen, of eigenlijk vooruitsturen, gaat u echt verder helpen. En andersom is het ook helder: ontbreekt er informatie of een document aan de grens, dan gaat de slagboom dicht en mist u letterlijk de boot.’

Brexit vanuit Brits perspectief

Het middagprogramma bestond uit presentaties die het Britse perspectief op de Brexit belichtten.

  • British Embassy

De Britse ambassadeur in Nederland, Peter Wilson, dankte TLN en evofenedex hartelijk voor het geboden podium en onderstreepte vervolgens het belang van een soepel functionerende transport- en logistieksector. Immers, daar profiteren zowel Nederland als Groot-Brittannië van. ‘Onze onderlinge relatie is altijd sterk geweest en moet ook na 29 maart sterk blijven’, aldus Wilson.

  • Border Force

Woorden van dezelfde strekking sprak Karen Wheeler, director general bij de Border Force (BF). ‘Ons belangrijkste doel is het realiseren van een grenssituatie die optimaal functioneert. We geven boven alles prioriteit aan een soepele doorgang van goederen aan de grens.’ Het welslagen hiervan is ook voor de Britten cruciaal; volgens Wheeler handelen 145.000 Britse bedrijven enkel met de Europese Unie en staan 135 Britse havens in contact met het vasteland van Europa.

  • Eurotunnel

John Keefe, director of public affairs bij Eurotunnel, ziet dat belang ook. ‘We doen er alles aan om ook na de Brexit 400 treinen per dag door de tunnel te laten rijden.’ Om te illustreren hoe Eurotunnel dit denkt te kunnen doen na 29 maart, noemde hij de realisatie van extra douanefaciliteiten en bewaakte parkeerplaatsen aan Franse zijde. ‘Wij doen het maximale om het verkeer ook na de Brexit op soepele wijze door de tunnel te laten stromen. Het is nu aan bijvoorbeeld de importeurs om ook hun zaken maximaal op orde te hebben.’

  • HMRC, Department for Transport, DEFRA, FSA

Het middagprogramma werd afgerond door vertegenwoordigers van de Britse Douane (HMRC), het Britse ministerie van Transport (Department for Transport) en de Britse NVWA (DEFRA). Voornaamste conclusie was hier dat aan Britse zijde de intentie bestaat om ook na de Brexit de bestaande Eurovergunning en cabotageregeling te accepteren. Want ook de Britse delegatie beklemtoonde dat een soepele doorgang van goederen aan de grens boven alles gaat.

Andere conclusies waren dat op termijn een Brits EORI-nummer nodig is voor de noodzakelijke pre-declaration en dat er na de Brexit nog ruimte is om vertrouwd te raken met zaken als de Entry Summary Declaration (ENS), het Movement Reference Number (MRN) en de Transitional Simplified Procedures (TSP). Verder werd benadrukt dat de Brexit formeel start op 29 maart om 23.00 uur Britse tijd en 24.00 uur Nederlandse tijd. Goederen die voor die tijd op weg zijn gegaan naar Groot-Brittannië of Nederland vallen nog onder het huidige regime.

Zorgen vanuit de zaal werden ook geadresseerd door de Britse delegatie. Die garandeerde bijvoorbeeld een soepele ict die inderdaad de verwachte 200 miljoen extra declaraties op jaarbasis kan verwerken. Ook zal er voldoende personeel voorhanden zijn om de Brexit in goede banen te leiden. Bij de HMRC worden 2.500 extra mensen ingezet, bij de BF zo’n 1.000 extra. En DEFRA zei toe te kiezen voor ‘een minimale impact’ als het gaat om de (extra) noodzakelijke controles bij food en feed transporten van en naar Groot-Brittannië.

  • Europese Unie

Tot slot volgde nog de opmerking dat in de week van 11 maart extra handvatten worden verwacht vanuit Brussel, om alle betrokkenen optimaal voorbereid door de Brexit te leiden. Maar ook websites als
www.getreadyforbrexit.eu en
www.brexitloket.nl helpen de betreffende ondernemers waar mogelijk bij hun voorbereiding op de Brexit.