Juridische fusie TLN/GVN

TLN en Goederenvervoer Nederland (GVN) zijn per 1 januari 2011 samengevoegd.

TLN_LOGO

In de samenvoegingsovereenkomst is destijds afgesproken om een juridische fusie tot stand te laten komen zodra de beide cao’s (van TLN en KNV) omgezet zouden zijn in één cao. Deze omzetting heeft inmiddels plaatsgevonden.

Daaropvolgend hebben zowel de ledenraad van TLN als de ALV van GVN ingestemd met de juridische fusie van TLN en GVN. GVN is al feitelijk in TLN opgegaan en zal door de juridische fusie verdwijnen. De leden van GVN worden door de fusie lid van TLN. De juridische fusie zal voor het einde van dit kalenderjaar worden afgerond.

Naar aanleiding van deze fusie wordt hierbij zowel aan de leden van TLN als aan de leden van GVN die zich daarin niet kunnen vinden de gelegenheid geboden om hun lidmaatschap binnen 1 maand (derhalve vóór 12 november 2018) met onmiddellijke ingang op te zeggen.