Kleine wijzigingen belastingplan 2022

Vanwege de demissionaire status van dit kabinet bestaat het pakket Belastingplan 2022 dit jaar voornamelijk uit kleine wijzigingen. Er worden met name verbeteringen aangebracht in de bestaande belastingen op het gebied van wonen, werken, vergroening en het startende bedrijfsleven.

Administratieve20lasten20en20regeldruk-4

Daarnaast worden wijzigingen die in het Belastingplan van 2021 stonden gecontinueerd, bijvoorbeeld de verdere verlaging van de zelfstandigenaftrek en aanpassing schijfgrens van de vennootschapsbelasting. Onderstaand vind je een aantal wijzigingen die voor jou bedrijf van belang kunnen zijn.

Extra voordeel milieu-investeringen (MIA)
Om investeringen in innovatie en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen door ondernemers aantrekkelijker te maken, worden de percentages van de milieu-investeringsaftrek (MIA) tijdelijk verhoogd. Daardoor profiteren bedrijven van een hogere aftrek van investeringskosten van de fiscale winst. De percentages van de MIA worden 45%, 36% of 27% (was 36%, 27% en 13,5%). Bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de MIA staan op de zogenoemde Milieulijst (zie RVO.nl). Voor deze investeringen geldt ook de regeling Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).Het Vamil-voordeel blijft 75%.

Verdere verlaging zelfstandigenaftrek
Eerder is al besloten dat de zelfstandigenaftrek voor ondernemers in de inkomstenbelasting vanaf 2020 stapsgewijs wordt verlaagd. Van 2021 tot en met 2027 wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd met 360 euro per jaar, en per 1 januari 2028 met 390 euro per jaar. In de jaren daarna met 110 euro per jaar tot uiteindelijk 3.240 euro in 2036. In 2022 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 6.310 (2021: € 6.670). De reden voor de verlaging is het verkleinen van de fiscale verschillen tussen zelfstandigen (zzp-ers) en werknemers.

Aanpassing schijfgrens vennootschapsbelasting
Zoals opgenomen in het Belastingplan 2021 wordt de schijfgrens voor het hoge tarief met ingang van 1 januari 2022 verhoogd van € 245.000 naar € 395.000. Met ingang van 1 januari 2022 bedraagt het tarief dus 15% voor een winst tot € 395.000 en 25% over het meerdere. Dat betekent dat voor een groot deel van de ondernemingen in de Vpb geldt dat hun volledige winst wordt belast tegen het lage tarief van 15 procent.