Liveblog: coronavirus

TLN deelt via dit liveblog updates over de coronacrisis en de gevolgen voor de transport- en logistieke sector.

Meer informatie over de coronacrisis, in relatie tot de transport- en logistieke sector, vind je in …

 • … ons overzicht ‘Coronavirus en (overheids)maatregelen‘: de steunmaatregelen van de Nederlandse overheid;
 • … de TLN Landeninformatie: een overzicht van de maatregelen voor het beroepsgoederenvervoer per Europees land;
 • … de TLN Toolbox: de belangrijkste handvatten voor onder meer financiën, werkgeverszaken en operationele processen.

Hongarije – Opheffing coronamaatregelen

De Hongaarse regering heeft alle coronamaatregelen opgeheven. Sinds 7 maart 2022 is binnenkomst in Hongarije zonder beperkingen mogelijk.

Roemenië – PLF niet meer in gebruik

Het gebruik van een PLF is niet meer noodzakelijk om toegang te krijgen tot het land. Raadpleeg onze interactieve kaart voor aanvullende informatie over Roemenië.

Verenigd Koninkrijk – Opheffing coronamaatregelen per 18 maart

Dit betekent dat onder andere de testverplichting en PLF komen te vervallen. Op deze pagina tref je de berichtgeving vanuit de Engelse overheid. Raadpleeg onze interactieve kaart voor aanvullende informatie over het VK.

Nieuwe coronamaatregelen per 23 maart 2022

Per woensdag 23 maart 2022 worden de coronamaatregelen verder afgebouwd. Bekijk hier de versoepelingen:

 • De mondkapjesplicht in en rond het OV vervalt. Er blijft wel een mondkapjesadvies staan.
 • Het thuiswerkadvies vervalt. Wel wordt van werkgevers verwacht dat ze thuiswerken blijven stimuleren en hier met hun werknemers concrete afspraken over maken. Voor werknemers die zorgen hebben over hun gezondheid moet thuiswerken mogelijk blijven. Ook blijft thuiswerken de norm voor personen met klachten of een positieve coronatest. In het laatste geval geldt dat je in isolatie moet.
 • Het quarantaineadvies is iets aangepast. Wanneer moet je in quarantaine en testen:
  -Een huisgenoot heeft corona
  -Een nauw contact heeft corona. Je had nauw contact met een coronapatiënt als je binnen 24 uur minimaal 15 minuten binnen 1,5 meter van iemand met corona was.
  -Je hebt klachten die passen bij corona
  -Je hebt een melding gekregen via de CoronaMelder app.
 • De isolatieplicht voor positief geteste personen is onveranderd. Hiervoor geldt nog steeds een isolatieduur van 5 dagen.
 • Het digitale inreiscertificaat vervalt.

Update coronamaatregelen - Meeste beperkingen vervallen vanaf vandaag

Een groot deel van de coronamaatregelen vervalt vanaf vandaag. Bijvoorbeeld de 1,5 meter maatregel en de mondkapjesplicht. De algemene basismaatregelen blijven nog bestaan. Op 15 maart is er een ‘heroverwegingsmoment’. Dan zal het kabinet weer kijken of het verantoord is om verder te versoepelen of verdere aanpassingen nodig zijn. Er zijn nog meer belangrijke versoepelingen voor de transportsector.

Tankstations
Tankstations kunnen open blijven tijdens de reguliere openingstijden, ook de shops. Voor de horeca in het tankstation geldt dat alle maatregelen vervallen, op één na: bij meer dan 500 bezoekers geldt in ongeplaceerde setting de verplichting tot gebruik van het coronatoegangsbewijs 1G (testen voor toegang).

Wegrestaurants
Alle maatregelen vervallen, op één na: bij meer dan 500 bezoekers geldt in ongeplaceerde setting de verplichting tot gebruik van het coronatoegangsbewijs 1G (testen voor toegang).

Autodealers en garages
Autodealers, showrooms, garages mogen open blijven, op dit vlak geen wijzigingen. Er gelden geen beperkingen meer in de openingstijden.

'Nederland gaat weer open' - corona persconferentie

De meeste coronamaatregelen worden op vrijdag 25 februari losgelaten. Dat maakte minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid namens het kabinet vandaag bekend tijdens de persconferentie om 19.00 uur. Aanstaande vrijdag 18 februari gaat ook al een aantal versoepelingen in.

Voorzieningen onderweg
Voor wegrestaurants, tankstations en shops, zowel aan het onderliggend als aan het hoofdwegennet, gelden vanaf 25 februari geen beperkingen meer. Vanaf 18 februari worden de algemene sluitingstijden al opgeschoven van 22.00 uur naar 01.00 uur. De precieze maatregelen en uitzonderingen die gelden van 18 tot 25 februari worden zo snel mogelijk gecommuniceerd via dit liveblog.

Isolatie
De verplichte isolatie na een coronabesmetting wordt per 18 februari verkort van zeven naar vijf dagen. Zoals al vorige persconferentie bekend is gemaakt hoeven werknemers in essentiële bedrijfsprocessen die in contact zijn geweest met iemand die positief getest is op het coronavirus, niet meer in quarantaine, mits zij geen klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. Er moet wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn te vinden op deze pagina. De RI&E voor de transportsector is te vinden op deze pagina.

Opleidingen en examens
Rijlessen en –examens mochten al doorgaan tijdens de reguliere openingstijden. Theorielessen en –examens mochten ook doorgaan, onder een aantal voorwaarden. Welke voorwaarden tussen 18 en 25 februari nog precies zullen gelden, wordt zo snel mogelijk gecommuniceerd via dit liveblog.

Basisadviezen
Een aantal basisadviezen zoals geen handen schudden, ventileren en testen bij klachten worden gehandhaafd. Vanaf 25 februari is 1,5 meter houden niet meer verplicht. Ook zijn mondkapjes in Nederland niet meer verplicht, behalve in het openbaar vervoer, op luchthavens en in vliegtuigen.

De volgende persconferentie vindt plaats op dinsdag 15 maart. TLN is in goed contact met het ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en VNO-NCW. Mochten er wijzigingen zijn ten opzichte van dit bericht, dan plaatsen we deze in dit liveblog.

Verenigd Koninkrijk – Geen testverplichting bij vaccinatie

Vanaf 11 februari 2022 04:00 uur hoeven vervoerders die Engeland binnenkomen vanuit het buitenland en volledig zijn gevaccineerd, voor of na aankomst in Engeland geen COVID-19-tests meer af te leggen. Vervoerders die niet kwalificeren als volledig gevaccineerd, moeten uiterlijk op dag 2 een snelle laterale flow (LFD) test ondergaan. De lijst met adviessites voor vervoerders waar chauffeurs gratis COVID-19-tests kunnen krijgen, is hier beschikbaar.

Update na corona persconferentie 25 januari 2022

Tijdens de persconferentie van 19:00 uur vanavond hebben premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. Onder meer de horeca-, cultuur- en evenementensector gaan onder voorwaarden weer open. De versoepelingen zullen op 26 januari 2022 ingaan en gelden in principe voor zes weken. Over drie weken vindt een nieuw weegmoment plaats. Door de versoepelingen roept het kabinet op om extra te letten op het naleven van de basismaatregelen: afstand houden, handen wassen, ventileren en testen bij klachten.  

Wat betekenen de versoepelingen voor de transportsector? 

Voorzieningen onderweg
Wegrestaurants, ook aan het onderliggend wegennet, mogen weer hun deuren openen. Aan het onderliggend wegennet gelden de voorwaarden die ook in de overige horeca gelden: anderhalve meter afstand, placering, mondkapjesplicht, een sluitingstijd van 22.00 uur en de verplichting tot het tonen van een geldig coronatoegangsbewijs (CTB). Voor wegrestaurants aan het hoofdwegennet* zijn een aantal afwijkende maatregelen van toepassing. Deze mogen tijdens hun reguliere tijden open zijn, maar na 22.00 uur alleen voor beroepschauffeurs. Er hoeft in deze wegrestaurants door beroepschauffeurs ook geen CTB getoond te worden. In alle restaurants blijft afhaal na 22.00 uur mogelijk. 

Tankstations en shops mogen na 22:00 uur open blijven. Ook voor de horeca in tankstations geldt dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdwegennet als onderliggend wegennet. Aan het onderliggend wegennet geldt net als in de overige horeca een sluitingstijd van 22.00 uur en moet een geldig coronatoegangsbewijs (CTB) worden getoond als gasten hun consumptie zittend in het horecadeel nuttigen. Voor horeca in tankstations aan het hoofdwegennet* geldt dat deze na 22:00 uur voor iedereen open mag blijven. Er geldt wel een CTB-plicht, maar niet voor beroepschauffeurs.  

* Bekijk hier welke wegen tot het hoofdwegennet behoren.

Quarantaineregels
Door de versoepelingen verwacht het kabinet een stijgend aantal coronabesmettingen. Met de huidige quarantainemaatregelen zouden hierdoor veel mensen niet naar hun werk kunnen en belangrijke werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd. Het kabinet versoepelt de quarantaineregels daarom verder. Werknemers in essentiële bedrijfsprocessen die in contact zijn geweest met iemand die positief getest is op het coronavirus, hoeven niet meer in quarantaine, mits zij geen klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus. Er moet wel voldaan worden aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn te vinden op deze pagina. De RI&E voor de transportsector is te vinden op deze pagina.

Onderwijs 
Voor leerlingen die naar de kinderopvang, het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs gaan andere quarantaineregels gelden. Alleen leerlingen die besmet zijn of klachten hebben moeten thuisblijven. 

Opleidingen en examens
Rijlessen en –examens mogen doorgaan tijdens de reguliere openingstijden. Theorielessen en –examens mogen doorgaan, met inachtneming van alle maatregelen: 1,5 meter afstand, placering, mondkapjesplicht en hygiënemaatregelen op locatie. 

TLN is in goed contact met het ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en VNO-NCW over de maatregelen die nog gelden. Mochten er wijzigingen zijn ten opzichte van dit bericht, dan plaatsen we deze in dit liveblog. 

 

Duitsland - Enkel Janssen-vaccinatie niet genoeg voor 3G-bewijs

Duitsland beschouwt iemand met een enkele Janssen-vaccinatie niet als volledig gevaccineerd. Indien iemand een enkele Janssen- vaccinatie heeft en daarnaast een booster-vaccinatie heeft, wordt dit ook niet gezien als volledig gevaccineerd. Voor een 3G-bewijs dien je een negatief testresultaat te tonen of dien je een extra vaccinatie te nemen. TLN is op de hoogte van de problematiek die hierdoor veroorzaakt wordt en bespreekt met contacten eventuele oplossingen. Raadpleeg onze interactieve kaart Duitsland voor aanvullende informatie.

Update na corona persconferentie 14 januari 2022

Tijdens de persconferentie van 19:00 uur hebben premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid versoepelingen aangekondigd. Vanaf zaterdag 15 januari 2022 zullen deze versoepelingen ingaan. De maatregelen gelden tot en met dinsdag 25 januari aanstaande. Dan vindt er een nieuw weegmoment plaats. Wat betekent dit voor de transportsector?

Quarantaineregels
Door de versoepelingen verwacht het kabinet een stijgend aantal coronabesmettingen. Met de huidige quarantainemaatregelen zouden hierdoor veel mensen niet naar hun werk kunnen. Het kabinet versoepelt daarom de quarantaineregels. Mensen die een boosterprik van minimaal een week oud hebben gehad of wie korter dan 8 weken geleden een coronabesmetting hebben doorgemaakt hoeven niet in quarantaine na contact met een besmet persoon.

Mondkapjes
Er geldt ook een aanscherping voor het dragen van een mondkapje. Overal waar geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden, adviseert het kabinet een mondkapje te dragen. Dat geldt ook voor de werkvloer waar geen afstand gehouden kan worden en bij verplaatsingen. Het dragen van wegwerpmondkapjes wordt geadviseerd. Stoffen of zelfgemaakte mondkapjes dragen wordt afgeraden.

Steunmaatregelen
Tijdens de persconferentie is aangekondigd dat de coronasteun voor ondernemers in getroffen sectoren wordt verlengd.

Opleidingen en examens
Rijexamens en rijlessen mogen doorgaan zonder eindtijd, dus ook na 17:00 uur. Theorie-examens mogen doorgaan. Theorielessen noodzakelijk voor de uitoefening van beroep en/of bedrijf mogen doorgaan. Bij het geven van rijles mogen maximaal 2 personen in het voertuig aanwezig zijn, tenzij een derde persoon noodzakelijk is voor de uitoefening van het beroep.

Autodealers en garages
Autodealers vallen onder niet-essentiële winkels en mogen dus open. De openingstijden zijn tussen 05:00 uur en 17:00 uur. Garages mogen open blijven, hiervoor blijven de regels hetzelfde.

Voorzieningen onderweg
Voor de voorzieningen onderweg blijven de regels hetzelfde. Tankstations en shops mogen open blijven na 17:00 uur. De horeca in tankstations langs het hoofdwegennet is alleen open voor beroepschauffeurs. Voor de horeca in tankstations aan het onderliggend wegennet geldt dat zij dicht moeten. Wel mag hier eten worden afgehaald.
Wegrestaurants behorend bij het hoofdwegennet mogen tijdens hun normale openingstijden alleen open zijn voor beroepschauffeurs. Dit dient aangetoond te worden. Het is nog niet duidelijk hoe dit aangetoond dient te worden. We updaten dit liveblog zodra hier meer informatie over bekend is. Het afhalen van maaltijden blijft wel mogelijk bij alle wegrestaurants.

Bekijk hier welke wegen tot het hoofdwegennet behoren.

TLN is in goed contact met het ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en VNO-NCW over de maatregelen die nog gelden. Mochten er wijzigingen zijn ten opzichte van dit bericht, dan plaatsen we deze in dit liveblog.

Italië – Coronamaatregelen aangescherpt

De noodtoestand wordt verlengd tot en met 31 maart 2022. Vanaf 15 februari 2022 is voor werknemers van 50 jaar en ouder in de particuliere en publieke sector een een nieuwe regel ingesteld om toegang te krijgen tot de werkplek. Ze moeten in het bezit zijn van een Super Green Pass waarin bewijs voor volledige vaccinatie tegen of herstel van het coronavirus staat

Voor de transportsector geldt:
– Chauffeurs die niet in het bezit zijn van een Covid Green Pass (of een Super Green Pass voor iedereen boven de 50), krijgen alleen toegang tot aangewezen laad- en losplaatsen, op voorwaarde dat het lossen door ander personeel wordt uitgevoerd.
– De voortdurende verplichting om het Passenger Locator Form (PLF) in digitaal formaat op te stellen voordat je naar Italië vertrekt blijft verplicht. Het PLF moet worden getoond bij controles door de bevoegde autoriteit.

Luxemburg – Aanscherping coronamaatregelen

Luxemburg voert op 15 januari 2022 een nieuwe regel in om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan: “3G” op de werkplek. Het zal vergelijkbaar zijn met een bestaande regel in Duitsland. Elke werknemer, werknemer of zelfstandige, moet ingeënt, genezen of getest zijn om toegang te krijgen tot hun werkplek. De “3G”-regel geldt niet voor vrachtwagenchauffeurs van buitenlandse vervoerders, behalve voor cabotagevervoer.

Voor de transportsector betekent dit het volgende:
– De “3G”-regel is niet van toepassing op chauffeurs op doorreis door Luxemburg.
– Er werd ook beslist dat de “3G”-regel niet van toepassing is op chauffeurs van buitenlandse transportbedrijven die naar Luxemburg komen om te lossen/laden en het land vervolgens weer te verlaten (geen tijdslimiet, zodat de chauffeur zijn dagelijkse/wekelijkse rust in Luxemburg kan doorbrengen ).

Uitzondering: De “3G”-regel is wel van toepassing op chauffeurs van buitenlandse transportbedrijven als ze cabotageactiviteiten uitvoeren in Luxemburg. In dit geval is de buitenlandse vervoerder op dezelfde manier verantwoordelijk voor zijn chauffeur als een Luxemburgse vervoerder.

BELANGRIJK: aangezien sommige bedrijven kunnen besluiten om de “3G”-regel op hun terreinen ook voor externe personen op te leggen, moet elke vervoerder die naar Luxemburg rijdt, vooraf contact opnemen met de bedrijven waar hij van plan is te laden/lossen om verrassingen te voorkomen.

Vaccinatie toolkit voor werknemers

Al bijna twee jaar is het coronavirus van grote invloed op onze samenleving, maar ook op de transportsector. De vaccinatiecampagne loopt en TLN heeft zich aangesloten bij de campagne van de GGD en VNO-NCW om mensen met vragen te informeren.

Lees hier het volledige bericht.

Duitsland – VK en Noord-Ierland niet langer aangemerkt als 'virusvariantengebied'

De Duitse regering laat weten dat het Verenigd Koninkrijk en Noord Ierland per 4 januari 2022 niet langer geclassificeerd worden als ‘virusvariantengebied’. In plaats daarvan worden het gebieden met een hoog risico.
Als gevolg hiervan hoeft het personeel in de transportsector niet langer een negatieve PCR-test te hebben om Duitsland binnen te komen na een verblijf in het Verenigd Koninkrijk of Noord-Ierland.

Raadpleeg onze interactieve kaart voor aanvullende informatie.

Duitsland – Coronamaatregelen

Zoals wij eerder hebben gecommuniceerd beschouwt Duitsland het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland sinds 20 december 2021 als “areas of variant of concern”. Dit betekent dat het vervoerspersoneel vóór binnenkomst in Duitsland een negatief COVID-19-testresultaat dient te hebben (ook bij transit) indien de afgelopen tien dagen één van de hierboven genoemde landen is bezocht. Een PCR-test (max 48 uur voor binnenkomst) wordt door Duitsland erkend. Als een dergelijk testresultaat bij binnenkomst niet beschikbaar is, moet de test onmiddellijk na binnenkomst worden uitgevoerd.

Let op: een sneltest of een antigeentest wordt sinds 30 december niet meer door Duitsland geaccepteerd. Ook het bewijs van vaccinatie of bewijs van herstel is niet voldoende.

Op onze interactieve pagina staat meer informatie over de huidige maatregelen in onder andere Duitsland.

Frankrijk - Invoering vaccinatiepas op 15 januari 2022

De huidige gezondheidspas in Frankrijk wordt per 15 januari 2022 omgezet naar een vaccinatiepas. Personen die 18 jaar en ouder zijn moeten uiterlijk 7 maanden na hun laatste vaccinatie of corona-infectie een boostervaccinatie hebben gekregen om in aanmerking te komen voor een geldige vaccinatiepas. Deze vaccinatiepas is nodig om toegang te krijgen tot sporthallen, restaurants en bars, openbaar vervoer, musea, theaters, bioscopen, concertzalen en beurzen.

Chauffeurs die geen vaccinatiepas kunnen tonen, hebben dus geen toegang tot bovenstaande locaties. Voor het betreden van het Franse grondgebied en het laden & lossen heeft de vaccinatiepas geen gevolgen.

Frankrijk – Verscherpte maatregelen van en naar Verenigd Koninkrijk

Sinds zaterdag 18 december 2021 zijn er nieuwe maatregelen van kracht in Frankrijk. De wijzigingen hebben echter geen invloed op de transportsector. Beroepschauffeurs zijn vrijgesteld van tests en isolatiemaatregelen en hoeven daarnaast ook het nieuwe ‘’UK locator” formulier niet in te vullen. Eerdere vereisten (verklaring, attest) zijn nog steeds van toepassing en zijn op onze website terug te vinden. Raadpleeg voor de meest actuele informatie onze interactieve kaart.

Duitsland – VK & Noord-Ierland aangemerkt als zorgwekkend gebied door omikronvariant

Met ingang van 20 december 2021 beschouwt Duitsland het Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland als “areas of variant of concern”. Dat komt door de oprukkende omikronvariant van het coronavirus.

Als gevolg daarvan gelden de volgende regels voor personeel in de transportsector dat gedurende de tien dagen voorafgaand aan binnenkomst in Duitsland in een of beide bovengenoemde gebieden heeft verbleven:

– Het vervoerspersoneel moet vóór binnenkomst Duitsland een negatief COVID-19-testresultaat hebben (PCR-test max. 72 uur vóór binnenkomst, snelle/antigeentests max. 24 uur vóór binnenkomst). Ook bij transit.
Let op: Het bewijs van vaccinatie of bewijs van herstel is niet voldoende.
– Alleen wanneer het vervoerspersoneel langer dan 72 uur in het virusvarianten-gebied heeft verbleven en van plan is langer dan 72 uur in Duitsland te blijven, moet het zich ook vooraf laten registreren en zichzelf isoleren.

Vragen en antwoorden over de digitale registratie, bewijsplicht en quarantaine staan op de website van de Federal Ministry of Health.

TVL-loket voor 4e kwartaal geopend

Het is vanaf vandaag mogelijk de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan te vragen over het 4e kwartaal van 2021. Het aanvragen van de TVL over dit kwartaal is mogelijk tot vrijdag 28 januari 2022 17:00 uur.

De TVL is voor alle mkb-ondernemers die door de coronacrisis in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Om TVL te kunnen aanvragen moeten ondernemers in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. Verder gelden er aanvullende voorwaarden.

Het bedrag van de subsidie is afhankelijk van het omzetverlies en het percentage vaste lasten dat hoort bij de branche. Het maximale subsidiebedrag voor mkb-bedrijven is €550.000 euro en voor grote ondernemingen €600.000 euro.

Het aanvragen van de TVL moet digitaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gebeuren. Meer informatie over de steunmaatregelen is hier te vinden.

Update na corona persconferentie 18 december 2021

Tijdens de persconferentie van 19:00 uur hebben demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aanvullende coronamaatregelen aangekondigd. De maatregelen gelden vanaf zondagochtend 19 december 2021 05:00 uur. De maatregelen zullen in ieder geval gelden tot en met vrijdag 14 januari 2022. Wat betekent dit voor de transportsector?

Voorzieningen onderweg
Tankstations en shops mogen open blijven na 17:00 uur. De horeca in tankstations langs het hoofdwegennet is alleen open voor beroepschauffeurs. Voor de horeca in tankstations aan het onderliggend wegennet geldt dat zij dicht moeten. Wel mag hier eten worden afgehaald.

Wegrestaurants behorend bij het hoofdwegennet mogen tijdens hun normale openingstijden alleen open zijn voor beroepschauffeurs. Dit dient aangetoond te worden. Het is nog niet duidelijk hoe dit aangetoond dient te worden. We updaten dit liveblog zodra hier meer informatie over bekend is. Het afhalen van maaltijden blijft wel mogelijk bij alle wegrestaurants.

Bekijk hier welke wegen tot het hoofdwegennet behoren.

Steunmaatregelen
Tijdens de persconferentie van 14 december 2021  kondigde het kabinet aan dat de geldende steunmaatregelen ook voor het eerste kwartaal van 2022 zullen gelden. Dit blijft ongewijzigd. Bekijk hier een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Opleiding en examens
Rijexamens, rijlessen en theorie examens zijn toegestaan tussen 05:00 uur en 22:00 uur. Ook als dit voor beroep of bedrijf is, zoals voor het vrachtautorijbewijs. Theorielessen voor beroep zoals het theoretische deel van de nascholing voor instructeurs en chauffeurs (code 95) mogen doorgaan. De maximale groepsgrootte is twee personen in een lesauto en het dragen van een mondkapje is verplicht.

Autodealers en garages
Autodealers vallen onder niet-essentiële winkels en moeten dus sluiten tot en met 14 januari 2022. Wellicht wacht je op de aflevering van nieuwe vrachtauto’s. Het afleveren van auto’s blijft wel mogelijk. Garages mogen open blijven. Let op: alleen de werkplaats.

Internationaal
De green lanes blijven gehandhaafd, ook met het Verenigd Koninkrijk.

TLN is in goed contact met het ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en VNO NCW over de aanvullende coronamaatregelen. Mochten er wijzigingen zijn ten opzichte van dit bericht, dan plaatsen we deze in dit liveblog.

Update na coronapersconferentie 14 december 2021

Tijdens de persconferentie van 19:00 uur hebben demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid aangekondigd dat de avondlockdown wordt verlengd. De maatregelen zullen in ieder geval gelden tot en met vrijdag 14 januari. Wat betekent dit voor de transportsector?

Kerstvakantie basisscholen
De kerstvakantie op de basisscholen begint eerder, namelijk op maandag 20 december 2021. Ook de buitenschoolse opvang is vanaf deze datum dicht. Het kabinet heeft daartoe besloten om de verspreiding van de omikronvariant tegen te gaan. Ouders met een cruciaal beroep kunnen hun kinderen wel naar de noodopvang brengen. Chauffeurs vallen onder cruciale beroepen, omdat zij ‘Personeel in vitale processen’ zijn.

Steunmaatregelen
Tijdens de persconferentie is aangekondigd dat de coronasteun voor ondernemers wordt verlengd tot en met het eerste kwartaal van 2022.

Voorzieningen onderweg
Of de huidige regelingen voor voorzieningen onderweg, zoals voor wegrestaurants, verlengd worden is nog niet bekend. Daarover informeren we zo snel mogelijk via dit liveblog.

Opleidingen en examens
Rijlessen en theorielessen blijven toegestaan tussen 05.00 uur en 17.00 uur. Ook als dit voor beroep of bedrijf is, zoals voor het vrachtautorijbewijs. Daarnaast zijn theorielessen vanaf zondag toegestaan tussen 05.00 uur en 17.00 uur. Theorielessen voor beroep mogen wel in de avonduren worden gegeven, zoals het theoretische deel van de nascholing voor instructeurs of chauffeurs (code 95). Theorie- en praktijkexamens en rijtesten gaan door. De meest actuele informatie over opleidingen en examens vind je hier.

TLN staat in nauw contact met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de coronamaatregelen. Het liveblog over het coronavirus op de website wordt dagelijks geactualiseerd om je zo goed mogelijk te informeren over het binnen- en buitenland.

Nederland – Aanvraag NOW-5 vanaf vandaag mogelijk

Er kan vanaf vandaag subsidie worden aangevraagd voor de vijfde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid, NOW-5 (tranche 7). NOW-5 heeft betrekking op de loonperiode november en december 2021.

Werkgevers die over die maanden een omzetdaling hebben van ten minste 20%, afgezet tegen de omzet over 2019 gedeeld door 6, kunnen subsidie aanvragen. Zij ontvangen dan eerst een voorschot van 80% van de verwachte subsidie, welk voorschot in één keer zal worden uitbetaald. De te verwachten subsidie bedraagt het percentage van de omzetdaling maal de loonsom over september 2021 maal 2 maal 1,4 in verband met werkgeverslasten maal 0,85. Het percentage van de omzetdaling is gemaximeerd op 80%. Het aanvragen van de subsidie moet bij het UWV en kan tot en met 31 januari 2022.

Achteraf moet om vaststelling van de subsidie worden gevraagd. Daarbij zal onder andere gekeken worden of de loonsom over de maanden november en december 2021 overeenkwam met tweemaal de loonsom over september 2021. Was de loonsom over de maanden november en december 2021 meer dan 15% lager dan tweemaal de loonsom over september 2021, dan zal de subsidie worden aangepast. Het verzoek om vaststelling van de subsidie moet gedurende de periode 1 juni 2022 tot en met 22 februari 2023 worden ingediend.

Voor meer informatie zie: Feiten en cijfers Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl)

Roemenië – Aangescherpte maatregelen

Roemenië heeft nieuwe maatregelen ingesteld die van toepassing zijn van 10 december 2021 (00:00 uur) tot 8 januari 2022 (24:00 uur).

De volgende maatregelen zijn van toepassing voor vrachtwagenchauffeurs die niet zijn ingeënt of hersteld, afkomstig uit lidstaten van de Europese Unie (incl. Zwitserland):
– Bestuurders die uit een groene of gele zone komen, zijn vrijgesteld van quarantaine of het laten zien van een negatieve PCR-test. De vrijstelling is alleen van toepassing bij reizen voor beroepsdoeleinden.
– Bestuurders die uit een rode zone komen, zijn vrijgesteld van quarantaine als ze een negatief testresultaat van maximaal 72 uur kunnen laten zien. De vrijstelling is alleen van toepassing bij reizen voor beroepsdoeleinden.

Voor beroepschauffeurs (goederen- of personenvervoer), die niet zijn ingeënt of hersteld, die uit een ander land komen, gelden de volgende maatregelen:
– Bestuurders zijn vrijgesteld van quarantaine als ze een negatieve PCR-test van maximaal 48 uur kunnen laten zien. Ongeacht de classificatie van de landen (groen, geel of rood ). De vrijstelling is alleen van toepassing bij reizen voor beroepsdoeleinden.
De lijst met rode/gele/groene landen/gebieden wordt elke week op vrijdag bijgewerkt en is hier (in het Roemeens) beschikbaar.

Wit-Rusland – Navigatieappartuur verplicht vanuit Polen

Wit-Rusland heeft het verplichte gebruik van navigatieapparatuur uitgebreid voor goederen die Wit-Rusland vanuit Polen over de weg binnenkomen, zowel voor bilaterale ritten als voor transit.

De wijzigingen zijn aangebracht in het Regeringsbesluit #311 en treden in werking met ingang van 9 december 2021.

Bovenstaande verplichting is niet van toepassing op:

– goederen die onder douanevervoersregeling worden vervoerd van de regio Kaliningrad in Rusland naar Wit-Rusland via Litouwen of Polen, tot zwaar en(of) omvangrijk transport, waarvoor een speciale vergunning vereist is.
– goederen onder douanekonvooi.

Frankrijk – Nieuwe coronamaatregelen

Per 29 november 2021 heeft Frankrijk een aantal nieuwe maatregelen ingesteld:

-PCR en antigeentests zijn 24 uur geldig, in plaats van 48 of 72 uur
-Het dragen van een mondkapje is vanaf 29 november 2021 verplicht in alle publieke binnenruimtes.
-De vaccinatiepas verloopt na 5 maanden indien men geen boostervaccinatie heeft gehad. Dat betekent dat mensen van 18 tot 64 jaar die hun laatste vaccin vóór 17 juni 2021 hebben gehad, hun booster vóór 15 januari 2022 moeten nemen, zodat hun pas niet wordt gedeactiveerd. Chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer zijn hiervan uitgezonderd.

Portugal - update coronamaatregelen

Het beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Per 1 december 2021 zijn in Portugal nieuwe maatregelen in gegaan.
Reizigers (dus ook transportpersoneel) die via de landgrens naar Portugal komen, moeten het volgende bij zich hebben:
a) EU Digitaal Corona Certificaat; of
b) Een negatief testresultaat*

*-een negatieve PCR-test hebt die niet ouder is dan 72 uur voor vertrek, of;
-een negatieve antigeentest hebt die niet ouder is dan 48 uur voor vertrek.

Zelftesten worden niet geaccepteerd.

Als je uit een hoog risico gebied komt, heb je zowel een negatieve coronatest als een EU digitaal Corona Certificaat nodig. Transportpersoneel uit een hoog risico gebied hoeft alleen een EU digitaal Corona Certificaat bij zich te dragen.

Update - Zwitserland zet Nederland op quarantainelijst

Vanaf 27 november 2021 20:00 uur is Nederland virusvariant gebied voor Zwitserland. Dit houdt in dat reizigers vanuit Nederland een negatieve coronatest moeten overleggen en in quarantaine moeten.

Beroepschauffeurs hoeven voor het inreizen in Zwitserland geen negatieve coronatest te overleggen. Ook is de transportsector uitgezonderd op de nieuwe quarantaineregel.

Aanpassingen steunmaatregelen vierde kwartaal

Tijdens de persconferentie van 26 november jl. kondigde het kabinet aan dat zij met nieuwe steunmaatregelen zou komen, of bepaalde steunmaatregelen zou herinvoeren. Want door de avondlockdown zullen veel bedrijven getroffen worden, ook in financiële zin. Lees in dit bericht meer over de maatregelen. 

Zwitserland zet Nederland op quarantainelijst

Vanaf vanavond 20:00 uur is Nederland virusvariant gebied voor Zwitserland. Dit houdt in dat reizigers vanuit Nederland een negatieve coronatest moeten overleggen en in quarantaine moeten. Op dit moment is het nog niet duidelijk of dit ook voor beroepschauffeurs geldt. We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Zodra meer informatie bekend is, communiceren we dit in ons liveblog.

Update na corona persconferentie 26 november 2021

Tijdens de persconferentie van 19:00 uur hebben demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. De maatregelen zullen gelden vanaf aanstaande zondag 17:00 uur voor een periode van drie weken. Wat betekent dit voor de transportsector?

Voorzieningen onderweg
Tankstations en wegrestaurants (voor chauffeurs) mogen open blijven na 17:00 uur. Voor wegrestaurants langs het onderliggende wegennet vindt er wijziging plaats. Ook in deze restaurants zal de anderhalve meter afstand gaan gelden. Meer informatie over wegrestaurants en tankstations vind je hier.

Steunmaatregelen
Tijdens de persconferentie is aangekondigd dat er ondersteuning komt voor ondernemers die door deze maatregelen hard worden geraakt. Aanstaande maandag zal TLN een uitgebreid bericht plaatsen over de financiële steunmaatregelen.

Opleidingen en examens
Vanaf zondag zijn rijlessen en theorielessen toegestaan tussen 05.00 uur en 17.00 uur. Ook als dit voor beroep of bedrijf is, zoals voor het vrachtautorijbewijs. Daarnaast zijn theorielessen vanaf zondag toegestaan tussen 05.00 uur en 17.00 uur. Theorielessen voor beroep mogen wel in de avonduren worden gegeven, zoals het theoretische deel van de nascholing voor instructeurs of chauffeurs (code 95). Theorie- en praktijkexamens en rijtesten gaan door. De meest actuele informatie over opleidingen en examens vind je hier.

TLN is in goed contact met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de nieuwe coronamaatregelen. Mochten er wijzigingen zijn ten opzichte van dit bericht, dan plaatsen we deze in dit liveblog.

Persconferentie corona 26 november 2021

Tijdens de persconferentie om 19:00 uur zullen demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid nieuwe coronamaatregelen aankondigen. Wat gaat dit betekenen voor de transportsector?

TLN is in goed overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Waarschijnlijk zullen de gevolgen van de nieuwe maatregelen voor onze sector minimaal zijn. We houden dit nauwlettend in de gaten. Mocht dit wel het geval zijn, dan zullen we dit bericht updaten na afloop van de persconferentie. Alle nieuwe algemene coronamaatregelen zijn later vanavond te bekijken op de website van de Rijksoverheid.

Denemarken – 2G en 3G wetgeving werkgevers

Vanaf vandaag, 26 november 2021, treedt een nieuwe wet in Denemarken in werking die werkgevers het recht geeft om werknemers te verplichten een Covid-certificaat te tonen of om zich te laten testen en de resultaten bekend te maken. Het is dus wettelijk toegestaan voor een werkgever om een werknemer te verplichten een Covid-certificaat te laten tonen. Als een werkgever van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moeten werknemers hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Een bedrijf is ook wettelijk toegestaan om een Covid-certificaat van bezoekers te eisen. Voor beroepschauffeurs betekent dit dat bedrijven om een herstelbewijs, een vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest kunnen vragen.  Een negatieve sneltest is 48 uur geldig en een PCR-test is 72 uur geldig. TLN raadt aan om vooraf contact op te nemen met Deense partners of opdrachtgevers om te vragen of zij een Covid-certificaat eisen.

Duitsland 3G-maatregel bij transportbedrijven

Naar aanleiding van de berichten eerder deze week heeft TLN navraag gedaan bij BGL, onze Duitse zusterorganisatie, naar de juridische geldigheid van de invoering van de 3G-maatregel voor chauffeurs bij Duitse werkgevers. De juridisch adviseur van BGL geeft aan dat ook chauffeurs gebonden zijn aan de 3G-maatregel zodra ze hun voertuig verlaten. Dit betekent voor chauffeurs dat zij bij opdrachtgevers tegen beperkingen aan kunnen lopen. Chauffeurs zijn wel vrijgesteld van de coronamaatregelen om Duitsland binnen te reizen.

Om aan de 3G-beperkingen te voldoen, moet er of een bewijs van vaccinatie of een bewijs van herstel of een bewijs van negatieve test zijn.

Bewijs van vaccinatie:
EU digitaal COVID-vaccinatiecertificaat of vaccinatiepas van minstens 14 dagen oud, met daarop de vaccinatie met het type vaccin.

Bewijs van herstel:
EU digitaal COVID-certificaat van herstel of ander bewijs van herstel dat minimaal 28 dagen en maximaal 6 maanden oud is. Dit bewijs moet bevestigen dat er een eerdere infectie met COVID-19 is geweest.

Bewijs van negatieve test:
PCR-test maximaal 48 uur oud of een sneltest van maximaal 24 uur oud. Een zelftest wordt niet geaccepteerd.

Nederland - 1,5 meter afstand houden weer verplicht

Het demissionaire kabinet verplicht iedereen boven de 18 jaar om vanaf 24 november 2021 weer 1,5 meter afstand te houden. Dat was tot nu toe een dringend advies. De maatregel wordt ingesteld vanwege de sterke stijging van het aantal coronabesmettingen.

Er zijn uitzonderingen voor plekken waar een coronatoegangsbewijs nodig is. Of in situaties waarin afstand houden niet goed kan. Soms is het dragen van een mondkapje verplicht of gelden er andere aanvullende maatregelen.

Ondernemers en beheerders van publieke ruimten moeten ervoor zorgen dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden van elkaar. Wie zich niet aan de afstandsregels houdt, krijgt eerst een waarschuwing. Daarna kan er een boete volgen van 95 euro.

Duitsland – Toegangseisen transportbedrijven

Er komen momenteel veel vragen binnen over de ontwikkelingen in Duitsland. Om Duitsland binnen te komen, is de transportsector vrijgesteld van de coronamaatregelen. Er zijn geen grenscontroles en er hoeft geen vaccinatie-, herstel-, of testbewijs overlegd te worden.

In alle deelstaten geldt verder voor grote delen van het openbare leven, zoals restaurants, horeca, winkels, musea, en veel gevallen ook hotels, de 2G- regel. Dit betekent dat er een vaccinatie- of herstelbewijs moet zijn om hier toegang toe te krijgen.

Het blijkt nu dat veel andere bedrijven, met name in de transportsector in Duitsland deze regel ook doorvoeren. Ondanks dat dit vanuit Duitse nationale wetgeving niet verplicht wordt gesteld, mogen bedrijven dat wel doen. Dat kan gevolgen hebben voor de inzet van werknemers naar deze bedrijven toe.

Wat kun je als werkgever nu het beste doen?
Vanuit werkgeversoogpunt mag je aan jouw werknemers vragen of ze gevaccineerd zijn, of eventueel bereid zijn om te testen. Je kunt aangeven dat het niet vaccineren of testen gevolgen kan hebben voor de werkomstandigheden. Je kunt ook aangeven dat bepaalde ritten alleen gedaan kunnen worden wanneer er een vaccinatie- of herstelbewijs is. Werknemers in Nederland zijn niet verplicht om antwoord te geven op zulke vragen. Werknemers mogen ook niet verplicht worden tot vaccinatie of tot testen. Twijfel je welke regels de opdrachtgever in Duitsland hanteert, overleg dan met je opdrachtgever over de mogelijkheden. Wellicht dat negatieve testresultaten toch geaccepteerd worden, of wellicht zijn er mogelijkheden voor de chauffeur om in de cabine te blijven, terwijl personeel op locatie de lading lost.

Let op: Duitse werknemers moeten sinds deze week een bewijs van vaccinatie of herstel overleggen, of – indien geen bewijs – twee keer per week een bewijs van negatieve test overleggen aan de werkgever. Werknemers die dat niet kunnen of willen bewijzen, zullen mogelijk dagelijks worden getest, voordat ze hun werkplek betreden.

Lockdown Oostenrijk

Vanaf vandaag, 22 november 2021, gaat Oostenrijk in complete lockdown. De transportsector is hiervan uitgezonderd. Beroepsgoederenvervoer kan gewoon doorgaan.

De gehele COVID-19 inreisverordening is niet van toepassing voor mensen die het land binnenkomen voor het “initieren van goederen- en passagiersverkeer”. Er is ook geen registratieplicht. Dit geldt ook voor mensen die met hun eigen auto naar werk in Oostenrijk reizen. Dit moet wel aangetoond worden. Daarnaast is transit ook uitgezonderd. Om aan te tonen dat de chauffeur onder de vrijstelling valt is het advies om het Annex 3 (Green Lanes) van de Europese Commissie mee te geven.

Duitsland – Nederland als risicogebied

Per 21 november 2021 wordt Nederland door Duitsland aangemerkt als risicogebied. De transportsector is uitgezonderd van registratie- en quarantaineverplichting wanneer zij uit een risicogebied komen. Ze hoeven bij binnenkomst geen bewijs van vaccinatie of herstel of negatieve tests te overleggen.
Grenspendelaars (wonen in Nederland, werken in Duitsland) zijn volgens de Duitse wet ook uitgezonderd van registratie- en quarantaineplicht voor binnenkomst in Duitsland. Ze zullen echter wel als werknemer in Duitsland een bewijs van vaccinatie of herstel moeten overleggen, of – als ze geen van beide hebben – twee keer per week een bewijs van negatieve test moeten overleggen aan de werkgever. Werknemers die dat niet kunnen of willen bewijzen, zullen mogelijk dagelijks moet worden getest, voordat ze hun werkplek betreden (niet voordat ze het Duitse grondgebied betreden, en ongeacht of ze uit een risicogebied komen of niet). De meest actuele informatie lees je op de interactieve kaart.

Oostenrijk – Beroepsgoederenvervoer uitgezonderd van lockdown

Oostenrijk heeft aangekondigd per 22 november 00.00 uur in complete lockdown te gaan. Het beroepsgoederenvervoer is hiervan waarschijnlijk uitgezonderd, maar de autoriteiten hebben dit nog niet officieel bevestigd.

Zodra hier meer over bekend publiceren wij dat hier.

Oostenrijk – Verscherpte maatregelen

De deelstaten Opper-Oostenrijk en Salzburg gaan vanaf maandag 22 november in lockdown. Vrijdag 19 november bespreken zowel de nationale als de lokale regeerders of heel Oostenrijk in lockdown gaat of niet. Zodra er meer bekend is zullen wij dat hier publiceren.

Duitsland – Verscherpte maatregelen

Vanaf maandag 22 november zijn er plannen om de 2G (genezen/gevaccineerd) landelijk óf enkel in NRW in te voeren voor het bezoek aan horeca, kerstmarkten en stadions.

De transportsector valt hier (met de beschikbare informatie) bij het uitvoeren van de werkzaamheden niet onder. TLN heeft de Duitse zusterorganisatie om duidelijkheid gevraagd.
Zodra er meer bekend is zal het op deze pagina worden gecommuniceerd.

Update wegrestaurants

Ondanks de verscherpte coronamaatregelen voor horeca mogen wegrestaurants en tankstations na 20.00 uur openblijven. Omdat er onduidelijkheid was over de regels voor wegrestaurants aan het hoofdwegennet ten opzichte van het onderliggende wegennet, heeft TLN navraag gedaan bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat onderstaande heeft bevestigd.

Voor wegrestaurants aan het hoofdwegennet geldt:

 • Uitgezonderd van sluitingstijd van 20.00 uur
 • Binnen eten en afhalen blijft mogelijk
 • Sanitair mag open blijven
 • Gasten hoeven geen QR-code laten zien

 

Voor wegrestaurants aan het onderliggende wegennet geldt:

 • Uitgezonderd van sluitingstijd van 20.00 uur
 • Binnen eten en afhalen blijft mogelijk
 • Sanitair mag open blijven
 • Gasten moeten een QR-code laten zien
 • Voor afhaal is geen QR-code nodig

Frankrijk – Update Coronamaatregelen

Vanaf 13 november 2021 gelden beperkingen voor niet-ingeënte passagiers uit de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Estland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Letland, Litouwen, Nederland, Tsjechische Republiek, Roemenië, Slovenië en Slowakije.

Mensen die uit deze landen komen, kunnen een test (antigeen of PCR) laten zien die in de afgelopen 24 uur is uitgevoerd. Beroepschauffeurs zijn vrijgesteld van deze maatregel. Voor beroepschauffeurs is alleen het EU-certificaat vereist (geen wijziging).
Let op: laad- en losadressen hebben soms eigen afwijkende regels opgesteld, waaraan bij het uitvoeren van de werkzaamheden voldaan dient te worden.
Andere eerder aangekondigde maatregelen over Frankrijk zijn nog steeds van kracht. Raadpleeg de interactieve kaart Frankrijk voor een overzicht van de actuele maatregelen.

Update: wegrestaurants en tankstations tijdens lockdown

Na de aangekondigde maatregelen gisteravond tijdens de persconferentie was er onduidelijkheid over de tankstations en de shops in tankstations, en de horeca in tankstations. TLN heeft navraag gedaan bij het ministerie van IenW. Hieronder lees je de laatste stand van zaken naar aanleiding van de persconferentie van 12 november.

Voor de tankstations en de shops in tankstations geldt het volgende:

 • Het mondkapje blijft verplicht in de binnenruimte van het tankstation.
 • Het tankstation langs hoofdwegennet valt onder uitzondering voor verzorgings-plaatsen/wegrestaurants.
 • In de tankstations die aan het hoofdwegennet liggen, geldt geen coronatoegangsbewijs-plicht (CTB), ook wel de QR-code plicht. De shop mag open blijven, ook na 20:00 uur.
 • Voor de tankstations die verder van de snelweg af liggen. geldt dat zij essentieel zijn. Hier geldt geen beperking in de sluitingstijden, ook niet voor de shop.

 

Voor de horeca in tankstations geldt het volgende:

 • Het mondkapje blijft verplicht in de binnenruimte van het tankstation.
 • Tankstations langs hoofdwegennet vallen onder de uitzondering voor verzorgings-plaatsen/wegrestaurants/tankstations die aan het hoofdwegennet liggen. Hier geldt geen verplichting van het tonen van een coronatoegangsbewijs (CTB ofwel de QR-code) en de horeca mag de open blijven, ook na 20:00 uur.
 • Voor de tankstations die verder van de snelweg af liggen, geldt voor de horeca geen beperking in de sluitingstijden. Hier geldt echter wel dat de statafels in de shop of andere beperkte zitgelegenheid in de shop voor eten en drinken, vallen onder de horecaregels. Dat betekent dat het CTB getoond moet worden. Dus alleen als klanten zittend in het horecadeel hun consumptie nuttigen moeten zij een geldige QR-code hebben laten zien.
 • Afhalen van maaltijden blijft onder elke omstandigheid mogelijk.

Gedeeltelijke lockdown vanaf 13 november

Het kabinet heeft op vrijdagavond 12 november 2021 nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Vanaf zaterdagavond 13 november om 18:00 uur geldt er gedurende drie weken een gedeeltelijke lockdown. TLN heeft de maatregelen voor haar leden op een rijtje gezet.

 • De horeca sluit om 20.00 uur, inclusief de wegrestaurants.
 • Afhaalmogelijkheden bij restaurants, dus ook bij wegrestaurants, blijven toegestaan.
 • Er is geen beperking op de verkoop van warme dranken.
 • Niet-essentiële winkels sluiten om 18:00 uur, essentiële winkels sluiten om 20:00 uur.
 • Zoveel mogelijk thuiswerken, tenzij het niet anders kan.
 • Nadrukkelijk advies om 1,5 meter afstand te houden.

 

TLN onderzoekt momenteel of tankstationwinkels en hun sanitaire voorzieningen ook na 20:00 uur open kunnen blijven. Er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om (warm) eten en drinken na 20:00 uur te verkrijgen.

De komende periode zal het kabinet onderzoeken of de coronapas op meerdere plekken verplicht kan worden, waaronder op de werkvloer en in niet-essentiële winkels.

Aangescherpte coronamaatregelen bij het CBR

Vanaf zaterdag 6 november scherpt het kabinet de coronamaatregelen aan. Vanaf zaterdag 6 november draagt iedereen in alle publieke ruimten van het CBR weer een mondkapje. Dit geldt voor examenkandidaten, cursisten, opleiders en CBR-medewerkers. Bij binnenkomst krijg je een mondkapje van het CBR. Tijdens het theorie-examen blijft het mondkapje ook op. Het dragen van het mondkapje blijven we ook doen tijdens praktijkexamens. Vanaf zaterdag 6 november kunnen er helaas geen instructeurs als derde persoon meerijden bij examens en toetsen. Examinatoren in opleiding rijden nog wel mee om hun opleiding niet te hinderen, dit geldt ook voor WRM-stages, RIS-begeleiding en voor de examens directiechauffeur.

Het CBR roept kandidaten en andere bezoekers op om niet naar onze locaties te komen met coronaklachten. Examens kunnen kosteloos worden uitgesteld. Voor het theorie-examen kan je dit ook eenvoudig zelf doen via Mijn CBR.
(Bron: CBR).

Aanvullende maatregelen: Mondkapjes en 1,5 meter afstand

Het kabinet heeft dinsdagavond 2 november 2021 nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. TLN actualiseert in een overzicht wat deze maatregelen voor haar leden betekenen. Met onmiddellijke ingang geldt er weer de anderhalve meter-maatregel. Tevens adviseert het kabinet om 50% thuis te werken. Vanaf 6 november geldt er weer een mondkapjesplicht op alle publieke locaties binnen waar geen coronatoegangsbewijs is vereist. Met onder meer deze aanvullende maatregelen wil het kabinet het aantal coronabesmettingen te verminderen. 

Lees hier het volledige bericht

VK – Geen Passenger Locator Form benodigd

Chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer hoeven het VK Passenger Locator Form niet meer in te vullen bij aankomst in het VK. Dit is van toepassing wanneer chauffeurs actief zijn in het persoons- en/of goederenvervoer, en daar bewijs van overlegd kan worden, bijvoorbeeld door middel van een vrachtbrief. Chauffeurs die terugkomen van vakantie, of ander soort werk, moeten het formulier alsnog invullen.

 1. Beroepsgoederenvervoer

Wat chauffeurs moeten doen als zij naar Engeland reizen, hangt af van of er een aantoonbaar vaccinatiebewijs is en of de chauffeur in de 10 dagen voor aankomst in Engeland in een land van de rode lijst is geweest.Vóór binnenkomst Engeland:

– Er hoeft geen Passenger Locator Form worden ingevuld.

– Er hoef geen COVID-19-test bij aankomst in Engeland afgenomen te worden.

Na aankomst in Engeland – bij volledige vaccinatie

 • Geen isolatie in de cabine of in quarantaine
 • Bij verblijf langer dan 2 dagen in Engeland, moet er op dag 2 een test gedaan worden.
 • Als je elke dag reist, moet je minimaal eens in de 3 dagen een test doen.

Na aankomst in Engeland – niet volledig gevaccineerd en niet in een land op de rode lijst bent geweest.

 • quarantaine in het voertuig gedurende de tijd dat je in Engeland werkt. Als je in het VK woont, hoef je niet in quarantaine te gaan als je niet werkt. Als je een niet-inwoner van het VK bent, moet je in quarantaine gaan terwijl je  niet werkt.
 • Testverplichting: langer dan 2 dagen verblijf in Engeland dan een test op of voor dag 2, tussen dag 3 en 5 en tussen dag 6 en 8, als je elke dag reist moet je minimaal eens in de 3 dagen een test doen.

Na aankomst in Engeland – rode lijst landen (als je in de 10 dagen voor aankomst in Engeland in een rode lijst land bent geweest):

 • In quarantaine in een door de overheid goedgekeurd hotel.
 • Bewijs: aantonen dat de reis onderdeel is van het werk, bijvoorbeeld een brief van uw werkgever, een vrachtbrief of uw vervoersvergunning. Dit geldt voor: Chauffeurs van vrachtwagens en overige medewerkers van gemeentelijke vergunninghouders voor internationaal goederenvervoer.

Oostenrijk – Verscherpte maatregelen per 1 november 2021

Oostenrijk past per 1 november 2021 een nieuwe COVID-verordening toe.

Het gaat om een bewijs (3G-certificaat) waarmee op werkplekken bij fysieke contacten wordt aangetoond dat iemand is hersteld, gevaccineerd of getest. De Coronacheck app wordt ook geaccepteerd. In geval van een negatief testresultaat dient een officieel certificaat in het Duits of Engels overhandigd te worden. Een Antigeen-test mag niet ouder zijn dan 24 uur, een PCR-test niet ouder dan 72 uur en een officieel bewijs van een antilichaam niet ouder dan 90 dagen.

Let op: Beroepschauffeurs hebben alleen in de volgende gevallen geen 3G-certificaat nodig:
– Geen fysiek (persoonlijk) contact (bijv. laden en lossen door derden)
– Per verblijf in Oostenrijk maximaal twee buitencontacten van maximaal 15 minuten (bijv. 1x laden en 1x lossen, telkens met persoonlijk contact).

België – Mondkapjesplicht bij laden/lossen

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft België nieuwe maatregelen aangekondigd. Chauffeurs worden bij laad- en loslocaties gevraagd om het mondkapje te dragen (wat in de praktijk al op verschillende plekken gebeurde). Bij het betreden van evenementen of de horeca is de covid safe app óf een negatief testbewijs/vaccinatiebewijs verplicht. Chauffeurs hoeven deze niet te tonen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Vanaf 26 juli aanvragen NOW-4 mogelijk

Vanaf vandaag is het mogelijk subsidie aan te vragen voor NOW-4 (ook wel bekend als NOW-tranche 6). NOW-4 heeft betrekking op de loonperiode juli tot en met september 2021.

Lees hier het volledige bericht

Duitsland merkt Nederland aan als Hoog Incidentiegebied

Met ingang van dinsdag 27 juli 2021 00:00 uur wordt Nederland weer aangemerkt als “hoog incidentiegebied”.

Dat betekent het volgende voor voor chauffeurs van goederentransporten die Duitsland binnenkomen:

 • Registratie: niet verplicht
 • Alleen bij een verblijf van meer dan 72 uur geldt, is één van de volgende bewijzen verplicht:

-Een bewijs van een negatief testresultaat; sneltests niet ouder dan 48 uur, PCR-tests niet ouder dan 72 uur.

-Een vaccinatiebewijs; minimaal 14 dagen voor binnenkomst afgegeven (check website https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 ).

-Een bewijs van herstel van COVID-19 voorafgaand aan binnenkomst: gebaseerd op een PCR-test dat minimaal 28 dagen en maximaal 6 maanden voor binnenkomst is afgegeven.

Alle bovenstaande bewijzen zijn aanvaardbaar in de Duitse, Engelse, Franse, Italiaanse of Spaanse taal, zowel schriftelijk als digitaal. Geen van de bovenstaande bewijzen nodig bij een verblijf van minder dan 72 uur.

 • Zelfisolatie: niet verplicht

Geen maatregelen goederenvervoer naar Duitsland bij code rood

Per 18 juli 2021 wordt heel Nederland door Duitsland aangemerkt als risicogebied. Dit heeft GEEN verdere gevolgen voor de transportsector. Er geldt geen registratieplicht en chauffeurs hoeven ook geen test- of vaccinatiebewijs bij zich te hebben.

Geldigheid code 95 opnieuw verlengd, tot en met 31 oktober 2021

De coulanceregeling voor code 95 is verlengd tot en met 31 oktober 2021. Dat heeft de Europese Commissie op 30 juni besloten. Alle rijbewijzen en code 95-vermeldingen die binnen de coulanceperiode verlopen, zijn 10 maanden extra geldig. Zo is er tijd om te werken aan goede nascholing. TLN roept transporteurs op wel snel actie te ondernemen.

Bekijk hier het volledige bericht.