‘Klimaatakkoord; kwestie van gas geven’

Voor elke uitgave van het ‘Transport en Logistiek’-magazine schrijft Arthur van Dijk een column over actuele ontwikkelingen in de sector. Deze keer staat het onderwerp bio-LNG centraal.

‘Rare titel’, denkt u wellicht. Terwijl besloten is de Groningse gaswinning af te bouwen, verbind ik het klimaatakkoord met gas geven. Dat vraagt om uitleg.

De Parijse klimaatafspraken uit 2015 heeft het kabinet vertaald in 49 procent CO2-reductie in 2030. Voor alle sectoren, waaronder mobiliteit en transport. Nederland krijgt hiervoor nog dit jaar een nieuw klimaatakkoord. Onlangs mocht ik deelnemen aan het startoverleg hierover, specifiek voor de mobiliteitssector. De opgave is helder en ongemakkelijk tegelijk. Fossiele energie moet plaatsmaken voor hernieuwbare, groene energie. Dat gaat zeker pijn doen, vooral in het begin van de transitie. Niettemin moeten de plannen er voor de zomervakantie liggen. ‘Gas geven’ dus, bij de onderhandelingen, in figuurlijke zin.

De titel kent ook een letterlijke kant. Die gaat over de toepassing van LNG. De afgelopen jaren zijn leden van TLN voortvarend aan de slag gegaan met het rijden op LNG. Zij hebben als koplopers hun nek uitgestoken om het milieu en daarmee de samenleving een dienst te bewijzen. In 2013 is voor LNG-pioniers een tijdelijke teruggaveregeling voor accijns overeengekomen met de overheid, zodat deze brandstof kan concurreren met diesel. Deze regeling loopt echter eind dit jaar af.

Voortzetting van de regeling betekent een verlengde subsidie voor fossiele energie, terwijl er dan ook nog stevig geïnvesteerd moet worden in de opschaling van LNG-voertuigen en -tankinstallaties. Een verlenging betekent ook dat andere ondernemers zullen overwegen in te stappen, terwijl de regeling, ook na verlening, dus niet toekomstbestendig is.

De oplossing? Die ligt in de transitie van LNG naar bio-LNG. TLN zet in dit kader, samen met het LNG-platform en evofenedex, in op een afbouw van de accijnsregeling voor fossiel LNG, in combinatie met een opbouw van de stimulering van bio-LNG.
Daarmee geven we dus ook letterlijk gas in de goede richting.

Groen gas, wel te verstaan.

Arthur van Dijk
Voorzitter TLN​