Havenbedrijf Rotterdam ziet duurzaam perspectief

Onderzoek van het Wuppertal Institut maakt inzichtelijk op welke manieren de Rotterdamse industrie haar CO2-uitstoot drastisch kan reduceren. Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam, reageert positief op de uitkomsten.

Rotterdamse20haven-1

​Het onderzoek vond plaats in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam, dat de ambitie heeft het havengebied tot koploper in de energietransitie te maken. De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat CO2-reductie tot wel 98% haalbaar lijkt door gebruik te maken van meerdere technieken.

Overstappen

Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: ‘Het onderzoek laat zien dat drastische CO2-reductie mogelijk is en dat verschillende projecten waar we op dit moment aan werken heel goed in de uitgewerkte transitiepaden passen. Maar het rapport laat ook zien dat bedrijven in de komende decennia voor een groot deel op andere technologie moeten overstappen.’

Klein beginnen

Hij vervolgt: ‘De energietransitie is een proces van veel stappen, door veel partijen, over een lange periode. Het onderzoek geeft aan dat het kan en is vooral een oproep om projecten te gaan starten. Klein beginnen en dan opschalen. Dat kan in Rotterdam, maar vraagt wel om een robuust lange termijn beleid en ondersteuning vanuit het Rijk en Europa.’

Én-én strategie

In de gevraagde energietransitie volgt het Havenbedrijf Rotterdam een én-én strategie. Het zet sterk in op de ontwikkeling van duurzame industrie, zoals hernieuwbare energie, biobased productie en circulaire initiatieven. Tegelijkertijd werkt het met de bestaande, op fossiel gebaseerde industrie samen aan een steeds lagere CO2-footprint, bijvoorbeeld door restwarmte te benutten en CO2 af te vangen en op te slaan.