Kabinet wil drempelwaarde stikstofuitstoot bouwsector

Om de bouwsector te ondersteunen wil het kabinet een drempelwaarde voor de stikstofuitstoot in de bouw invoeren. Bouwprojecten die minder stikstof uitstoten dan de drempelwaarde hebben in de toekomst geen vergunning meer nodig.

dumper truck at industrial constrution site waiting for earth load

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat de bouwsector juist nu onmisbaar is voor het herstel van de economie en voor de tijdige realisatie van voldoende woningen. Het kabinet volgt hiermee het advies op van Commissie-Remkes, dat vorige week het eindrapport ‘Niet alles kan overal’ publiceerde.

Versoepeling aanvraag
Door tijdelijke emissies van bouwmachines en bouwlogistiek te onderscheiden van permanente emissies wil het kabinet de bouwsector tegemoet komen. Bouwprojecten die minder tijdelijke emissies uitstoten dan de drempelwaarde hoeven straks geen gedetailleerde depositieberekening van tijdelijke emissies op te leveren, zoals nu nog wel het geval is. Dat versoepelt de aanvraag van nieuwe projecten aanzienlijk.

Stikstofreductie
De versoepeling van de stikstofnorm op korte termijn is ook gekoppeld aan de verscherping voor stikstofreductie in de bouw op langere termijn. Dat kan voor transportondernemers bijvoorbeeld betekenen dat zij de komende jaren van opdrachtgevers aan hogere voertuigeisen moeten voldoen om de uitstoot van stikstof te minimaliseren.