Landschapsplan A8-A9 aangenomen door Provinciale Staten Noord-Holland

De Provinciale Staten van Noord-Holland hebben ingestemd met het Landschapsplan A8-A9. TLN is verheugd over deze uitkomst, waarmee het traject in een volgende fase is beland. Dit akkoord zorgt ervoor dat de aanleg van de verbindingsweg A8-A9 een stap dichterbij is. Een belangrijke verbinding die nodig is om de groei aan vervoersbewegingen aan te kunnen en te zorgen voor een betere leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio.

A8-A9
Foto: Provincie Noord-Holland

TLN en evofenedex pleiten al jaren voor deze verbinding. Met de steun van de Provinciale Staten is het nu de beurt aan de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om dit plan verder vorm te geven. Zij moeten de komende periode hard aan de slag met de financiering en de goedkeuring van het landschapsplan door UNESCO. Het is volgens TLN belangrijk dat de bestuurders nu doorpakken, zodat er spoedig toegewerkt kan worden naar een inpassingsplan.

Gezamenlijke brief
Onlangs hebben TLN, evofenedex en VNO-NCW West een gezamenlijke brief ingestuurd waarin de ondernemersorganisaties de provincie oproepen om actie te ondernemen. Daarnaast hebben de partijen tijdens de provinciale Commissievergadering Mobiliteit & Bereikbaarheid van 17 januari ingesproken om het belang van de verbinding duidelijk te maken. Al jaren staan de A8 en A9 genoemd in de economische wegwijzers van TLN en evofenedex als trajecten met grote economische schade voor de transport- en logistieksector. Een slechte bereikbaarheid heeft negatieve gevolgen voor de economie en het vestigingsklimaat, het zorgt onder andere voor vertragingskosten en inefficiënties. Het aanleggen van een verdiepte A8-A9 verbinding zal bijdragen aan de economische groei, leefbaarheid en bereikbaarheid van de regio. Met deze verbinding zal de regio eindelijk de stap zetten die het nodig heeft om in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk voor het bedrijfsleven te blijven.