Innovatie in de logistiek: geen woorden, maar daden

Logistieke professionals meldden zich onlangs in de Rotterdamse Kuip voor het jaarcongres van de Topsector Logistiek. Daar lieten zij zich inspireren door de laatste innovaties in de logistiek. TLN participeerde op meerdere manieren in het programma.

Congres20TS20Logistiek

​​Tijdens het plenaire deel sprak minister Cora van Nieuwenhuizen over het belang van samenwerking bij het doorvoeren van vernieuwingen in de sector. ‘Doe mee aan de nieuwe systemen, aan experimenten met synchromodaal vervoer, smart mobility, aan pilots, aan testen, aan kennisopbouw. Alleen door met lef samen te werken maken we de slag naar een 21e eeuwse logistieke sector.’

De minister onderschreef daarmee het thema van het congres: innovatie in de logistiek – geen woorden, maar daden. Ook nam ze uit handen van Aad Veenman, boegbeeld van de Topsector Logistiek, het Resultatenboek en de Uitvoeringsagenda van de Topsector Logistiek in ontvangst.

Vervolgens benoemde Albert Veenstra, directeur van TKI Dinalog, in zijn presentatie de uitdagingen waar de logistieke sector momenteel voor staat. Tevens ging hij in op de vraag ‘hoe gaat de logistieke sector in de toekomst haar geld verdienen?’. Hij concludeerde: ‘We zijn ook in de toekomst succesvol als we er in slagen de klimaatuitdagingen, de technologie en het gewenste gedrag eendrachtig te vertalen in renderende business modellen.’

Meer waardering voor de uitvoering

Na het plenaire deel verdeelden de ruim 900 bezoekers zich over een twintigtal ruimtes, waar experts presentaties hielden over onder meer data delen, sociale innovatie, artificial intelligence en het terugdringen van de CO2-uitstoot. Zo vertelde TLN-directeur Jan Boeve, samen met Hans Nagtegaal van het Havenbedrijf en Maaike van der Windt van Schiphol, over de stand van zaken in de logistieke sector en de uitdagingen die op diezelfde sector afkomen.

‘2018 was een prachtig jaar voor het wegvervoer’, zo concludeerde Boeve, ‘maar dit kwam te weinig tot uiting in het winstniveau, waardoor de investeringen achterbleven.’ Hij pleitte dan ook voor meer waardering van de uitvoering van het wegtransport, waar de waardering nu vooral uitgaat naar de organisatie ervan. ‘Zodat het wegvervoer de volgende stap kan zetten in bijvoorbeeld de noodzakelijke digitalisering van de sector.’

Interessante oplossing

In een andere break-out sessie werd ingegaan op de opkomst van de stadshub. Anne-Marie Nelck, expert bij TLN op dit onderwerp, vertelde samen met Willem Boverhof van Fietskoeriers.nl wat dit logistieke concept kan betekenen voor sector. ‘Het aantal zendingen neemt al langer toe, terwijl de zendinggrootte verder afneemt. Consolidatie van goederenstromen aan de rand van de stad kan dan een interessante oplossing zijn, bijvoorbeeld met het oog op de zero emissie eis in veel binnensteden per 2025.’

Ook benoemden Nelck en Boverhof enkele succesfactoren. ‘Het welslagen van een stadshub is afhankelijk van de locatie, de aanwezige faciliteiten, de gehanteerde processen en de mate van standaardisatie. Waarbij vertrouwen en samenwerking onderliggend van essentieel belang zijn.’

Netwerken gekoppeld

Dat het concept van de stadshub aanslaat, bleek aan het eind van de presentatie, toen bekend werd gemaakt dat regio- en stadsdistributienetwerk Teamtrans en Fietskoeriers.nl hun logistieke netwerken na een succesvolle pilot definitief hebben gekoppeld. Boverhof: ‘Door deze samenwerking zijn Teamtrans en Fietskoeriers.nl in staat efficiëntere en duurzamere routes te rijden. Relatief dure stops voor kleine colli-zendingen in stedelijke gebieden worden geconsolideerd en daarna opgenomen in de routes van de fietskoeriers. De koppeling van de netwerken draagt hierdoor tevens bij aan een schone en leefbare stad.’