Goede handelsrelatie kan door Brexit geschaad worden

Nederland en Groot-Brittannië hebben een goede handelsrelatie. De komende Brexit kan deze band behoorlijk schaden.

GB-5

In de Tweede Kamer was TLN-voorzitter Arthur van Dijk spreker tijdens het rondetafelgesprek met de Commissie van Europese Zaken over de Brexit. “Gezien de intensiteit van de transport over en weer, niet in het minst het veelvuldige just in time transport, is een soepel verloop van de handel tussen Nederland en Groot-Brittanïe van groot belang. Genoeg redenen om voor een zachte Brexit te kiezen.”, aldus Arthur van Dijk TLN-voorzitter.

Grote achterstanden

Transport en Logistiek Nederland (TLN) maakt zich verder ook zorgen over de douanesituatie in Groot-Brittannië. Zo zouden er op dit vlak grote achterstanden bestaan op het gebied van ICT. Terwijl een moderne automatisering juist noodzakelijk is om goederenstromen in juiste banen te leiden.

Gebrek aan douanekennis

Verder bestaat er een groot gebrek aan gedegen douanekennis, want met de douane unie ontbrak jarenlang de noodzaak om hierin flink te investeren. Experts zijn van mening dat deze achterstand niet in twee jaar is in te halen. Zij waarschuwen het bedrijfsleven dan ook voor urenlange wachttijden in de havens van Groot-Brittannië. De vervoerskosten zullen hierdoor oplopen, terwijl de efficiency tegelijkertijd zal dalen.

Verschillende scenario’s

Er zijn verschillende manieren waarop Groot-Brittannië de Europese Unie kan verlaten. Het uiteindelijke scenario is afhankelijk van het lopende onderhandelingsproces. TLN hoopt dat Groot-Brittannië bijvoorbeeld gaat kiezen voor deelname aan de Europese Economische Ruimte (EER) en/of de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA).

Belangrijke bestemming

Nederland staat op de derde plaats wat betreft de uitvoer naar Groot-Brittannië, met een waarde van €47.7 miljard per jaar. Andersom voert Groot-Brittannië jaarlijks goederen vanuit Nederland in ter waarde van €42.7 miljard per jaar. TLN heeft maar liefst 600 leden die actief zijn op Groot-Brittannië. Dagelijks maken zij 500 ritten van en naar dit land.