ILT scherpt handhaving rij- en rusttijden aan

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaaft sinds 1 februari strenger op rij- en rusttijden. TLN is blij met de aanscherping, maar benadrukt dat meer fysieke controle nodig blijft.

ILT- wegvervoer auto – inspectie – tacho – rij- en rusttijden

De ILT wil de pakkans vergroten en een stap zetten richting een meer geharmoniseerde handhaving binnen de EU. De wijzigingen zijn ingegaan per 1 februari en betreffen:

  • Bij wegcontroles wordt voortaan teruggekeken (en beboet) vanaf het controlemoment tot aan het einde van de voorgaande wekelijkse rust. Voorheen was dit over maximaal een dag.
  • Als bij een wegcontrole manipulatie van de tachograaf wordt ontdekt, riskeren de chauffeur en de ondernemer een boete (1500 euro voor de chauffeur en 10375 euro voor de ondernemer). Daarnaast kan vanaf nu ook de bestuurderskaart worden ingenomen.
  • Ook bij bedrijfscontroles kunnen chauffeurs voortaan worden beboet, als zij een duidelijke rol hebben gespeeld of handeling hebben verricht waardoor het mogelijk was te manipuleren met de kaart of met de tachograaf. Die boete bedraagt 1500 euro.

 

Zodra overtredingen onherroepelijk zijn, zullen ze voor de onderneming en de vervoersmanager ook een risico opleveren de vergunning en de vakbekwaamheid kwijt te raken, vanaf 1 maart worden deze geregistreerd in het ERRU-register.

Meer fysieke controle
TLN juicht elke stap richting harmonisering en vergroting van de pakkans toe. Er is echter meer voor nodig, vooral in de vorm van meer fysieke controles, waar TLN al jaren voor pleit. De bestaande fysieke controles zullen in ieder geval effectiever worden hierdoor.

TLN tachoweb
TLN helpt vervoerders de regie op de rij- en rusttijden te houden via de tool TLN Tachoweb, hierin kan gemonitord worden welke overtredingen er zijn, hoe hoog het boetebedrag zou zijn bij een controle, en welk ERRU-risico er gelopen wordt zodat tijdig kan worden bijgestuurd. Ook verzorgt TLN trainingen met veel aandacht voor het juiste gebruik van de tachograaf. Veel fouten zijn te voorkomen met extra training en aandacht.