Kamer: veilige parkeerplaatsen en verbod overnachten in cabine in Nederland

De Tweede Kamer wil dat het kabinet maatregelen neemt om overlast en onveiligheid op parkeerplaatsen te voorkomen. En dat Nederland het doorbrengen van de 45 uur rust in de cabine van een vrachtwagen verbiedt.

chauffeur_cabine3-1

De Kamer nam hiertoe op 5 december 2017 twee moties aan.
Bev
eiligde parkeerplaatsen

TLN is tevreden met het feit dat de Tweede Kamer het kabinet vraagt onveilige parkeerplaatsen aan te pakken. TLN pleit al langer voor beveiligde parkeerplaatsen​ en is verheugd dat de politiek nu gehoor geeft aan deze wens van de transportsector.

Verbod op overnachting in cabine

Dat de Tweede Kamer het kabinet nu oproept de wekelijkse 45 uur rust in de cabine te verbieden is ook een goede zaak, vindt TLN. In België, Frankrijk en Duitsland geldt dit verbod al langer. TLN wil voorkomen dat Nederland de ‘parkeerplaats van Europa’ wordt. In grensgebieden steken chauffeurs nu namelijk vanuit bijvoorbeeld België de Nederlandse grens over om hier op een parkeerplaats in hun cabine te overnachten. Bovendien gelden dan voor Nederland en zijn buurlanden dezelfde regels en is het speelveld weer gelijk.

Mobility package

TLN wil dat de Europese Commissie wel in het Mobility Package opneemt dat het doorbrengen van de 45 uur rust in de cabine eens in de vier weken mogelijk moet zijn, gezien de benodigde flexibiliteit in het internationale transport. Bij voorkeur op een bewaakte parkeerplaats met de juiste voorzieningen.