Het cao-overleg gaat van start!

Op woensdag 25 oktober vindt het eerste cao-overleg plaats tussen Transport en Logistiek Nederland en VVT aan werkgeverszijde en FNV, CNV en de Unie aan vakbondszijde.

cao – contract

TLN en VVT zullen van de gelegenheid gebruikmaken om de vakbonden deelgenoot te maken van de rode draad ten aanzien van de gevoerde gesprekken met de achterban over een toekomstbestendige cao en hopen hiermee het startschot te geven voor een constructief overleg. Tevens zullen de vakbonden een nadere toelichting geven op hun voorstellen. FNV en CNV hebben deze voorstellen al schriftelijk bekend gemaakt. De Unie heeft dit nog niet gedaan. 

Net als in voorgaande onderhandelingen zal TLN na ieder cao-overleg een nieuwsbrief publiceren over de inhoud en het verloop van het overleg.