Internetconsultatie minimumtarief en zelfstandigenverklaring online

Minister Koolmees (SZW), staatssecretaris Snel (Financiën) en staatssecretaris Keijzer (EZK) hebben de voorstellen voor wat betreft het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring ingebracht voor een internetconsultatie.

Getting a job.
Zzp

De internetconsultatie houdt in dat een wetsvoorstel 6 weken open staat voor reacties van burgers en maatschappelijke organisaties. Dit is een gebruikelijke stap bij het maken van een nieuwe wet. Maar de wetgeving rond zzp is ook zeer complex en de bewindspersonen hechten aan de input van betrokkenen.

Na de internetconsultatie wordt het wetsvoorstel gereed gemaakt voor advies van de Raad van State en vervolgens voor de indiening aan de Tweede Kamer.

  • De internetconsultatie is hier te vinden.

Veel rompslomp

Een eerste lezing leert dat het voorstel voor de tariefgrenzen niet aansluit bij de bestaande praktijk van prijsvorming en veel administratieve rompslomp met zich meebrengt. Voor de grootste groep zelfstandigen die meer verdient dan 16 euro per uur en minder dan 75 euro per uur levert het wetsvoorstel helemaal niets op. Voor hun wordt het afwachten of de webmodule de gewenste duidelijkheid gaat bieden.

Goede zaak

Voor wat betreft een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid, waarover gesproken wordt, is TLN van mening dat het een goede zaak is dat iedereen zich voor een betaalbare premie kan verzekeren tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Mocht een zzp’er al een bestaande verzekering hebben, dan is het logisch dat er voor deze zzp’er geen verplichte aansluiting zal komen.

  • Lees hier meer over de achtergrond van beide voorstellen