Lege tankcontainers op LZV’s vanaf 1 april toegestaan

Vanaf 1 april mogen lege tankcontainers op LZV’s worden vervoerd. Een belangrijke verbetering, die dankzij jarenlange inspanningen van TLN tot stand is gekomen.

Bontrans20LZV-3

De benodigde wetswijziging is inmiddels in de Staatscourant gepubliceerd. ​

Wetswijziging

Vanaf het moment dat er in Nederland met LZV’s mag worden gereden, geldt er een verbod voor het vervoer van zowel beladen als onbeladen tankcontainers op LZV’s. TLN heeft er lang voor gestreden om het vervoer van lege tankcontainers wel toe te staan. Met de nieuwe wetswijziging die op 1 april in werking treedt, wordt dat nu geregeld. Op basis hiervan mogen LZV’s voortaan ook beladen zijn met (nagenoeg) lege tanks of tankcontainers.

Efficiënter

Per jaar kunnen zo duizenden ritten worden bespaard. Het vervoer kan hierdoor veel efficiënter en milieuvriendelijker worden uitgevoerd. Hieraan zijn ook geen extra gevaren verbonden.

ADR

Voor de duidelijkheid: de nieuwe regels gelden niet voor lege ongereinigde tanks voor gevaarlijke stoffen. Deze vallen onder de ADR-regelgeving en zijn op LZV’s niet toegestaan.