Gezamenlijk onderzoek naar aanpak cyber crime

TNO, SmartPort, Air Cargo Netherlands, Havenbedrijf Rotterdam, Cargonaut, REQON Security en TLN gaan met een scan de kwetsbaarheden binnen de logistieke keten in kaart brengen.

iStock-533354624-1

​Het gezamenlijke initiatief wil enerzijds het belang van cyber security benadrukken en anderzijds concrete handreikingen bieden om de beveiliging tegen cyber crime te verbeteren. Ruim 40% van de bedrijven in de logistieke sector heeft al eens te maken gehad met een vorm van cyber crime of hacking.

Vragenlijst invullen

U kunt uw eigen bedrijf en andere bedrijven in de logistieke sector helpen bij het verbeteren van de cyber security door deze vragenlijst in te vullen. Na iedere set van gemiddeld vier vragen ontvangt u een tip om de cyber security van uw organisatie te verbeteren.

Het invullen van de vragenlijst kan tot en met 30 april.

Begin 2020 resultaat

De onderzoeksresultaten worden begin 2020 verwacht in de vorm van best practices en concrete handreikingen om de cyber security van bedrijven in de logistieke keten te verbeteren.