Inzicht van ondernemers gevraagd over inzet zero-emissie trucks

De verkoop van zero-emissie vrachtauto’s moet de komende jaren flink omhoog. Maar dat gaat niet vanzelf. Vervoerders en truckfabrikanten lijken op elkaar te wachten. Om die situatie te kunnen doorbreken, heeft de overheid aan Hytruck Consult & Partners (HCNP) gevraagd voor de komende jaren een goed onderbouwde inschatting te maken van de vraag naar zero-emissie vrachtauto’s.

Groen – duurzaam – Elektrische truck – Eco friendly transportation concept. 3d rendering of green green truck icon on fresh spring meadow with blue sky in background.

HCNP onderzoekt daarvoor ook wat er nodig is om de opschaling mogelijk te maken. Dat betreft natuurlijk ook de aanschafkosten en de total-cost-of-ownership.

Het onderzoek is gericht op trucks met een brandstofcel, trucks op batterijen en trucks met een verbrandingsmotor op waterstof. Inzichten van vervoerders zijn essentieel voor een betrouwbare rapportage. TLN vindt dit een belangrijk onderzoek en participeert daarom in de stuurgroep van het onderzoeksconsortium.

Om de waarde van het onderzoek te vergroten, adviseert TLN haar leden deel te nemen aan het onderzoek. Maak jouw belangstelling voor 19 februari 2021 kenbaar via deze link. Dan krijg je de vragenlijst toegestuurd. Het invullen vergt ongeveer 10 minuten. Natuurlijk ontvang je dan komend voorjaar persoonlijk de resultaten van het onderzoek.