Gewijzigd Tracébesluit Blankenburgverbinding

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft een gewijzigd Tracébesluit voor de Blankenburgverbinding vastgesteld.

blankenburgverbinding1
blankenburgverbinding1

​​In het wijzigingsbesluit is vastgelegd op welke wijze de gevolgen van stikstofdepositie op natuur – als gevolg van de Blankenburgverbinding – worden gecompenseerd. De komst van de nieuwe verbinding is van groot belang voor de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven en de regio.

Inzet TL​N

TLN heeft recent samen met Deltalinqs, evofenedex en VNO-NCW West een brief gestuurd naar de minister, met de oproep om vertraging in het proces van de Blankenburgverbinding te voorkomen. TLN is dan ook tevreden over het gewijzigde Tracébesluit daarvoor kan zorgen.

De nieuwe verbinding is van groot economisch belang voor de mainport Rotterdam. De Blankenburgverbinding zorgt ook voor een verbetering van de veiligheid, omdat er meer alternatieve routes beschikbaar komen.

Waarom een gew​ijzigd Tracébesluit?

Met het gewijzigde Tracébesluit kan de Raad van State een uitspraak doen in de lopende beroepsprocedure over de Blankenburgverbinding. Het oorspronkelijke Tracébesluit was  gebaseerd op de  PAS (Programma Aanpak Stikstof). In een recente beroepszaak heeft de Raad van State verduidelijkende vragen over de PAS gesteld aan het Europese Hof van Justitie.

Aangezien de beantwoording door het Hof naar verwachting nog op zich laat wachten is voor een gewijzigd Tracébesluit gekozen waarin er geen relatie meer met de PAS is. Hierdoor kan vertraging voor de openstelling van de Blankenburgverbinding worden voorkomen.

​Nog geen schop in de grond

Rijkswaterstaat start met de daadwerkelijke bouw van de Blankenburgverbinding als er een onherroepelijk Tracébesluit is. Rijkswaterstaat is eerder al gestart met voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels en leidingen, archeologisch onderzoek en grondverwerving om ervoor te zorgen dat de bouw tijdig kan starten.

De openstelling van de nieuwe Blankenburgverbinding staat gepland voor 2022-2024. Dan kunnen automobilisten gebruik maken van de nieuwe wegverbinding tussen de A20 en de A15.

Blankenburgverbin​ding

Het wordt steeds drukker op de Nederlandse wegen. Ook in de Rotterdamse regio neemt het verkeer naar verwachting de komende jaren sterk toe. De nieuwe weg gaat een goede bijdrage leveren aan een betere bereikbaarheid van de haven van Rotterdam en aan een robuust verkeersnetwerk voor de regio Rotterdam.

De Blankenburgverbinding is een nieuwe weg (de A24) die de A15 en A20 met elkaar verbindt ten westen van Rotterdam. Ook wordt de A20 tussen Kethelpl​ein en de aansluiting op de Blankenburgverbinding verbreed. De nieuwe verbinding komt te liggen aan de westkant van Vlaardingen en de oostkant van Rozenburg.​

Meer in​​formatie

Meer informatie staat op www.blankenburgverbinding.nl​​