IenW organiseert Brexit-informatiebijeenkomst

Speciaal voor de sectoren luchtvaart, maritiem, wegtransport en milieu organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een informatiebijeenkomst over de Brexit.

EU and UK flag puzzle pieces
Brexit UK

​De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 23 oktober, van 13.00 tot 16.00 uur, bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Congrescentrum zaal 02.D.075, Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag).

Het ministerie gaat tijdens de bijeenkomst het gesprek aan met de aanwezigen, over vragen als ‘hoe werken het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie samen na 29 maart 2019?’ en ‘wat als de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie stuklopen, het zogenaamde cliff edge scenario?’, ‘welke impact heeft dat op uw werkterrein?’ en ‘welke maatregelen kan uw bedrijf zelf nemen?’.

De Taskforce Brexit zal daarnaast ingaan op de laatste stand van zaken in de onderhandelingen, na de Europese Raad van 18 en 19 oktober aanstaande. De Rijksbrede Coördinatie Eenheid Contingency en Preparedness wisselt met u van gedachten over de voorbereidingen voor het cliff-edge scenario. Aansluitend vindt een netwerkborrel plaats.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de bijeenkomst door zich per e-mail aan te melden, via brexit@minienm.nl. Dit kan tot 16 oktober aanstaande.