ILT test op afstand uitlezen van tachografen

ILT test op dit moment systemen waarmee tachografen op korte afstand kunnen worden uitgelezen. De inspectiedienst kan met deze systemen eenvoudig voertuigen selecteren zonder dat het voertuig hoeft te stoppen.

Vrachtverkeer – Snelweg –

Om de tachografen uit te kunnen lezen, maakt ILT gebruik van zogeheten Dedicated Short Range Communication (DSRC) apparatuur. Het gaat hierbij om de smart tacho 1, die vanaf 15 juni 2019 in nieuw geregistreerde voertuigen verplicht is. De ILT controleert alleen voertuig gerelateerde aspecten, zoals het rijden zonder kaart, snelheid, kenteken, etcetera.

Selectie
In totaal zijn er 19 onderdelen waarop de DSRC-apparatuur informatie verstuurt en ontvangt en op basis waarvan de controleur een selectie kan maken. Met de invoering van de smart tacho 2, medio 2023 in nieuw geregistreerde voertuigen, wordt een aantal onderdelen omtrent de maximale rijtijd toegevoegd. Dit heeft te maken met invoering van onderdelen van het Mobility Package.

Internationaal transport
Ook moeten voertuigen die internationaal transport verrichten medio 2024 of 2025 zijn voorzien van de smart tacho 2. Deze datum is weer afhankelijk van welke generatie tachograaf er op dat moment in het voertuig aanwezig is.

Gerichter
ILT meldt in haar bericht dat zij met gebruik van deze apparatuur gerichter voertuigen kan selecteren voor een inspectie. ‘De pakkans van overtreders gaat hierdoor omhoog, terwijl de ILT de chauffeurs die zich aan de regels houden met rust kan laten.’