Kamer vraagt minister om grond voor beveiligde parkeerplaatsen

​De Tweede Kamer wil dat minister Van Nieuwenhuizen van IenW grond rond knelpunten op de Nederlandse wegen beschikbaar stelt voor private beveiligde parkeerplaatsen voor vrachtauto’s.

Parkeerplaatsen-4

De Kamer nam gisteren een motie aan, waarin zij de minister vraagt na te gaan of er in de buurt van acute knelpunten grond van het Rijk vrij is.​

TLN pleit al langer voor meer beveiligde parkeerplaatsen en hoopt dan ook dat de minister snel gehoor geeft aan deze motie​, ingediend door Remco Dijkstra (VVD) en Maurits von Martels (CDA).

Tekort aan parkeerplaatsen

Beveiligde parkeerplaatsen op en in de nabijheid van het hoofdwegennet, waar chauffeurs een veilig rustpunt vinden en die de nodige faciliteiten bieden, zijn belangrijk in het kader van criminaliteitspreventie. Het tekort aan parkeerplaatsen zorgt ook voor problemen met de rij- en rusttijden. Als een chauffeur zijn voertuig niet kan parkeren, kan hij zijn rustpauze namelijk niet nemen. Een overtreding van de wetgeving voor rij- en rusttijden kan chauffeurs tot 28 dagen na de overtreding een fikse boete opleveren.

Niet alleen langs hoofdwegen

TLN vindt dat de overheid private initiatieven om parkeerplaatsen aan te leggen en te exploiteren moet stimuleren. Niet alleen langs de hoofdwegen zelf, maar ook langs wegen die aansluiten op de hoofdwegen. Op die manier worden de openbare verzorgingsplaatsen langs de hoofdwegen niet te veel belast.