Klimaatakkoord weerspiegelt visie TLN

TLN ziet potentie in het Klimaatakkoord, om de gewenste reductie van CO2-uitstoot te behalen. Het is nu zaak dat de politiek prioriteiten stelt om het goederenvervoer te helpen snel schoner te worden, met elektrische voertuigen en biobrandstoffen.

CO2-duurzaam-11

​​​​​Vandaag presenteerde de Sociaal-Economische Raad (SER) de voorstellen vanuit het bedrijfsleven voor het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord is een pakket aan maatregelen dat Nederland neemt om de klimaatdoelstellingen van het Akkoord van Parijs te behalen. TLN sprak mee over de voorstellen aan de zogeheten Mobiliteitstafel, en ziet een aantal van zijn speerpunten terugkomen in de voorstellen.

Schone stadsdistributie

In de voorstellen van de Mobiliteitstafel wordt het belang benadrukt van een schone stedelijke distributie, door voor de bevoorrading van winkels in de binnensteden elektrische voertuigen in te zetten. Het bedrijfsleven ziet graag de inzet van elektrische voertuigen gestimuleerd en geeft ook aan wat daarvoor nodig is, zoals een netwerk van snellaadpalen om die elektrische voertuigen van stroom te voorzien. De Mobiliteitstafel omarmt hiermee de zogeheten Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (Green Deal ZES), waar TLN ook in deelneemt. Ook past dit in de duurzaamheidsambities van TLN​, waarin de ondernemersorganisatie stelt dat uiterlijk 2030 alle stedelijke distributie zonder uitlaatgassen moet plaatsvinden (zero emission). Daarbij moet de stedelijke distributie volgens TLN zo efficiënt mogelijk, want hoe minder ritten van voertuigen in de binnenstad, hoe beter.

Geld kilometerheffing naar vergroening wegtransport

In de voorstellen wordt ook genoemd dat de opbrengst​ van de kilometerheffing voor vrachtverkeer naar de verduurzaming van het wegtransport moet gaan, zoals het kabinet in het regeerakkoord ook vastlegde. TLN is het hiermee eens en pleit voor een snelle invoering van deze kilometerheffing​, zoals in de ons omringende landen. Als we écht de files willen aanpakken zou alle verkeer een kilometerheffing moeten betalen, wat TLN betreft. Maar als die kilometerheffing voor alleen het vrachtverkeer er dan toch komt, dan liefst snel. Transportondernemers willen namelijk graag verduurzamen en dankzij de opbrengsten van de kilometerheffing kan dat sneller.

Biobrandstoffen voor vrachtverkeer

Ook duurzame biobrandstoffen voor vrachtverkeer, de zogeheten GreenTruckFuels, krijgen aandacht in de voorstellen. TLN is er voorstander van dat het gebruik van biobrandstoffen wordt gestimuleerd ten opzichte van benzine en diesel. En TLN vindt dat de beschikbare biobrandstof met voorrang naar de transportsector moet gaan. Dit omdat het langer duurt voordat er goede elektrische vrachtauto’s zijn voor de lange afstanden, dan elektrische ​personenauto’s. TLN wil graag dat het wegvervoer buiten de steden vanaf 2030 volledig op biobrandstoffen over is.

Het Planbureau voor de Leefomgeving berekent deze zomer hoeveel CO2 de voorstellen besparen en hoeveel geld het kost. Deze herfst bespreekt de Tweede Kamer de voorstellen en in januari 2019 wordt het Klimaatakkoord definitief.