Lagere kosten arbeidsongeschiktheid voor kleine werkgevers 

Het kabinet komt kleine werkgevers met een premieverlaging tegemoet in de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. TLN vindt het een eerste goede stap in de aanpak van doorgeschoten loondoorbetaling maar ziet uiteindelijk meer in het terugbrengen van de periode naar 1 in plaats van 2 jaar.

Gesprek arts ziek

Het doorbetalen van loon en kosten om zieke werknemers terug te brengen is voor kleine en grote werkgevers hetzelfde maar kleine werkgevers hebben vaak minder mogelijkheden om aan de lasten te voldoen. Ze hebben meestal weinig ervaring met ziekteverzuim, weten daardoor minder goed wat er van hen verwacht wordt en ze ervaren de kosten als disproportioneel. Dat heeft ook nadelige gevolgen voor werknemers die hierdoor minder snel een vast contract aangeboden krijgen.

Goedkoper
Een aantal nieuwe maatregelen maakt de loondoorbetalingsverplichting voor kleine werkgevers makkelijker, duidelijker en goedkoper. Een belangrijk onderdeel van dit pakket is het verlagen van de kosten van arbeidsongeschiktheid voor werkgevers door premieverlaging. Door de gedifferentieerde premie betalen kleine werkgevers minder Aof-premie dan grote werkgevers. Deze premie geldt vanaf 1 januari 2022.

Verzekeren
Structureel is €450 miljoen beschikbaar voor kleine werkgevers die dit geld kunnen gebruiken om zich goed te verzekeren, bijvoorbeeld door het afsluiten van de MKB Verzuim-ontzorg-verzekering. In 2022 is er incidenteel €300 miljoen extra beschikbaar en in 2023 is dat € 150 miljoen.

1 jaar
TLN had liever gezien dat de loondoorbetalingsperiode zou zijn teruggebracht naar 1 jaar. Maar een compensatie voor werkgevers is een goede eerste stap in de erkenning dat de kosten en lasten rondom de loondoorbetaling te ver zijn doorgeschoten.