Kamer wil duidelijkheid over opbrengsten vrachtwagenheffing

Gaan alle opbrengsten van de vrachtwagenheffing nu naar verduurzaming en innovatie van het wegtransport? Of verdwijnt een deel in de staatskas? Over die vraag wil de Tweede Kamer duidelijkheid van het kabinet, blijkt uit deze week ingediende Kamervragen.

Truck passing through a toll gate

​De vragen komen na de oproep van TLN aan Kamerleden vorige week​, om deze vraag te stellen. Terwijl in het regeerakkoord is afgesproken dat alle opbrengsten van de kilometerheffing voor vrachtverkeer zouden terugvloeien naar de transportsector, om verduurzaming en innovatie te stimuleren, kwam het kabinet met het plan om een deel van de opbrengsten direct naar de staatskas te laten gaan. Omdat de accijnsinkomsten zouden dalen bij invoering van de heffing, zou 35 tot 55 miljoen euro direct de staatskas in moeten vloeien.

‘Funest voor duurzaamheidsplannen’

Dat was niet de afspraak, zei TLN-directeur Jan Boeve vorige week. ‘Wij hebben in 2017 ingestemd met de kilometerheffing voor vrachtauto’s op voorwaarde dat de opbrengsten terugvloeien naar de sector voor de vergroeningsopgave. Dit plan is niet alleen woordbreuk maar ook funest voor duurzaamheidsplannen van het goederenvervoer.’ En die plannen zijn er. De opbrengsten kunnen onder meer helpen bij de aanschaf van (dure) elektrische vrachtwagens en het opzetten van een netwerk van snellaadpalen om die vrachtwagens te voorzien van stroom. TLN roept het kabinet daarom op zich aan de afspraak te houden.

Het parlement is dat met TLN eens, blijkt uit de lange lijst Kamervragen over dit onderwerp. In een van de vragen wordt TLN ook genoemd: ‘De criteria en randvoorwaarden zijn eerder met de sector overeengekomen; hoe duidt u de huidige kritiek van Transport en Logistiek Nederland (TLN) als het gaat om de gederfde accijnzen?’

Het debat over de invoering van de vrachtwagenheffing zou eigenlijk vorige week plaatsvinden, maar is uitgesteld tot 6 maart.