Kabinet presenteert stevig pakket aanvullende steunmaatregelen

Het kabinet heeft op 21 januari 2021 een pakket met aanvullende steunmaatregelen bekend gemaakt. Die maatregelen komen bovenop de al bestaande maatregelen. Verder worden enkele van die maatregelen aangepast. De maatregelen hebben betrekking op het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Rekenmachine

TVL
De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid. Zo komen de nieuwe subsidiepercentages uit op 85% van de vaste lasten vanaf 30% omzetverlies. Verder wordt de eis van maximaal 250 medewerkers losgelaten, zodat meer bedrijven en dus ook grote bedrijven, er gebruik van kunnen maken.

Verder gaat het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB. Het minimale subsidiebedrag gaat omhoog van 750 naar 1.500 euro.

Starters
Er komt een nieuwe regeling voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld, maar de regeling wordt gebaseerd op de TVL. De referentieperiode zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Het kabinet hoopt dit loket in mei te kunnen openen.

Verder kunnen bedrijven die zijn gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020, voor de reguliere TVL in aanmerking komen voor het eerste kwartaal 2021. Daarna moeten zij van de nieuwe  – nog naamloze – regeling gebruik gaan maken.

NOW
De NOW-subsidie (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) wordt in het eerste en tweede kwartaal van 2021 verhoogd naar maximaal 85% van het omzetverlies. Dat was 80% (in het eerste kwartaal) respectievelijk 60% (in het tweede kwartaal). De loonsomvrijstelling blijft 10%.

Vanaf 15 februari 2021 is het mogelijk een NOW-aanvraag in te dienen voor de loonperiode januari tot en met maart 2021. Het gaat dan om het omzetverlies over 3 aaneengesloten maanden in de periode januari tot en met mei 2021.

Tozo
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kan vanaf 1 februari worden aangevraagd over de periode vanaf 1 januari 2021. Per 1 april 2021 gaat de verlengde Tozo in. Er wordt afgezien van de eerder aangekondigde beperkte vermogenstoets.

Belastingen
Het kabinet heeft verder de periode verlengd dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen vragen, en wel tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel hebben gevraagd, kunnen die alsnog vragen. Is er al wel uitstel verleend, dan wordt deze automatisch verlengd tot 1 juli 2021. De datum waarop moet worden terugbetaald, schuift op van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Ondernemers die uitstel hebben gerkegen, krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

Overige maatregelen
Het bovenstaande geeft de belangrijkste maatregelen weer. Er zijn er echter meer. Check de site van de Rijksoverheid.