Informatie over Coronavirus

Hoe moeten transportondernemers en hun werknemers handelen als gevolg van het Coronavirus?

Ten behoeve van de leden heeft TLN alle beschikbare informatie samengebracht op deze pagina. De informatie wordt steeds aangepast aan de actuele situatie.

De informatie bestaat uit twee delen.

  • Deel 1 geeft algemene informatie en is samengesteld op basis van de kennis bij de wereldgezondheidsorganisatie WHO en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
  • Deel 2 gaat over concrete vragen en antwoorden vanuit de transportsector, zoals arbeidsrechtelijke vragen. Deze zijn te vinden als PDF onder aan de webpagina.