Liveblog: coronavirus

TLN deelt via dit liveblog updates over de coronacrisis en de gevolgen voor de transport- en logistieke sector.

Meer informatie over de coronacrisis, in relatie tot de transport- en logistieke sector, vind je in …

  • … ons overzicht ‘Coronavirus en (overheids)maatregelen‘: de steunmaatregelen van de Nederlandse overheid;
  • … de TLN Landeninformatie: een overzicht van de maatregelen voor het beroepsgoederenvervoer per Europees land;
  • … de TLN Toolbox: de belangrijkste handvatten voor onder meer financiën, werkgeverszaken en operationele processen.

Griekenland - grens tot nader order gesloten tussen 23:00 en 07:00 uur

De toegangswegen tot Griekenland over de weg zijn vanaf 7 augustus 2020 voor iedereen – voor passagiers en voor goederenvervoer – tot nader order gesloten vanaf 23:00 uur ’s avonds tot 07:00 uur de volgende dag. Dat heeft de Griekse zusterorganisatie aan TLN gemeld. Deze beperking geldt tot nader order; er zijn tot nu toe geen vrijstellingen aangekondigd. Het betreft alle soorten internationaal wegvervoer. Reden is dat er tijdens de nachtdiensten geen medische testen kunnen worden uitgevoerd op personen die de grens met Griekenland, ingaand, willen passeren. Deze restrictie geldt alleen Griekenland in, u kunt Griekenland op ieder moment verlaten. Zodra er meer bekend is stellen wij u op de hoogte via ons liveblog en interactieve landenkaart.

Finland - Geen quarantaine verplichting

Er is verwarring ontstaan naar aanleiding van een bericht op Transport Online van 6 augustus 2020 dat vrachtautochauffeurs vanaf 10 augustus 2020 verplicht in quarantaine zouden moeten. Dit is onjuist. TLN heeft bij navraag vernomen dat Finland inderdaad vanaf 10 augustus 2020 quarantainemaatregelen neemt. Het gaat echter om vrijwillige zelf-quarantaine van 14 dagen en zijn niet van toepassing op vrachtautochauffeurs, mits inreizend met hun vrachtauto en voorzien van documenten die aantonen dat het om chauffeurs gaat (rijbewijs/Code 95).

Mondkapjes verplicht in delen van Amsterdam en Rotterdam

Vanaf vandaag is het voor iedereen vanaf 13 jaar in delen van Amsterdam en Rotterdam verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen.

Rotterdam
In Rotterdam gaat het om de volgende straten: Karel Doormanstraat, Kruiskadehof, Korte Lijnbaan, Zoutmanstraat, Van Genthstraat, Aert van Nesstraat, Van Oldenbarneveltplaats, Binnenwegplein, Lijnbaan, Hennekijnstraat, Beurstraverse, Coolsingel hoek Meent – Aert van Nesstraat, Bulgersteijn hoek Binnenwegplein, Meent, Leeuwenstraat, Beursplein, Korte Hoogstraat, Rode Zand, Hoogstraat, Westewagenstraat, Delftsevaart, Oppert, Grote Kerkplein, Bagijnenstraat, West Nieuwland, Verlengde Nieuwstraat, Steiger, Binnenrotte, drs. Jan Scharpstraat.

Daarnaast is het dragen van een mondkapje ook verplicht bij diverse markten op de Binnenrotte, Visserijplein en Afrikaanderplein en in overdekte winkelcentra Alexandrium (mondkapjesplicht geldt niet voor de Woonmall/Alexandrium III) en Zuidplein.

Amsterdam
In Amsterdam gaat het om de volgende straten: Nieuwendijk, Kalverstraat en Wallengebied (noordelijk gebied excl. Damstraat, Oude Hoogstraat, Nieuwe Hoogstraat, Oude Doelenstraat). De verplichting geldt hier de hele week dag en nacht.

Daarnaast is het dragen van een mondkapje ook verplicht bij het bezoeken van de Markt op Plein ’40’-45 (tijdens markttijden) en de Albert Cuypstraat (op straat en in aangrenzende winkels tijdens markttijden).

De verplichting geldt dus ook voor beroepschauffeurs die in deze gebieden laden en/of lossen. Mondkapjes zijn ook verkrijgbaar in de TLN Ledenwinkel. Zorg voor voldoende voorraad binnen je bedrijf.

De plicht voor het dragen van een mondkapje geldt tussen 6.00 en 22.00 uur. Deze tijd is gekoppeld aan de winkeltijdenwet. Buiten deze tijd is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Op de aangewezen markten waar een mondkapjesplicht geldt, is dat van toepassing tijdens de openingstijden van de markt.

Italië - Corona maatregelen update rijverboden

Hoewel de Italiaanse autoriteiten geen officiële herinvoering van de rijverboden voor internationaal vervoer hebben meegedeeld, ontvangen wij de afgelopen weken echter wel van vervoerders de melding dat er boetes worden uitgeschreven op vermeende beperkte dagen.

Hierbij informeren wij over de data voor de komende rijverboden in Italië (dit zou in theorie alleen moeten gelden voor het nationale vervoer):
– Vrijdag 7 augustus 16.00-22.00 uur.
– Zaterdag 8 augustus 08:00-22:00 uur.
– Zondag 9 augustus 07:00-22:00 uur.
– Vrijdag 14 augustus 16:00-22:00 uur.
– Zaterdag 15 augustus 07:00-22:00 uur.
– Zondag 16 augustus 07:00-22:00 uur.

Italië - Corona maatregelen update 4 augustus

Onze Italiaanse zusterclub Confetra heeft laten weten dat Bulgaarse en Roemeense chauffeurs die Italië binnenkomen vanuit en/of via Bulgarije of Roemenië (en chauffeurs uit Bosnië, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië) deze procedures moeten volgen:

– Als hun eindbestemming Italië is, kunnen bestuurders maximaal 120 uur in het land blijven. Eenmaal in Italië moeten de chauffeurs een eigen verklaring invullen waaruit blijkt dat ze werken en hun inschrijving onmiddellijk registreren bij de afdeling Preventie van de bevoegde gezondheidsautoriteiten, op basis van de plaats van binnenkomst (de lijst van bevoegde gezondheidsautoriteiten is in het Italiaans beschikbaar in de interactieve kaart van TLN).

– Als ze alleen op doorreis zijn, kunnen de chauffeurs maximaal 36 uur in Italië blijven. Zij moeten een eigen verklaring invullen waarin zij bevestigen dat zij werken en de bevoegde preventiedienst op de hoogte brengen van hun binnenkomst.

Bestuurders die onderdaan zijn van een ander land hoeven hun terugkeer uit Bulgarije of Roemenië alleen te melden als ze vanaf 16 juli in Italië zijn ingeschreven. Bestuurders uit Bulgarije of Roemenië die met eigen middelen Italië binnenkomen om een reis in Italië te beginnen (cabotage), moeten in quarantaine gaan.

Let wel, de noodtoestand is in Italië verlengd tot 15 oktober en deze maatregelen zullen ten minste tot 10 augustus van kracht zijn.

België - Corona maatregelen update 3 augustus

Onze Belgische zusterclub Febetra heeft TLN zojuist laten weten dat de ‘Passenger Locator Form’ ook van toepassing is op vrachtwagenchauffeurs. Dit geldt als de chauffeur meer dan 48 uur op Belgisch grondgebied verblijft. Is de chauffeur minder dan 48 uur onderweg, dan hoeft hij het formulier niet in te vullen. Bekijk het formulier in de interactieve kaart van TLN.

Oostenrijkse regering stelt document op wie er toegang heeft tot het land

De Oostenrijkse overheid heeft een document gepubliceerd waarin beschreven staat wie tot en met 30 september toegang heeft tot het land. Dit document dat vanwege de coronacrisis is opgesteld, kan indien nodig elk moment worden aangepast door de overheid. De transportsector is volledig vrijgesteld en heeft zonder beperkingen toegang tot Oostenrijk.

België – Corona maatregelen update 29 juli

Tijdens de coronacrisis heeft België een nieuw formulier in het leven geroepen, het zogenaamde ‘’Passenger Locator Form’’. Onze Belgische zusterclub heeft ons een toelichting gegeven waardoor duidelijk is geworden wat deze wijziging voor Nederlandse vervoerders betekent. Een Nederlandse chauffeur die langer dan 48 uur onafgebroken in België werkzaam is, moet dit formulier invullen en versturen naar PLFBelgium@health.fgov.be).

Op het formulier staat de vrachtwagen niet als specifiek vervoersmiddel vermeld. De auto kan in dit geval als voertuig aangevinkt worden. De chauffeur dient het ingevulde formulier daarnaast ook bij zich hebben tijdens zijn verblijf in België.

Nederlandse chauffeurs die in België enkel laden en/of lossen óf er doorheen rijden in minder dan 48 uur, hoeven dit formulier dus niet in te vullen. Er hoeft geen bijkomend bewijs geleverd te worden van het feit dat de chauffeur minder dan 48 uur in België is geweest.

Aan de hand van CMR’s en tachograaf kan de chauffeur ingeval van problemen wel aantonen dat hij geen 48 uur non-stop op Belgisch grondgebied verbleef. De quarantaineverplichtingen voor degene die uit de rode zones komen zijn niet van toepassing op de transportsector.

Onze Belgische zusterclub Febetra is met de overheid in gesprek om te kijken of de transportsector volledig vrijgesteld kan worden van het invullen van dit formulier. TLN zal met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat contact opnemen met het verzoek contact op te nemen met het Belgische ministerie om beroepschauffeurs van deze maatregel te vrijwaren.

Zodra er meer bekend is, zal dit in ons liveblog en interactieve kaart worden vermeld.

Mondkapjes in TLN-Ledenwinkel

Steeds meer Europese landen gaan over tot het verplicht gebruik van mondkapjes door burgers in bepaalde situaties. Ook vrachtwagenchauffeurs kunnen worden geconfronteerd met een verplichting. Bedrijven die internationaal transport verzorgen, wordt aangeraden hun medewerkers voldoende mondkapjes mee te geven.

Als serviceverlening aan transportbedrijven biedt de TLN-Ledenwinkel deze sinds enige tijd te koop aan. Het gaat om mondkapjes die het beste tegemoetkomen aan de eisen in verschillende landen. Bij de keuze van aanbieder heeft TLN gekozen voor de beste prijs-/kwaliteitsverhouding. De mondkapjes zijn in een Nederlands laboratorium getest. Ze verkleinen de kans op besmetting van een ander. Het blijft echter ook belangrijk de richtlijnen van de autoriteiten en de protocollen van de bedrijfstak te volgen, benadrukt TLN.

De mondkapjes zijn te verkrijgen in de TLN Ledenwinkel. Voor goed gebruik wordt verwezen naar de aanbevelingen van het RIVM.

Hongarije – Invoering kleurencodes, niet van toepassing in de transportsector

Hongarije heeft nieuwe maatregelen genomen waardoor niet alle inwoners van de EU-lidstaten toegang krijgen tot het land. Er wordt gebruik gemaakt van drie kleurencodes (groen, geel en rood) waardoor wordt bepaald of iemand het land in/door mag of niet.

Deze nieuwe beperkingen zijn niet van toepassing op het goederenvervoer. Goederenvervoer dat aankomt en vertrekt van Hongaarse bestemmingen, evenals transit transporten, mag de grens oversteken en de reis voortzetten zonder enige beperkingen. De doorvoerroutes die enige tijd geleden vanwege de Coronacrisis zijn ingevoerd, zijn niet meer in gebruik.

Griekenland – Gezondheidscertificaat niet verplicht voor de transportsector

Vanaf 15 juli moeten alle niet essentiële reizigers die via de grens Promachonas toegang tot Griekenland willen, bij aankomst het bewijs van een negatieve Coronatest overhandigen. Het certificaat mag bij aankomst aan de grens niet ouder zijn dan 72 uur. Onze sector is gecategoriseerd als essentieel en daarom vrijgesteld van deze richtlijn.

Chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer hoeven dus geen gezondheidsverklaring/certificaat te overhandigen. Bij de grens worden wel willekeurig tests uitgevoerd. Let op: er zijn wel andere richtlijnen waar een chauffeur aan moet voldoen. Raadpleeg onze interactieve kaart voor meer informatie.

Noodtoestand in Bulgarije is verlengd tot 31 juli

De noodtoestand in het land is verlengd tot 31 juli. Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Er gelden geen quarantainerichtlijnen voor chauffeurs. Het dragen van mondkapjes is verplicht voor chauffeurs in publieke plaatsen. We raden aan om deze te dragen zodra de cabine wordt verlaten. Mondkapjes zijn vanaf nu ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel. Klik hier.

Aanvragen NOW 2.0 vanaf vandaag mogelijk

Met ingang van vandaag kan de subsidie voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0) aangevraagd worden. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 augustus 2020.

Bedrijven die een overeenkomst met de vakbonden moeten sluiten, voor het indienen van de aanvraag, worden geadviseerd daar tijdig mee te beginnen. Je kunt de NOW 2.0 digitaal aanvragen bij het UWV. Wil je meer weten over de NOW 2.0? Bekijk dan deze uitgebreide pagina over dit onderwerp.

Dag van de Vrachtwagenchauffeur 2020 half jaar uitgesteld

In verband met het Coronavirus wordt de Dag van de Vrachtwagenchauffeur, die gepland staat voor 10 december 2020, verplaatst naar donderdag 10 juni 2021. Werkgeversorganisaties en vakbonden verschuiven hiermee een geboren traditie naar de 2e donderdag van juni.

Lees hier het complete nieuwsbericht.

VK: LEVY voor vrachtwagengebruikers wordt met een jaar geschorst

Op 28 juni kondigde de regering aan dat de LEVY voor vrachtwagengebruikers, die wordt toegepast op vrachtwagens van 12 ton of meer, voor een jaar wordt geschorst. De schorsing loopt van 1 augustus 2020 tot 31 juli 2021. Vanaf augustus wordt automatisch een heffingspercentage van nul toegepast op de normale VED / Levy-verlengingsdatum van een voertuig.

De schorsing wordt toegepast op vrachtwagens in het VK en in het buitenland die geregistreerd staan ​​via de wegen in het VK. Buitenlandse marktdeelnemers die de heffing al als jaarlijkse betaling hebben betaald, kunnen via hun gebruikersaccount een terugbetaling voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021 aanvragen. Buitenlandse vervoerders hoeven dus tussen 1 augustus 2020 en 31 juli 2021 niet te betalen voor het gebruik van het Britse netwerk.

Duitsland - zomerrijverboden

Op dit moment geldt het volgende met betrekking tot de extra rijverboden volgens de Duitse vakantiereisverordening/zomerrijverboden (op alle zaterdagen tussen 1 juli 2020 en 31 augustus 2020):

  • In Mecklenburg-Voor-Pommeren, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Sleeswijk-Holstein, Rijnland-Palts, Saksen-Anhalt Thüringen en Baden-Württemberg zijn besluiten genomen om dit zomerverbod voor 2020 op te schorten.
  • In Hamburg is geen uitzondering nodig omdat geen van de Hamburgse snelwegen wordt beïnvloed door het rijverbod voor de zomer.
  • Voor de overige deelstaten heeft de BGL geen informatie over het al dan niet voorzien van uitzonderingen op het zomerse rijverbod voor 2020. Tot die tijd houden we aan dat de rijverboden hier van toepassing zijn tenzij anders wordt vermeld op onze website.

NOW 2.0 gepubliceerd

Vandaag is de tekst van de NOW 2.0 in de Staatscourant verschenen. Veel was al eerder bekend, maar is nu dus definitief. Op de website van TLN was al uitgebreide informatie te vinden over NOW 2.0 en is die nu aangepast aan de definitieve inhoud.Lees hier het complete nieuwsbericht.

Slovenië – Quarantaine bij langer dan 12 uur aanwezigheid

Reizigers die uit landen komen die niet op deze lijst staan, waar Nederland helaas op ontbreekt, moeten doorreizen en Slovenië binnen 12 uur na binnenkomst verlaten.

Als dit niet gebeurt, is het verplicht om in quarantaine te gaan. Beroepschauffeurs zijn niet vrijgesteld van deze bepaling. Hoelang deze quarantaine duurt is nog niet duidelijk.

TLN: voorkom economische schade door coronafiles

Nu de coronamaatregelen worden versoepeld neemt de verkeersdrukte toe. Door coronafiles dreigt Nederland vast te lopen, waarschuwt Transport en Logistiek Nederland (TLN). Met nog meer economische schade tot gevolg. Dat moeten we voorkomen. TLN roept het kabinet op om juist nu extra te investeren in infrastructuur.

Lees hier het complete nieuwsbericht.

Spanje – rijverboden weer van kracht

Spanje maakt zojuist bekend dat de reguliere rijverbodregeling dit weekend (vanaf 21 juni 00.00 uur) weer ingaat voor vrachtauto’s.

Coronascherm voor in de auto mag niet

Bestuurders van taxi’s, personenauto’s en bedrijfswagens mogen hun voertuig niet ‘coronaproof’ maken met een afscherming tussen de bestuurder en de bijrijder. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten na een advies van de RDW.

De risico’s voor de verkeersveiligheid van zo’n ‘coronascherm’ zijn te groot. Zo kan het scherm de werking van airbags in de weg zitten en kan het het zicht in de spiegels belemmeren. Schermen tussen de voor- en achterbank zijn onder strenge voorwaarden wel toegestaan.

De regels worden nog verder uitgewerkt en gaan naar verwachting over twee maanden in. Het ministerie waarschuwt dat de politie ook nu al kan optreden tegen verkeersonveilige afschermingen.

13 procent minder Nederlandse Mautkilometers

Dat de coronacrisis gevolgen heeft voor de logistieke sector ondervinden veel leden van TLN aan den lijve. Dit komt onder meer tot uiting in de Duitse Mautstatistiek. Die laat duidelijk een sterke terugval in kilometers en ritten op het Duitse wegennet in de maand april zien.

Lees hier het complete nieuwsbericht.

Gevolgen coronacrisis ongewijzigd stevig voelbaar

De gevolgen van de coronacrisis voor de sector transport en logistiek (met inbegrip van de expediteurs) zijn onverminderd stevig voelbaar. Dat blijkt uit de vijfde coronamonitor die TLN heeft gepubliceerd na onderzoek onder de leden.

Lees hier het complete nieuwsbericht.

Bulgarije - formulier geactualiseerd

In de interactieve kaart Europa (exclusief voor TLN leden met een internationaal lidmaatschap) kan je bij Bulgarije het geactualiseerde formulier downloaden dat voor binnenkomst volledig ingevuld moet zijn.

Bulgarije – Noodtoestand verlengd

De noodtoestand is verlengd tot en met 30 juni. De richtlijnen voor het vrachtverkeer blijven ongewijzigd.

Denemarken – Grens Padborg open voor vrachtverkeer

Grensovergang Padborg is vanaf 13 juni weer open voor het vrachtverkeer. Dat betekent dat de grenzen Frøslev (E45) Padborg en Sæd te gebruiken zijn voor het beroepsgoederenvervoer.

De grens bij Kruså is niet toegankelijk voor voertuigen boven de 3,5 ton.

CBR-onderzoek naar beschermingsmiddelen in examenvoertuigen afgerond

Het CBR heeft TNO gevraagd onderzoek te doen naar beschermingsmiddelen in examenvoertuigen. In het onderzoek is naar verschillende maatregelen gekeken om de kans op besmetting met het coronavirus tijdens een praktijkexamen te reduceren. Op basis van de conclusies gaat het CBR door met het gebruik van een mondkapje door examinator en kandidaat tijdens het examen. Daarnaast gelden diverse andere hygiënevoorschriften om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Lees hier het complete nieuwsbericht.

Duitsland - Verlenging opschorting rijverboden deelstaat Sleeswijk-Holstein

Op 10 juni heeft de deelstaat Sleeswijk-Holstein meegedeeld dat een algemene vrijstelling van het rijverbod op zon- en feestdagen tot en met 31 augustus 2020 blijft gelden.

Dit geldt ook voor lege ritten. Daarnaast verleent de deelstaat Sleeswijk-Holstein een algemene vrijstelling van het rijverbod van de vakantiereisregeling op zaterdag in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2020.

Het complete overzicht van opschortingen van rijverboden in Duitsland zoals op onze interactieve kaart staat weergegeven, is geactualiseerd.

FAQ werknemer op (zomer)vakantie beschikbaar

Op woensdag 3 juni vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge op televisie over de zomervakantie 2020 en corona. Dit roept vragen op, ook bij onze leden. Wat als mijn medewerker naar een gebied gaat met code geel? Heb ik een loondoorbetalingsverplichting indien de werknemer niet terug kan keren van zijn/haar vakantie?

Op onder andere deze vragen en nog veel meer geeft Team Sociaal van TLN antwoord. Klik hier voor de FAQ.

Aanvraagperiode noodfonds sierteelt 2 weken verlengd

De aanvraagperiode voor de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers is verlengd. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen tot en met 18 juni 2020 (dit was tot en met 4 juni). De periode waarvoor je een tegemoetkoming voor je omzetverlies kunt aanvragen blijft hetzelfde: 12 maart tot en met 11 juni 2020. Aanvragen die na 18 juni binnenkomen worden niet meer geaccepteerd.

Verenigd Koninkrijk: toch verplichte registratie chauffeurs

Op 25 mei hebben we via dit liveblog gemeld dat het Verenigd Koninkrijk (VK) nieuwe maatregelen afgekondigde om verspreiding van een mogelijke tweede golf van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen die het VK in reist, is vanaf 8 juni verplicht 2 weken in zelf-quarantaine te gaan en moet een formulier (locator form) invullen aangaande zijn verblijf. Een klein deel van de inreizenden is hiervan uitgezonderd, waaronder chauffeurs.

Vanmiddag maakt het VK echter plots bekend dat chauffeurs weliswaar nog steeds zijn uitgezonderd van verplichte quarantaine, maar dat ze zich toch moeten registreren, 48 uur voordat ze het VK inreizen.

Deze maatregel gaat maandag 8 juni al in!
Registratie kan voorafgaand aan de reis via deze link. Omdat deze informatie heel laat komt, heeft TLN nagevraagd of er problemen ontstaan als een chauffeur maandag dit formulier niet bij zich heeft. Dat is niet het geval, mits de chauffeur maar de aanwijzingen bij binnenkomst opvolgt en alsnog op verzoek het formulier invult. Het registratieformulier moet uitgeprint meegenomen worden of ingevuld digitaal beschikbaar zijn.

Er wordt op het formulier gevraagd naar een adres, dit is een veld dat niet verplicht hoeft te worden ingevuld. Veel velden zijn niet van toepassing, vul daar gewoon ‘no’ in, anders kom je niet verder in het formulier.

Naast dit formulier is ook een bewijs nodig dat de chauffeur beroepsmatig het land in komt. Een CMR vrachtbrief of ander bewijsmateriaal, zoals bijvoorbeeld een brief van de werkgever, wordt geaccepteerd

Bron: gov.uk

Griekenland: quarantainerichtlijn voor het goederenvervoer gewijzigd

Op 29 mei heeft de Griekse regering de quarantainevoorschriften voor internationale vrachtwagenchauffeurs verlengd tot 15 juni. Het aantal dagen dat afzonderlijk moet worden doorgebracht is teruggebracht van 14 naar 7 dagen.

 

Oostenrijk: tijdelijke grenscontroles opgeheven

De Oostenrijkse regering heeft de tijdelijke grenscontroles aan de binnengrenzen met Duitsland, Zwitserland, Liechtenstein, Tsjechië en Slowakije opgeheven.

Aan de grens met Italië worden nog wel controles gehouden.

TLN Ledenwinkel levert nu ook mondkapjes

Vanaf vandaag biedt de TLN Ledenwinkel mondkapjes aan die bedrijven kunnen kopen voor hun medewerkers. Het initiatief is genomen als serviceverlening naar de leden. De mondkapjes worden aangeboden zonder winstoogmerk.

Bekijk hier het volledige bericht.

Nog 3 dagen voor aanvraag NOW 1.0

Let op! Het aanvragen van de NOW-subsidie 1.0 is mogelijk tot en met vrijdag 5 juni. De NOW 1.0 verstrekt een subsidie over een deel van de loonkosten over de maanden maart tot en met mei 2020. De hoogte van de subsidie is mede afhankelijk van het percentage omzetdaling over 3 aaneengesloten maanden in de periode maart t/m juli 2020 afgezet tegen een kwart van de omzet over 2019. Meer informatie over de NOW-regeling vind je op de Toolbox van TLN of de website van de Rijksoverheid.

Cao beroepsgoederenvervoer wordt verlengd tot 1 januari 2021

De cao voor werknemers in het beroepsgoederenvervoer en het verticaal transport wordt ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2021. De leden van FNV, CNV en De Unie hebben hiermee ingestemd. Zij konden tot 1 juni hun mening over het voorstel kenbaar maken. Gisteren hebben de organisaties van werkgevers en werknemers in Gouda de overeenkomst ondertekend. Werkgeversorganisaties TLN en VVT hebben samen met vakbond FNV het initiatief genomen om te komen tot een ongewijzigde verlenging van de cao in verband met de grote economische onzekerheden als gevolg van de coronacrisis. Alle energie is erop gericht bedrijven gezond te houden en zo werkgelegenheid zeker te stellen.

Bekijk hier het volledige bericht.

Europese koepels vragen om begrip in handhaving

De samenwerkende inspectie- en politiediensten (vertegenwoordigd in Euro Control Route, CORTE, Roadpol, de Europese vakbond en TLN’s koepelorganisatie IRU) bepleiten in een gezamenlijk statement rekening te houden met de uitzonderlijke omstandigheden waarin ondernemers en chauffeurs gedurende deze coronacrisis hun werkzaamheden hebben moeten uitvoeren.

Genoemde partijen roepen handhavers op om tolerant te zijn en, waar mogelijk, beoordelingsvrijheid en een fair oordeel toe te passen op mogelijk begane overtredingen, in de periode medio maart tot eind mei. Ook moeten handhavers onderling meer informatie uitwisselen en meer inzetten op digitale handhaving.

TLN ondersteunt dit verzoek met klem, omdat twintig lidstaten vooral in de rij- en rusttijdensfeer eigen maatregelen hebben genomen, die handhavers onderweg onmogelijk allemaal zullen kennen. Tolerantie en begrip over en weer tussen chauffeur en handhaver is meer dan gewenst in deze toch al moeilijke coronaperiode.

Lees hier het statement.

Updates van 25 mei t/m 31

We begonnen dit liveblog op 8 maart. De updates van 25 mei t/m 31 mei vind je in dit archief.