Kosten 2022 fors hoger dan prognose

Onderzoeks- en adviesbureau Panteia heeft de notitie “Tussentijdse notitie voorlopige realisatie 2022” uitgebracht waarin de voorlopig gerealiseerde kostenontwikkeling is weergegeven. De gerealiseerde kostenontwikkeling 2022 is fors hoger dan de prognose zoals Panteia die in 2021 voor 2022 heeft afgegeven. Ondernemers die zich in de gesprekken met hun opdrachtgever hebben gebaseerd op deze prognose moeten zich realiseren dat er mogelijk een tekort is ontstaan.

Seijbel Photography–3

In de notitie is in tabel 1 de voorlopige realisatie gebaseerd op de kostensamenstelling per deelsector weergegeven. Bijvoorbeeld voor binnenlands wegvervoer exclusief brandstofkostenontwikkeling is de voorlopige realisatie 6,9% tot 8,5% terwijl Panteia in 2021 een kostenstijging van 4,2% tot 5,7% verwachtte. Een afwijking van 2,7 tot 2,8 procentpunten. Inclusief brandstofkostenontwikkeling verwachtte Panteia voor grensoverschrijdend vervoer een kostenstijging van 3,6% tot 5,1% terwijl de gerealiseerde kostenontwikkeling 8,5% tot 16,0% is. Een afwijking van 4,9 tot 10,9 procentpunten.

In de notitie is in tabel 2 de voorlopige ontwikkeling per kostensoort in 2022 ten opzichte van 2021 opgenomen. Bijvoorbeeld in 2021 verwachtte Panteia een kostenstijging voor verzekeringskosten van 9,4% terwijl de gerealiseerde kostenstijging 16,6% is. Een verschil van 7,2 procentpunten. Voor bandenkosten verwachtte Panteia een kostenstijging van 3,9% terwijl de gerealiseerde kostenstijging 22,9% is. Een verschil van 19,0 procentpunten!

In november wordt de rapportage “Kostenontwikkelingen in het wegvervoer 2022-2023” gepubliceerd. Op dit moment is er teveel onzekerheid om een betrouwbare raming op te stellen.

De notitie “Tussentijdse voorlopige realisatie 2022” vind je hier (alleen toegankelijk voor leden).