Lagere basispremie WAO/WIA voor kleine werkgevers

Kleine werkgevers betalen vanaf 2022 een lager premiepercentage voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds, zodat de lasten eerlijker verdeeld worden tussen grote en kleine werkgevers. Nu betalen alle werkgevers hetzelfde premiepercentage.

Rekenmachine / geld

Kleine werkgevers hebben bij ziekte van werknemers dezelfde verplichtingen als grote. Maar zij hebben minder mogelijkheden om aan deze verplichtingen te voldoen. Door grote en kleine werkgevers verschillende premies te laten betalen, komt er extra geld vrij voor kleine werkgevers. Zij kunnen dit geld gebruiken om zich te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid.

In 2021 is het premiepercentage voor alle werkgevers 7,03%. Voor het jaar 2022 gelden de volgende premiepercentages:

  • Grote en middelgrote werkgevers: 7,05%
  • Kleine werkgevers: 5,49%

Vanaf 2022 ligt de loongrens tussen kleine en grote werkgevers op 25 maal het gemiddelde loon per werknemer per jaar. Je bent een kleine werkgever als je maximaal 25 maal het gemiddelde loon betaalt. Betaal je meer dan 25 maal het gemiddelde loon? Dan ben je een middelgrote of grote werkgever.