Archief liveblog: coronavirus week 12

TLN deelt via het liveblog updates over de coronacrisis en de gevolgen voor de transportsector. Hieronder een overzicht van de updates uit week 12 (16 t/m 22 maart 2020).

Let op: de informatie hieronder is mogelijk verouderd. Bekijk hier het actuele liveblog voor de laatste ontwikkelingen.

Dubbel bemand rijden in Frankrijk toegestaan

TLN ontvangt veel vragen van leden die zich afvragen of dubbel bemand rijden in Frankrijk voor chauffeurs nog mogelijk is. TLN heeft dit nagevraagd bij onze Franse zusterorganisaties en het Franse ministerie. Inmiddels heeft TLN de bevestiging gekregen dat dit is toegestaan. Een bemanning van drie personen is niet toegestaan.

Overzicht tijdelijke vrijstellingen rij- en rusttijden in EU beschikbaar

Behalve Nederland hebben veel andere EU-landen tijdelijke vrijstellingen verleend met betrekking tot de rij- en rusttijden. Soms geldt dit voor alle transport, soms ook alleen voor specifieke sectoren. In de meeste landen geldt het zowel voor nationaal als internationaal transport maar er zijn ook landen die het alleen van toepassing verklaren op nationaal transport. Het wordt er helaas niet allemaal niet eenvoudiger op zo. Ook de onderwerpen waarvoor vrijstelling wordt gegeven en de normen die dan gelden wijken onderling af. In dit document een overzicht van de stand van zaken op dit moment. TLN raadt aan zoveel mogelijk zorg te betrachten bij de inzet van chauffeurs in deze hectische tijd en te zorgen dat veiligheid en bescherming tegen vermoeidheid hoog in het vaandel blijven staan, en zoveel als mogelijk de normale rij- en rusttijden te blijven hanteren. Voor gevallen van overmacht zijn er specifieke richtlijnen die elders in dit liveblog zijn te vinden.

Sector slaat handen ineen om bedrijven en werknemers te helpen

De sector transport en logistiek slaat de handen ineen om bedrijven in de sector met slimme oplossingen te ondersteunen bij de continuïteit van de bedrijfsvoering en werknemers te helpen om aan het werk te blijven. Transport en Logistiek Nederland (TLN), VVT, FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen en evofenedex zijn blij met de toegezegde overheidssteun maar er is meer nodig. De organisaties werken nauw samen om oplossingen voor actuele vraagstukken te ontwikkelen. Lees hier het hele bericht.

Geen beperkingen goederenvervoer in Luxemburg

De noodtoestand is voor drie maanden uitgeroepen, maar kan eerder worden geannuleerd. Er zijn geen beperkingen wat betreft het transport van goederen in Luxemburg, maar er kunnen korte wachttijden zijn aan de grenzen. Luxemburg heeft overeenstemming bereikt over een tijdelijke en beperkte versoepeling van de handhaving van rij- en rusttijden voor de chauffeurs die betrokken zijn bij de binnenlandse en internationale levering van goederen. Deze versoepeling wordt verleend overeenkomstig artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 561/2006. Deze tijdelijke versoepeling geldt vanaf 19 maart 2020 en loopt tot 17 april 2020.

Luxemburg heeft duidelijk gemaakt dat de veiligheid van bestuurder en weg niet in gevaar mag worden gebracht. Van chauffeurs mag niet worden verwacht dat ze rijden terwijl ze moe zijn – werkgevers blijven verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers en andere weggebruikers.

Voor de bovengenoemde categorie chauffeurs worden de volgende bepalingen tijdelijk als volgt versoepeld:

– Afwijking van artikel 6, lid 2: vervanging van de maximale wekelijkse rijlimiet van 56 uur door een van 60 uur.

– Afwijking van artikel 6, lid 3: vervanging van de maximale tweewekelijkse rijlimiet van 90 uur door een van 96 uur.

– Afwijking van artikel 8, lid 6: uitstel van een wekelijkse rusttijd van meer dan zes tot 24 uur.

 

Nieuw certificaat beschikbaar in Italië

Op 17 maart bracht de Italiaanse regering een nieuwe versie van het certificaat uit, waarmee de aangever ook bevestigt dat ze niet in quarantaine zijn geplaatst. De staatspolitie heeft bevestigd dat het document niet digitaal kan worden aangeboden (apps of pdf’s), maar dat het moet worden afgedrukt, ondertekend en aan de politieagent moet worden gegeven. Fotokopieën van een ingevuld document worden ook niet geaccepteerd.

Op 18 maart publiceerde het Ministerie van Transport een nieuw decreet: 14 dagen verplichte isolatie voor mensen die het land binnenkomen. Een dergelijk besluit is niet van toepassing op werknemers in het wegvervoer die door Italië leveren of doorreizen, op voorwaarde dat ze het land na 72 uur weer verlaten. Ook op Sardinië kan het goederenvervoer doorgaan, mits de goederen niet worden begeleid. Indien de container niet van het motorvoertuig kan worden gescheiden, mag de chauffeur aan boord gaan. Online formulier en zelfcertificering moeten worden ingevuld.

Gratis toiletbezoek bij voorziening van Tank und Rast in Duitsland

Met ingang van 16 maart heeft Duitsland de tijdelijke grenscontroles aan de grenzen met Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk, Luxemburg en Denemarken ingevoerd. Grensoverschrijdend goederenvervoer blijft gegarandeerd. Onze Duitse zusterorganisatie is niet op de hoogte van gevallen waarin internationaal goederenvervoer de toegang tot Duitsland via bovengenoemde grenzen is geweigerd. Chauffeurs kunnen bij rust- en servicegebieden, die beheerd worden door Tank und Rast, gratis gebruik maken van het Sanifair-sanitair. Gratis toegang tot de sanitaire voorzieningen van SANIFAIR wordt verleend via de “toegang voor kinderen” en wordt expliciet aangegeven. De Duitse regering heeft de deelstaten verzocht de weekendverboden voor vrachtwagenbewegingen op te schorten om de situatie tijdens de crisis te verlichten. Onze Duitse zusterorganisatie heeft een overzicht gegeven van de situatie in de verschillende regio’s. Daarnaast is op federaal niveau besloten tot een tijdelijke versoepeling van de rij- en rusttijdenregels op basis van artikel 14.2 van de EU-verordening 561⁄2006. De maatregel geldt tot en met 17 april.

Overeenstemming bereikt in Slowakije over versoepeling rij- en rusttijden

Slowakije heeft overeenstemming bereikt over een tijdelijke en beperkte versoepeling van de handhaving van rij- en rusttijden voor chauffeurs die betrokken zijn bij de binnenlandse en internationale levering van goederen. Deze versoepeling wordt verleend overeenkomstig artikel 14, lid 2, van Verordening (EG) nr. 561/2006. Deze tijdelijke versoepeling geldt vanaf 19 maart 2020 en loopt tot en met 17 april 2020. Slowakije heeft duidelijk gemaakt dat de veiligheid van bestuurder en weg niet in gevaar mag worden gebracht. Van chauffeurs mag niet worden verwacht dat ze rijden terwijl ze moe zijn – werkgevers blijven verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van hun werknemers en andere weggebruikers. Voor de bovengenoemde categorie chauffeurs worden de volgende bepalingen tijdelijk als volgt versoepeld:
– Afwijking van artikel 6, lid 1: vervanging van de maximale dagelijkse rijlimiet van 9 uur door een van 11 uur.
– Afwijking van artikel 6, lid 2: vervanging van de maximale wekelijkse rijlimiet van 56 uur door een van 60 uur.
– Afwijking van artikel 6, lid 3: vervanging van de maximale tweewekelijkse rijlimiet van 90 uur door een van 96 uur.
– Afwijking van artikel 7: vervanging van de minimale dagelijkse pauzevereisten door het opleggen van een pauze van 45 minuten na 5 en een half uur.
– Afwijking van artikel 8, lid 1: verlaging van de dagelijkse rustvereisten van 11 naar 9 uur.

Oproep TLN aan opdrachtgevers: stel betalingen niet uit

TLN-voorzitter Elisabeth Post doet een dringend beroep op alle opdrachtgevers en transportbedrijven om in deze crisisperiode elkaar zo veel mogelijk te helpen. Veel bedrijven hebben het financieel op dit moment buitengewoon zwaar. Vanuit de overheid wordt alles op alles gezet om ondernemingen overeind te houden. Wij zijn op alle fronten bezig om ervoor te zorgen dat bedrijven door deze zware periode heen komen. Berichten over het eenzijdig verlengen van betalingstermijnen of niet betalen van rekeningen passen niet bij verantwoordelijk maatschappelijk gedrag. Het schaadt de gehele sector. Onze boodschap is in drie woorden samen te vatten: doe het niet! Kom je verplichtingen na. In het belang van ons allen.

Herhaalde oproep TLN: behandel chauffeurs respectvol!

Transport en Logistiek Nederland doet opnieuw een oproep om chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer respectvol te behandelen. Dat is helaas nodig. TLN krijgt nog steeds klachten van chauffeurs die slecht worden behandeld. Ze mogen niet naar de WC, niets drinken of eten in de gebouwen waar ze laden of lossen. Ook moeten ze persoonlijke medische informatie verstrekken en wordt hun temperatuur opgemeten. Dit is wettelijk verboden. Chauffeurs zijn onmisbaar voor de bevoorrading van ons land en verdienen veel respect voor hun waardevolle werk. Bekijk hier het bericht.

Maatregelen tanken in België

Er verschijnen momenteel meerdere berichten in de media over boetes die worden uitgeschreven voor Nederlanders die in België gaan tanken. De bedragen zouden oplopen tot wel € 4.000,-. We hebben contact opgenomen met onze Belgische zusterclubs om na te gaan wat er precies aan de hand is. We raden vervoerders aan indien tanken nodig is zoveel mogelijk te tanken op de route die je al moet afleggen voor het laden/lossen. Mocht je worden staande gehouden dan kan door middel van de vrachtbrief de reden van je aanwezigheid op die locatie worden aangetoond.

Duitsland heft rijverbod deels op

In Duitsland bepalen de deelstaten of het rijverbod voor vrachtwagens vanwege het coronavirus opgeheven mag worden. Dat leidt helaas tot onduidelijke situaties, omdat sommige deelstaten extra eisen aan het opheffen stellen.

Het rijverbod in de voor ons belangrijke deelstaten Nordrhein-Westfalen en Rheinland-Pfalz is in ieder geval opgeheven zonder aanvullende beperkingen. Ook Bayern en Baden-Württemberg kennen geen aanvullende beperkingen. De overige deelstaten wel.

De Duitse zusterorganisatie BGL heeft een handig overzicht samengesteld waarop de extra eisen zijn genoemd en tot wanneer de opheffing duurt. Dat verschilt helaas ook weer per deelstaat. Er wordt veel verwezen naar goederen in het ‘Trockensegment’ , verpakte goederen die houdbaar zijn. De BGL verwijst naar deze definitie.

Transitovervoer door Duitsland is daardoor bijna niet mogelijk. Je loopt een risico als je dus Duitsland in zijn geheel transiteert. Maar laten we hopen op coulance in de handhaving.

Je vindt hier het overzicht per deelstaat (daarin staat ook nog een beperking bij Nordrhein Westfalen, maar die is vandaag opgeheven)

Formulier in België beschikbaar om arbeidsrelatie aan te tonen

De Federale Overheidsdienst heeft een formulier beschikbaar gesteld waarmee werkgevers de mogelijkheid hebben om de arbeidsrelatie met de werknemer aan te tonen.Het dient als bewijs om aan te tonen dat het nodig is om de grens over te steken. Let op: dit formulier is op dit moment niet verplicht maar wel al beschikbaar gesteld. Maatregelen worden nu heel snel genomen en een attest dat vandaag beschikbaar is maar niet verplicht, kan de volgende dag opeens wel vereist worden. Bovendien is het met de onzekerheid steeds zo dat controleurs niet altijd 100% op de hoogte zijn van wat mag en niet mag. Rijd je door België, neem dan voor de zekerheid het formulier alvast mee, voor het geval de richtlijnen veranderen of controleurs er nu al naar vragen. Dit certificaat moet slechts eenmalig ingevuld worden en blijft geldig gedurende de crisisperiode. Meer informatie en het formulier zelf zijn hier terug te vinden.

 

Veel gemeenten stellen venstertijden tijdelijk buiten werking

Veel gemeenten geven gehoor aan de oproep van TLN en evofenedex om de venstertijden tijdelijk buiten werking te stellen vanwege de coronacrisis. De verruiming is nodig om winkels te kunnen bevoorraden die hun openingstijden aanpassen of om supermarkten te helpen die meer leveringen krijgen vanwege de drukte. De volgende gemeenten hebben venstertijden tijdelijk buiten werking gesteld: Haarlem, Haarlemmermeer, Castricum, Assen, Breda, Arnhem (verruiming naar 12 uur), Groningen (verruiming naar 18 uur), Enschede, Den Bosch, Weert, Venlo (verruiming naar 14 uur), Utrecht en Emmen.

Formulier niet nodig in Polen

Sinds gisteren zijn de vrachtwagenchauffeurs ook vrijgesteld van het invullen van de localisatiekaart bij de Poolse grens. Het formulier dat eerder beschikbaar was op onze website hoeft dus niet meer meegegeven of ter plekke ingevuld te worden. Op deze link is meer informatie te vinden over dit onderwerp.

Verhuizingen niet toegestaan in België

Verhuizingen zijn verboden tenzij men de social distancing permanent kan garanderen. Bij het dragen van meubels kan een afstand van 1,5 meter niet gegarandeerd worden en daarnaast geldt er ook een samenscholingsverbod voor meer dan 2 mensen. Er zijn geen maatregelen voor het goederenvervoer in België. Dit is toegestaan.

Extra informatie over verruimde regeling rij- en rusttijden

De verruimde regeling zal niet voor iedereen en niet in alle situaties een oplossing bieden. Zorg dat de chauffeur op printouts bijhoudt wat de redenen zijn van het niet kunnen houden aan de rij- en rusttijden. In de Europese verordening 561/2006 is in artikel 12 de mogelijkheid beschreven om een geschikte stopplaats te kunnen bereiken. Artikel 12 bevat bepalingen die een bestuurder toelaten om af te wijken van de vereiste minimumrusttijden en maximumrijtijden als opgenomen in de artikelen 6 tot en met 9, teneinde een geschikte stopplaats te vinden. Het is bestemd voor gevallen waarin het voor een bestuurder tijdens de rit onverwacht onmogelijk wordt om aan de verordening te voldoen, met name in situaties van abnormale moeilijkheden, buiten de wil van de bestuurder, die blijkbaar onvermijdelijk en onverwacht zijn, ook al werd de nodige zorgvuldigheid aan de dag gelegd. De afwijking moet ook de veiligheid van personen, van het voertuig en van zijn lading waarborgen en ervoor zorgen dat de vereisten inzake verkeersveiligheid steeds in acht worden genomen.

Bestuurders moeten uiterlijk bij aankomst op een geschikte stopplaats de reden van de afwijking aantekenen op een afdruk. Geef daarbij aan dat het gaat om artikel 12 van verordening 561/2006 en een korte omschrijving van de reden. Deze print gedurende 28 dagen meenemen onderweg en daarna inleveren op kantoor. Dit laatste om tijdens eventuele bedrijfscontroles ook bewijsvoering te hebben.

Minister Cora van Nieuwenhuizen verruimt rij- en rusttijdenregeling voor transportsector

De rij- en rusttijdenregeling voor de transportsector wordt op enkele onderdelen tijdelijk versoepeld vanwege de coronacrisis. Dit schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Door het tijdelijk versoepelen van enkele onderdelen van de rij- en rusttijdenregeling wordt de sector ruimte geboden, waardoor de bevoorrading van deze essentiële producten op orde blijft. TLN is blij dat de minister begrip toont voor de huidige bijzondere omstandigheden in de sector. TLN onderstreept het belang van de verkeersveiligheid en de bescherming van werknemers en vertrouwt erop dat werkgevers en chauffeurs hier verantwoord mee om zullen gaan.

Parking Goordijk in Antwerpse haven vanaf vrijdag dicht

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de haven van Antwerpen besloten om parking Goordijk vanaf vrijdag 20 maart 2020 vanaf 16:00 uur te sluiten.

Wetswijziging ongeldigverklaring code 95 voor chauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955 vertraagd

TLN heeft aangegeven bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bij het CBR dat chauffeurs door de coronacrisis in de problemen komen, als zij net in deze dagen hun laatste training moesten volgen om de Verklaring van Nascholing te krijgen. Er wordt momenteel nagedacht over een oplossing. Zodra er meer bekend is, zal TLN dit hier melden. Chauffeurs die geboren zijn voor 1 juli 1955 hebben destijds via een vrijstelling een code 95 op het rijbewijs gekregen zonder een Verklaring van Nascholing. Deze code 95, die verkregen is zonder het volgen van geregistreerde trainingen, zou per 1 april aanstaande vervallen. De wetswijziging met betrekking tot de ongeldigverklaring van deze code 95 zal niet per 1 april worden ingevoerd. De ingangsdatum is naar verwachting pas per 1 september haalbaar.

Geen toegang voor chauffeurs uit Nederland in Turkije

Turkse vrachtwagenchauffeurs die het land binnenkomen vanuit een van de genoemde landen, worden thuis 14 dagen in quarantaine geplaatst. Niet-Turkse vrachtwagenchauffeurs (als ze geen staatsburger zijn van het vermelde land) die het land binnenkomen vanuit een van de vermelde landen, worden 14 dagen in quarantaine geplaatst aan de grens en mogen Turkije niet binnenkomen tijdens de quarantaineperiode. Vrachtwagenchauffeurs uit Nederland, worden door de Turkse autoriteiten vanwege het coronavirus niet toegelaten tot Turkije.

Aangepast reisadvies in Ierland, goederenvervoer is hiervan vrijgesteld

De Ierse regering heeft een aangepast reisadvies uitgegeven, waaronder het beperken van bewegingsvrijheid gedurende 14 dagen voor degenen die Ierland binnenkomen en naar getroffen gebieden zijn geweest. Goederenvervoer is hiervan vrijgesteld.

De regering heeft een richtsnoer gepubliceerd voor werknemers in de toeleveringsketen. Dit document bevat ongeveer anderhalve pagina met nuttige richtlijnen voor chauffeurs

TLN Ledendesk tijdelijk niet bereikbaar door landelijke Tele-2 storing

Op dit moment is er een landelijke storing bij Tele-2. Hierdoor is de TLN Ledendesk tijdelijk niet telefonisch bereikbaar. Je kunt ons wel bereiken via info@tln.nl. Wij hopen zo spoedig mogelijk weer telefonisch bereikbaar te zijn. Excuses voor het ongemak.

Minister Cora van Nieuwenhuizen dringt aan op versoepeling regels transportsector

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft gisteren tijdens een overleg met Europese transportministers aangedrongen op maatregelen om de transportsector te ontlasten. De minister verklaarde dat het internationaal transport cruciaal is en wil dat chauffeurs goed ondersteund worden. TLN steunt haar oproep. Lees hier het gehele nieuwsbericht.

TLN stelt een PDF beschikbaar met informatie over arbeidsrecht voor ZZP'ers

TLN heeft informatie over arbeidsrecht voor ZZP’ers gebundeld tot één document. Zie hier het document.

Chauffeurs moeten na laden en lossen onmiddellijk Bulgarije verlaten

Chauffeurs uit Nederland, Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland kunnen goederen laden en lossen maar moeten dan onmiddellijk het grondgebied van Bulgarije verlaten. In het geval van doorvoer moet de doorvoer binnen 24 uur plaatsvinden.

Actuele wachttijden van interne EU grenzen

Grens met Duitsland:

 • Zgorzelec – geen wachttijd
 • Jędrzychowice – 6 uur
 • Olszyna – 15 uur
 • Świecko – 6 uur
 • Slubice – 2,5 uur
 • Kostrzyn nad Odra – 4 uur
 • Krajnik Dolny – geen wachttijd
 • Kołbaskowo – 8 uur

Bij de grensovergangen met Litouwen, Tsjechie en Slowakije zijn er geen wachttijden. Bekijk hier een overzicht van alle wachttijden per grensovergang.

Versoepeling rij- en rusttijden in Polen

De Poolse minister van Transport heeft een tijdelijke versoepeling van de handhaving van rij- en rusttijden ingevoerd voor chauffeurs die internationaal goederenvervoer uitvoeren. Deze uitzondering geldt van 18 maart tot 16 april 2020. De opgeheven maatregelen zijn:

 1. De dagelijkse transporttijd van het voertuig mag niet langer zijn dan 11 uur.
 2. De wekelijkse transporttijd van het voertuig mag niet langer zijn dan 60 uur.
 3. De totale transporttijd van het voertuig over een aaneengesloten periode van twee weken mag niet meer bedragen dan 96 uur.
 4. Na een rit van vijf en een half uur heeft de bestuurder recht op een ononderbroken pauze van ten minste vijfenveertig minuten.

Vanwege de verlengde transporttijd van het voertuig, van 9 tot 11 uur, worden geen afwijkingen toegepast op dagelijkse en wekelijkse rusttijden.

Veel vragen over het meenemen van een formulier in Frankrijk

President Macron heeft de noodtoestand uitgeroepen welke afgelopen 17 maart 12:00 is ingegaan. De noodtoestand geldt in ieder geval voor 15 dagen.

TLN heeft bevestigd gekregen dat goederenvervoer nog steeds mogelijk is en de grenzen dus voor deze doelgroep niet gesloten zijn. Er zijn veel vragen over een formulier dat nodig schijnt te zijn in Frankrijk.

Franse vrachtwagenchauffeurs hebben zo’n formulier nodig om aan te tonen dat zij zich van huis naar hun standplaats begeven. Nederlandse chauffeurs hoeven enkel een transportdocument te tonen bij een eventuele staande houding. Zowel de ambassade als onze Franse zusterclub bevestigen dat Nederlandse chauffeurs zulke formulieren niet nodig zijn. Aangezien er toch Nederlandse vervoerders zijn die ons hebben laten weten dat Franse handhavers hen ook om zo’n formulier vragen, adviseren wij deze formulieren voor de zekerheid toch mee te geven aan de chauffeur. De ambassade gaat met het Franse ministerie in gesprek om er voor te zorgen dat er in het land uniform wordt gehandhaafd.

Winkeliers en transporteurs: coronavirus dwingt tot andere stadslogistiek

Ondernemersvereniging evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN) willen dat gemeenten venstertijden voor het gebruik van vrachtauto’s in de binnenstad voorlopig buiten werking stellen. Volgens de beide organisaties staan venstertijden de door de coronacrisis noodzakelijke aanpassingen in de openingstijden van winkels in de weg. Lees hier het volledige persbericht.

NVWA opent actualiteitenpagina diertransporten

NVWA heeft vandaag een actualiteitenpagina opgestart. Hier worden berichten geplaatst die betrekking hebben op grensblokkades voor diertransporten in verband met het coronavirus. Het betreft informatie over grensblokkades in Europa – die gedeeld worden tussen de Europese Nationale autoriteiten.

Geen veetransport in Polen

NVWA geeft aan dat er tot nader order geen aanvragen voor diertransporten naar en via Polen in behandeling genomen worden. Vanwege de sanitaire controles die plaats vinden aan de Poolse grensposten zijn er lange wachtrijen ontstaan aan de grensposten. Om dierenwelzijn tijdens het wachten niet te schaden heeft de Poolse overheid internationaal het advies uitgebracht om veetransporten naar of door Polen te annuleren. De Nederlandse Chief Veterinary Officer (Min van LNV) heeft aangegeven dat het verstandig is om aan de oproep gehoor te geven. Praktisch gezien wordt veetransport naar en door Polen belemmerd doordat NVWA geen aanvragen voor diertransporten naar en via Polen in behandeling neemt.

Nieuwe verklaring goederenvervoer in Italië

TLN krijgt veel vragen over de verklaring die chauffeurs bij zich moeten hebben in Italië. Volgens onze laatste informatie kunnen goederen Italië nog steeds binnenkomen en verlaten. Het vervoer van goederen wordt beschouwd als essentieel: vrachtwagenchauffeurs kunnen daarom Italië binnenkomen en verlaten. Transporteurs die goederen vervoeren tussen Nederland en Italië kunnen dit blijven doen maar dienen wel de opgelegde preventieve voorzorgsmaatregelen toe te passen:

-De chauffeurs mogen in principe niet uit de voertuigen stappen (verplaatsingen zijn weliswaar beperkt tot de strikte levering of inzameling van goederen) en dienen uitgerust te zijn met beschermende en preventieve medische hulpmiddelen zoals wegwerpmaskers en handschoenen;
-Als het laden / lossen van het voertuig vereist is, moet de veiligheidsafstand (1 meter) bewaard worden en moet de transportdocumentatie elektronisch verzonden worden;
-Idealiter heeft de chauffeur een document van het Italiaanse bedrijf dat verklaart dat deze goederen geleverd dienen te worden voor zijn productieproces;
Men dient tevens een verklaring in te vullen die de autoriteiten op waarheid controleren en waarop strafrechtelijke sancties staan als die niet naar waarheid is ingevuld.

Je kan de nieuwe verklaring voor verplaatsingen in Italië inclusief een nieuwe zin waarin men verklaart niet onder quarantaine te staan (en een niet officiële vertaling hiervan) hier downloaden.

Voor transport binnen Italië dienen ook Nederlandse transporteurs dit formulier ingevuld bij zich te hebben.

TLN heeft een PDF opgesteld over privacy in relatie tot het coronavirus

Ook in het kader van de dreiging van het coronavirus is de naleving van privacy wet- en regelgeving vereist. Het coronavirus betekent niet dat een werkgever privacy rechten van werknemers zomaar opzij kan zetten. Bekijk hier de PDF.

De Finse regering beperkt het verkeer aan de grenzen, maar vracht- en goederenverkeer gaat door

De Finse regering beperkt het verkeer aan de grenzen vanaf 19 maart, 00.00 uur. Mensen die naar Finland terugkeren, worden 14 dagen in quarantaine geplaatst. Inkomend passagiersvervoer wordt opgeschort, behalve voor burgers en inwoners die terugkeren naar Finland. Finse staatsburgers en inwoners mogen niet naar het buitenland reizen. Noodzakelijke reizen voor werk en toegang tot andere noodzakelijke diensten zijn toegestaan ​​over de noordelijke en westelijke grenzen. Het vracht- en goederenverkeer gaat gewoon door.

Maatregelen coronavirus Verenigd Koninkrijk

De Britse regering heeft maatregelen getroffen tegen het coronavirus. Britse staatsburgers wordt afgeraden naar het buitenland te reizen wanneer dit niet urgent is. Deze maatregelen hebben geen invloed op internationaal en binnenlands vrachtvervoer. Het transport gaat dus officieel door zonder extra beperkingen in het Verenigd Koninkrijk.

Lange wachttijden bij interne EU-grenzen

De wachttijden bij de interne EU grenzen worden steeds langer. Geschatte wachttijd om de grens over te steken:
Duitsland:
Jędrzychowice – 30 uur
Świecko – 10 uur
Olszyna – 13 uur
Krajnik Dolny – 5 uur
Kołbaskowo – 3 uur

Litouwen:
Budzisko – 7 uur
Ogrodniki- 7 uur

Tjechie:
Gorzyczki – 4 uur
Cieszyn – 20 uur
Kudowa Słone – 30 uur
Trzebinia – 3 uur
Jakuszyce –  7 uur

Slowakije:
Barwinek – 1,5 uur
Chyżne – 2 uur

Verplichte formulieren bij grensdoorlaatposten in Polen

Vanwege sanitaire controles aan de belangrijkste grensdoorlaatposten, als onderdeel van maatregelen om de ongecontroleerde verspreiding van het coronavirus in Polen te voorkomen, zijn locatie formulieren bij de Poolse grensovergangen verplicht. De aldus verzamelde gegevens zullen door de sanitaire dienst worden gebruikt om contact op te nemen met personen in geval van risico van besmetting met bovengenoemde virus. De Poolse overheid vraagt alle passagiers, dus ook vrachtwagenchauffeurs (tijdens goederenvervoer), uit bezorgdheid voor hun gezondheid, om de formulieren betrouwbaar in te vullen.

Vul dit formulier vooraf in zodat de grenscontrole snel kan worden uitgevoerd.

Hongarije heeft grenzen gesloten, geen gevolgen voor goederenvervoer

Goederenvervoer dat aankomt en vertrekt vanuit Hongaarse bestemmingen, mag de staatsgrens oversteken en de reis zonder beperkingen voortzetten. Voertuigen die aankomen uit het grondgebied van Italië, China, Zuid-Korea, Iran en Israël zijn niet toegestaan.

Geen maatregelen voor goederenvervoer in België

België neemt verdere maatregelen om het coronavirus tegen te gaan. Het grootste deel van de winkels gaat dicht en Belgen mogen alleen nog voor ‘essentiële verplaatsingen’ de deur uit; om naar werk, de supermarkt of de dokter te gaan bijvoorbeeld. Er komen geen maatregelen voor goederenvervoer. Daarnaast is er een versoepeling van rij- en rusttijden voor transport van 14 t/m 31 maart voor chauffeurs die betrokken zijn bij het transport van levensnoodzakelijke goederen en geneesmiddelen.

Zweden sluit grenzen, goederenvervoer blijft toegestaan

Zweden gaat de grenzen sluiten. Het goederenvervoer blijft toegestaan, er is geen aanvullend formulier nodig.

Diertransport in Europa

Roemenië: noodtoestand uitgeroepen maar deze is niet van toepassing op chauffeurs van transportvoertuigen levende dieren (met de maximaal toegestane capaciteit van meer dan 3,5 ton)
Mits:
-aan de grensdoorlaatpost geen symptomatologie vertoont die verband houdt met de infectie met het SARS-coronavirus -COV-2 (red. COVID 19),
-zijn uitgerust met beschermingsmiddelen (desinfectiemiddel handschoenen, gezichtsmaskers) en
-zijn uitgerust met documenten die de route naar de bestemming bevestigen.

Als de chauffeur het bovenstaande respecteert, zijn er geen problemen met de toegang van levende dieren in Roemenië.

Kroatië: de grens met Kroatië is dicht voor diertransporten.
Polen: Polen heeft gisterenavond aangegeven er alles aan te doen om 2 grensovergangen in Ogrodniki en Świecko z.s.m. vrij te maken voor dierentransport. Zie de website van de NVWA voor meer informatie.

TLN heeft FAQ beschikbaar gesteld over Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

TLN heeft een overzicht gemaakt met de veelgestelde vragen en antwoorden over het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.

Noodtoestand van 30 dagen afgekondigd in Roemenië

De Roemeense autoriteiten hebben op maandag 16 maart de noodtoestand van 30 dagen afgekondigd om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Personen afkomstig uit de volgende landen (die meer dan 500 COVID-19 bevestigde besmettingsgevallen hebben) zullen 14 dagen in zelfisolatie doorbrengen: Oostenrijk, België, Zuid-Korea, Denemarken, Zwitserland, Frankrijk, Duitsland, Japan, Groot Groot-Brittannië, Noorwegen, Nederland, China, Spanje, Verenigde Staten, Zweden. Hoewel het vervoer van goederen is toegestaan, moeten chauffeurs zich ook aan de bovengenoemde maatregelen houden. UNTRR heeft de Roemeense autoriteiten verzocht rekening te houden met de vrijstelling van 14 dagen quarantaine of zelfisolatie voor de chauffeurs.

Wachttijden aan de Duits-Poolse grens

Twee dagen nadat de Poolse grenzen met Duitsland en andere EU-buurlanden waren gesloten vanwege de Coronavirus-crisis, zijn de wachttijden voor vrachtwagenchauffeurs en pendelaars bij de Duits-Poolse kruisingen op dinsdag aanzienlijk toegenomen.

Vóór de grensovergang Jedrzychowice op de A4 bij Görlitz stonden ’s ochtends chauffeurs meer dan 18 uur te wachten vanwege de controles. Buitenlanders mogen het land echter alleen in uitzonderlijke gevallen binnenkomen. Deze uitzonderingen gelden voor mensen met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, vrachtwagenchauffeurs en diplomaten. Er zijn geen beperkingen op het verkeer van goederen.

Negatief reisadvies heeft geen gevolgen voor de transportsector

Nederland sluit de grens voor reizigers van buiten de Europese Unie. Er ligt daarnaast een negatief reisadvies voor het buitenland. Het inreisverbod geldt niet voor EU-burgers en hun familie, mensen met een verblijfsvergunning, medisch personeel, vrachtwagenchauffeurs, diplomaten, bepaalde onderzoekers en grenswerkers. Hierdoor blijft transport mogelijk.

Kabinet presenteert pakket noodmaatregelen

Het kabinet heeft bekend gemaakt dat er een extra pakket maatregelen genomen wordt om bedrijven te helpen die met werkvermindering door het Coronavirus te maken hebben. De huidige regeling voor werktijdverkorting wordt vervangen door een tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Deze maatregel kan bij het UWV worden aangevraagd. Voor bedrijven die de afgelopen tijd al werktijdverkorting hebben aangevraagd geldt dat deze aanvragen automatisch worden omgezet in een aanvraag NOW.

De regeling NOW is momenteel alleen op hoofdlijnen bekend. Via deze link is de nu beschikbare informatie te vinden.

Crisisteam transportsector om corona

Er komt een crisisteam voor de transportsector om de gevolgen van de corona-uitbraak voor de sector te beperken. Dat hebben Transport en Logistiek Nederland en FNV vandaag besloten. Het belangrijkste doel van het crisisteam is het voorkomen van faillissementen en het behoud van werk en inkomen. Sociale partners zullen in onderlinge samenwerking met o.a. het Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL),  SOOB en andere relevante organisaties zoveel mogelijk maatregelen inzetten die de gehele sector ten goede moeten komen. Het crisisteam zal deze week nog bijeen komen en z.s.m. gaan communiceren over de te nemen maatregelen voor de sector.

Grenzen Hongarije gesloten

De grens van Oostenrijk naar Hongarije is gesloten voor het goederenvervoer. Ook zijn de grenzen van Hongarije naar Slovenië gesloten.

Goederenvervoer Spanje nog steeds toegestaan

Internationaal goederenvervoer van en naar Spanje blijft mogelijk. Vandaag om middernacht kondigde de Spaanse regering de noodtoestand aan. Het transport goederen is uitgezonderd van deze maatregel. Het is nog niet duidelijk hoe lang de noodtoestand van kracht zal zijn.

Veelgestelde vragen en antwoorden gevolgen onderhoud en APK en examens

TLN heeft een overzicht gemaakt met de veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen voor APK, onderhoud en APK-examens

Veel vragen over formulier Frankrijk

Momenteel zijn er veel vragen over een formulier dat nodig is voor Frankrijk. Dit formulier voor Frankrijk is niet nodig.

Openingstijden NIWO

De NIWO geeft gehoor aan de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken. Het kantoor blijft met een minimale bezetting op van 09:00-15:00 uur. De NIWO is telefonisch niet bereikbaar maar je kunt wel een e-mail sturen naar info@niwo.nl.

Grenzen Zwitserland dicht, goederenvervoer blijft mogelijk

Zwitserland sloot vandaag om middernacht haar grenzen. Internationaal goederenvervoer blijft toegestaan. Deze maatregel duurt zeker tot 19 april.

Alleen grote grensovergangen Portugal open

Portugal voert vanaf 16 maart grenscontroles uit. Goederenvervoer blijft gewoon mogelijk, maar alleen deze grote grensovergangen zijn open: Quintanilha, Tui, Vilar Formoso, Elvas, Castro Marim, Vila Verda de Raia (Chaves), Monfortinho (Castelo Branco), Marvao (Portalegre) en Vila Verde de Ficalho (Beja).

Bekijk wachttijden grensovergangen

Met deze kaart kan je een indicatie van wachttijden bij grensovergangen in Europa bekijken. Deze website is gratis te bezoeken tijdens de coronacrisis. Het bedrijf dat de kaart aanbiedt en updatet geeft wel aan dat zij niet kunnen instaan voor de betrouwbaarheid van de informatie.

Goederenvervoer in Frankrijk nog steeds toegestaan

President Macron heeft bekendgemaakt dat vanaf vandaag 12 uur de noodtoestand wordt uitgeroepen. De noodtoestand geldt in ieder geval voor 15 dagen. TLN heeft bevestigd gekregen dat goederenvervoer nog steeds mogelijk is en de grenzen dus voor deze doelgroep niet gesloten zijn.

TLN-voorzitter dankt bedrijven en medewerkers

Voorzitter Elisabeth Post heeft een bericht geschreven waarin ze hulde brengt aan alle bedrijven en hun medewerkers en dank zegt voor de inzet.

Ierse veerbedrijven stoppen met vervoer vrachtwagens

In Ierland stoppen CLdN Ro-Ro SA en Cobelfret Ferries met het vervoeren van bemande vrachtwagens. De veerbedrijven blijven wel onbegeleide opleggers, containers en wissellaadbakken verschepen. Seatruck Ferries stopte al eerder met vervoer van bemande vrachtwagens.

TLN vraagt gedoogbeleid voor code 95 en ADR certificaat

Als gevolg van het coronavirus worden er geen (nascholings) cursussen gegeven voor Code 95  en geen examens voor het ADR-certificaat afgenomen. Chauffeurs die dat echt moeten halen in deze periode komen daardoor in de problemen. Het gevolg daarvan is dat chauffeurs van wie de code 95/ADR afloopt, niet meer kunnen beschikken over een geldig bewijs van vakbekwaamheid.

Ook chauffeurs die geboren zijn voor 1/07/1955, die momenteel nog niet beschikken over een code 95 op het rijbewijs dat is behaald via een Verklaring van Nascholing (VvN), lopen tegen hetzelfde probleem aan.

TLN heeft het ministerie vanmorgen gevraagd om een gedoogbeleid voor deze categorie chauffeurs. De minister is zich terdege bewust van dit probleem en komt bij TLN zo snel mogelijk terug met, hopelijk, een oplossing.

Inbreng TLN voor spoedberaad EU-transportministers

De Europese transportministers komen op woensdag 18 maart in een spoedzitting bijeen in Brussel om zich te beraden over de situatie rond het coronavirus. TLN heeft onze minister Cora van Nieuwenhuizen deze punten meegegeven namens de sector transport en logistiek:

1. Hef alle rijverboden voor vrachtwagens op in de EU tot ten minste 3 april 2020;

2. Versoepel de rij- en rusttijden voor chauffeurs, terwijl de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd, om een efficiënte logistiek van vitale goederen (voedsel en medische benodigdheden) te waarborgen en chauffeurs in staat te stellen vanuit de getroffen regio’s of quarantainegebieden zo snel mogelijk naar huis te laten terugkeren;

3. Zorg ervoor dat truckstops langs de snelweg open blijven om te voorzien in de basisbehoeften van chauffeurs (sanitair, eten en drinken en een plek om te rusten);

4. Hef parkeerverboden voor vrachtwagens tijdelijk op zodat chauffeurs hun rust (veilig) kunnen opnemen. Hierdoor wordt de concentratie van aantallen vrachtwagens verlaagd, wordt het risico op besmetting voor chauffeurs verminderd en kunnen zij beter hun verplichte rust nemen;

5. Houdt rekening met de moeilijkheden die chauffeurs in de huidige situatie tegenkomen bij de handhaving van de regels voor het wegvervoer. Dit omvat rij- en rusttijden maar ook ADR-certificaten en de verplichte Code 95-training. Omdat alle verplichte trainingen zijn geannuleerd vanwege het coronavirus zullen vertragingen optreden bij het verlengen van vergunningen en licenties buiten de invloedssfeer van de bestuurder (overmacht). Dit is uiterst belangrijk zodat alle beschikbare chauffeurs kunnen deelnemen aan het transport van essentiële goederen;

6. Sta bestuurders toe grenzen te overschrijden door het tonen van hun bestuurderskaart wanneer ze proberen hun werkplek te bereiken. Bestuurders zijn cruciaal bij het transporteren van voedsel en medische benodigdheden;

7. Hef leveringsbeperkingen op om ervoor te zorgen dat transportbedrijven op veiliger tijden kunnen beleveren, bijvoorbeeld ’s nachts;

8. Vermijd eenzijdige maatregelen van de bevoegde autoriteiten van de verschillende lidstaten, zodat het grensoverschrijdende vervoer van goederen wordt vergemakkelijkt. Vooral bij vitale goederen zoals voedsel en medische benodigdheden.

Tsjechië en Oostenrijk schorten rij- en rusttijden op

Tsjechië en Oostenrijk schorten de handhaving van de rij- en rusttijden op. Oostenrijk wil hiermee de negatieve effecten van de coronacrisis tegengaan. In Tsjechië geldt de versoepeling van de rij- en rusttijden tot 16 april. In Oostenrijk tot 14 april.

Internationaal transport is noodzakelijk

Internationaal goederenvervoer is noodzakelijk en moet mogelijk blijven. Dat is de oproep van de Europese Commissie. Maatregelen om de spreiding van het coronavirus tegen te gaan moeten het transport niet in de weg zitten. Ook roept de Commissie EU-landen op om vrachtverkeer prioriteit te geven bij grensovergangen.

TLN Ledendesk weer bereikbaar

De landelijke storing bij Tele-2 is opgelost. Wij zijn weer telefonisch bereikbaar via 088 4 567 567. Ook zijn wij per mail te bereiken via info@tln.nl. Er kunnen langere wachttijden zijn bij telefonisch contact. We hopen op je begrip.

TLN Ledendesk tijdelijk niet bereikbaar door landelijke Tele-2 storing

Op dit moment is er een landelijke storing bij Tele-2. Hierdoor is de TLN Ledendesk tijdelijk niet telefonisch bereikbaar. Je kunt ons wel bereiken via info@tln.nl. Wij hopen zo spoedig mogelijk weer telefonisch bereikbaar te zijn. Excuses voor het ongemak.

Updates van 8 t/m 15 maart

We begonnen dit liveblog op 8 maart. De updates van 8 t/m 15 maart vind je in dit archief.