Gewijzigde ‘Regeling tachografen’

Vanaf 15 juni 2019 treedt de gewijzigde ‘Regeling tachografen’ in werking. Deze regeling geldt voor de werkplaatsen met tachograaftechnici en is aangepast op de komst van de smart tacho in nieuw geregistreerde voertuigen.

Digitach_nieuw-12

​De uitvoering van Europese regels maakt het opstellen van nationale regels omtrent de erkenning van tachograaftechnici, werkplaatsen en voertuigfabrikanten die werkzaamheden aan tachografen verrichten noodzakelijk. De ministeriële regeling bevat regels die voor de uitvoering van de Europese regels noodzakelijk zijn, zodat er adequaat gehandhaafd kan worden via een erkenningenstelsel en duidelijke eisen aan de procedure van de werkzaamheden.

De regels die gesteld worden

Daartoe worden regels gesteld over:

  • de eisen aan werkplaatsen waar werkzaamheden aan tachografen uitgevoerd mogen worden, zodat degene die de beschikking heeft over deze werkplaats de erkenning tachografen kan aanvragen;
  • de eisen aan een erkenning van tachograaftechnici;
  • de eisen aan mobiele onderzoekseenheden;
  • de eisen aan de uitvoering van de werkzaamheden aan tachografen;
  • het bewaren van gegevens uit de tachograaf;
  • toezicht en handhaving door de Dienst Wegverkeer (RDW);
  • het overgangsrecht.

Meer duidelijkheid

Deze regels moeten zorgen voor meer duidelijkheid voor de verschillende betrokken partijen, zodat zij geholpen worden hun werkzaamheden op een zo goed mogelijke manier uit te voeren, overtredingen (bewust of onbewust) worden teruggedrongen en effectief kan worden gehandhaafd. In de regeling is vastgelegd wanneer de werkplaatskaart, naast eerste activatie, kalibratie en downloaden gebruikt mag worden. Dit is voor toetsing van een tachograaf voor de eerste ingebruikname van een voertuig of tachograaf, of voor de reparatie van een tachograaf of bij andere aan de tachograaf gerelateerde werkzaamheden.