Liveblog: coronavirus

TLN deelt via dit liveblog updates over de coronacrisis en de gevolgen voor de transport- en logistieke sector.

Meer informatie over de coronacrisis, in relatie tot de transport- en logistieke sector, vind je in …

 • … ons overzicht ‘Coronavirus en (overheids)maatregelen‘: de steunmaatregelen van de Nederlandse overheid;
 • … de TLN Landeninformatie: een overzicht van de maatregelen voor het beroepsgoederenvervoer per Europees land;
 • … de TLN Toolbox: de belangrijkste handvatten voor onder meer financiën, werkgeverszaken en operationele processen.

TLN Ledenwinkel levert nu ook mondkapjes

Vanaf vandaag biedt de TLN Ledenwinkel mondkapjes aan die bedrijven kunnen kopen voor hun medewerkers. Het initiatief is genomen als serviceverlening naar de leden. De mondkapjes worden aangeboden zonder winstoogmerk.

Bekijk hier het volledige bericht.

Nog 3 dagen voor aanvraag NOW 1.0

Let op! Het aanvragen van de NOW-subsidie 1.0 is mogelijk tot en met vrijdag 5 juni. De NOW 1.0 verstrekt een subsidie over een deel van de loonkosten over de maanden maart tot en met mei 2020. De hoogte van de subsidie is mede afhankelijk van het percentage omzetdaling over 3 aaneengesloten maanden in de periode maart t/m juli 2020 afgezet tegen een kwart van de omzet over 2019. Meer informatie over de NOW-regeling vind je op de Toolbox van TLN of de website van de Rijksoverheid.

Cao beroepsgoederenvervoer wordt verlengd tot 1 januari 2021

De cao voor werknemers in het beroepsgoederenvervoer en het verticaal transport wordt ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2021. De leden van FNV, CNV en De Unie hebben hiermee ingestemd. Zij konden tot 1 juni hun mening over het voorstel kenbaar maken. Gisteren hebben de organisaties van werkgevers en werknemers in Gouda de overeenkomst ondertekend. Werkgeversorganisaties TLN en VVT hebben samen met vakbond FNV het initiatief genomen om te komen tot een ongewijzigde verlenging van de cao in verband met de grote economische onzekerheden als gevolg van de coronacrisis. Alle energie is erop gericht bedrijven gezond te houden en zo werkgelegenheid zeker te stellen.

Bekijk hier het volledige bericht.

Europese koepels vragen om begrip in handhaving

De samenwerkende inspectie- en politiediensten (vertegenwoordigd in Euro Control Route, CORTE, Roadpol, de Europese vakbond en TLN’s koepelorganisatie IRU) bepleiten in een gezamenlijk statement rekening te houden met de uitzonderlijke omstandigheden waarin ondernemers en chauffeurs gedurende deze coronacrisis hun werkzaamheden hebben moeten uitvoeren.

Genoemde partijen roepen handhavers op om tolerant te zijn en, waar mogelijk, beoordelingsvrijheid en een fair oordeel toe te passen op mogelijk begane overtredingen, in de periode medio maart tot eind mei. Ook moeten handhavers onderling meer informatie uitwisselen en meer inzetten op digitale handhaving.

TLN ondersteunt dit verzoek met klem, omdat twintig lidstaten vooral in de rij- en rusttijdensfeer eigen maatregelen hebben genomen, die handhavers onderweg onmogelijk allemaal zullen kennen. Tolerantie en begrip over en weer tussen chauffeur en handhaver is meer dan gewenst in deze toch al moeilijke coronaperiode.

Lees hier het statement.

Duitsland: overzicht opschorting rijverboden geactualiseerd

Het overzicht met de tijdelijke opschortingen van rijverboden in Duitsland is geactualiseerd.
Via deze link kan je vanaf pagina 6 per gebied de tijdelijke opschortingen terugvinden.

Gemeenten draaien verruiming venstertijden terug

Gemeenten gaan weer terug naar de normale venstertijden in binnensteden. De afgelopen periode hadden circa 40 gemeenten venstertijden verruimd, zodat supermarkten en andere vitale winkels efficiënter bevoorraad konden worden. Het wordt met de dag drukker in binnensteden en ook is het hamsteren voorbij, waardoor verruiming van venstertijden volgens gemeenten niet meer noodzakelijk is. TLN begrijpt deze keuze en benadrukt tegelijkertijd in gesprekken met gemeenten dat extra ruimte voor horeca niet mag leiden tot een hindering van bevoorradend vrachtverkeer.

Geen verlenging APK

De geldigheid van Algemene Periodieke Keuringen (APK) wordt niet verlengd. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten. De Europese Commissie bood lidstaten de mogelijkheid om de geldigheid van APK’s te verlengen, in verband met de coronacrisis. Het ministerie kiest ervoor daar geen gebruik van te maken.

Bekijk hier het volledige bericht.

Verkeersdrukte mag goederenvervoer niet hinderen

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat wil de drukte op de weg beperken, zodat het vrachtverkeer door kan rijden. Het goederenvervoer moet Nederland en de rest van Europa ongemoeid kunnen bevoorraden, benadrukt de minister.

Bekijk hier het volledige bericht.

Duitsland – opschorting rijverboden Niedersachsen en Baden-Wuttemberg

Op 26 mei heeft de Duitse regio Niedersachsen besloten om de schorsing van het weekend- en vakantieverbod voor vrachtwagens tot 31 augustus 2020 te verlengen.
Niedersachsen heeft ook besloten de aanvullende zomerbeperking op te schorten (op zaterdag tussen 1 juli en 31 augustus) van 07:00 tot 20:00 uur).

De Duitse regio Baden-Wurttemberg heeft ook besloten de extra zomerbeperking op te schorten (op zaterdag tussen 1 juli en 31 augustus van 07:00 tot 20:00 uur).
Baden-Württemberg heeft echter nog niet besloten om de schorsing van het rij- en weekendverbod, dat geldig is tot 30 juni 2020, te verlengen.

Het complete overzicht van opschortingen van rijverboden in Duitsland zoals op onze interactieve kaart staat weergegeven, zal op korte termijn worden geactualiseerd.

TLN vraagt aandacht voor geleidelijke afschaling coronamaatregelen

TLN vraagt in de Tweede Kamer en het Europees Parlement aandacht voor de geleidelijke afschaling van coronamaatregelen. De komende tijd gaan verschillende Europese landen hun coronamaatregelen versoepelen. Elk land kiest hierbij een eigen strategie, met eigen regels over het vrije verkeer van mensen en goederen. Dat mag het goederenvervoer niet hinderen, benadrukt TLN.

Bekijk hier het volledige bericht.

Vierde coronamonitor: beeld stabiliseert

Het algemene beeld over de gevolgen van de coronacrisis voor de bedrijfstak transport (met inbegrip van expeditie en logistiek) is in de laatste weken weinig veranderd. Wel verwachten meer bedrijven gebruik te zullen maken van nood- en hulpmaatregelen. Dat valt op te maken uit de vierde coronamonitor van TLN.

Bekijk hier het volledige bericht.

Kabinet verlengt noodpakket

Het kabinet verlengt het economisch noodpakket tot 1 oktober. De verlenging geldt voor de NOW, Tozo, Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en belastingmaatregelen. Het noodpakket was eerder tot 1 september geldig.

Bekijk hier het volledige bericht.

Einde aan vrijstellingen rij- en rusttijden

De Europese Commissie geeft geen toestemming aan de lidstaten voor uitzonderingen op de geldende rij- en rusttijdnormen na 31 mei a.s. Dat is de datum waarop de laatst nog lopende vrijstellingen, waaronder die van Nederland, eindigen.

De afgelopen weken golden er in de Lidstaten zeer uiteenlopende regelingen. Het was daardoor voor internationale ritten bijna onmogelijk te bepalen welke norm van toepassing was, met name voor normen die een langere periode bestrijken. De verwachting is dat handhavers hier rekening mee zullen houden.

Vanaf 1 juni gelden dus in alle landen weer de gebruikelijke rij- en rusttijdnormen. In uitzonderlijke gevallen kan, indien er zich bijzondere omstandigheden voordoen die van te voren niet bekend waren, een beroep worden gedaan op artikel 12 teneinde een stopplaats te bereiken. De chauffeur moet dan een print-out maken en de reden van de afwijking opschrijven. Of dit gehonoreerd wordt is ter beoordeling van de betreffende handhaver.

Kleine transportbedrijven in de kou

Doordat de regels rond steunverlening geen rekening houden met de praktijk, staan kleine transportbedrijven in de kou. Waar de coronamaatregelen bedoeld zijn om bedrijven overeind te houden, zorgt de uitwerking in de transportsector juist voor het tegendeel.

Bekijk hier het volledige bericht.

Verlopen rijbewijs en code 95 zeven maanden geldig

Rijbewijzen en beroepscertificaten blijven tot zeven maanden na de vervaldatum geldig. Dat maakte de Europese Commissie vandaag bekend. De regels gaan vandaag in en gelden voor alle Europese lidstaten. Transport en Logistiek Nederland is verheugd met de nieuwe, eenduidige regels.

Bekijk hier het volledige bericht.

Spanje: quarantaine voor chauffeur zonder vrachtauto

Spanje continueert de noodmaatregelen tot en met 7 juni en introduceert aanvullende quarantainemaatregelen. Dat betekent dat de grenzen zijn gesloten voor mensen die Spanje in willen reizen, tenzij ze tot de groep van uitzonderingen behoren. Het transport van goederen behoort tot deze uitzonderingen.

Vrachtautochauffeurs mogen Spanje in blijven reizen mits ze met de vrachtauto zijn. Mensen die vanuit het buitenland Spanje in willen reizen, moeten verplicht twee weken in quarantaine. Chauffeurs die met hun vrachtauto Spanje binnenkomen zijn uitgezonderd van deze maatregel, zonder vrachtauto moeten ze wel in quarantaine.

Bron: Astic

Duitsland: aanbeveling opschorting rijverboden

Op 19 mei adviseerde het Duitse ministerie van Transport de regionale overheden om de aanvullende Duitse zomerbeperkingen voor de snelwegen op zaterdag tussen 1 juli en 31 augustus van 07:00 tot 20:00 uur op te schorten. Er wordt nog gewacht op een reactie van de regionale overheden. De deelstaten Noordrijn-Westfalen en Saksen-Anhalt hebben een dergelijke vrijstelling al verleend. Hoe de andere deelstaten zullen reageren horen we binnenkort. Een overzicht van de actuele opschorting van rijverboden in Duitsland is terug te vinden in onze interactieve kaart.

Italië: nieuw attest

Na het bericht dat chauffeurs geen attesten meer bij zich dienen te hebben, heeft de Italiaanse overheid gecommuniceerd dat een attest nog steeds nodig is, weliswaar sterk vereenvoudigd. Het document is hier te downloaden. Een Nederlandse vertaling van dit document is hier beschikbaar.

Aanvragen NOW 2.0 mogelijk vanaf 6 juli

Op 20 mei 2020 is bekend gemaakt dat de NOW wordt verlengd voor 3 maanden zodat werkgevers een subsidie kunnen ontvangen voor de loonkosten over de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Aanvragen van de verlengde NOW (NOW 2.0) is mogelijk vanaf 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020. Lees er hier meer over onder het kopje NOW 2.0.

Finland: opheffing uitzonderingen rij- en rusttijdenregeling

Finland heft per 1 juni aanstaande de uitzonderingen op de rij- en rusttijdenregeling op. Vanaf die datum geldt de reguliere EU rij- en rusttijdenverordening 561/2006 weer.

Bron: SKAL

 

Verenigd Koninkrijk: geen quarantaine voor chauffeurs

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft nieuwe maatregelen afgekondigd om verspreiding van een mogelijke tweede golf van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen die het VK in reist, is verplicht 2 weken in zelf-quarantaine te gaan en moet een formulier (locator form) invullen aangaande zijn verblijf. Een klein deel van de inreizenden is hiervan uitgezonderd, waaronder transporteurs. Voor hun chauffeurs gelden deze maatregelen niet. De maatregelen gaan 8 juni in. Meer informatie vind je hier.

Bron: FTA

Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19

De regeling specifiek voor wegtransporteurs van bloembollen, sierplanten, perkplanten, potplanten, snijbloemen, heesters en boomkwekerijgewassen die transporteren van telers naar veilingen en groothandelaren, is inmiddels beschikbaar. Hier lees je meer over onder meer de voorwaarden, de hoogte van de tegemoetkoming, de eindafrekening met een link naar het aanvraagformulier.

Bekijk hier het volledige bericht.

Italië: opheffing rijverbod binnenlands vervoer

De minister van Transport heeft een decreet uitgevaardigd dat voorziet in opheffing van het rijverbod voor voeruigen van 7.5 t of meer voor binnenlands vervoer op 31 mei en 2 juni. Het internationale vervoer is nog steeds tot nader order uitgezonderd van vakantie- en weekendrijverboden.

Bulgarije: invullen aangifteformulier

Met ingang van 22 mei moet iedereen die is vrijgesteld van quarantainemaatregelen, o.a vrachtautochauffeurs,  een nieuw formulier invullen en overhandigen aan de grenscontrole autoriteiten bij binnenkomst in Bulgarije. Het formulier is verkrijgbaar in het Bulgaars, Engels en Roemeens. Om wachttijden aan de grens te verminderen wordt chauffeurs verzocht dit document voor inrijden in Bulgarije ingevuld te hebben.

Tweede steunpakket helpt transportsector niet

Voor transportondernemers schiet het tweede steunpakket van het kabinet tekort. Die conclusie trekt Transport en Logistiek Nederland (TLN). Transportbedrijven die nauw betrokken zijn bij de bevoorrading van getroffen sectoren worden genegeerd, terwijl die betreffende sectoren wel steun krijgen. Ook kleine transportondernemers (KTO’ers) vallen buiten de boot. “Het kabinet wil met dit tweede steunpakket bedrijven gericht hulp bieden, maar slaat de plank behoorlijk mis”, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post.

Bekijk hier het volledige bericht.

TLN analyseert tweede steunpakket voor de economie

TLN analyseert het tweede steunpakket voor de economie dat vanmiddag door het kabinet bekend is gemaakt en komt later vandaag met een eerste reactie.

Het kabinet trekt de komende drie maanden 13 miljard euro uit voor steun aan ondernemers die in financiële problemen komen door de coronacrisis.

Rijverboden opgeschort tijdens Hemelvaart en Pinksteren in Frankrijk

Op 18 mei heeft de Franse regering bekend gemaakt de rijverboden tijdens Hemelvaart en Pinksteren voor bepaalde groepen op te schorten.

Van 20 mei 16:00 uur tot 21 mei 24:00 uur en van 31 mei 22:00 uur tot 1 juni 24:00 worden de rijverboden voor de volgende categorieën opgeheven:

 • Voertuigen die voedsel vervoeren (voor dierlijke of menselijke consumptie), gezondheidsproducten (voor de gezondheid van dieren of mensen), inclusief alle producten en materialen die nodig zijn voor hun productie en levering
 • Voertuigen die materialen, producten, uitrusting, apparaten, brandstoffen of vloeistoffen vervoeren die worden gebruikt voor openbare bouwwerken (bouw- of renovatiewerkzaamheden voor de dienstensector, industriële of commerciële gebouwen en collectieve huisvesting)
 • Voertuigen die vervaardigde producten vervoeren, inclusief alle producten en materialen die nodig zijn voor hun productie en levering
 • Voertuigen die pakketten vervoeren in verband met postverzending
 • Verhuiswagens (voor verhuizingen)

Het leeg terugbrengen van deze voertuigen is ook toegestaan ​​gedurende deze periode.

Vrijstellingen rijverboden in Tsjechië opgeheven

Met ingang van 18 mei 2020 heeft Tsjechië alle bestaande vrijstellingen op het weekend- en vakantierijverbod opgeheven.

Tegemoetkoming vaste lasten nodig voor transportondernemers

In het tweede steunpakket van het kabinet moeten ook transportbedrijven gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling, benadrukt TLN. Transporteurs vallen nu nog buiten de boot, terwijl zij wel kampen met omzetverlies. Met name Kleine Transportondernemers (KTO’ers) worden hard getroffen.

Bekijk hier het volledige bericht.

Richtlijnen Italië versoepeld

Er gelden geen beperkingen meer voor beroepschauffeurs, wat betekent dat er geen verplichting is om de binnenkomst in Italië aan de lokale gezondheidsautoriteiten te melden of een formulier in te vullen.

Dit document is nu alleen nog geldig en van toepassing bij verplaatsingen tussen twee verschillende regio’s binnen het land zelf.

Tot 2 juni kan het vrachtvervoer van / naar Sicilië alleen worden uitgevoerd via de haven van Messina-Tremestieri. De regels voor vrachtvervoer van / naar Sardinië blijven ongewijzigd.

Mondkapjes in steeds meer landen verplicht

Om onderweg verrassingen en problemen te voorkomen is het verstandig dat chauffeurs altijd mondkapjes bij zich hebben. Dit wordt in steeds meer landen en situaties vereist.

Vrijstellingen rijverboden in Oostenrijk opgeheven

Met ingang van 18 mei 2020 heeft Oostenrijk alle bestaande vrijstellingen op het weekend- en vakantierijverbod voor voertuigen vanaf 7.5 ton opgeheven.

Coronacrisis en APK, onderhoud, importkeuringen, examens en schorsen van voertuigen

Vanaf 18 mei aanstaande zijn alle RDW keuringsstations weer geopend, met uitzondering van keuringstation Heerenveen. Heerenveen opent 22 mei weer na verbouwingswerkzaamheden. Door de heropening van alle keuringsstations kan de RDW ook de dienstverlening weer uitbreiden met bijvoorbeeld weer fysieke keuringen op de keuringsstations.

Bekijk hier de update van de RDW.

TLN wil tijdelijk meer mogelijkheden voor collegiale inleen zzp’ers

Vrachtwagenchauffeurs die een eenmansbedrijf hebben, zouden tijdelijk ingezet moeten kunnen worden bij andere transportondernemingen. Nu is dat verboden. TLN heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om een tijdelijke ontheffing van een artikel in de Wet wegvervoer goederen.

Bekijk hier het volledige bericht.

EU wil maatregelen geleidelijk afschalen.

De Europese Commissie wil de huidige maatregelen voor het internationaal (goederen)vervoer geleidelijk afschalen. De Commissie benadrukt dat het vrachtvervoer ongemoeid door moet gaan, ook als Europese grenzen straks weer open gaan en het drukker op de weg wordt.

Bekijk hier het volledige bericht.

Bijrijder in Tsjechië moet over code 95 beschikken

Tsjechië staat alleen een extra persoon op de vrachtauto toe als deze persoon ook over een code 95 beschikt. Als iemand niet bevoegd is om een vrachtauto te besturen, mag deze persoon niet mee voor bijvoorbeeld het helpen bij het laden en lossen.

 

Verduidelijking standpunt Autoriteit Persoonsgegevens over temperatuurmeting

‘Wanneer is meten van lichaamstemperatuur wel of niet in strijd met de privacywet? Daar is de afgelopen dagen wat onduidelijkheid over ontstaan. Meten zou mogen, maar het doorgeven van die informatie niet. TLN-deskundige Hélène Minderman geeft inzicht’.

Bekijk hier het volledige bericht.

TLN-voorzitter: maatwerk nodig in tweede steunpakket

In het tweede steunpakket van het kabinet is meer maatwerk nodig. In het huidige regelingen wordt er geen rekening gehouden met bedrijfsspecifieke kenmerken, zoals seizoenswerk. Daardoor komen sommige bedrijven niet in aanmerking voor de NOW-regeling, terwijl ze wél veel omzetverlies leiden. Daar moet verandering in komen, benadrukt TLN-voorzitter Elisabeth Post.

Bekijk hier het volledige bericht.

Tegemoetkoming voor sierteelttransporteurs

De Europese Commissie heeft toestemming gegeven voor het noodfonds voor de sierteeltsector. Van het geld dat beschikbaar komt kunnen ook transportondernemers gebruik maken.

Bekijk hier het volledige bericht.

CBR en rijscholen starten weer per 11 mei

Vanaf maandag 11 mei starten de meest rijscholen weer met het geven van rijlessen. Het CBR start ook weer op. Vanaf volgende week is het boeken van theorie- en praktijkexamens weer mogelijk. Het ministerie Infrastructuur en Waterstaat en CBR zijn het erover eens geworden dat dit gefaseerd moet gebeuren. Rond 25 mei worden alle producten weer door het CBR aangeboden.

Om dat mogelijk te maken is een streng protocol opgesteld, dat strikte naleving door rijscholen, kandidaten en CBR-medewerker vraagt. Aanvullende maatregelen zijn nodig om de lessen en trainingen aan de RIVM maatregelen te laten voldoen. Deze maatregelen zijn voor een groot deel te vinden in het CBR protocol. De uitvoering van deze maatregelen vallen onder de verantwoordelijkheid van degene die de rijles of de nascholingstraining verzorgd. Een triage vooraf is daar onderdeel van. Van iedere deelnemer wordt medewerking verwacht.

In alle examencentra hanteert het CBR strenge hygiënevoorschriften. Voorlopig zijn mondkapjes verplicht tijdens de praktijkexamens. Deze mondkapjes worden door het CBR beschikbaar gesteld voor de examinator en de kandidaat, de kosten worden doorbelast aan de kandidaat. Theorie-examens in de CBR-faciliteiten vinden plaats op een manier waardoor de anderhalvemeter afstand gewaarborgd is.

TLN is blij dat rijlessen en trainingen voor nascholing code 95 weer mogelijk worden. Ook het afnemen van de ADR examens en de afgifte van andere beroepscertificaten zal in de sector voor veel chauffeurs problemen oplossen.

Italië schort rijverboden op

Italië schort de rijverboden op 10 en 17 mei op.

Frankrijk staat verhuizingen vanaf 11 mei weer toe

In afwachting van de hervatting van de verhuizingen op 11 mei hebben de beroepsorganisaties een “best practices”-gids opgesteld die de verhuisbedrijven in staat stelt “hun activiteiten te hervatten en tegelijkertijd de gezondheid van hun werknemers, hun klanten en alle mensen die zij tijdens de werkzaamheden tegenkomen, te beschermen”. Deze gids moet nog definitief worden gevalideerd door het Franse ministerie van Werkgelegenheid.

Enkele aanbevelingen uit deze gids zijn:

 • 2 verhuizers per voertuig, of 3 als er een achterbank is, maar met een vrije ruimte tussen de begeleiders.
 • Het dragen van een mondkapje.
 • Bij het collectief tillen van voorwerpen moeten de werknemers een veiligheidsbril of een vizier dragen zodra het onmogelijk is om de afstandsregel te respecteren. In Frankrijk bedraagt deze afstand 1 meter.
 • De klant dient zich op de dag van de verhuizing door slechts één persoon in de woning te laten vertegenwoordigen.

Zodra de afspraken concreet en gepubliceerd zijn door de Franse overheid, zullen wij dit in ons liveblog communiceren.

Tegemoetkoming sierteelttransporteurs in handen van Europa

Als de Europese Commissie toestemming geeft voor een tegemoetkoming aan de sierteeltsector vanwege de coronacrisis, kunnen ook transporteurs daarvan profiteren. Dat blijkt uit een publicatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de uitvoerende dienst van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

TLN heeft zich afgelopen weken sterk gemaakt om de zwaar getroffen deelmarkt van sierteelttransporteurs ook onder de regeling te laten vallen. Betrokken bedrijven komen meestal niet in aanmerking voor de andere tegemoetkomingsregelingen vanwege hun grote seizoengebondenheid. TLN is dan ook verheugd dat de bedrijven een tegemoetkoming krijgen indien de Europese Commissie daarmee instemt.

Lees hier het volledige bericht.

Gent en Antwerpen gaan weer handhaven op emissie

Nu de quarantainemaatregelen geleidelijk weer versoepelen, heeft de Stad Gent beslist om ook de controle op de lage-emissiezone (en het betalend parkeren) opnieuw van kracht te doen gaan. Dit zal gebeuren vanaf maandag 18 mei. Ook in Antwerpen zal dit het geval zijn, daar wordt de controle opnieuw ingevoerd vanaf maandag 11 mei.

Lees hier het volledige bericht

Coulanceregeling voor betaling SOOB-nota

Bedrijven met een aantoonbaar omzetverlies of liquiditeitsprobleem vanwege de coronacrisis mogen er langer over doen de tweede kwartaalnota van de SOOB (Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen) te betalen. Waar normaal een betalingstermijn van 28 dagen geldt, is die verruimd tot twee maanden. Dat heeft het bestuur van de stichting onlangs besloten. De coulanceregeling geldt ook voor correctienota’s.

Als bedrijven problemen hebben met het betalen van de SOOB-nota’s, kunnen ze via e-mail contact opnemen met het secretariaat van SOOB. Gevraagd wordt in het bericht het omzetverlies of liquiditeitsprobleem aan te tonen. Dat kan door de bevestiging mee te sturen van de aanvraag voor een steunmaatregel van de overheid (bijvoorbeeld de NOW-aanvraag). Vermeld daarbij ook het werkgeversnummer. Het e-mailadres is info@soob-wegvervoer.nl.

 

Nieuwe opheffingen rijverboden Frankrijk

In het kader van de coronacrisis heeft Frankrijk een extra opheffing van het rijverbod voor goederenvervoer bij bepaalde productgroepen ingevoerd op donderdag 7 mei, vrijdag 8 mei, woensdag 20 mei en donderdag 21 mei 2020.

Het gaat om voertuigen die:
– uitsluitend levensmiddelen en producten vervoeren die bestemd zijn voor menselijke en dierlijke voeding, hygiëne en de gezondheid van mens of dier, evenals alle producten, materialen of componenten die nodig zijn voor hun ontwikkeling, hun fabricage en hun beschikbaarheid;
– materialen, producten, uitrusting, machines, gereedschappen vervoeren in het kader van de bouw van openbare werken of de constructie van collectieve gebouwen.

Het leeg terugbrengen van deze voertuigen is toegestaan ​​tijdens de in de eerste alinea genoemde opheffingsperioden. Meer informatie over dit onderwerp is op deze website terug te vinden.

 

 

Regelgeving mondkapjes dubbel bemande ritten in Oostenrijk

Bij dubbel bemande ritten dient een afstand van 1 meter worden aangehouden en te allen tijde een mondkapje worden gedragen. Bij het verlaten van de cabine is het daarnaast ook verplicht een mondkapje te dragen.

De volgende grensovergangen dienen door het beroepsgoederenvervoer gebruikt te worden:

Bij de Italiaanse grens:
-Brenner
-Sillian
-Reschenpass
-Thörl-Maglern

Op deze website staat aangegeven welke overgangen bij de Italiaanse grens gesloten zijn.

Bij de Zwitserse grens:
-Tirol – Pfunds
-Vorarlberg – Mäder
-Vorarlberg – Lustenau
-Vorarlberg – Hohenems
-Vorarlberg – Wohlfurt

Bij de Slowaakse grens:
-Kittsee – Bratislava/Jarovce
-Hohenau – Moravský Svätý Ján

Informatie over rijverboden in Duitsland

In onze interactieve kaart Europa is bij Duitsland te zien tot wanneer de rijverboden per regio zijn opgeschort. De BGL heeft bevestigd dat de vervaldata moeten worden gelezen als “tot en met”. De datum in het document is dus de laatste dag waarop operators kunnen profiteren van de schorsing.

Elisabeth Post voorziet een versnelling anderhalvemetereconomie door automatisering en digitalisering

‘Bedrijven die kiezen voor automatisering en digitalisering zullen eerder klaar zijn voor de anderhalvemetereconomie.’ Elisabeth Post ziet een versnelling in automatisering en digitalisering dankzij de coronacrisis. Check haar laatste column.

Spanje maakt instructies voor dragen mondkapjes bekend

Spanje heeft zojuist per decreet TMA/384/2020 instructies voor het dragen van mondkapjes bekendgemaakt. De regels gaan per direct in.

 • In het passagiersvervoer is het verplicht dat bestuurders en passagiers een mondkapje dragen
 • Voor het goederenvervoer is het dragen van een mondkapje verplicht bij het rijden met dubbele bemanning

Frankrijk heft rijverboden op bepaalde goederen op

Frankrijk heft voor onderstaande goederen de rijverboden voor voertuigen van 7.5 t en meer op.

Voor voertuigen van koeriers die pakketten vervoeren:

 • De rijverboden worden opgeheven van donderdag 7 mei 16.00 uur tot vrijdag 8 mei 24.00 uur en van zaterdag 9 mei 16.00 uur tot zondag 10 mei 24.00 uur. De Franse tekst vind je hier

Voor voertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor het vervoer van voedingsmiddelen en dierenvoeders, producten voor hygiëne en de gezondheid van mens of dier, alsmede voor alle producten, materialen of onderdelen die nodig zijn voor de bereiding, vervaardiging en levering ervan. En voor voertuigen die materialen, producten, uitrusting, machines, gereedschappen in verband met de uitvoering van openbare werken of de bouw van collectieve gebouwen vervoeren, zijn vrijgesteld van het rijverbod:

 • De rijverboden worden opgeheven van donderdag 7 mei 16.00 uur tot vrijdag 8 mei 24.00 uur en van woensdag 20 mei 16.00 uur tot donderdag 21 mei  24.00 uur. Zie ook hier

Voor verhuisvoertuigen:

 • De rijverboden worden opgeheven van woensdag 20 mei 16.00 uur tot donderdag 21 mei 24.00 uur en van zondag 30 mei 22.00 uur tot maandag 1 juni 24.00 uur. Zie ook hier

TLN adviseert om de Franse tekst op het voertuig neer te leggen, dan wel elektronisch beschikbaar te hebben.

Updates van 27 april t/m 3 mei

We begonnen dit liveblog op 8 maart. De updates van 27 april t/m 3 mei vind je in dit archief.