Langere schorsingstermijn mogelijk

Vanaf 1 januari 2019 is het mogelijk voertuigen langer te schorsen. Eigenaren kunnen dan kiezen hun voertuig(en) voor één, twee of drie jaar te schorsen.

Minimumloon20buitenland-4

​Nu kan dat alleen voor een periode van maximaal één jaar. TLN is blij met de nieuwe ​dienstverlening.

Maximaal ​é​én jaar

Eigenaren die hun voertuig voor langere tijd niet willen gebruiken, kunnen deze bij de RDW schorsen. Hiermee is het voertuig vrijgesteld van wettelijke voertuigverplichtingen als de APK, MRB en WA-verzekering. Een schorsingsperiode duurt altijd maximaal één jaar en gaat in op de dag dat de schorsing wordt aangegaan. Na afloop bestaat de mogelijkheid om een schorsing te verlengen. ​

Hoger t​​​arief

TLN heeft zich de afgelopen jaren ingespannen om de procedures voor het schorsen te vereenvoudigen. Met succes. Vroeger moest men voor het aan- en afmelden steeds naar een loket. Sinds een aantal jaren kan het ook online via de RDW geregeld worden. Een andere wens was om een langere schorsingstermijn mogelijk te maken, zodat deze niet iedere keer verlengd moet worden. De voorkeur ging uit naar een systeem waarbij de schorsing automatisch doorloopt totdat men deze beëindigd. Dit bleek in de praktijk niet haalbaar. Gekozen is voor een mogelijkheid waarbij  het voertuig bij aanmelding gelijk voor twee of drie jaren geschorst kan worden. Hiervoor is een hoger tarief van toepassing dat vooraf in een keer betaald moet worden.