Keurmerk bevestigt goed werkgeverschap

PayChecked in Transport is een keurmerk waarmee transportondernemers aantonen dat zij hun werknemers betalen zoals is afgesproken in de cao en dat hun personeels- en loonadministratie op orde is.

download

​“Ik hoop dat de transport- en logistieke sector dit keurmerk snel gaat omarmen. Zodat verladers er naar gaan vragen”, aldus Fred Visser, managing director van vervoersbedrijf HebraGTO,
Fred Visser was direct enthousiast over het PayVChecked in Transport-keurmerk.

“HebraGTO heeft de ambitie om de beste werkgever in de sector te zijn. En dan is dit keurmerk bij uitstek een instrument om te laten zien dat wij voor onze werknemers alles keurig netjes hebben geregeld.” Volgens Visser kostte het bemachtigen van het keurmerk niet overdreven veel moeite. “Natuurlijk moet je er best wel wat voor doen, maar dat was al met al goed te behappen. Zeker als je je zaken al goed voor elkaar hebt, met bijvoorbeeld een ISO- en/of SQAS-kwaliteitssysteem.”

Waarb​​org

PayChecked is waardevol omdat volgens de wet een opdrachtgever (een verlader) verantwoordelijk is als een ingeschakeld bedrijf de regels ontduikt. Een keurmerk beperkt het risico dat een opdrachtgever een claim kan krijgen. Dus zullen ze er steeds meer naar gaan vragen bij de transportondernemingen. PayChecked geeft direct inzicht dat een bedrijf de medewerkers betaalt zoals het hoort. Het keurmerk is voor uw opdrachtgever een waarborg.

Advies​​ TLN

Wat ook hielp, is dat Visser hulp zocht bij de voorbereiding op het PayChecked in Transport-certificeringstraject. ‘Ik ben bijvoorbeeld heel erg van de open deuren, vanuit de gedachte: als er een klacht is, loop dan vooral even bij mij binnen. Voor de certificering volstaat dat echter niet, daarvoor moet ik de klachtenafhandeling beschrijven in een procedure. Een adviseur van TLN heeft mij daar bij ondersteund; in een ochtend tijd heeft hij mij met dit punt en enkele andere zaken prima op weg geholpen.’

Oma​rmen

Visser hoopt dat de transport- en logistieksector het PayChecked in Transport-keurmerk snel en enthousiast gaat omarmen. ‘Zodat de markt, lees: de verlader, er meer bekend mee wordt en – nog mooier – er naar gaat vragen.’

Meer informatie over PayChecked? Kijk op www.paychecked.nl​.