Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen verschenen

Zaken als het afsluiten van bruggen of waterwegen en het opbreken van straten zijn aan de orde van de dag. Indien een bedrijf hierdoor verhoudingsgewijs erg zwaar wordt getroffen, dan kan recht op schadevergoeding (nadeelcompensatie) ontstaan.

Schadevergoeding20wegafsluitingen-1

​Door stremmingen in de infrastructuur kan schade ontstaan doordat transportbedrijven flink moeten omrijden om hun afleveradressen te bereiken of omdat winkels tijdelijk ontoegankelijk worden. Dergelijke schade wordt in het algemeen niet vergoed, aangezien dergelijke (tijdelijke) werkzaamheden behoren tot het normaal maatschappelijk (ondernemers)risico. Echter, in het geval dat een bedrijf verhoudingsgewijs erg zwaar wordt getroffen door bepaalde stremmingen, heeft hij wellicht recht op een schadevergoeding, ofwel nadeelcompensatie.

Niet eenvoudig

In de praktijk is het niet eenvoudig te bepalen of een bedrijf in aanmerking komt voor nadeelcompensatie. Overheden hanteren sterk uiteenlopende regels voor het toekennen van nadeelcompensatie, of hebben hiervoor soms in het geheel geen beleid. Veel overheden hanteren bij de invulling van het normaal maatschappelijk risico bovendien een hoge omzetdrempel (15% van de jaaromzet), waardoor ondernemingen nauwelijks in aanmerking komen voor schadevergoeding bij tijdelijke infrastructurele werken.

Redelijk en voorspelbaar

Dit was voor TLN en VNO-NCW reden om stevig aan de bel te trekken bij de verantwoordelijke minister, die erkende dat de uitkomsten van nadeelcompensatieverzoeken redelijk en voorspelbaar zouden moeten zijn en dat alles tegen acceptabele kosten. Hij deed tevens de toezegging om een breed gedragen handleiding te zullen ontwikkelen voor de omgang met verzoeken om nadeelcompensatie.

Uitvoerig beschreven

In de handleiding zijn de bijzondere aspecten (kostenkarakteristieken) van transportondernemingen uitvoerig beschreven en aangevuld met een rekenvoorbeeld. Helder is dat de handleiding zijn waarde in de praktijk nog moet bewijzen. Daarom zal de handleiding over 2 jaar worden geëvalueerd, door overheid en met belanghebbenden, om na te gaan in hoeverre de handleiding eventueel aanpassing behoeft.

  • Inmiddels is de handleiding nadeelcompensatie ook naar de Kamer gestuurd (zie deze website)