Kabinet investeert in meer waterstoftankstations

Het kabinet wil vaart maken met vrachtwagens en ander zwaar verkeer op waterstof. Dat schrijft staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag aan de Tweede Kamer. Zij stelt daartoe een subsidieregeling in voor meer waterstoftankstations, met bijbehorende vrachtwagens. In eerste instantie trekt ze hier 22 miljoen euro voor uit.

Waterstof

‘Ik zie waterstof als schone brandstof voor met name vrachtwagens erg zitten’, aldus Heijnen. ‘Zwaar verkeer kan op waterstof veel kilometers maken, zonder uitlaatgassen. Onze transportsector is ambitieus en ik ook. Samen kunnen we tempo maken.’

Transportbranche positief
De transportbranche reageert positief op dit initiatief van de staatssecretaris. Elisabeth Post, bestuursvoorzitter van TLN: ‘Het is belangrijk en goed dat er geïnvesteerd wordt in de infrastructuur van zero-emissie voertuigen. Dat geldt niet alleen voor batterij-elektrische voertuigen, maar zeker ook voor waterstof-elektrische. Het is dus goed dat het ministerie van Infrastuur en Watertsaat helpt om daarin belangrijke stappen te zetten. De komende jaren is de uitdaging om snel verder op te schalen.’

‘Met de subsidieregeling wil Heijnen het gebruik van waterstof als brandstof op de weg een impuls geven. Om de klimaatdoelen te halen, wil ze inzetten op meerdere technieken die rijden zonder uitstoot mogelijk maken. Dat kan batterij-elektrisch zijn maar ook waterstof. Het past ook bij Europese regelgeving waar Nederland zich voor heeft ingespannen. Europa schrijft voor dat er meer waterstof gebruikt moet worden in de industrie en in de transportsector, en dat langs de snelweg elke 100-150 kilometer en bij de grote stedelijke knooppunten een waterstoftankstation moet komen, in de hele EU’, aldus het persbericht van het ministerie.

Kip-ei situatie doorbreken
Er zijn in ons land momenteel veertien waterstoftankstations, die lang niet allemaal zijn ingericht op zware vrachtwagens. Dat er weinig van die stations zijn, vormt een drempel om te investeren in waterstofvrachtwagens. En omdat er weinig van die vrachtwagens rijden, is het niet aantrekkelijk een waterstoftankstation te openen. Dit kip-ei probleem wil Heijnen doorbreken met een subsidieregeling. ‘Subsidie is nodig, omdat investeren in waterstofvrachtwagens of -bussen een stuk duurder is dan in hun broertjes en zusjes op diesel.’

‘De subsidieregeling gaat naar verwachting begin 2024 van start. Kern is dat die plannen subsidie krijgen waarbij  zowel een tankstation gebouwd wordt als de bijbehorende vrachtwagens worden aangeschaft. Gemiddeld zo’n 20-25 per tankstation. Dat kan ook in samenwerking tussen partijen. Zo komt vraag en aanbod tegelijkertijd tot stand, en kunnen op steeds meer plekken in het land rendabele waterstoftankstations het levenslicht zien’, schrijft I&W.

Meer budget
De 22 miljoen euro die Heijnen uittrekt voor de subsidieregeling is naar schatting van het ministerie voldoende om op vijf tot tien plekken in het land tankstations met bijbehorende vrachtwagens van de grond te krijgen. Het exacte aantal hangt af van de precieze projectvoorstellen die ingediend worden. I&W: ‘Het is een goed begin, maar er is meer nodig om waterstof grootschalig van de grond te krijgen en de klimaatdoelen te halen. Heijnen verkent daarom de komende periode hoe er meer budget beschikbaar kan komen.’