Kamerbrief milieu- en zero-emissiezones

Recent heeft staatsecretaris Vivianne Heijnen de Tweede Kamer gemeld dat er op dit moment 28 zero-emissiezones aangekondigd zijn en dat zij erop rekent dat dit er snel meer worden nu de colleges in alle gemeenten gevormd zijn. Ook geeft de staatssecretaris aan dat er achter de schermen hard wordt gewerkt om de invoering van de zero-emissiezones vanaf 1 januari 2025 zo soepel mogelijk te laten verlopen.

elektrisch laden truck

Per 1 januari 2020 is de regelgeving voor milieuzones geharmoniseerd met als doel de weggebruikers meer duidelijkheid te verschaffen. Uit de in 2022 uitgevoerde evaluatie blijkt dat de harmonisatie heeft geleid tot meer duidelijkheid bij zowel weggebruikers als gemeenten. Ook komen er uit de evaluatie enkele verbeterpunten naar voren, bijvoorbeeld ten aanzien van de ontheffingsaanvragen en de handhaving van buitenlandse voertuigen.

Centraal Loket ontheffingen
Voor het aanvragen van ontheffingen in de zero-emissiezones wordt een centraal loket ingesteld dat uiterlijk begin 2024 operationeel is, aldus de staatssecretaris in haar brief naar de Tweede Kamer. Bij het inrichten van dit centraal loket is TLN nauw betrokken en wordt samengewerkt met overheden, RVO, RDW, verwante brancheorganisaties en de Stichting Natuur & Milieu.

Buitenlandse voertuigen
Ten aanzien van het handhaven van buitenlandse voertuigen in milieu- en zero-emissiezones meldt de staatssecretaris dat dankzij een bilaterale afspraak met België de Belgische voertuigen straks automatisch gehandhaafd kunnen worden in de zero-emissiezones. Daarnaast is de staatssecretaris met de Europese Commissie in gesprek over de opties die er zijn om data-uitwisseling voor het handhaven van buitenlandse voertuigen in milieu- en zero-emissiezones wettelijk mogelijk te maken.

Klik hier voor volledige tekst van de brief van staatssecretaris Vivianne Heijnen.

Kijk voor meer informatie op www.milieuzones.nl en www.opwegnaarzes.nl.