Kilometerbeprijzing vrachtauto’s komt pas in 2023

Niet eerder dan in 2023 zullen vrachtauto’s op de Nederlandse wegen te maken krijgen met kilometerbeprijzing. Dat heeft het kabinet laten weten. TLN had uit milieuoogpunt liever gezien dat de invoering eerder zou plaatsvinden.

Tol20en20kilometerheffing-1

​De datum van 2023 staat in een brief van minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Hierin kondigt zij een stappenplan aan om de invoering zorgvuldig te laten plaatsvinden. Onderdelen van dat stappenplan zijn afstemming met buitenlanden, de organisatie van de uitvoering en de noodzakelijke verandering van wetgeving. Als reactie op de brief laat TLN weten de zorgvuldigheid en transparantie van het proces te waarderen, maar de vereniging had gehoopt dat een eerdere invoering mogelijk was gebleken.

Snelle invoering

Toen vorig jaar duidelijk werd dat beprijzing in het regeerakkoord was afgesproken, heeft TLN een snelle invoering bepleit. Het kabinet heeft namelijk eerder al toegezegd dat de opbrengst van de heffing wordt gebruikt om het Nederlandse vrachtwagenpark versneld te verduurzamen. TLN heeft als doelstelling een maximale bijdrage te leveren aan milieuvriendelijker transport met vrachtwagens. Daarnaast pleiten leden van TLN voor een gelijk speelveld voor transporteurs uit Nederland en andere landen. Een kilometerbeprijzing draagt daaraan bij.

De sector zal met het ministerie in overleg blijven over de uitwerking van de plannen rond de beprijzing.