Grensoverschrijdend transport met e-CMR een feit

De papieren vrachtbrief is op zijn retour. Op 19 januari zijn goederen voor het eerst papierloos een Europese grens gepasseerd. Het gaat om een partij Spaanse sinaasappels die is vervoerd naar Perpignan in Frankrijk.

Spaanse20sinaasappelen-1

Als initiatiefnemers van Transfollow, de standaard voor de digitale vrachtbrief, zijn TLN en EVO positief over deze belangrijke stap in het documentloos internationaal vervoer. Digitalisering in de logistieke sector is een belangrijke manier om verdere efficiency en reductie van operationele kosten te realiseren.

Pilotproject

In Nederland kan sinds 2015 met een digitale CMR-vrachtbrief worden gewerkt voor binnenlands vervoer. Vanuit Nederland is een grensoverschrijdende inzet van de e-CMR nog niet mogelijk, maar een Benelux-pilotproject wordt op dit moment voorbereid. TLN en EVO verwachten dat deze pilot in de tweede helft van 2017 van start zal gaan.

Document

De CMR-vrachtbrief is een officieel document dat verplicht is bij een internationale transportopdracht. Met de ondertekening van het document maken verlader en vervoerder afspraken over de zending, verzekering van de goederen en aansprakelijkheid bij schade. Digitalisering van dit 80 jaar oude document maakt veel administratieve handelingen voor verzending, verrijking en archivering van het document overbodig. Bovendien krijgen ketenpartners direct inzicht in het verloop en de status van het transport. Een belangrijk voordeel is dat de factuur door de vervoerder kan worden verzonden zodra de goederen zijn geleverd.