Impuls regeling praktijkleren voor leerbedrijven

Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) heeft een extra impuls toegezegd op de regeling praktijkleren. Het gaat om een jaarlijks bedrag van 10,6 miljoen euro voor de studiejaren 2020–2021 en 2021–2022. Ook de transport- en logistieke sector kan hiervan profiteren.

automobile mechanic checking truck in the garage with sunbeam, selective focus

Onlangs is het actieplan stages en leerbanen van SBB aangeboden aan de Kamer. Doel van dit actieplan is te zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor de ruim 500.000 mbo-studenten, aankomende mbo-studenten en werkenden en werkzoekenden die via het mbo worden opgeleid. Het nu toegezegde bedrag maakt onderdeel uit van deze aanpak.

De extra impuls wordt ondergebracht in een zogenoemd compartiment, zodat werkgevers in de betreffende sectoren, waaronder ook de transport- en logistieke sector, extra subsidie ontvangen voor het aanbieden van bbl-leerplekken, bovenop het bedrag aan subsidie waarop zij op grond van de huidige regeling praktijkleren al aanspraak kunnen maken.

De wijziging van de huidige regeling praktijkleren zal begin 2021 gepubliceerd worden. Aan deze wijziging zal terugwerkende kracht worden toegekend.

Meer weten? Bezoek dan de site van het ministerie van OCW.