Informatie over coulanceregeling Code 95

Er is in de afgelopen maanden keihard gewerkt door TLN en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de coulanceregeling voor RBW en Code 95 nogmaals te laten verlengen door de Europese Commissie. We zetten alle zeilen bij, op alle niveaus. Iedere mogelijkheid om te benadrukken hoe ongelofelijk belangrijk dit is benutten we.

Rijbewijs 2014 achterzijde_rdw

 TLN ontvangt inmiddels hoopgevende berichten vanuit het ministerie en minister Cora van Nieuwenhuizen heeft aan de LTP-raad van het CBR (TLN, evofenedex, KNV, FNV, CNV) via een brief meegedeeld dat:

‘…op 25 mei jl. een formeel verzoek naar de Europese Commissie is verzonden, waarin we vragen in te stemmen met onze wens om de referentieperiode voor de code 95 met minimaal 4 maanden te verlengen. Vanwege de koppeling met het rijbewijs geldt die verlenging dan ook voor het rijbewijs. Dit houdt in dat rijbewijzen en codes 95 die na 1 juli 2021 verlopen, tot 1 november 2021 worden verlengd, zodat een grotere groep chauffeurs gebruik kan maken van de genoemde verlenging van 10 maanden.’

Een besluit van de Europese Commissie wordt voor 30 juni 2021 verwacht.