Jouw bedrijf ook op Stadshubs.nl?

In april 2023 staat de volgende update van de TLN-kaart Stadshubs.nl gepland. Naast TLN-leden, die op dit moment gebundeld én al volledig of gedeeltelijk zero-emissievervoer aanbieden, kunnen ook stadshubs op de kaart worden opgenomen die geen lid zijn van TLN. Voor deze bedrijven geldt dat zij moeten voldoen aan het criterium ‘bundelen’ en het volledig of gedeeltelijk aanbieden van zero-emissievervoer. Opname op Stadshubs.NL is kosteloos voor TLN-leden. Voor niet-leden zijn kosten verbonden.

www.stadshubs.nl

De TLN-kaart ‘Stadshubs.nl geeft inzicht in actuele mogelijkheden voor gebundelde én zero-emissie bevoorrading in steden. Filters geven de mogelijkheid om selecties te maken op bijvoorbeeld type zending, bedrijfsnaam, verzorgingsgebied en combinaties hiervan. De kaart geeft inzicht in actuele mogelijkheden voor zero-emissie bevoorrading in steden. TLN wil hiermee vooral aan gemeenteambtenaren, politici en potentiële opdrachtgevers duidelijk maken welke transporteurs duurzaam vervoer in de stad kunnen organiseren. Op de kaart staan ook de milieu- en zero-emissiezones, bedrijventerreinen, winkelgebieden en postcodes. De kaart is eveneens beschikbaar via www.opwegnaarzes.nl.

Jouw bedrijf ook op Stadshubs.nl?
Voldoet jouw bedrijf aan bovengenoemde criteria en staat het nog niet op de kaart? Neem dan vóór 15 maart a.s. contact op met Anne-Marie Nelck via anelck@tln.nl of 06-51806332. We nemen jullie dan mee in de update van april.