Hoge boetes door ontbreken data

Tijdens de bedrijfscontroles die ILT uitvoert blijkt dat er vaak gegevens vanuit de tachograaf ontbreken. In 2016 hebben diverse bedrijven hoge boetes gekregen voor het ontbreken van de data.

​Uit onlangs afgenomen TLN Rijtijdenscan en bedrijfscontroles van ILT blijkt dat er wettelijk verplichte gegevens van de digitale tachograaf niet aanwezig zijn (zogenaamde M-bestanden). De oorzaak voor het ontbreken van de data komt onder andere door op een verkeerde manier gebruik te maken van de bedrijfskaarten.

Onjuist gebruik

Het gaat met name om ondernemingen waarbinnen verschillende bv’s beschikken over bedrijfskaarten. Deze bedrijven maken gebruik van de verschillende bedrijfskaarten. Deze bedrijfskaarten worden vervolgens niet op juiste wijze gebruikt om de tachografen te downloaden, waardoor er gaten ontstaan in de gegevens. Een tachograaf moet namelijk uitgelezen worden met de bedrijfskaart van de bv waarmee de tachograaf ook is aangemeld.

Verkeerde kaart

Door het niet juist gebruik ontstaan er gaten in de gegevens. Deze gaten leiden tot boetes van €4.400 per ontbrekende dag. Onlangs heeft een ondernemer 96 dagen gemist over één maand. Bij het op afstand uitlezen van de bedrijfskaart is er een verkeerde bedrijfskaart geplaatst in de kaartlezer, hierdoor waren niet alle gegevens aanwezig. De geplaatste bedrijfskaart bleek namelijk van een andere bv te zijn dan waarmee de tachograaf was aangemeld.

Hoge boetes

Tijdens bedrijfscontroles kan het ontbreken van gegevens leiden tot een boete van €422.400. Bij een eerste bedrijfscontrole wordt deze boete gemaximeerd en daarnaast is de hoogte van de boete afhankelijk van het aantal werknemers. Wanneer een en ander tijdig geconstateerd zou worden dan is het mogelijk om veel gegevens alsnog beschikbaar te krijgen, waarmee een hoge boete voorkomen kan worden.