Internationale Actieagenda met veel aandacht voor transport en logistiek

Op donderdag 23 april presenteerde VNO-NCW samen met MKB-Nederland zijn Internationale Actieagenda aan minister Kaag. Met deze agenda doen de belangenorganisaties voorstellen die ervoor moeten zorgen dat de internationale handel kan blijven functioneren tijdens de coronacrisis. Daarnaast doen zij ook enkele voorstellen die zich richten op het herstel ná de crisis.

TLN is blij dat er in de Internationale Actieagenda ook veel aandacht is voor transport en logistiek. De belangrijkste actiepunten zijn:

  • Soepele doorgang van het goederenvervoer bij grenzen via green lanes
  • Duidelijkheid voor chauffeurs over maatregelen aan grenzen
  • Goede EU-samenwerking over noodzakelijke maatregelen
  • Versnelde digitalisering

 

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is het belangrijk om zo min mogelijk belemmeringen op te werpen voor het internationale goederenvervoer, omdat de Nederlandse open economie hier in hoge mate afhankelijk van is. Hiermee ondersteunen ze de oproep die TLN al eerder deze week deed aan de Europese transportministers om goed na te denken over het afschalen van de maatregelen. Europese coördinatie is hiervoor nodig, om te voorkomen dat er chaos ontstaat aan de grensovergangen. De green lanes blijven hierbij van groot belang.

Ook minister Van Nieuwenhuizen steunde de oproep van TLN in een brief die zij aan de Kamer stuurde. Daarin benadrukte zij het belang van een soepele doorstroom van goederen. Op woensdag 29 april vergaderen de Transportministers in Europa over dit onderwerp.