Liveblog: coronavirus

TLN deelt via dit liveblog updates over de coronacrisis en de gevolgen voor de transport- en logistieke sector.

Meer informatie over de coronacrisis, in relatie tot de transport- en logistieke sector, vind je in…

 • … ons overzicht ‘Coronavirus en (overheids)maatregelen‘: de steunmaatregelen van de Nederlandse overheid;
 • … de TLN Landeninformatie, met een overzicht van de maatregelen voor het beroepsgoederenvervoer per Europees land;
 • … de TLN Toolbox, met de belangrijkste handvatten op het gebied van onder meer financiën, werkgeverszaken en operationele processen.

Column Elisabeth Post over de coronacrisis

Voor elke uitgave van het ‘Transport en Logistiek’-magazine schrijft Elisabeth Post een column over actuele ontwikkelingen in de sector. Deze keer aandacht voor de coronacrisis. Lees hier de gehele column.

Poster reclameborden beschikbaar in A3-formaat

De sector transport en logistiek laat sinds maandag op 43 reclamemasten door heel Nederland een boodschap van trots zien. Veel bedrijven hebben aangegeven deze poster graag op te willen hangen. De poster is hier te downloaden in A3-formaat.

 

Speciale taskforce ondersteunt Vlaamse logistiek tijdens coronacrisis

De Vlaamse overheid heeft deze week de Logistics Resilience Task Force opgericht en VIL, de speerpuntcluster logistiek, aangewezen als coördinator. Gisteren kwam deze voor het eerst samen. In de taskforce overlegt men over de logistieke ketens die nu onder druk staan door de COVID-19 crisis. Alle belangrijke stakeholders van de cruciale sectoren en transportmodaliteiten, alsook de kabinetten Peeters en Crevits nemen deel aan deze taskforce.

Lees hier het volledige bericht.

Italië verlengt maatregelen nieuw decreet tot 13 april 2020

De premier heeft een nieuw decreet aangekondigd waarbij de deadline van de huidige maatregelen omtrent de Coronacrisis worden verlengd tot 13 april 2020.

Aangepaste venstertijden van alle gemeenten op één platform

Op verzoek van Transport en Logistiek Nederland (TLN), ondernemersvereniging evofenedex en Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) hebben veel gemeenten de venstertijden uitgebreid of tijdelijke ontheffingen toegekend, zodat het transport efficiënter ingepland en ingezet kan worden. Alle aangepaste wijzigingen zijn in samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Matrixian Group verzameld op één plek en gratis beschikbaar gesteld aan de logistieke sector. Bekijk hier het gehele bericht.

Formulier beschikbaar voor chauffeurs in het VK

Onze Britse zusterclub heeft een document opgesteld voor chauffeurs die zich willen verplaatsen van huis naar hun standplaats. Het is meerdere keren voorgekomen dat chauffeurs staande werden gehouden door de lokale politie. Het document laat duidelijk zien waarom het voor beroepschauffeurs is toegestaan om zich op de weg te bevinden. Het formulier hoeft niet ingevuld of ondertekend te zijn. Het digitaal meebrengen van het formulier is voldoende.

TLN adviseert leden om het formulier (digitaal) mee te nemen.

Geldigheid licenties, goedkeuringen en certificaten ADR-transport verlengd in Finland

Op 2 april heeft de Finse regering een decreet uitgevaardigd met het oog op de continuïteit van het vervoer van gevaarlijke goederen. Door de huidige uitzonderlijke omstandigheden is het onmogelijk opleiding te geven en testen uit te voeren met betrekking tot beroepskwalificaties in het vervoer van gevaarlijke goederen. Daarnaast kunnen geplande en tussentijdse inspecties van tanks, of voertuiginspecties voor het vervoer van gevaarlijke goederen nauwelijks plaatsvinden. Daarom kan de geldigheid van licenties, goedkeuringen en certificaten die binnenkort aflopen, bij wijze van uitzondering in 2020 verder worden verlengd.

Minister verlengt versoepeling rij- en rusttijden

De huidige versoepeling van rij- en rusttijden blijft tot 1 juni 2020 van kracht. Dat laat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat, aan TLN weten. De minister versoepelde op 19 maart de rij- en rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs. Deze regels blijven nu langer geldig. Lees het hele artikel hier.

Nieuwe maatregelen in Kroatië

Kroatië heeft nieuwe maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in het land te beperken. Er gelden speciale beperkingen voor transportactiviteiten.
Grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer is toegestaan en er kan geladen en gelost worden.

Wanneer de chauffeur (met een niet-Kroatische nationaliteit) het land binnen 24 uur na binnenkomst weer verlaat, hoeft hij niet in quarantaine. De chauffeur moet echter verplicht in het voertuig blijven tot hij het land verlaat.
Als de chauffeur (met een niet-Kroatische nationaliteit) na het arriveren in Kroatië langer dan 24 uur in het land is moet hij verplicht op zoek bent naar een accommodatie. Hiervoor dient er contact opgenomen te worden met de dienst voor civiele bescherming van de provincie op de plaats waar de goederen worden gelost / geladen en daar worden voorzien van accommodatie. De chauffeur (met een niet-Kroatische nationaliteit) mag dan maximaal 14 dagen in de accommodatie blijven (naast het naleven van het beleid om het appartement niet te verlaten tenzij er een dringende behoefte is). De grens van Kroatië is dicht voor diertransporten.

Maak gebruik van digitale vrachtbrieven, juist nu!

Overheden van Benelux-landen roepen transporteurs op om juist nu gebruik te maken van digitale vrachtbrieven. TLN ondersteunt deze oproep. Sowieso is de branchevereniging voor minder papier maar nu komt er nog een reden bij: veiligheid.

Transportsector als essentieel beschouwd in Spanje

Het Spaanse Ministerie heeft een toelichting gepubliceerd over de toepassing van Koninklijk Besluit 10/2020, dat betaald verlof regelt voor mensen die in niet-essentiële sectoren werken.
Het ministerie verduidelijkt dat de status van “essentieel” geldt voor soorten werknemers en niet voor soorten goederen, dus er is geen lijst van “essentiële goederen”.
In de laatste alinea van de toelichting staat duidelijk dat mensen die bij de in- of uitvoer van welke soort goederen of materialen dan ook zijn vrijgesteld van de toepassing van het besluit.
Daarom wordt de transportsector als essentieel beschouwd, ongeacht het soort goederen dat wordt vervoerd.

Daarnaast heeft het Spaanse Ministerie een lijst met toeristische accommodatie gepubliceerd (interactieve kaart) met slaapgelegenheden die open blijven voor onder meer chauffeurs die zich bezighouden met het vervoer van passagiers en goederen.

Eerste green lane tussen Nederland en België een feit

Sinds vanmiddag is de belangrijkste grensovergang tussen Nederland en België, bij Hazeldonk, weer zonder oponthoud open. Dankzij de inspanningen van TLN, de Belgische zusterorganisaties, maar zeker ook RWS Zuid en de Vlaamse wegbeheerders is er sprake van een eerste echte green lane, zoals door de Europese Commissie aanbevolen. Dit betekent dat vrachtverkeer zonder belemmeringen door kan rijden. Nu de rest van de EU nog.

306 bedrijven melden zich om vraag en aanbod te matchen

Zoals eerder al gemeld, slaat de transportsector de handen ineen om bedrijven met slimme oplossingen te ondersteunen bij de continuïteit van de bedrijfsvoering en werknemers te helpen om aan het werk te blijven.

TLN, VVT, FNV Transport & Logistiek, CNV Vakmensen en evofenedex werken in dat kader nauw samen om oplossingen voor actuele vraagstukken te ontwikkelen. Zo verbinden ze transportbedrijven die kampen met ondercapaciteit met transporteurs bij wie sprake is van overcapaciteit. Via het mobiliteitscentrum bij STL worden kosteloos vraag en aanbod bij elkaar gebracht; iedereen kan zich hiervoor aanmelden via www.stlwerkt.nl/wijhelpenelkaar.

De eerste resultaten van de acties die sinds 21 maart lopen, zijn inmiddels bekend:

 • 24 maart: tussen de 130 en 150 aanmeldingen binnen
 • 27 maart: 244 bedrijven aangemeld, waarvan het merendeel ook al is gesproken
 • 1 april: 306 bedrijven aangemeld

 

Daarbij valt op dat bedrijven aangeven met veel ‘overschot’ te zitten door het wegvallen van opdrachten:

 • 27 maart: 156 bedrijven hebben overschot (744 chauffeurs), slechts 3 bedrijven melden een tekort (4 chauffeurs)
 • 1 april: 234 bedrijven hebben overschot (1.169 chauffeurs), 7 bedrijven melden tekorten

 

De regionale piek blijkt in Zuidwest-Nederland te liggen, met name in het zeecontainer- en sierteelttransport.

Veel bedrijven geven aan het gezamenlijke initiatief en het snelle handelen erg te waarderen. Ook het ‘luisterend oor’ van de adviseurs bij het mobiliteitscentrum wordt als waardevol ervaren in deze crisistijd.

België past rij- en rusttijden aan

Naast de al bestaande vrijstellingen wordt van 26 maart tot 25 april 2020 wordt het ‘cabineverbod’ opgeheven. Dit betekent dat chauffeurs hun normale wekelijkse rust in de cabine van het voertuig kunnen nemen, op voorwaarde dat dit voertuig hiertoe is uitgerust. Deze vrijstelling geldt voor nationaal en internationaal goederenvervoer en is niet beperkt tot het vervoer van uitsluitend levensnoodzakelijke goederen en geneesmiddelen.

Verder mag vanaf 1 april tot en met 30 april 2020 de normale wekelijkse 45 uurs rust worden verkort tot 24 uur. Deze verkorting hoeft niet gecompenseerd te worden. Deze vrijstelling geldt uitsluitend voor het vervoer van levensnoodzakelijke goederen en geneesmiddelen.

De betrokken bestuurders moeten de reden voor het afwijken van de toegelaten limieten wel vermelden op de print-outs of op de achterzijde van de tachograafschijf.

Het is verder van belang te weten dat België de dagelijkse rijtijd niet versoepelt, daar waar dat in Frankrijk en Nederland bijvoorbeeld wel het geval is. Mocht je tegen een boete aanlopen in België als gevolg van vrijstellingen in het buitenland die niet in België gelden, betaal dan geen onmiddellijke inning maar vraag altijd om een consignatie. Alleen dan kun je de boete later in beroep aanvechten.

Verlenging corona-maatregelen tot en met 28 april

Het kabinet heeft besloten de beperkende maatregelen in het kader van de coronacrisis te verlengen tot en met 28 april. Minister-president Rutte wil geen uitspraken doen over de situatie na 28 april, maar hij zei tijdens de persconferentie van vanavond ‘zich niet voor te kunnen stellen dat we in één keer volledig terugkeren naar de gewone situatie’.

Een volledige ‘lockdown’ is vooralsnog niet nodig, meldde Rutte, zolang we ons aan de gestelde gedragsregels houden: zoveel mogelijk thuiswerken en in huis blijven, en anderhalve meter afstand van elkaar houden.

Een en ander betekent voor transportondernemers dat de situatie voorlopig niet verbetert.

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid verder toegelicht

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is bedoeld als subsidie om bedrijven te ondersteunen om zoveel mogelijk werknemers in dienst te houden. Met de invoering van deze maatregel is de Regeling werktijdverkorting komen te vervallen.

Vanochtend heeft minister Koolmees van SZW de noodmaatregel verder toegelicht. De hoofdlijnen waren al bekend. Waarschijnlijk kunnen de aanvragen voor subsidie vanaf maandag 6 april 2020 bij het UWV worden ingediend. Dat wordt vrijdag 3 april 2020 definitief besloten.

Een overzicht met vragen en antwoorden over de noodmaatregel is hier te vinden.

Meer weten? Neem dan contact op met de ledendesk van TLN, via info@tln.nl of 088-4567567.

Regels in Hongarije voor goederenvervoer

Het volgende is per direct van toepassing: Art 6. Is per direct van kracht en geeft aan dat goederenvervoerchauffeurs een medisch onderzoek moeten ondergaan; en

 1. a) Degenen die geen symptomen van COVID-19 vertonen:
 2. aa)   Als Hongaars staatsburger moet de persoon, als de bestemming Hongarije is, gedurende veertien dagen na het oversteken van de grens officiële quarantaine ondergaan.
 3. ab)   Als vreemdeling moet de persoon, als de bestemming Hongarije is, het land binnen 24 uur na het lossen van de zending verlaten.
 4. ac)   In het geval van transitoverkeer moet de persoon het grondgebied van Hongarije binnen de kortst mogelijke tijd en via de aangewezen transitoroute verlaten.
 5. ad)   Moet tijdens het reizen in Hongarije een gezichtsmasker en rubberen handschoenen dragen.
 1. b) Degenen die symptomen van COVID-19 vertonen:
 2. ba)   Hongaarse staatsburgers worden ondergebracht in een aangewezen quarantainevoorziening.
 3. bb)   Niet-Hongaarse staatsburgers mogen het grondgebied van Hongarije niet binnenkomen.

Alleen Art 6.a) (ab), (ac), (ad) en Art 6.b) (bb) zijn van toepassing op chauffeurs van het internationale goederenvervoer over de weg die geen Hongaarse staatsburger zijn.

Model certificaat internationale chauffeurs beschikbaar

Op pagina 9 heeft de Europese Commissie een door de werkgever te ondertekenen EU-model voor internationale transportmedewerkers opgenomen, waarin wordt verklaard dat de bestuurder professionele activiteiten in het internationale vervoer verricht.

De werkgever kan via deze link zelf kiezen in welke taal (afhankelijk van het land waar de chauffeur zich bevindt) het certificaat geprint en meegegeven moet worden. Dit modelformulier wordt aanbevolen voor gebruik door vrachtwagenchauffeurs die met een ander vervoermiddel dan hun eigen vrachtwagen reizen (zoals bus of auto). Bijvoorbeeld om bij hun standplaats te komen. Dit geldt ook voor chauffeurs die lichte bedrijfsvoertuigen besturen waarbij je geen C- of D-rijbewijs nodig hebt. Chauffeurs dienen dus het rijbewijs, code 95 en het bovengenoemde certificaat voor internationale transportmedewerkers (opgesteld en ondertekend door de werkgever) mee te nemen. Dit certificaat zal als voldoende bewijs aanvaard worden door controleautoriteiten van EU-staten.

Chauffeurs die hun internationale transportactiviteiten met hun vrachtwagen uitvoeren, hoeven dit certificaat niet bij zich te hebben.

Quarantaine-maatregelen voor Roemeense chauffeurs

Roemenië heeft nieuwe maatregelen aangekondigd die op 31 maart 2020 in werking zullen treden. Deze maatregelen zijn alleen van toepassing op Roemeense chauffeurs.

Bij binnenkomst in het land hebben chauffeurs van vrachtwagens met een maximaal toegestaan ​​gewicht van meer dan 2,4 ton ter bescherming van hun gezin de mogelijkheid om te kiezen voor quarantaine / isolatie, voor een periode van maximaal 14 dagen tussen de ritten in.

Een van de volgende opties kan worden gekozen:

 1. a) quarantaine in door de werkgever verstrekte ruimtes;
 2. b) het isolement thuis samen met alle personen met wie ze wonen, of alleen, in een andere beschikbare leefruimte;
 3. c) quarantaine op verzoek, in de door de overheidsinstanties ter beschikking gestelde ruimtes, met ondersteuning van de kosten in verband met de quarantaine.

Bestuurders van deze vrachtvoertuigen (met een maximaal toegestaan ​​gewicht van meer dan 2,4 ton) moeten hun gekozen optie voor hun periode van quarantaine / isolatie (a), b) of c)) meedelen door op eigen verantwoordelijkheid een verklaring in te vullen.

TLN schrapt alle evenementen, bijeenkomsten en opleidingen tot en met 1 juni

TLN heeft in verband met de coronacrisis alle geplande evenementen, opleidingen en bijeenkomsten geannuleerd; ten minste tot en met 1 juni. Er wordt gewerkt aan digitale informatiebijeenkomsten. Houd de website van TLN in de gaten.

TLN toolbox beschikbaar

TLN heeft alle informatie en bijbehorende hulpmiddelen die te maken hebben met de coronacrisis verzameld in een zogenoemde toolbox. Bekijk snel deze pagina met o.a. informatie over werkgeverschap, financiën, juridische zaken en meer!

Verplicht verlof Spanje, controleer eerst of klant open is

Er is een nieuw besluit ingevoerd waarin staat aangegeven dat betaald vakantieverlof van 30 maart tot 9 april moet worden opgenomen door degenen die werken in gebieden die als niet-essentieel worden beschouwd. Het beroepsgoederenvervoer is hiervan uitgezonderd. Mocht je moeten laden of lossen in Spanje, communiceer dan eerst met de klant/opdrachtgever.

Certificaat voor buitenlandse werknemers in België

De Belgische overheid heeft een certificaat gemaakt voor buitenlandse werknemers die werkzaam zijn voor een Belgisch bedrijf en een Belgisch arbeidscontract hebben en/of voor grensarbeiders die voor  een Belgische onderneming werken, maar niet in België wonen. Dit attest is nodig om te laten zien dat je je mag verplaatsen over de grens.

Heb je werknemers die hieronder vallen, neem dan zo’n ingevuld certificaat mee.

Dit attest is weliswaar in principe niet noodzakelijk voor vrachtwagenchauffeurs, maar ons advies is het wel te gebruiken. Chauffeurs mogen officieel nog steeds zonder aanvullend document naar of door België rijden. Vorige week zijn desondanks een paar chauffeurs door overijverige Belgische handhavers staande gehouden en zelfs teruggestuurd. Dit is door bemiddeling van TLN gelukkig opgelost, maar dit soort oponthoud willen we graag vermijden.

De sector transport en logistiek te zien op 43 reclamemasten

De sector transport en logistiek is trots op ieders inzet! Vanaf vandaag laten wij dat graag zien op 43 reclamemasten door heel Nederland. Heb je ons al gespot? Zie hier een foto van een van de reclamemasten.

De actie is een gezamenlijk initiatief van de vakbonden, ondernemersverenigingen en samenwerkingsverbanden.

Finland sluit regio Uusimaa, goederenvervoer blijft mogelijk

De Finse regering heeft de regio Uusimaa (regio Groot-Helsinki) gesloten. In de praktijk is er dus een tijdelijke binnengrens ingesteld om Uusimaa van de rest van het land te scheiden. Goederen- en vrachtvervoersdiensten is zowel grensoverschrijdend als in de regio toegestaan. Er worden vertragingen verwacht vanwege de beperkingen op verplaatsingen. Er zijn ongeveer 30 oversteekplaatsen van en naar Uusimaa, maar er zijn nog geen groene rijstroken voor vrachtwagens aangelegd.

Groene rijstroken bij grensovergangen in Zwitserland

Het internationale goederenvervoer wordt niet beïnvloed in Zwitserland door de maatregelen en alle grensovergangen staan ​​open voor vrachtbewegingen. Bij sommige grensovergangen zijn ook groene rijstroken voor de invoer, uitvoer en doorvoer van medische producten, levensmiddelen, brandstofvoorraden en post.

Klik hier voor een overzicht van de grensovergangen die zijn uitgerust met groene rijstroken voor bepaalde goederen.

Grenzen in Slowakije weer open

Nadat het verkeer in Slowakije op 27 maart volledig vast leek te lopen vanwege de opstoppingen aan de Hongaarse grens, besloot Slowakije de grenzen te sluiten voor vrachtauto’s van meer dan 7,5 ton. Momenteel zijn de grenzen weer open, is al het vrachtverkeer toegestaan en is de situatie op de weg stabiel.

Inhaalverbod in Tsjechië

Inhaalverbod op sommige delen van het wegennet van Tsjechië. Vanaf 19 maart 2020 gelden voor de grensvakken van de snelwegen D1, D2, D5, D8 en D11 gedurende 60 dagen de volgende beperking:

In de richting van de grensdoorlaatposten mogen vrachtwagens van meer dan 3,5 ton niet inhalen.

Uitzonderingen op dit verbod zijn voertuigen die worden gebruikt voor:

 1. a) Het vervoer van bederfelijke goederen, tenminste de helft van de laadruimte van een voertuig of combinatie van voertuigen.
 2. b) Het transport van levende dieren.
 3. c) Vervoer van brandstof bestemd voor tankstations.
 4. d) Vervoer van poststukken.
 5. e) Het transport van medisch en biologisch materiaal, medicijnen en materiaal voor hun fabricage.

De reden voor deze beperking is het verminderen van de wachtrijen bij grensdoorlaatposten en de voorkeur te geven aan essentieel vervoer.

De beperking is van toepassing op de volgende weggedeelten:

 • Snelweg D1 vanaf km 366.300 naar rechts (richting staatsgrens).
 • Snelweg D2 van km 35.000 naar rechts (richting staatsgrens).
 • Snelweg D5 vanaf km 136.300 naar rechts (parkeerrichting).
 • D8 snelweg van 86.900 km naar rechts (richting staatsgrens) en van de staatsgrens naar km 88.200 naar links (richting Praag, na controle door de Tsjechische politie).

Italië verlengt schorsing rijverbod

Het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Vervoer heeft een decreet ondertekend dat de schorsing van het huidige rijverbod voor vrachtwagens met een maximale totale massa van meer dan 7,5 ton op buiten stedelijke wegen voor de komende twee zondagen, op 29 maart en 5 april 2020, verlengt.
Voor voertuigen die internationaal transport uitvoeren, moet de opschorting van verkeersbeperkingen tot nader order worden gehandhaafd.

Updates van 23 t/m 29 maart

We begonnen dit liveblog op 8 maart. De updates van 23 t/m 29 maart vind je in dit archief.