Liveblog: coronavirus

TLN deelt via dit liveblog updates over de coronacrisis en de gevolgen voor de transport- en logistieke sector.

Meer informatie over de coronacrisis, in relatie tot de transport- en logistieke sector, vind je in …

 • … ons overzicht ‘Coronavirus en (overheids)maatregelen‘: de steunmaatregelen van de Nederlandse overheid;
 • … de TLN Landeninformatie: een overzicht van de maatregelen voor het beroepsgoederenvervoer per Europees land;
 • … de TLN Toolbox: de belangrijkste handvatten voor onder meer financiën, werkgeverszaken en operationele processen.

Vanaf 26 juli aanvragen NOW-4 mogelijk

Vanaf vandaag is het mogelijk subsidie aan te vragen voor NOW-4 (ook wel bekend als NOW-tranche 6). NOW-4 heeft betrekking op de loonperiode juli tot en met september 2021.

Lees hier het volledige bericht

Duitsland merkt Nederland aan als Hoog Incidentiegebied

Met ingang van dinsdag 27 juli 2021 00:00 uur wordt Nederland weer aangemerkt als “hoog incidentiegebied”.

Dat betekent het volgende voor voor chauffeurs van goederentransporten die Duitsland binnenkomen:

 • Registratie: niet verplicht
 • Alleen bij een verblijf van meer dan 72 uur geldt, is één van de volgende bewijzen verplicht:

-Een bewijs van een negatief testresultaat; sneltests niet ouder dan 48 uur, PCR-tests niet ouder dan 72 uur.

-Een vaccinatiebewijs; minimaal 14 dagen voor binnenkomst afgegeven (check website https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19 ).

-Een bewijs van herstel van COVID-19 voorafgaand aan binnenkomst: gebaseerd op een PCR-test dat minimaal 28 dagen en maximaal 6 maanden voor binnenkomst is afgegeven.

Alle bovenstaande bewijzen zijn aanvaardbaar in de Duitse, Engelse, Franse, Italiaanse of Spaanse taal, zowel schriftelijk als digitaal. Geen van de bovenstaande bewijzen nodig bij een verblijf van minder dan 72 uur.

 • Zelfisolatie: niet verplicht

Geen maatregelen goederenvervoer naar Duitsland bij code rood

Per 18 juli 2021 wordt heel Nederland door Duitsland aangemerkt als risicogebied. Dit heeft GEEN verdere gevolgen voor de transportsector. Er geldt geen registratieplicht en chauffeurs hoeven ook geen test- of vaccinatiebewijs bij zich te hebben. 

Geldigheid code 95 opnieuw verlengd, tot en met 31 oktober 2021

De coulanceregeling voor code 95 is verlengd tot en met 31 oktober 2021. Dat heeft de Europese Commissie op 30 juni besloten. Alle rijbewijzen en code 95-vermeldingen die binnen de coulanceperiode verlopen, zijn 10 maanden extra geldig. Zo is er tijd om te werken aan goede nascholing. TLN roept transporteurs op wel snel actie te ondernemen.

Bekijk hier het volledige bericht.

Laatste dag aanvraag NOW 3.3

Vandaag is de laatste dag dat de NOW over het derde deel van NOW-3, ook wel bekend als NOW 3.3 of NOW tranche 5, ingediend kan worden. NOW 3.3 heeft betrekking op de loonperiode april tot en met juni 2021. Bij het omzetverlies wordt gekeken naar 3 aaneengesloten maanden in de periode april tot en met augustus 2021.

Mocht je van mening zijn aanspraak te hebben op NOW 3.3, dien dan vandaag die aanvraag nog in! Want te laat, is te laat.

Aanvraag doen? Dan kan bij het UWV: Aanvragen tegemoetkoming NOW vijfde aanvraagperiode | UWV | Werkgevers

Nog 3 dagen om NOW 3.3 aan te vragen!

Het aanvragen van de loonkostensubsidie over het derde deel van NOW 3, ook wel bekend als NOW 3.3 of de vijfde NOW-tranche, is nog mogelijk tot en met woensdag 30 juni a.s. Zorg dat je de aanvraag uiterlijk op die dag indient, want te laat is te laat.

Bekijk hier het volledige bericht.

Duitsland - Rijverboden

Alle vrijstellingen van rijverboden op zon- en feestdagen voor goederenvervoer die zijn verleend door de Duitse Deelstaten als gevolg van de COVID-19-pandemie zijn niet meer van toepassing vanaf 1 juli 2021. In twee van de Duitse regio’s blijven leveringen aan vaccinatiecentra vrijgesteld van de rijverboden ’s ochtends:
Hessen: tot 31 december 2021
Saksen-Anhalt: tot 30 september 2021

Zomerrijverbod
De zomerrijverboden in Duitsland zijn van toepassing op bepaalde snelwegen op zaterdag vanaf 1 juli 2021 tot 31 augustus 2021.

Er zullen in 2021 geen algemene COVID-19-vrijstellingen van deze beperkingen zijn. Uitsluitend in de regio Hessen wordt voor leveringen aan vaccinatiecentra een vrijstelling van de zomerrijbeperkingen verleend. Raadpleeg hier de officiële publicatie van het Bundesamt für Güterverkehr (BAG) over vrijstellingen als gevolg van de COVID-19-pandemie.

VK: wel quarantaineverklaring, geen quarantaineplicht

Het Verenigd Koninkrijk is op advies van het RIVM door VWS aangewezen als zeer hoogrisicogebied. Dit vanwege de zorgwekkende deltavariant van het coronavirus die daar rondgaat. Dit betekent dat vanaf dinsdag 15 juni 00.01 uur een quarantaineplicht geldt voor reizigers. Vrachtwagenchauffeurs en andere personen werkzaam in het goederentransport, zijn uitgezonderd van de quarantaineplicht, de PCR-test en de sneltest. Dit geldt ook als het verblijf in het VK langer dan 48 uur duurt. Zowel via de ferry als de kanaaltunnel kan er goederenvervoer en transport plaatsvinden.

Quarantaineverklaring
Wel moeten chauffeurs een quarantaineverklaring invullen. Via deze link  vind je de quarantaineverklaring. De quarantaineverklaring is er in het Engels, Duits, Frans, etc. TLN heeft gevraagd om een Nederlandse versie. Op de quarantaineverklaring staat vermeld dat er ‘supporting documents’ moeten worden getoond, daaronder worden onder meer Code 95 en de vrachtbrief genoemd. Hier zullen meerdere soorten documenten worden toegestaan, als daaruit blijkt dat de chauffeur voor het goederenvervoer op pad is.

Overzicht verlenging en wijziging steunmaatregelen

De steunmaatregelen NOW, TVL, TOZO en TONK zijn met 3 maanden verlengd. Dat heeft het kabinet op 27 mei 2021 bekend gemaakt. Heel concreet betekent dit dat ook over de periode juli tot en met september 2021 van de maatregelen gebruik gemaakt kan worden. De voorwaarden die voor elk van de maatregelen gaan gelden zijn (vrijwel) gelijk aan de voorwaarden zoals die ook gelden voor het tweede kwartaal van 2021 van betreffende maatregel. Verder zijn er wijzigingen met betrekking tot het Uitstel terugbetalen belastingschuld en TVL aangekondigd.

Lees hier het volledige bericht

Tegemoetkoming Vaste Lasten geopend voor starters

Ondernemers die tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel kunnen vanaf 31 mei 2021 een aanvraag indienen in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De regeling is in beginsel bedoeld voor mkb’ers en zzp’ers met een vestigingsadres anders dan hun woonadres. Maar hierop bestaan uitzonderingen zoals voor het goederenvervoer.

Lees hier het volledige bericht

Duitsland – Nederland en Cyprus niet langer aangemerkt als hoog incidentiegebieden

Per 30 mei 2021 00:00 worden zowel Nederland en Cyprus door Duitsland niet meer aangemerkt als hoog incidentiegebied maar als ‘’risicogebieden’’.

Dit betekent dat er geen registratieplicht meer is en er ook geen negatieve coronatest aanwezig hoeft te zijn. De 10 dagen termijn die Duitsland eerder nog naleefde is niet meer van toepassing.

Dit betekent dus dat per 30 mei 2021 een registratie/negatieve coronatest niet meer verplicht is ongeacht of je de afgelopen 10 dagen in Nederland of Cyprus bent geweest.

Overige informatie over de maatregelen die Duitsland tijdens deze pandemie heeft genomen zijn terug te vinden op onze interactieve kaart.

200 miljoen euro voor corona-doorstartkrediet mkb-bedrijven

Het kabinet op 21 mei 2021 bekend gemaakt dat zij 200 miljoen euro beschikbaar stelt voor leningen aan mkb-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Het gaat om de mkb-bedrijven die door de coronacrisis behoorlijk veel schulden moesten aangaan en weinig tot geen middelen hebben voor een herstart.

Lees hier het volledige bericht

Duitsland - opheffing beperkingen voor Frankrijk, Andorra, Kroatië en Slovenië

Met ingang van 23 mei 2021, 00:00 uur, worden de volgende landen door Duitsland niet langer beschouwd als “gebieden met hoge incidentie”:

-Frankrijk, Andorra, Kroatië, Slovenië

Deze landen zullen weer terugkeren naar de status van “normale” risicogebieden. Als gevolg hiervan zal een verblijf daar geen preregistratie-, zelfisolatie- of testverplichtingen meer met zich meebrengen voor vrachtwagenchauffeurs wanneer ze Duitsland binnenkomen na een verblijf in een van deze landen dat plaatsvond vanaf 16.05.2021.

Duitsland - VK beschouwd als virusvariantengebiete

Met ingang van zondag 23 mei 2021, 00:00 uur, wordt het Verenigd Koninkrijk door Duitsland beschouwd als virus-variantengebiete. Op deze link kun je nalezen welke landen welk risiconiveau hebben.

Als gevolg hiervan, zijn de volgende regels van toepassing op chauffeurs van goederentransporten die Duitsland binnenkomen en die de afgelopen 10 dagen in het VK zijn verbleven.

 • Verplichting om te registreren:

Voor chauffeurs van goederentransporten is preregistratie via https://www.einreiseanmeldung.de vóór binnenkomst in Duitsland alleen verplicht bij een verblijf van meer dan 72 uur.

Als digitale inschrijving niet mogelijk is vanwege een gebrek aan technische apparatuur of technische storingen, moet bij binnenkomst een volledig ingevulde vervangende melding volgens het voorbeeldformulier (zie https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/merkblatt-dea.html in meerdere talen) worden meegenomen.

 • Verplichting tot zelfisolatie:

Voor chauffeurs van goederentransporten is zelfisolatie verplicht bij een verblijf van meer dan 72 uur.

 • Verplichting om te testen:

Alle chauffeurs die Duitsland binnenkomen nadat ze in een virus-variantengebiet zijn verbleven, moeten in het bezit zijn van een negatief resultaat van een COVID-19-test voordat ze het Duitse grondgebied binnenkomen, hetzij schriftelijk, hetzij in digitale vorm. De test mag maximaal 24 uur oud zijn binnenkomst in Duitsland. Bewijs van volledige vaccinatie of bewijs van herstel van COVID-19 is niet voldoende; gevaccineerde of herstelde personen moeten ook een negatief COVID-19-testresultaat aantonen.

Raadpleeg voor meer informatie de interactieve kaart.

Update Griekenland: bepaalde toegangslocaties geen registratie of testresultaat meer nodig

Griekenland: Van 14 – 24 mei 2021 hoeven vrachtwagenchauffeurs die Griekenland binnenkomen via onderstaande locaties geen registratie meer te doen, en geen testresultaat bij zich te hebben. Bij de grens wordt er steekproefgewijs gecontroleerd via sneltests. 

Toegangslocaties Griekenland: 

 • Promahonas & Ormenio (GR-BUL) op 24/7 basis
 • Evzoni (GR-NMK), Kipi (GR-TUR), Exohi (GR-BUL) & Nimfea (GR-BUL), van 07:00 uur tot 23:00 uur,
 • Kakavia (GR-ALB) van 07:00 uur tot 19:00 uur. Vrachtwagenchauffeurs zijn vrijgesteld van het dagelijkse quotum (max. 400 personen) dat wordt toegepast op personen die vanuit Kakavia binnenkomen

Verenigd Koninkrijk – Transportsector vrijgesteld van inreisverbod na reizen vanuit of door Turkije

Het VK heeft Turkije toegevoegd aan de rode lijst van “hoog risico” landen. Daarom moet iedereen die in de 10 dagen voor aankomst in Engeland in Turkije is geweest, nu in quarantaine en geldt er een inreisverbod. Het Britse ministerie heeft de transportsector vrijgesteld van de extra maatregelen waardoor vervoerders die uit of via Turkije reizen geen inreisverbod krijgen opgelegd.

Als de vervoerders zich al in het VK zouden bevinden op het moment van invoeren van deze nieuwe maatregel, dan hoeven ze zich ook niet aan te melden bij de specifieke quarantainedienst. Zij moeten echter nog steeds de maatregelen nemen die in onze interactieve kaart bij ‘’Verenigd Koninkrijk’’ terug te vinden zijn.

Tegemoetkoming Vaste Lasten: mogelijkheid voor grote ondernemingen om aanvraag in te dienen

Vanaf gisteren 12:00 uur kunnen grote ondernemingen een aanvraag voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over het eerste kwartaal van 2021 indienen. Tot nu toe konden alleen mkb-ondernemingen gebruik maken van de steunmaatregel.

Grote ondernemingen zijn ondernemingen met meer dan 250 werknemers (fte) óf meer dan 50 miljoen euro omzet per jaar en een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro. Ondernemingen kunnen met de mkb-toets van de Europese Commissie toetsen of de organisatie een mkb-onderneming of grote onderneming is.

Maakt een grote onderneming deel uit van een groep/concern, dan geldt deze binnen de staatssteunregels als één partij. Een groep kan daarom maximaal één TVL-aanvraag doen, waarbij de maximale staatssteungrens geldt voor gehele groep. Voor een groot bedrijf of groep verbonden ondernemingen geldt een maximale subsidie van € 600.000 voor het eerste kwartaal 2021.

Grote ondernemingen kunnen de tegemoetkoming aanvragen tot 10 juni a.s. 17:00 uur. De aanvraag dient digitaal bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ingediend te worden. Voor meer informatie over de voorwaarden en voor het aanvragen klik hier.

MKB-bedrijven kunnen de aanvraag nog één week indienen
Voor MKB-bedrijven is het al enige tijd mogelijk TVL aan te vragen over het eerste kwartaal van 2021. Voor hen sluit de aanvraagperiode op dinsdag 18 mei a.s. om 17:00 uur! Zorg ervoor dat je de aanvraag voor die tijd ingediend hebt. Het indienen dient digitaal te gebeuren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aandachtspunten ten behoeve van de aanvraag
Ga je een aanvraag voor de TVL indienen, houd dan rekening met het volgende:

 • Voor de aanvraag heb je eHerkenning niveau 3 nodig
 • Zorg ervoor dat je de juiste belastinggegevens bij de hand hebt

Duitsland - Polen en Hongarije niet langer aangemerkt als hoog incidentiegebieden

Per 9 mei 2021 worden zowel Polen als Hongarije door Duitsland niet meer aangemerkt als hoog incidentiegebied maar als ‘’risicogebieden’’.

Dit betekent dat er geen registratieplicht meer is en er ook geen negatieve Coronatest aanwezig hoeft te zijn.

Let op: aangezien Duitsland een termijn van 10 dagen hanteert en de landen Polen en Hongarije tot en met 8 mei 2021 als hoog incidentiegebieden werden beschouwd, betekent dit dat iedereen (ook chauffeurs) zich tot en met 11 mei 2021 dient te registreren (behalve bij transit Duitsland) als ze binnen de periode van 10 dagen in Polen/Hongarije zijn geweest.

Voorbeeld 1: chauffeur is op 8 mei 2021 in Polen óf Hongarije (hoog incidentiegebied) geweest en rijdt op 9 mei 2021 Duitsland binnen (behalve transit Duitsland). In dit geval is een registratie verplicht. Deze chauffeur zal tot en met 18 mei 2021 een registratie moeten doen wanneer hij Duitsland binnenrijdt.

Voorbeeld 2: chauffeur is op 9 mei 2021 in Polen óf Hongarije (risicogebied) geweest en rijdt op 10 mei 2021 Duitsland binnen (behalve transit Duitsland). De chauffeur is in de afgelopen 10 dagen, en dus periode dat Polen en Hongarije als hoog incidentiegebied werd aangemerkt, niet in die landen geweest en hoeft zich dan niet te registreren.

Raadpleeg onze interactieve kaart Duitsland om na te gaan welke acties worden vereist bij het betreden van Duits grondgebied.

NOW: vanaf nu aan te vragen

Sinds vandaag is het mogelijk om de subsidie in het kader van NOW-5 aan te vragen. Dat is wat eerder dan oorspronkelijk werd aangekondigd. Het aanvragen van NOW-5 is mogelijk tot en met 30 juni aanstaande.

Lees hier het volledige bericht.

Italië – Rijverboden internationaal beroepsgoederenvervoer weer van toepassing

Op 13 maart 2020 heeft Italië de rijverboden voor het internationale beroepsgoederenvervoer vanwege de coronapandemie opgeheven. Per 3 mei 2021 is deze vrijstelling beëindigd. Dit betekent dat de rijverboden voor het internationale beroepsgoederenvervoer weer van toepassing zijn. Raadpleeg voor meer informatie onze interactieve kaart.

Duitsland - Bulgarije en Tsjechië niet langer aangemerkt als hoog incidentiegebieden

Sinds 2 mei 2021 worden zowel Bulgarije als Tsjechië door Duitsland niet meer aangemerkt als hoog incidentiegebied maar als ‘’risicogebieden’’.

Dit betekent dat er geen registratieplicht meer is en er ook geen negatieve Coronatest aanwezig hoeft te zijn.

Let op: aangezien Duitsland een termijn van 10 dagen hanteert en de landen Bulgarije & Tsjechië tot en met 1 mei 2021 als hoog incidentiegebieden werden beschouwd, betekent dit dat iedereen (ook chauffeurs) zich tot en met 11 mei 2021 dient te registreren (behalve bij transit Duitsland) als ze binnen de periode van 10 dagen in Bulgarije/Tsjechië zijn geweest.

Voorbeeld 1: chauffeur is op 1 mei 2021 in Bulgarije óf Tsjechië (hoog incidentiegebied) geweest en rijdt op 3 mei 2021 Duitsland binnen (behalve transit Duitsland).

In dit geval is een registratie verplicht. Deze chauffeur zal tot en met 11 mei 2021 een registratie moeten doen wanneer hij Duitsland binnenrijdt.

Voorbeeld 2: chauffeur is op 2 mei 2021 in Bulgarije óf Tsjechië (risicogebied) geweest en rijdt op 3 mei 2021 Duitsland binnen (behalve transit Duitsland).

De chauffeur is in de afgelopen 10 dagen, en dus periode dat Bulgarije en Tsjechië als hoog incidentiegebied werd aangemerkt, niet in die landen geweest en hoeft zich dan niet te registreren.

Raadpleeg onze interactieve kaart Duitsland om na te gaan welke acties worden vereist bij het betreden van Duits grondgebied.

Duitsland – Franse Moezelstreek niet langer aangemerkt als aandachtsgebied

Duitsland beschouwt de Franse Moezelstreek sinds 2 mei 2021 als hoog incidentiegebied en niet meer als aandachtsgebied (Virusvarianten-Gebiete).

Chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer die vanuit de Franse Moezelstreek Duitsland binnenrijden zijn verplicht zich te registreren maar hoeven geen negatieve Coronatest bij zich te hebben bij verblijf van korter dan 72 uur in Duitsland.

Let op: aangezien Duitsland een termijn van 10 dagen hanteert, en de Franse Moezelstreek tot en met 1 mei 2021 als aandachtsgebied (Virusvarianten-Gebiete) werd beschouwd, betekent dit dat iedereen (ook chauffeurs) tot en met 11 mei 2021 alsnog een negatieve Coronatest moet hebben (ook voor verblijf van minder dan 72 uur in Duitsland) als ze binnen die periode in de Moezel zijn geweest.

Voorbeeld 1: chauffeur is op 1 mei 2021 in de Franse Moezelstreek (aandachtsgebied) geweest en rijdt op 3 mei 2021 Duitsland binnen (verblijf korter dan 72 uur). In dit geval is naast registratie ook een negatieve Coronatest verplicht. Deze chauffeur zal tot en met 11 mei een negatieve Coronatest bij zich moeten hebben wanneer hij Duitsland binnenrijdt.

Voorbeeld 2: chauffeur is op 2 mei 2021 in de Franse Moezelstreek geweest (hoog incidentiegebied) en rijdt op 3 mei 2021 Duitsland binnen (verblijf korter dan 72 uur).

De chauffeur is in de afgelopen 10 dagen, en dus periode dat de Franse Moezelstreek als aandachtsgebied (Virusvarianten-Gebiete) werd aangemerkt niet in die regio geweest en dient zich enkel te registreren. Een negatieve Coronatest is in dit geval niet verplicht.

Vragen over coulanceregeling rijbewijzen en Code 95

De TLN Ledendesk krijgt regelmatig vragen over de coulanceregeling voor rijbewijzen en Code 95. Er wordt keihard gewerkt door TLN en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de coulanceregeling voor rijbewijzen en Code 95 nogmaals te laten verlengen door de Europese Commissie (EC). We zetten alle zeilen bij. Iedere mogelijkheid om te benadrukken hoe ongelofelijk belangrijk dit is benutten we. Het kan echter nog wel een paar weken duren totdat de EC hierover een besluit neemt.

Frankrijk – gedeeltelijke opheffing rijverboden

Frankrijk heft bepaalde rijverboden voor voertuigen van meer dan 7,5 ton gedeeltelijk op. De opheffing geldt alleen voor bepaalde categorieën goederen en op bepaalde dagen:
– Voor transport gericht op het bevoorraden van winkels met voedingsproducten (mens, dier), hygiëneproducten en drogisterijen, alsmede tuincentrumproducten wordt het rijverbod opgeheven op:

Zaterdag 1 mei 22.00 uur tot zondag 2 mei 10.00 uur, Vrijdag 7 mei om 16.00 uur t/m zaterdag 8 mei om 12.00 uur. Ook het leeg retourneren van deze voertuigen is toegestaan tot 24.00 uur op zondag 2 mei en zaterdag 8 mei.

– Lege retourzendingen voor alle voertuigen zijn ook toegestaan van vrijdag 30 april om 16.00 uur tot zaterdag 1 mei om 24.00 uur, van vrijdag 7 mei om 16.00 uur tot zaterdag 8 mei 24.00 uur en tot woensdag 12 mei om 22 uur: 00 tot en met donderdag 13 mei om 24.00 uur.

Meer informatie over rijverboden of over Frankrijk vind je in onze landeninformatie.

Spanje en Griekenland heffen rijverbod op

Vanwege de coronapandemie heeft Spanje de rijverboden opgeheven van vrijdag 30 april tot en met maandag 3 mei 2021. Griekenland heft de rijverboden donderdag 29 april, vrijdag 30 april, maandag 3 mei en dinsdag 4 mei 2021 op.

Avondklok afgeschaft, terrassen weer open

De avondklok wordt per 28 april om 04:30 afgeschaft. Tevens kunnen vanaf die datum ook terrassen weer open.

Lees hier het volledige bericht

Beroepsgoederenvervoer uitgezonderd van quarantaineplicht na bezoek zeer hoogrisicogebied

Vandaag heeft het kabinet een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de quarantaineplicht voor reizigers uit zeer hoogrisicogebieden wordt geregeld. Personen werkzaam in het transport van goederen en ander transportpersoneel zijn uitgezonderd van deze quarantaineplicht, wanneer zij voor hun functie reizen.

Nederland ‘Hoogincidentengebied’: beperkingen Duitsland

Nederland is door Duitsland aangewezen als ‘Hoogincidentgebied’ per dinsdag 6 april vanaf 00.00 uur (middernacht van maandag op dinsdag). Dit heeft gevolgen voor het vrachtvervoer.

Lees hier het volledige bericht.

Verplichte coronatest VK na 48 uur

Vrachtwagenchauffeurs die langer dan 48 uur in het Verenigd Koninkrijk verblijven moeten vanaf 6 april een coronatest doen. Dat maakte het Britse ministerie van Transport bekend. Pas als zij negatief testen, kunnen zij hun reis vervolgen in het VK. Chauffeurs die binnen twee dagen weer terugkeren naar de Europese Unie zijn uitgezonderd van de testverplichting.

De Nederlandse overheid verplichtte eerder dat chauffeurs een negatief testresultaat moeten overhandigen, als zij langer dan twee dagen in het VK zijn geweest. Maar dat geldt alleen bij terugkomst naar Nederland. Deze nieuwe maatregel is opgelegd door de Britse overheid en geldt voor alle chauffeurs die langer dan twee dagen in het VK rijden. Als een chauffeur na 48 uur in het VK géén negatief testresultaat aan de Britse autoriteiten kan laten zien, riskeert hij of zij een boete van 2000 pond. Chauffeurs die langer dan vijf dagen in het Verenigd Koninkrijk rijden, moeten uiterlijk drie dagen na de eerste test een nieuwe test doen.

Testlocaties
Op verschillende plekken in het VK kunnen vrachtwagenchauffeurs zich gratis laten testen. Meer informatie over de locaties, of wat te doen wanneer een chauffeur positief test vind je hier.

Duitse autoriteiten zien Frankrijk als een 'Hoogincidentiegebied vanaf 28 maart

Met ingang van zondag 28 maart 2021 00:00 uur, zien de Duitse autoriteiten Frankrijk  als een zogenoemd Hoogincidentiegebied (Hochinzidenzgebiete/High incidende area).  Tsjechië en Slowakije worden eveneens vanaf zondag 28 maart 2021 00:00 uur aangemerkt als Hoogincidentiegebied (nu nog een zogenoemd aandachtsgebied ofwel een virusvariante gebiet). Houd er verder rekening mee dat de regio van de Moezel nog steeds een aandachtsgebied is.

Tirol wordt vanaf zondag 28 maart 2021 00:00 uur aangemerkt als een “normaal risicogebied” in plaats van een aandachtsgebied (virusvariante gebiet). Dat betekent dat vrachtwagenchauffeurs die vanuit Tirol Duitsland binnenkomen, niet langer hoeven te voldoen aan de Covid-19 test- en registratieplicht.

Bestuurders die in de laatste 10 dagen voor de binnenkomst op Duits grondgebied in een ‘hoog incidentiegebied’ zijn geweest hebben een:
–  Registratieplicht – Niet verplicht als er alleen sprake is van doorreis door het gebied. Bij verblijf is registratie wel verplicht. 
–  Negatieve coronatest: geen verplichte test bij verblijf korter dan 72 uur.

Raadpleeg de interactieve kaart voor de meest actuele informatie.

Italië – Rijverboden opgeheven

Italië heeft op zondag 28 maart en van 2 tot en met 6 april de rijverboden opgeheven. Raadpleeg onze interactieve kaart voor meer informatie.

Frankrijk – Negatieve Coronatest niet meer verplicht bij terugkomst vanuit het VK

Vrachtwagenchauffeurs die van het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk reizen hoeven niet langer een negatieve coronatest te laten zien. Raadpleeg onze interactieve kaart voor meer informatie.

België – Coulance verlopen ADR-certificaten

Op verzoek van TLN hebben de Belgische brancheorganisaties FBTR en TLV hun overheid verzocht coulant om te gaan met verlopen ADR-certificaten. Dat is gelukt. Diverse Belgische overheden (Wallonië, de Vlaamse Waterwegen en het Gewest Vlaanderen) bevestigen dat er niet gehandhaafd wordt op het rijden van gevaarlijke stoffen met verlopen diploma’s/certificaten.

Duitsland – Rustdagen rondom paasweekend gaan niet door

Gisteren liet bondskanselier Merkel weten eenmalig twee extra vrije dagen in te willen voeren in Duitsland op Witte Donderdag 1 april 2021 en Stille Zaterdag 3 april 2021. Vandaag is bekend geworden dat deze dagen niet als vrije dagen benoemd worden. Voor de implementatie hiervan ontbreekt juridische grondslag. Daarom blijven 1 en 3 april 2021 normale werkdagen. Er gelden dus geen rijverboden.

Spanje – Rijverboden opgeheven

Met uitzondering van Baskenland en Catalonië, heeft Spanje van 26 maart tot en met 5 april 2021 de rijverboden opgeheven. Raadpleeg onze interactieve kaart voor aanvullende informatie.

Vanaf 31 maart avondklok uur later - wat betekent dit?

Vanaf 31 maart 2021 gaat de avondklok één uur later in. Vanaf deze datum mag je niet naar buiten tussen 22:00 uur ’s avonds en 04:30 uur ‘s ochtends.

Alle werknemers in de sector transport en logistiek zijn uitgezonderd van de avondklok. Tijdens de avondklokuren moeten medewerkers of werknemers twee formulieren bij zich hebben om aan te tonen dat zij voor hun werk buiten zijn.

Op de huidige formulieren staat 21:00 uur als tijd vermeld. Deze formulieren blijven ook na 31 maart 2021 geldig. Je hoeft dus geen nieuwe formulieren voor werknemers aan te maken.

Duitsland – Mogelijke rustdagen rond paasweekend

In Duitsland communiceren diverse media dat donderdag 1 april 2021 tot en met maandag 5 april als rustdagen benoemd worden. Deze dagen zijn volgens bondskanselier Merkel te beschouwen als zondagen of feestdagen. TLN heeft inmiddels navraag gedaan bij haar collega’s van de Duitse zusterorganisatie. Zij geven aan dat er nog veel onduidelijkheid heerst over deze mogelijke rustdagen. Ook ontbreekt de juridische basis voor de implementatie hiervan. Dit moet nog uitgewerkt worden. Houd dit liveblog of de interactieve kaart in de gaten voor verdere updates.

Testen van werknemers zonder klachten gestimuleerd

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil frequent en preventief testen van werknemers die geen klachten hebben en waarvan niet bekend is dat ze zijn blootgesteld aan het virus, beter mogelijk maken. Om dit te stimuleren wil het kabinet tijdelijk bedrijven ondersteunen, die hun werknemers preventief en zo nodig frequent willen laten testen in situaties waar thuis werken geen optie is. Op termijn biedt de inzet van zelftesten perspectief.

Lees hier het volledige bericht van Rijksoverheid

VK – Geen Coronatesten meer op Manston Airport

Vanaf zondag 21 maart 2021 zullen alle activiteiten voor vrachtwagens, inclusief coronatesten voor vrachtwagens, op Manston Airport worden opgeschort.

Het beroepsgoederenvervoer richting de haven van Dover of de Eurotunnel wordt rechtstreeks naar de M20 geleid. Gratis coronatesten voor de transportsector zijn af te nemen op verschillende informatie- en advieslocaties. Raadpleeg onze interactieve kaart voor aanvullende informatie.

Spanje – Rijverboden opgeheven

Met uitzondering van Baskenland en Catalonië, heeft Spanje van 18 tot en met 21 maart 2021 de rijverboden opgeheven. Raadpleeg onze interactieve kaart voor aanvullende informatie.

Indienen definitieve aanvraag NOW-2 vanaf vandaag mogelijk

Vanaf maandag 15 maart 2021 is het mogelijk de definitieve aanvraag voor de NOW-2 in te dienen. NOW-2 had betrekking op de loonperiode juni tot en met september 2020.

Lees hier het volledige bericht

Uitzondering sneltestverplichting chauffeurs korter dan 48-uur in vk

Vanaf 16 maart hoeven vrachtwagenchauffeurs die korter dan 48 uur in het Verenigd Koninkrijk zijn geweest, niet meer te voldoen aan de sneltest verplichting. Maar hoe toon je aan dat je korter dan 48 uur in het Verenigd Koninkrijk bent geweest?Bekijk hier het volledige bericht

Griekenland - opheffing rijverbod

Op vrijdag 12 maart, zaterdag 13 maart en maandag 14 maart 2021 geldt in Griekenland een opheffing van het rijverbod. Dit geldt op nationale wegen.

Meer informatie kun je vinden in de interactieve kaart.

Hervatting theoriecursus code 95 en ADR-examens

Afgelopen week communiceerde TLN al over de herstart van theorie-examens en theorielessen op locatie. Vanaf 16 maart is ook het geven van cursussen theorie code 95 weer mogelijk.

Daarnaast mogen ADR-examens ook weer beginnen.

Nog een paar dagen om NOW 3.2 aan te vragen

De aanvraagtermijn voor NOW 3.2 (tranche 4) staat open tot en met zondag 14 maart aanstaande. Dus heb je nog geen aanvraag ingediend maar wil je dat wel doen, doe dat dan snel. Want te laat, is te laat! NOW 3.2 heeft betrekking op de loonperiode januari tot en met maart 2021 en bij de omzetdaling wordt uitgegaan van 3 aaneengesloten maanden in de periode januari tot en met mei 2021.

Het aanvragen van de NOW dient bij het UWV te gebeuren: Aanvragen tegemoetkoming NOW vierde aanvraagperiode | UWV | Werkgevers

Meer weten over de NOW, zie: Corona en (overheids)maatregelen – Transport en Logistiek Nederland 

Duitsland – Rijverboden opgeheven

Gisteren heeft TLN gecommuniceerd over de rijverboden in Duitsland. In dit bericht stond een einddatum vermeld. Echter, er blijkt per gebied een andere einddatum te zijn.

Het beroepsgoederenvervoer is de komende periode door verschillende Bundeslanden vrijgesteld van de rijverboden op feest- en zondagen. De vrijstelling is afhankelijk van het soort goederen dat vervoerd wordt én heeft mogelijk per gebied dus een andere einddatum.

Raadpleeg voor aanvullende informatie onze interactieve kaart.

Geen sneltest meer voor chauffeurs korter dan 48 uur in VK

Vanaf 16 maart hoeven vrachtwagenchauffeurs die korter dan 48 uur in het Verenigd Koninkrijk zijn geweest, niet meer te voldoen aan de sneltest verplichting. Het ministerie geeft aan nog in gesprek te zijn met de Britse autoriteiten en de ferrymaatschappijen om te bepalen hoe chauffeurs kunnen aantonen dat ze niet langer dan 48 uur in het VK zijn geweest. Zodra dat helder is, laten we dat weten in dit liveblog.

Verder is vanaf vandaag het vlieg- en aanmeerverbod voor het Verenigd Koninkrijk opgeheven. De Britse variant van het coronavirus is al in Nederland verspreid, daarom heeft dit verbod geen toegevoegde waarde meer. Vanaf dinsdag 9 maart 00.01 uur Nederlandse tijd geldt dit verbod niet meer.

Theorie-examens en -lessen op locatie weer mogelijk

Vanaf 16 maart mogen er weer theorie-examens en –lessen op locatie worden georganiseerd. Dit betreft de lessen en examens gericht op het besturen of onderhouden van een vervoersmiddel. Dit geldt echter alleen voor mensen die dit nodig hebben voor het uitoefenen van hun beroep of voor hun bedrijf. Ook mensen die een educatieve maatregel opgelegd kregen om hun rijgedrag te verbeteren, kunnen weer theorie-examen doen.

België – Passenger locator form afgeschaft

Vrachtwagenchauffeurs die om professionele redenen langer dan 48 uur in België verblijven hoeven geen Passenger Locator Form meer in te vullen. Chauffeurs zijn ook vrijgesteld van het bij zich hebben van een negatieve coronatest en een verplichte quarantaine.

Bekijk onze interactieve kaart voor aanvullende informatie.

Duitsland - Grenscontroles

Duitsland heeft de grenscontroles met Tsjechië en Tirol (Oostenrijk) verlengd tot 17 maart 2021. Op onze interactieve kaart staat welke maatregelen de verschillende landen hebben genomen tegen de verspreiding van het virus.

Portugal – Verscherping maatregelen

De noodtoestand in het land is verlengd tot en met 16 maart 2021. De transportsector is volledig vrijgesteld van de genomen maatregelen. Actuele informatie over de grenssituatie staat op deze pagina.

Duitsland/Frankrijk – aangescherpte maatregelen

Per 1 maart hebben de Franse en Duitse autoriteiten besloten om een aantal aanvullende maatregelen in te voeren in de Moezelstreek. Dit ter voorkoming van een volledige sluiting van de grens in de Moezel. Houd er rekening mee dat de aangescherpte maatregelen vertragingen aan de grens met zich mee kunnen brengen.

Duitsland – Frankrijk
Per 2 maart 2021 heeft Duitsland de Franse Moezelstreek aangemerkt als een aandachtsgebied (virusvarianten-Gebiete). Chauffeurs vanuit de Franse Moezelstreek naar Duitsland moeten:

Een negatieve test kunnen voorleggen (zowel sneltesten als PCR-testen worden aanvaard)

Frankrijk – Duitsland
Frankrijk verplicht vanaf 1 maart 2021 reizigers om bij binnenkomst vanuit Duitsland een PCR-test niet ouder dan 72 uur voor te leggen. Vrachtwagenchauffeurs zijn hiervan uitgezonderd.

Griekenland – aanvullende beperkingen

Vanaf maandag 1 maart 2021 om 6.00 uur en tot en met 15 maart 2021 heeft de Griekse regering de volgende aanvullende beperkingen ingevoerd:
– Toegang via de grenspunten Kakavia en Evzoni (inclusief het passeren van vrachtwagens) is strikt toegestaan ​​tussen 07.00 uur en 19.00 uur
– Het maximale aantal binnenkomsten van 700 in Griekenland is vanaf beide grenspunten per dag nu vastgesteld op 400. Vrachtwagenchauffeurs zijn vrijgesteld van het dagelijkse quotum.
– Alle burgers -inclusief vrachtwagenchauffeurs- die Griekenland binnenkomen vanuit Kakavia en Evzoni zijn verplicht om een coronasneltest te doen aan beide grenspunten. De toegang wordt geweigerd voor iedereen die positief test.
– Alle burgers die via beide grenspunten Griekenland binnenkomen, moeten gedurende 14 dagen in zelfisolatie (was eerder 7 dagen).

Alle personen (inclusief vrachtwagenchauffeurs) die door de toegangspunten van Griekenland gaan, zijn nog steeds verplicht om voorafgaand aan hun reis een Passenger Locator Form (PLF) in te vullen. Reizigers (geen vrachtwagenchauffeurs) zijn ook verplicht om een ​​negatieve coronatest (PCR) van maximaal 72 uur oud voor te leggen.

In de havens van Patras en Igoumenitsa worden sneltests uitgevoerd op alle personen die Griekenland binnenkomen via Italië, en sinds 25 februari worden in Promahonas (GR-BUL) sneltests uitgevoerd. Dit veroorzaakt lange wachtrijen en vertragingen bij de BCP. Er is ook een dagelijks quotum ingevoerd van 400 personen die via Kakavia en Evzoni binnenkomen, dit is inclusief vrachtwagenchauffeurs.

De reeds geldende beperkingen kun je nalezen in de interactieve kaart.

Gratis sneltesten corona voor medewerkers met klachten

Wil je zo snel mogelijk weten of je medewerker met klachten het coronavirus heeft? Dat begrijpen we. Je kunt hierdoor een bijdrage leveren aan een veilige werkomgeving én tegelijkertijd zit er niemand onnodig thuis. Meld je aan voor de gratis sneltest voor medewerkers. Deze mogelijkheid wordt aangeboden door een subsidie vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Arbodienst Medprevent, TIGRA en Spoedtest.nl zijn een samenwerking aangegaan om met een landelijke dekking voor alle werkgevers sneltesten aan te kunnen bieden aan haar medewerkers. Door deze samenwerking kun je gebruikmaken van:

 • Gratis sneltesten
  – Een gratis sneltest voor medewerkers met klachten of medewerkers die een melding hebben ontvangen in de CoronaMelder app;
  – Gevalideerd door het RIVM;
  – Op meer dan 40 locaties in Nederland;
  – Uitslag binnen 30 minuten;
  – Op diverse locaties en (indien gewenst) uit te breiden met een gratis antistofbepaling.
 • Preventieve testen
  Het (structureel) testen van medewerkers wanneer zij geen symptomen hebben. Aangeboden op offertebasis, met optionele gratis antistofbepaling als uitbreiding.

Meer weten over de gratis sneltesten of direct aanmelden?
Iedere organisatie kan gebruik maken van deze mogelijkheid. Je vraagt een vouchercode aan via deze link. Vervolgens deel je deze, samen met een ontvangen instructie, onder je medewerkers en wanneer een medewerker klachten heeft of in contact geweest is met iemand die corona heeft, kan de medewerker een afspraak inplannen en de vouchercode gebruiken. Medprevent, TIGRA en Spoedtest declareren bij het ministerie van VWS. Als werkgever merk je hier niks van. Meer informatie vind hier.

Polen – Transportsector vrijgesteld van verscherpte maatregelen

Eind februari heeft Polen de maatregelen verscherpt voor personen die vanuit Tsjechië of Slowakije het land betreden. De transportsector is hier volledig van vrijgesteld.

Chauffeurs hoeven niet verplicht in quarantaine of een negatieve coronatest bij zich te hebben bij het uitoefenen van hun werkzaamheden óf wanneer ze in een ander voertuig naar Polen terugkeren. De regelgeving is op deze pagina terug te vinden.

Bekijk voor aanvullende informatie onze interactieve kaart.

Duitsland – Registratieportaal niet bereikbaar

Het Duitse ministerie van Volksgezondheid (BMG) laat weten dat het Duitse COVID-19 registratieportaal (DEA) te maken heeft met cyberaanvallen.

De autoriteiten werken op volle kracht om de beschikbaarheid van het systeem te herstellen, maar het zal naar verwachting nog wel enkele dagen duren voordat het systeem weer werkt. Gedurende deze tijd zullen de registraties op papier worden verwerkt via een vervangend formulier. Voorbeeldformulieren in verschillende talen kun je via deze link downloaden. In onze interactieve kaart staat bij Duitsland aangegeven wanneer een registratie verplicht is.

Geldigheid van theorie-certificaten, rijbewijzen, code 95 verlengd

De coulanceregeling is opnieuw verlengd. Dit betekent dat ook theoriecertificaten die vanaf 1 mei verlopen tot zeven maanden langer geldig blijven. Door de gevolgen van de lockdown is de kans namelijk groot dat niet iedereen praktijkexamen kan doen voordat het theoriecertificaat verloopt. Ook rijbewijzen en code 95 die verlopen tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 blijven tien maanden langer geldig.

Wijziging data indienen definitieve aanvraag NOW

In het kader van elke NOW-regeling dient de werkgever in eerste instantie een aanvraag tot subsidieverlening in. Na afloop van de periode waarop die subsidie betrekking had, moet er een tweede definitieve aanvraag ingediend worden, ter vaststelling van de subsidie. Afhankelijk van het bedrag van het voorschot en de definitieve subsidie, moet een accountantsverklaring of een derdenverklaring meegestuurd worden.

Omdat de accountants aangegeven hebben dat het momenteel erg druk is, heeft minister Koolmees, na overleg met het UWV, besloten de perioden voor de definitieve aanvraag te verlengen c.q. te wijzigen. Verder is besloten om de einddatum voor de definitieve aanvraag voor alle werkgevers hetzelfde te laten zijn; dus geen verschillende einddata meer voor werkgevers die een accountantsverklaring moeten meesturen en werkgevers die een derdenverklaring of geen verklaring hoeven mee te sturen.

De perioden waarin de definitieve aanvraag ingediend moet worden zijn nu:

Het CBR hervat praktijkexamens, toetsen en rijtesten

Het kabinet heeft besloten om de coronamaatregelen voor contactberoepen te versoepelen. Dat betekent dat het CBR vanaf woensdag 3 maart alle praktijkexamens en rijtesten hervat. Dit geldt ook voor de praktijktoetsen en de praktische nascholing voor het beroepsvervoer.

Over wanneer en op welke wijze de theorie-examens, de theoretische nascholing en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’ weer kunnen beginnen, zal het kabinet later een besluit nemen.

Later vandaag volgt er meer informatie over de hervatting van de examens vanaf 3 maart.

Benodigde documenten bij verlopen ADR

Bij een aantal chauffeurs gaat het ADR verlopen of is deze al verlopen. Om bij de poorten van de laad-/losadressen problemen te voorkomen, is een document nodig waarmee de chauffeurs kunnen aantonen dat zij terecht met een verlopen certificaat aan het werk zijn. Het gaat dan om de volgende documenten:

Let wel: deze documenten zijn alleen geldig in de landen die de hiervoor bedoelde overeenkomst hebben getekend. Helaas zijn dit lang niet alle landen in Europa, zie de lijst hieronder en op de website van Unece.

M333-Trainingscertificaten voor chauffeurs in overeenstemming met 8.2.2.8.2 van het ADR

Land Getekend
Duitsland 25/01/2021
Griekenland 26/01/2021
Tsjechië 26/01/2021
San Marino 26/01/2021
Slovenië 26/01/2021
Ierland 27/01/2021
Slowakije 28/01/2021
Noorwegen 29/01/2021
Zweden 3/02/2021
Polen 9/02/2021
Nederland 10/02/2021
Finland 15/02/2021

M334-Certificaten van veiligheidsadviseurs in overeenstemming met 1.8.3.7 van het ADR

Land Getekend
Duitsland 25/01/2021
Griekenland 26/01/2021
Tsjechië 26/01/2021
Slovenië 26/01/2021
Ierland 27/01/2021
Slowakije 28/01/2021
Noorwegen 29/01/2021
Zweden 3/02/2021
Polen 9/02/2021
Nederland 10/02/2021
Finland 15/02/2021

Het wachten is op de overheden die hier nog een beslissing over moeten nemen. Het rijden zonder ADR in de overige landen mag tot die tijd niet.

Denemarken – Sluiting enkele grenzen

Vanaf 20 februari 2021 heeft Denemarken verschillende landsgrenzen met Duitsland gesloten. De grenscontrole is verscherpt en dat leidt onherroepelijk tot vertragingen. De volgende grensovergangen tussen Denemarken en Duitsland kunnen worden gebruikt:

 • Frøslev/Ellund (E45), Padborg, Sæd zijn dag en nacht geopend.
 • Kruså is eveneens dag en nacht geopend maar alleen voor voertuigen van minder dan 3,5 ton.
 • Pebersmark is geopend van 10:00 tot 18:00 uur

Bij Frøslev is er een rijstrook uitsluitend voor het vrachtvervoer, waardoor de vertraging door file beperkt blijft. Beroepsgoederenvervoerders zijn nog steeds vrijgesteld van de testverplichting (behalve wanneer de chauffeur in het Verenigd Koninkrijk woont). Vrachtwagenchauffeurs die geen ingezetenen van Denemarken zijn, moeten zich nog steeds isoleren wanneer zij niet aan het werk zijn. Isolatie mag in het voertuig plaatsvinden als dat is toegestaan volgens de verordening inzake rij- en rusttijden.

Frankrijk versoepelt eisen coronatest voor chauffeurs

Frankrijk heeft de maatregelen op 21 februari 2021 versoepeld waardoor chauffeurs die vanuit het VK naar Frankrijk terugkeren en minder dan 48 uur in het VK hebben doorgebracht, geen negatieve coronatest bij zich hoeven te hebben.Tijdens de rit van Frankrijk naar het VK geven de rederijen of de Eurotunnel de chauffeur een bewijs van het tijdstip van de oversteek. Dit moet vervolgens getoond worden bij de check-in voor de terugreis. Een negatieve coronatest blijft echter wel verplicht voor de chauffeurs die langer dan 48 uur in het VK zijn geweest.

Verder laat Frankrijk weten dat wanneer chauffeurs vanuit het VK terugreizen een negatieve coronatest die in Ierland is afgenomen, wordt erkend wanneer deze niet ouder is dan 72 uur.

Check onze interactieve landenkaart corona voor de meest actuele informatie.

Italië - coronatesten op de Interport van Trento

Beroepsverenigingen van het wegvervoer in Trentino hebben in samenwerking met andere partijen een hotspot opgezet op de Trento Freight Village om chauffeurs snelle coronatesten af te laten nemen zodat zij via de Brenner naar Duitsland te reizen.

De testen worden uitgevoerd op de vrachtwagenparkeerplaats van de A22 bij de Interport van Trento. Je kunt hier van maandag tot vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur terecht om een coronatest af te laten nemen.

Je kunt telefonisch een reservering maken via: +39 345 9754795 of +39 0461 433480 of via e-mail aan covidtest@seaconsulenze.it

Alle vervoerders kunnen bij dit testcentrum een coronatest afnemen. Reserveren wordt aanbevolen, met name omdat een reserveringsbevestiging kan worden getoond in geval van controle.

Meer informatie staat op de website van de Italiaanse brancheorganisatie.

Aanvragen NOW tranche 4 en TVL Q1 nu mogelijk

Het indienen van de aanvragen voor de NOW tranche 4 (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) en de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) voor het eerste kwartaal 2021 is vanaf 15 februari mogelijk. Lees hier alles over deze twee maatregelen.

Lees hier het volledige bericht.

Italië – Opbouw testlocaties voor vervoerders bij Brennerpas

De Italiaanse regering is begonnen met het opzetten van stations voor het uitvoeren van tests bij chauffeurs in de transportsector die via de Brennerpas richting Duitsland willen rijden.  Bij de ingang van de Brennerpas worden chauffeurs in de transportsector die via Tirol richting Duitsland rijden gecontroleerd of zij al een negatieve coronatest bij zich hebben. Indien een chauffeur geen negatieve test kan aantonen, wordt de toegang tot Oostenrijk geweigerd.

Aanleiding is de aanwijzing van Tirol als “virusvariantgebied” door de Duitse autoriteiten. Naast Tirol zijn ook Tsjechië en Slowakije aangewezen als hoogrisicogebieden waardoor toegang tot Duitsland momenteel alleen mogelijk is met een negatieve antigeen- of PCR-test die maximaal 48 uur oud is. Testkits worden ter beschikking gesteld in de “Drive Through Difesa” die in aanbouw is in de buurt van de Brennerpas. Er worden zo snel mogelijk nog meer teststations gerealiseerd in de buurt van de grensovergang. Op het moment dat er meer informatie beschikbaar is zullen wij die publiceren.

Oostenrijk – Negatieve coronatest verplicht om toegang tot de Brenner te krijgen

Doordat Tirol is aangewezen als “virusvariantgebied” door de Duitse autoriteiten is binnenkomst vanuit Tirol in Duitsland momenteel alleen mogelijk met een negatieve antigeen- of PCR-test die maximaal 48 uur oud mag zijn. Bij de ingang van de Brennerpas worden chauffeurs in de transportsector die via Tirol richting Duitsland rijden gecontroleerd of zij al een negatieve coronatest bij zich hebben. Indien een chauffeur geen negatieve test kan aantonen, wordt de toegang tot Oostenrijk geweigerd.

Testmogelijkheden langs het Oostenrijkse autosnelwegennet zijn niet mogelijk om capaciteitsredenen van de teststations en parkeerterreinen. Om problemen aan de Tiroolse grens met Duitsland te voorkomen, kunnen vrachtwagenchauffeurs die door Oostenrijk naar Duitsland willen rijden, momenteel alleen via andere routes dan Tirol naar Duitsland reizen als zij geen negatieve test bij zich hebben.

Raadpleeg voor meer informatie onze interactieve kaart.

Tsjechië – Negatieve coronatest verplicht bij transit richting Duitsland

De Tsjechische autoriteiten laten weten dat sinds middernacht 14 februari een negatieve COVID-19-test verplicht is voor alle chauffeurs in het goederenvervoer die het land willen doorkruisen op weg naar Duitsland. Volgens de Tsjechische wettekst is deze maatregel een reactie op het feit dat Duitsland Tsjechië heeft opgenomen in de lijst van landen met een “nieuwe COVID-19-variant”. Dit betekent dat alle chauffeurs van goederentransport die uit Tsjechië komen en dus ook de chauffeurs die op doorreis zijn in Tsjechië, een negatieve test voorleggen bij het binnenkomen van Duitsland.

De Tsjechische autoriteiten eisen een negatieve Covid-19-test die niet ouder is dan 36 uur. Zowel PCR-tests als snelle antigeentests worden aanvaard, mits zij zijn uitgevoerd door een erkend laboratorium. Tsjechië voert steekproefsgewijze controles aan de grenzen in om na te gaan of deze maatregel wordt  nageleefd. Van chauffeurs die op doorreis zijn kan ook worden verlangd dat zij de test laten zien tijdens wegcontroles in Tsjechië.

Raadpleeg voor meer informatie onze interactieve kaart.

Duitsland -  Update met testmogelijkheden omliggende landen

Met ingang van zondag 14 februari 2021 00.00 uur worden de Slowaakse Republiek, de Tsjechische Republiek en een deel van Oostenrijk (provincie Tirol met uitzondering van het politieke district Lienz, de gemeente Jungholz en het Risstal in het gemeentelijke gebied Vomp en Eben am Achensee) volgens de Duitse CoronaEinreiseVO uitgeroepen tot zogenoemd aandachtsgebied.

Hierdoor zijn alle personen die vanaf 14 februari Duitsland binnenkomen (ook vrachtwagenchauffeurs) en die gedurende de laatste 10 dagen in een of meer van de bovengenoemde landen zijn verbleven of er doorheen zijn gereisd, verplicht zich te registreren, dienen zij een een negatieve COVID-19-test (niet ouder dan 48 uur) aan te tonen en, in sommige gevallen, moeten zij in quarantaine gaan, zoals hieronder nader wordt beschreven. Het federale ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aangekondigd dat de naleving van de regels vanaf 14 februari 2021 door de federale politie aan de grenzen met Tsjechië en Oostenrijk wordt gecontroleerd.

Testmogelijkheden

 • Voor rijders die terugkeren van/door Tirol: Zie hier.
 • Voor rijders die terugkeren van/door de Tsjechische Republiek: Zie hier.
 • Voor rijders die terugkeren van/door de Slowaakse Republiek: Zie hier.

Duitsland – Verplichte test bij aankomst uit Slowakije, Tsjechië en Oostenrijk

Met ingang van zondag 14 februari 2021, 00:00 uur, worden Slowakije, Tsjechië en een deel van Oostenrijk door Duitsland aangemerkt als aandachtsgebieden. Hierdoor zijn alle personen die Duitsland binnengaan en die de afgelopen 10 dagen in een of meer van de bovengenoemde landen zijn verbleven of doorheen zijn gereisd, verplicht zich te registreren. Tevens moeten zij een een negatieve COVID-19-test kunnen aantonen, en in sommige gevallen in quarantaine. Dit geldt ook voor chauffeurs in de transportsector.

Het deel van Oostenrijk waar het om gaat is: provincie Tirol met uitzondering van het politieke district Lienz, de gemeente Jungholz en het Risstal in het gemeentelijk gebied van Vomp en Eben am Achensee

België - Verklaring op Eer vanaf morgen niet meer verplicht voor transportsector

Chauffeurs in de transportsector zijn vanaf morgen, 13 februari 2021,  tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden vrijgesteld van het gebruik van de Verklaring op Eer. In plaats van de Verklaring op Eer worden de transportdocumenten (zoals de vrachtbrief) geaccepteerd als bewijs voor professionele verplaatsing. Grensarbeiders dienen deze verklaring wel in te vullen aangezien de uitzondering enkel van toepassing is op chauffeurs tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden.

Bekijk onze interactieve kaart voor meer informatie.

Oostenrijk – Verscherpte coronamaatregelen

De Oostenrijkse media berichten over aankomende verscherpingen van de coronamaatregelen eind deze week. TLN heeft haar Oostenrijkse zusterorganisatie om opheldering gevraagd om na te gaan wat dit voor de transportsector betekent.

Tot op heden heeft de Oostenrijkse overheid geen tekst gepubliceerd met daarin informatie over eventuele verscherpte maatregelen en dan met name wat dit voor de transportsector betekent. Er kan nu dus nog niet worden gezegd waar chauffeurs over enkele dagen aan moeten voldoen.

Op het moment dat er meer informatie is, communiceren we dat uiteraard.

TLN: houd tankstations open voor chauffeurs!

TLN wil dat vrachtwagenchauffeurs tijdens de avondklok eten en drinken kunnen kopen bij tankstations. Zeker nu de avondklok verlengd is en het winterse weer aanhoudt.

Brandbrief
In een brandbrief aan verschillende ministeries pleitte TLN, samen met andere brancheorganisaties, ervoor om tankstations volledig open te houden voor vrachtwagenchauffeurs en andere cruciale beroepsgroepen. Daar is deels gehoor aan gegeven: tankstations mogen vanaf 04.30 voedingsmiddelen verkopen. TLN vindt dat chauffeurs te allen tijde eten en drinken moeten kunnen kopen bij tankstations en dat ze gebruik kunnen maken van de sanitaire voorzieningen. Nu de vrieskou aanhoudt is het belangrijk dat er snel een uitzondering wordt gemaakt voor chauffeurs zodat zij tijdens de avondklok onderweg een kop koffie of een broodje kunnen afhalen. TLN blijft zich hiervoor inzetten in de gesprekken met het ministerie.

Wat betekent verlenging van de avondklok voor transportsector?

De avondklokmaatregel wordt verlengd tot en met 2 maart. Dat betekent dat nog ruim drie weken lang niemand na 21.00 uur de straat op mag zonder goede reden. Alle werknemers in de sector transport en logistiek zijn uitgezonderd van de avondklok. Tussen 21:00 en 04:30 moeten medewerkers of werknemers twee formulieren bij zich hebben om aan te tonen dat zij voor hun werk buiten zijn.

Formulieren
Het hangt ervan af hoe de werkgeversverklaring is ingevuld of deze geldig blijft of toch opnieuw ingevuld moet worden. Als er geen einddatum is ingevuld maar in het algemeen is opschreven dat de werknemer bijvoorbeeld elke nacht op straat moet zijn voor werk, blijft het formulier geldig. Als op het formulier 8 februari als einddatum is ingevuld, dien je wel een nieuw formulier te maken.

Bekijk hier de formulieren.

Tankstations
Tankstation-shops gaan eerder open, namelijk om 04:30 uur.

Denemarken – Transportsector vrijgesteld van verscherpte maatregelen

Sinds 7 februari 2021 heeft Denemarken de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verscherpt. Personen die Deens grondgebied betreden dienen een test af te leggen en tien dagen in isolatie te blijven.

Vrachtwagenchauffeurs hoeven zich niet te laten testen nadat zij Denemarken aan de land-/zeegrens zijn binnengekomen, maar moeten afhankelijk van de omstandigheden wel in isolatie. Raadpleeg onze interactieve kaart voor de volledige informatie.

Zwitserland - registratie chauffeurs

Vanaf 8 februari 2021 dienen chauffeurs in de transportsector zich te registreren via een online formulier. Bij transit of transportwerkzaamheden in Zwitserland korter dan 24 uur is een chauffeur hiervan uitgezonderd.

Raadpleeg onze interactieve kaart voor aanvullende informatie.

België – Verklaring op Eer vanaf 13 februari niet meer verplicht voor transportsector

Chauffeurs in de transportsector zijn vanaf 13 februari 2021 tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden vrijgesteld van het gebruik van de Verklaring op Eer. In plaats van de Verklaring op Eer worden de transportdocumenten (zoals de vrachtbrief) geaccepteerd als bewijs voor professionele verplaatsing. Grensarbeiders dienen deze verklaring wel in te vullen aangezien de uitzondering enkel van toepassing is op chauffeurs tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden.

Bekijk onze interactieve kaart voor meer informatie.

Oostenrijk – Testverplichting voor chauffeurs zonder vervoersmiddel

Vanaf 10 februari 2021 geldt er een algemene keuringsplicht voor reizigers naar Oostenrijk. Ongeacht het reisdoel en de quarantaineverplichting moet bij binnenkomst al een negatieve coronatest worden overlegd.

Beroepschauffeurs die zonder hun voertuig reizen, zijn ook verplicht om een negatieve coronatest voor te leggen. Beroepschauffeurs die vergezeld zijn van hun voertuig zijn vrijgesteld van het voorleggen van een negatieve test.

De eerste test moet uiterlijk 24 uur voor binnenkomst worden uitgevoerd en mag op dat moment niet ouder zijn dan 7 dagen.

Verkoop levensmiddelen vanaf 04:30 uur bij verlenging avondklok

Als de avondklok na 10 februari van kracht blijft, mogen tankshops het gedeelte met levensmiddelen anderhalf uur eerder openen. Tankstations mogen nu vanaf 06:00 uur eten en drinken verkopen. Na een eventuele verlenging van de avondklok verandert dat naar 04:30 uur.

Tankstations mogen ondanks de avondklok voor brandstofverkoop open zijn, maar mogen vanaf 20:45 uur geen levensmiddelen meer verkopen. Dit betekent dat cruciale beroepsgroepen, zoals vrachtwagenchauffeurs, tijdens de avondklok geen drinken en eten meer kunnen kopen.

Brandbrief
In een brandbrief aan verschillende ministeries pleitte TLN, samen met andere brancheorganisaties, ervoor om tankstations volledig open te houden voor vrachtwagenchauffeurs en andere cruciale beroepsgroepen. Daar is nu deels gehoor aan gegeven. TLN vindt dat chauffeurs te allen tijde eten en drinken moeten kunnen kopen bij tankstations en dat ze gebruik kunnen maken van de sanitaire voorzieningen. TLN blijft zich hiervoor inzetten in de gesprekken met het ministerie.

EU-lidstaten willen verlenging rijbewijzen en code 95

EU-lidstaten willen de geldigheid van rijbewijzen en beroepscertificaten die tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 verlopen met tien maanden verlengen. TLN is blij met het voorstel en drong al eerder bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Europese Commissie aan op een langere coulanceperiode voor verlopen rijbewijzen en code 95. Voordat dit voorstel in werking treedt, moet het eerst worden goedgekeurd door het Europees Parlement. Die beslist hier volgende week over. Zodra hier meer over bekend is, melden wij dat op onze website.

Lees hier het volledige bericht.

Tot 2 maart geen CBR-examens

Vanwege de verlenging van de lockdown schrapt CBR alle rijexamens tot en met 2 maart. Theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen, rijtesten en cursussen voor code 95 gaan tot en met dinsdag 2 maart niet door.

Lees hier het volledige bericht.

Ierland – Formulier verplicht bij overtocht Ierland naar Frankrijk

Naast een negatieve coronatest dienen vervoerders die de overtocht van Ierland naar Frankrijk maken ook een ‘’Verklaring op erewoord’’ bij zich te hebben. Dit formulier moet worden ingevuld en bij de check-in worden getoond door de vervoerder voordat hij aan boord gaat van de ferry van Dublin naar Cherbourg. Het formulier kan ook bij aankomst in Cherbourg door de Franse autoriteiten worden geïnspecteerd. Vul het formulier in voor aankomst bij de check-in om vertragingen te voorkomen. Raadpleeg onze interactieve kaart voor aanvullende informatie.

Ierland – Coronatest verplicht bij overtocht naar Frankrijk

Beroepschauffeurs die vanaf 28 januari 2021 met de ferry naar Frankrijk willen reizen dienen een negatieve coronatest bij zich te hebben. Raadpleeg onze interactieve kaart voor meer informatie.

België - Verklaring op Eer

Van 27 januari tot 1 maart eist België dat alle chauffeurs in de transportsector bij het betreden van het grondgebied een verklaring bij zich hebben waarop staat aangegeven dat ze er zijn vanwege een essentiële reis.

Momenteel staat België alleen essentiële reizen toe. Onder essentiële reizen wordt onder meer verstaan ‘reizen om professionele redenen’ waar dus ook het beroepsgoederenvervoer onder valt.

De verklaring is geldig gedurende de hierop aangegeven periode dat er van en naar België gereden moet worden.

Als chauffeurs in de periode van 27 januari -1 maart 2021 meerdere keren op Belgisch grondgebied komen, hoeven zij het formulier maar één keer in te vullen met daarop de vermelding van deze data.

Aangezien België het formulier op het laatste moment beschikbaar heeft gesteld, is het mogelijk dat je als vervoerder al onderweg bent en niet de gelegenheid hebt dit document te printen. Vul dan in ieder geval het onderstaande Word bestand in om bij een eventuele controle aan te kunnen tonen dat je volledig meewerkt aan deze nieuwe maatregel.

Meer informatie vind je in de interactieve kaart.

Klik op deze link voor de website waar dit formulier in pdf te downloaden is.
Klik op deze link voor hetzelfde document in Word.

Finland – Strengere maatregelen

Van 27 januari tot 25 februari zijn er in Finland striktere regels wat betreft inreisbeperkingen en grenscontroles.

De transportsector is aangemerkt als essentieel en hierdoor volledig vrijgesteld, waardoor de werkzaamheden ongestoord kunnen worden uitgevoerd.

Raadpleeg onze interactieve kaart voor aanvullende informatie.

België – Verklaring essentiële reizen

Van 27 januari tot 1 maart eist België dat alle chauffeurs in de transportsector bij het betreden van het grondgebied een verklaring bij zich hebben waarop staat aangegeven dat ze er zijn vanwege een essentiële reis.

Momenteel staat België alleen essentiële reizen toe. Onder essentiële reizen wordt onder meer verstaan ‘reizen om professionele redenen’ waar dus ook het beroepsgoederenvervoer onder valt.

De verklaring is geldig gedurende de hierop aangegeven periode dat er van en naar België gereden moet worden.

Als chauffeurs in de periode van 27 januari -1 maart 2021 meerdere keren op Belgisch grondgebied komen, hoeven zij het formulier maar één keer in te vullen met daarop de vermelding van deze data.

Aangezien België het formulier op het laatste moment beschikbaar heeft gesteld, is het mogelijk dat je als vervoerder al onderweg bent en niet de gelegenheid hebt dit document te printen. Vul dan in ieder geval het onderstaande Word bestand in om bij een eventuele controle aan te kunnen tonen dat je volledig meewerkt aan deze nieuwe maatregel.

Meer informatie vind je in de interactieve kaart.

De verklaring kun je hier downloaden.

Duitsland - Verplicht het dragen van medisch mondkapje

Naast Beieren hebben nu ook de andere Duitse Bundeslanden maatregelen genomen waardoor het dragen van een bepaald type mondkapje verplicht is. Het dragen van deze mondkapjes is verplicht bij het gebruik van het openbaar vervoer, bezoek aan alle winkels inclusief garages, tankstations en de daarbij behorende parkeerplaatsen.

Waar Beieren minimaal een FFP2 mondkapje eist, is het dragen van een medisch mondkapje (type I, II en IIR) in de overige regio’s voldoende. Let op: Een niet-medisch mondkapje, willekeurige stoffen doek of sjaal is dus niet meer toegestaan.

In dit overzicht kan je exact zien vanaf welk moment welk type mondkapje verplicht is in Duitsland. De TLN Ledenwinkel verkoopt enkel medische mondkapjes type IIR. Zoals het overzicht laat zien zijn deze in de meeste Duitse gebieden te gebruiken. Raadpleeg onze interactieve kaart voor aanvullende informatie. FFP2 mondkapjes zijn niet te koop in de TLN Ledenwinkel.

Beroepsgoederenvervoer Zweden - informatie

Het goederenvervoer blijft toegestaan en er is geen aanvullend formulier nodig. In het decreet dat door de Zweedse overheid is gepubliceerd staat in § 4.2 dat de transportsector volledig is vrijgesteld van alle maatregelen tijdens deze pandemie. Gisteren werden enkele Nederlandse vervoerders teruggestuurd naar Denemarken nadat Zweedse handhavers dit decreet niet correct hanteerden. Dit misverstand is dezelfde avond aangekaart door de brancheorganisaties waardoor het transport de volgende dag weer kon plaatsvinden.

Houd tankstations open voor vrachtwagenchauffeurs

Vrachtwagenchauffeurs en andere cruciale beroepsgroepen worden geraakt door de sluiting van tankstations tijdens de avondklok. Voor hen zijn deze faciliteiten langs de snelweg onmisbaar om te kunnen eten, drinken, douchen, of naar het toilet te kunnen gaan. BOVAG, TLN, evofenedex, VERN, NOVE en VNPI pleiten daarom voor het openhouden van deze voorzieningen tijdens de avondklok.

Lees hier het volledige bericht.

Sneltest alleen nodig bij transport VK

Vanaf dinsdag 19 januari 00:01 zijn vrachtwagenchauffeurs die met de ferry van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland vervoeren verplicht om een sneltest te doen.

LET OP: de sneltest is verplicht voor alle chauffeurs die met de ferry van het VK naar Nederland moeten. Ook als zij naar Ierland vervoeren. Voor transport uit andere landen is GEEN sneltest nodig.

Formulieren avondklok beschikbaar

Alle werknemers in de sector transport en logistiek zijn uitgezonderd van de avondklok. Vanaf zaterdag 23 januari moeten werknemers twee formulieren bij zich hebben om aan te tonen dat zij tussen 21.00 en 04:30 voor hun werk buiten zijn.

Één van die formulieren is een werkgeversverklaring, die de werkgever moet invullen. Zelfstandigen of eigen rijders kunnen het formulier zelf invullen. Het tweede formulier is de ‘Eigen verklaring avondklok’  en moet de werknemer invullen. De formulieren zijn te downloaden op de website van de Rijksoverheid. De formulieren hoeven niet uitgeprint te worden en kunnen digitaal worden getoond, bijvoorbeeld op een telefoon.

Lees hier het hele bericht

Transport uitgezonderd van avondklok, verklaring verplicht

De avondklok gaat definitief vanaf zaterdag 23 januari in. Alle werknemers in de sector transport en logistiek zijn uitgezonderd van de avondklok. Tussen 21:00 en 04:30 moeten medewerkers of werknemers twee formulieren bij zich hebben om aan te tonen dat zij voor hun werk buiten zijn.

Één van die formulieren is een werkgeversverklaring, die de werkgever moet invullen. Het tweede formulier is de ‘Eigen verklaring avondklok’  en moet de werknemer zelf invullen. De formulieren zijn nog niet beschikbaar op de website van de Rijksoverheid. Zodra ze wel beschikbaar zijn, melden wij dat.

Lees hier het hele bericht

Opnieuw stevig pakket aanvullende steunmaatregelen

Het kabinet heeft op 21 januari 2021 een pakket met aanvullende steunmaatregelen bekend gemaakt. Die maatregelen komen bovenop de al bestaande maatregelen. Verder worden enkele van die maatregelen aangepast. De maatregelen hebben betrekking op het eerste en tweede kwartaal van 2021.

Lees hier het hele bericht

Formulieren avondklok ook digitaal te tonen

Als de avondklok ingevoerd wordt, zal het mogelijk zijn om de twee verplichte formulieren ook digitaal te tonen, bijvoorbeeld op een telefoon. Werknemers hebben dus geen papieren versie nodig.

De twee formulieren komen beschikbaar op de website van de Rijksoverheid zodra de avondklok definitief is. Op dit moment wordt daar over gedebatteerd in de Tweede Kamer. Als de avondklok ingevoerd wordt komen er twee standaard formulieren beschikbaar. Het is dus niet nodig om een eigen formulier op te stellen. Meer informatie hierover vind je op de Q&A pagina van de Rijksoverheid.

Nieuwe coulanceregeling voor rijbewijzen en code 95

Minister Van Nieuwenhuizen treft een nieuwe coulanceregeling waardoor rijbewijzen die tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021 verlopen, tot 1 maart geldig blijven. Mensen met dat rijbewijs blijven verzekerd en krijgen geen boete als ze staande worden gehouden in de periode dat de coulanceregeling geldt. Ook geldt deze coulanceregeling voor chauffeurs waarvan de code 95 in de periode 1 december 2020 en 1 maart 2021 verloopt.

Transport uitgezonderd van avondklok – verklaring verplicht

Werknemers in de transportsector zijn uitgezonderd van de avondklok die mogelijk binnenkort ingaat. Dat maakte het kabinet bekend. Medewerkers in de transportsector, zoals chauffeurs, moeten vanaf vrijdag twee verschillende formulieren bij zich hebben, om aan te tonen dat zij werkzaam zijn in de sector.

Bekijk hier het volledige bericht.

Praktische informatie quarantaine VK

Als een chauffeur in het Verenigd Koninkrijk positief op corona wordt getest wordt de chauffeur verwezen naar een hotel in het VK, waar hij of zij tien dagen in quarantaine moet. Dat laat de Britse overheid TLN weten.

Er zijn in totaal vier hotels in het land waar chauffeurs worden opgevangen. Op die locaties kan de chauffeur ook zijn vrachtwagen parkeren. Binnen de quarantaineperiode kunnen transportbedrijven de vrachtwagen of lading op afspraak ophalen bij het hotel, terwijl de chauffeur in zelfisolatie blijft.

Accommodatie
Tijdens de quarantaineperiode van 10 dagen heeft hij of zij gratis toegang tot eten, drinken, eventuele zorg en internet.  Ook wordt de gezondheid van de chauffeur regelmatig gecontroleerd, laat de Britse overheid weten. In het geval van dubbele bemanning moeten beide chauffeurs verplicht in quarantaine. Ook als zij niet allebei positief zijn getest. Als de chauffeur zorg nodig heeft kan hij via telefoonnummer 111 bellen met de NHS, de Britse organisatie voor gezondheidzorg. Bij spoed of noodgeval dient de chauffeur het alarmnummer te bellen op 999. Na de quarantaineperiode van tien dagen krijgt de chauffeur de benodigde documentatie mee om zijn reis alsnog te kunnen vervolgen.

TLN in gesprek over de gevolgen van een eventuele avondklok

TLN is in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over de gevolgen van een eventuele avondklok. Mocht er een avondklok komen, dan is het belangrijk dat er een uitzondering wordt gemaakt voor transport- en logistiek verkeer, benadrukt TLN. Dat is met inbegrip van woon-werkverkeer van de medewerkers.

TLN heeft hierop bij het ministerie aangedrongen. In een reactie heeft het ministerie aangegeven oog te hebben en rekening te houden met de cruciale rol van transport en logistiek.

Bij het ingaan van een eventuele avondklok zouden werknemers bijvoorbeeld een werkgeversverklaring moeten overhandigen, die aantoont dat zij onderweg zijn naar hun werk. TLN is hierover in gesprek met het ministerie van IenW en verwacht dat het ministerie rekening houdt met de cruciale rol van de transportsector in onze 24-uurseconomie. Transport gaat dag en nacht door. Daarom is een uitzondering, ook voor woon- en werkverkeer van medewerkers in de sector, noodzakelijk, vindt TLN.

Oostenrijk – Chauffeurs vrijgesteld van registratieplicht

Vanaf 15 januari 2021 is er vanwege de coronavirusmutatie een elektronische registratieplicht om Oostenrijk binnen te komen. Beroepschauffeurs zijn vrijgesteld. Raadpleeg onze interactieve kaart voor aanvullende informatie.

Sneltest verplicht vanaf dinsdag voor vervoer vanuit VK naar NL

Vanaf dinsdag 19 januari 00:01 zijn vrachtwagenchauffeurs die met de ferry van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland vervoeren verplicht om een sneltest te doen.

Bekijk hier het volledige bericht.

Duitsland – Nieuwe coronamaatregelen

De nieuwe verordening stelt eisen aan elektronische pre-registratie en verplichte coronatesten voor personen die vanuit risicogebieden Duitsland binnenkomen.

Deze nieuwe bepalingen gelden op federaal niveau. Ze komen in de plaats van eerdere bepalingen die op regionaal niveau (Bundesländer) werden uitgevaardigd. (De bepalingen inzake verplichte zelfisolatie blijven echter op regionaal niveau (Bundesländer) van kracht).

Bekijk hier de algemene bepalingen van de nieuwe verordening (let op: de algemene bepalingen zijn niet van toepassing op chauffeurs in onze sector) die is opgesteld door het federale ministerie van Volksgezondheid.

Wat betekent dit voor de transportsector?
Er zijn vrijstellingen voor chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer. Raadpleeg eerst deze link om na te gaan welk risiconiveau Nederland op dit moment heeft.

Er zijn vier verschillende risiconiveaus:
Geen risicogebied meer (KEINE risikogebiete/ Non risk area)
Risicogebieden (Risikogebiete/risk area)
Hoog incidentiegebied (Hochinzidenzgebiete/High incidende area) (nog geen overzicht beschikbaar ten tijde van publicatie)
Aandachtsgebied (Virusvarianten-Gebiete/ Area of variant o concern)

Bekijk onze interactieve kaart voor een volledig overzicht van de uitzonderingen voor de chauffeurs in onze sector.

Sneltest verplicht voor chauffeurs uit Verenigd Koninkrijk

Vrachtwagenchauffeurs die met de ferry van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland vervoeren moeten binnenkort vlak voor het vertrek een sneltest ondergaan. Pas als zij negatief zijn getest, mogen zij de rit vervolgen. Chauffeurs hoeven geen negatieve PCR-testuitslag te hebben. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zojuist bevestigd. Het is nog niet duidelijk wanneer de verplichting ingaat, of waar testlocaties komen.

De maatregel is bedoeld om de verspreiding van de nieuwe variant van het coronavirus tegen te gaan. Voor vrachtwagenchauffeurs is een sneltest voldoende, andere reizigers zijn verplicht een negatieve PCR-test te overhandigen.

Meer informatie volgt zo snel mogelijk.

Duitsland – Beieren verplicht medische mondkapje

Beieren verplicht vanaf 18 januari het dragen van FFP2-mondkapjes bij gebruik van het openbaar vervoer of bezoek aan winkels. Iedereen, dus ook onze chauffeurs, horen bij de hierboven genoemde gelegenheden een medisch mondkapje te dragen. Waarschijnlijk zullen tankstations hier ook onder vallen en is een medisch mondkapje ook hier verplicht.   Er is nog geen wetgeving gepubliceerd over deze wijziging. Onze Duitse zusterorganisatie kan er nog geen duidelijkheid over geven. TLN zoekt dit uit en komt hier later op terug.

In de cabine en bij het verlaten van de vrachtwagen blijft een willekeurig mondkapje echter voldoende. TLN verkoopt de FFP2-mondkapjes niet via haar webshop. Raadpleeg onze interactieve kaart voor aanvullende informatie over goederenvervoer naar Duitsland.

CBR schrapt examens tijdens lockdown

Vanwege de verlenging van de lockdown schrapt CBR alle rijexamens tot en met 9 februari. De theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten gaan tot en met dinsdag 9 februari niet door. Ook de code 95 cursussen gaan niet door. Het CBR is gesloten en daardoor kunnen de gegevens niet verwerkt worden in het systeem.

Bekijk hier het volledige bericht.

VK – Chauffeurs vrijgesteld van negatieve coronatest bij binnenkomst

Voor binnenkomst in Engeland is vanaf volgende week een negatieve coronatest nodig. Alle reizigers die per vliegtuig, trein of schip aankomen, moeten passend bewijs overleggen, dat niet ouder mag zijn dan 72 uur. Het niet kunnen overhandigen van een negatieve coronatest wordt beboet met een boete van 500 pond.

De transportsector is hier volledig van vrijgesteld en chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer hoeven dus geen negatieve coronatest te overhandigen wanneer ze het Brits grondgebied betreden.

De aankondiging heeft alleen betrekking op Engeland, maar vergelijkbare maatregelen zullen volgen voor de rest van Wales, Schotland en Noord-Ierland.

Vrachtwagenchauffeurs moeten op de terugreis richting het Kanaal een negatieve coronatest blijven doen om terug te kunnen reizen naar Frankrijk.

Raadpleeg onze interactieve kaart voor aanvullende maatregelen die het VK heeft genomen ter verspreiding van het coronavirus.

Spanje – Benodigde documenten

Sinds 5 januari 2021 is het in de regio Aragón ook voor beroepschauffeurs verplicht een overheidscertificaat te kunnen tonen wanneer er na 20:00 uur gebruik gemaakt wordt van de restaurants en restaurantplaatsen op de snelwegen en industrieterreinen. Bekijk het certificaat en de Nederlandse invulhulp in onze interactieve landenkaart.

Nieuwe testlocaties VK

Als je via Dover of Folkestone naar Frankrijk reist, moet je een negatieve testverklaring niet ouder dan 72 uur overhandigen. De Britse overheid meldt dat op verschillende plekken in het land getest wordt. Een actueel overzicht van alle testlocaties vind je hier.

Zodra je negatief getest bent, wordt je doorverwezen richting de Eurotunnel of de ferry’s. Als je GEEN negatieve testverklaring hebt, wordt dringend geadviseerd om NIET richting de Eurotunnel of haven van Dover te rijden. Zonder negatieve testverklaring wordt je namelijk niet toegelaten op de ferry of de trein.

LET OP: Een negatieve testverklaring is alleen noodzakelijk als je via Dover of Folkestone naar Frankrijk reist. Chauffeurs die via Britse havens met de ferry naar Nederlandse havens varen, hebben GEEN negatieve testverklaring nodig.

Met de auto via Kanaaltunnel naar Nederland

Reis je met de auto vanuit het Verenigd Koninkrijk via de Kanaaltunnel naar Nederland? Dan eist de Franse regering dat je in het bezit bent van een negatieve COVID-19-testuitslag. Dit geldt ook voor vrachtvervoer. Deze test mag maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland zijn afgenomen.

Bron: Rijksoverheid

Nieuwe tijdelijke vrijstellingen rij- en rusttijden

Een aantal landen (België, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje) heeft wederom tijdelijke vrijstellingen voor de rij- en rusttijden ingevoerd, deze keer vanwege congestie en wachttijden door Brexit. De regeling is per land terug te vinden in de interactieve kaart met landeninformatie.

Testlocaties VK

Een negatieve testverklaring niet ouder dan 72 uur is noodzakelijk als je via Dover of Folkestone naar Frankrijk reist. De Britse overheid meldt dat chauffeurs op twee plekken getest kunnen worden. De sneltest wordt gratis uitgevoerd. Eenmaal getest, duurt het ongeveer 40 minuten voordat je de uitslag hebt. Houdt daarom rekening met vertraging.

Testlocaties

 1. Vrachtverkeer dat gebruik maakt van de ferry’s in de haven van Dover, wordt getest bij Manston Airport, postcode CT12 5FF.
 2. Vrachtverkeer dat gebruik maakt van de Eurotunnel, wordt getest op de M20, bij knooppunt 8.

Zodra je negatief getest bent, wordt je doorverwezen richting de Eurotunnel of de ferry’s. Als je GEEN negatieve testverklaring hebt, wordt dringend geadviseerd om NIET richting de Eurotunnel of haven van Dover te rijden. Zonder negatieve testverklaring wordt je namelijk niet toegelaten op de ferry of de trein.

LET OP: Een negatieve testverklaring is alleen noodzakelijk als je via Dover of Folkestone naar Frankrijk reist. Chauffeurs die via Britse havens met de ferry naar Nederlandse havens varen, hebben GEEN negatieve testverklaring nodig.

Garantstelling Staat voor kortlopende leverancierskredieten verlengd tot juli 2021

Na de Kamer heeft ook de Europese Raad ingestemd met het verlengen van de TRA ofwel de overeenkomst tussen de Staat en verzekeraars tot en met juni 2021. Insteek van deze overeenkomst is dat de Staat garant meetekent op en dus medegarant staat voor de kortlopende kredietverzekeringen.

Bekijk hier het volledige bericht.

Frankrijk – Opheffing rijverboden december

De komende dagen zijn enkele rijverboden in Frankrijk voor specifieke groepen vervoerders opgeheven:

Raadpleeg de hierboven vermelde linkjes voor aanvullende informatie over deze opheffingen.

Bekijk daarnaast onze interactieve kaart voor een volledig overzicht van de maatregelen per land.

Laatste kans om subsidie NOW-3.1: aanvragen tot en met 27 december

Werkgevers die nog subsidie in het kader van NOW-3.1 willen aanvragen hebben nog tot en met zondag a.s., 27 december, om dat te doen. NOW-3.1 heeft betrekking op loonperiode 1 oktober tot en met 31 december 2020. Werkgevers die meer dan 20% omzetverlies verwachten over een periode van 3 aaneengesloten maanden in de periode oktober 2020 tot en met februari 2021 ten opzichte van een kwart van de omzet over 2019, kunnen een aanvraag indienen.

Het aanvragen van NOW-3.1 dient bij het UWV te gebeuren. 

Testlocaties in Kent

Een negatieve testverklaring is noodzakelijk als je via Dover of Folkestone naar Frankrijk reist. De Britse overheid meldt dat chauffeurs op twee plekken getest kunnen worden.

 1. Vrachtverkeer dat richting de haven van Dover gaat, wordt verzocht naar Manston te rijden, postcode CT12 5Fe.
 2. Vrachtverkeer dat richting de Eurotunnel gaat, wordt verzocht richting knooppunt 8 op de M20 te rijden en daar bij de rij aan te sluiten.

Een sterk staaltje logistiek van het coronavaccin

Je neemt als bedrijf de logistieke uitvoering van het coronavaccin op je: meer aandacht kun je in deze tijd niet op je vestigen. Movianto is dat bedrijf in Nederland. TLN sprak met de projectmanager Michiel Heller, verantwoordelijk voor een unieke operatie. ‘Dit heb ik in mijn carrière nog niet meegemaakt.’

Bekijk hier het volledige bericht

Coulanceregeling Rijbewijzen, Code 95 en beroepscertificaten per 23 december 2020

In verband met de aangescherpte maatregelen rondom Covid-19 is er tot 19 januari een beroepsverbod voor rijscholen en is ook het CBR gesloten. Het Ministerie van IenW biedt daarom opnieuw coulance, volgens de hier onderstaande regeling.

Lees hier het volledige bericht

CBR stelt inhaaldatums voor examens open

Het CBR moest door de nieuwe lockdown per 15 december 190.000 examens, toetsen en rijtesten uitstellen. Kandidaten die het betreft kunnen tot en met 31 maart hun examen, toets of rijtest inhalen. Hiervoor zijn speciale plekken opgesteld en beschikbaar in de reserveringssystemen.

Lees hier het volledige bericht

Britse leger helpt met testen - Eerste chauffeurs aangekomen in Frankrijk

Het Britste leger zet 170 militairen in om te helpen met het uitvoeren van sneltesten bij gestrande chauffeurs in het Verenigd Koninkrijk. De tests worden op dit moment uitgevoerd op de M20. Later vandaag moet ook op Manston Airport getest gaan worden, een voormalig vliegveld waar het merendeel van de vrachtwagens staat. Het is onduidelijk hoe groot de volledige testcapaciteit is en hoe snel chauffeurs getest kunnen worden.

Vanochtend rond 11.00 uur hebben de eerste chauffeurs Frankrijk bereikt. Eurotunnel roept alle chauffeurs op om alleen richting de tunnel te rijden als je in bezit bent van een negatieve testuitslag. Het Britse ministerie van Transport roept alle chauffeurs die nog in het VK rijden nadrukkelijk op om nog niet richting Dover te rijden, in verband met de drukte.

LET OP: Een negatieve testverklaring is alleen noodzakelijk als je via Dover of Folkestone naar Frankrijk reist. Chauffeurs die via Britse havens met de ferry naar Nederlandse havens varen, hebben GEEN negatieve testverklaring nodig.

Geen verplichte testverklaring Nederland

Transporteurs en chauffeurs hebben GEEN negatieve testverklaring nodig om Nederland in te komen. Vandaag vervalt het inreisverbod vanaf het Verenigd Koninkrijk en moeten reizigers een negatieve testverklaring overhandigen als zij naar Nederland willen reizen. Voor werknemers in de transportsector geldt een uitzondering. Daarmee verandert er voor chauffeurs die vanaf het VK naar Nederland vervoeren niets. Zowel begeleid als onbegeleid vervoer van en naar het VK blijft mogelijk.

Brits-Franse grens weer open voor vrachtverkeer

Het vrachtverkeer dat nu nog stil staat aan de Engelse zijde van het Kanaal, kan Frankrijk weer in. De Franse en Britse autoriteiten zijn gisteravond laat overeengekomen dat het vrachtverkeer weer hervat kan worden, mits chauffeurs een negatieve coronatest, die niet ouder is dan 72 uur, kunnen laten zien, aldus de IRU, de wereldorganisatie voor vrachtvervoer.

Sneltest
De Britten maken sneltesten beschikbaar zodat er binnen 30 minuten een uitslag is. Vanochtend wordt gestart met testen en zal het vrachtverkeer in groepen de grens passeren. Indien een chauffeur een positieve testuitslag heeft, is een tiendaagse quarantaine verplicht. De Britse autoriteiten bieden daarvoor accommodatie aan. De Franse autoriteiten zullen op hun beurt weer steekproeven doen bij verkeer dat richting het VK vertrekt vanaf Frans grondgebied. De Eurotunnel en de ferryterminal zijn sinds zondagavond 20 december 23:00 uur voor alle verkeer uit het Verenigd Koninkrijk gesloten.

Duidelijke, uniforme regels
TLN is opgelucht dat het vrachtverkeer weer wordt hervat. Het is echter een behoorlijke operatie om al het vrachtvervoer weer op gang te krijgen en de enorme achterstanden weg te werken. De spontane sluiting van de grenzen heeft een enorme impact op het goederenvervoer. De Britse minister voor Transport verwacht dat het twee tot drie dagen duurt voordat het vrachtverkeer weer  normaal rijdt. ‘Transport is en blijft onmisbaar voor de bevoorrading van onze winkels, apotheken en ziekenhuizen. En het vrachtverkeer moet zoveel mogelijk onbelemmerd door kunnen rijden. Natuurlijk heeft de volksgezondheid de hoogste prioriteit, maar het kan niet zo zijn dat landen uit het niets de grenzen sluiten voor het vrachtverkeer. Laten we alsjeblieft leren van onze lessen en bij eventuele nieuwe maatregelen ervoor zorgen dat regels duidelijk, uniform en werkbaar zijn’, zegt TLN-directeur Jan Boeve in een eerder statement.

Informeer je grondig over de laatste stand van zaken, het verkeer op de Nederlandse, Engelse, Belgische en Franse wegen en houd onze website in de gaten voor nieuwe updates.

Evaluatie
De overeenkomst wordt op 31 december geëvalueerd. Veel Europese landen hebben zondagavond reisverboden ingesteld voor verkeer uit het VK. Op deze manier willen Europese regeringen voorkomen dat de zeer besmettelijke mutatie van het coronavirus snel om zich heen zou grijpen op het Europese continent.

Ook de postbezorger is opnieuw benoemd tot cruciaal beroep

De postbezorgers zijn net als de vrachtwagenchauffeurs en pakketbezorgers en de daaraan aanverwante beroepen zoals de medewerkers in warehouses, benoemd tot cruciaal beroep. Alles wat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de vitale processen, zoals ict, wordt door het ministerie ook gecategoriseerd als vitaal klasse B.

Dit betekent dat de maatregelen die in het begin van de coronacrisis zijn genomen ten aanzien van de vitale processen en cruciale beroepen onverminderd van kracht zijn. Daarmee maken zij ook aanspraak op bepaalde voorzieningen of gelden er juist bepaalde uitzonderingen. Denk hierbij aan de beschikbaarheid van kinderopvang. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid over cruciale beroepen en deze pagina.

Nog geen bevestiging dat Eurotunnel opengaat

Diverse media melden dat de Eurotunnel woensdagmorgen weer open gaat en dat de ferry’s van het VK naar Frankrijk weer gaan varen. Er zijn echter tot nu toe geen officiële Franse en/of Britse regeringsbronnen die dit nieuws bevestigen. We blijven er bovenop zitten en laten iets weten zodra we nieuws hebben van een officiële regeringsbron. Inmiddels is ook de IRU actief betrokken en oefent druk uit op de betrokken partijen om snel duidelijkheid te verschaffen.

TLN: voorkom chaos van eerste lockdown

Bij nieuwe coronamaatregelen voor het vrachtverkeer moet de Europese Unie duidelijke en uniforme regels vaststellen die gelden voor alle lidstaten. Het sluiten van grenzen leidt tot enorme verstoringen in de logistieke keten en problemen in de bevoorrading van winkels. De Europese Unie moet er alles aan doet om dat te voorkomen, aldus TLN-directeur Jan Boeve.

Lees hier het hele bericht

Nog veel onduidelijk over terugkeer chauffeurs

Het is nog onduidelijk wanneer en onder welke voorwaarden chauffeurs terug naar Frankrijk mogen reizen. Naar schatting staan ongeveer 2000 vrachtwagens stil in Kent, waarvan ongeveer de helft op Manston Airport. Vooralsnog is zowel het bemand als onbemand vervoer via de ferry’s naar Nederland mogelijk. TLN raadt aan alleen bemand naar het VK te reizen als je een reservering voor zowel de heen- als terugreis bij de ferryterminals hebt.

Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen – verplichte quarantaine & coronatest bij recent verblijf in VK en Zuid-Afrika

Mensen die de laatste 10 dagen in het Verenigd Koninkrijk of Zuid-Afrika zijn geweest en naar de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen (NWR) gaan, moeten 10 dagen in quarantaine. Het tellen van de 10 dagen begint op de dag dat Groot-Brittannië of Zuid Afrika is verlaten. De persoon moet contact opnemen met het verantwoordelijke gezondheidsbureau (Gesundheitsamt) en moet binnen 24 uur na aankomst in NRW een eerste coronatest ondergaan. Na 5 dagen moet er een tweede coronatest worden gedaan. Als beide testen negatief zijn, komt er een einde aan de quarantaineperiode. Deze nieuwe aangescherpte regeling is vandaag ingegaan.

Wat betekent dit voor beroepschauffeurs die de afgelopen 10 dagen in het VK of Zuid-Afrika zijn geweest?
Personen die beroepsmatig goederen vervoeren over de weg, per trein, boot of vliegtuig, moeten zich bij aankomst in NRW laten testen als ze van plan zijn het voertuig langer dan 30 minuten te verlaten.

Let op: Als er geen negatief testresultaat beschikbaar is, mogen zij het vervoermiddel niet zonder mondkapje verlaten. Het gezondheidsbureau moet op de hoogte worden gesteld zodra de chauffeur meer dan 48 uur in NRW verblijft.

Transit
Bij transit door NRW is de chauffeur vrijgesteld van deze verscherpte maatregel. Nederlandse chauffeurs hebben dus alleen met deze verscherpte maatregelen te maken wanneer ze de laatste 10 dagen voor aankomst in NRW in Groot-Brittannië of Zuid-Afrika zijn geweest.

Transporten vanuit VK mogelijk hervat vanaf woensdag 23 december

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn het mogelijk eens geworden over de hervatting van het vrachtverkeer tussen beide landen vanaf woensdag 23 december, aldus de BBC. Er wordt nog onderhandeld onder welke voorwaarden het vrachtverkeer hervat kan worden. De Eurotunnel en de ferryterminal zijn sinds zondagavond 20 december 23:00 uur voor verkeer uit het Verenigd Koninkrijk gesloten.

Voorwaarden
TLN geeft aan dat het reizen van en naar het VK vanaf woensdag 23 december weer mogelijk moet zijn. Let echter wel op de restricties en voorwaarden die van kracht kunnen zijn. Zo zou de Britse premier Johnson volgens de krant The Telegraph alle vrachtwagenchauffeurs die met goederen naar het Europese vasteland willen rijden, testen op het coronavirus. In allerijl worden er sneltest-locaties opgezet. De ferryboten zouden al volgeboekt zijn dus reserveringen daarvoor zijn noodzakelijk.

Informeer je grondig over de laatste stand van zaken, het verkeer op de Nederlandse, Engelse, Belgische en Franse wegen en houd onze website in de gaten voor nieuwe updates.

Sneltesten
Veel Europese landen hebben zondagavond reisverboden ingesteld voor verkeer uit het VK. Op deze manier willen Europese regeringen voorkomen dat de zeer besmettelijke mutatie van het coronavirus snel om zich heen zou grijpen op het Europese continent. De Franse maatregelen gelden in principe 48 uur. Sneltesten moet soelaas bieden.

Britse ministerie van transport: rij niet richting Kent

Het Britse ministerie van Transport adviseert chauffeurs en vervoerders om niet naar Kent te rijden. De Britten willen vanaf vanavond 21 december vrachtwagens naar Manston Airport verwijzen, een voormalig vliegveld waar plek is voor ongeveer 4.000 vrachtwagens. Bij Manston moeten chauffeurs gebruik kunnen maken van een wc en de mogelijkheid hebben om een maaltijd te nuttigen.

Update transporten VK: Alleen onbemande transporten mogelijk, ferries zijn al volgeboekt

Frankrijk staat op geen enkele manier meer bemande transporten toe naar het VK. En zoals eerder aangekondigd blijft de tunnel in ieder geval 48 uur volledig gesloten. Alleen onbemande transporten kunnen via de ferry’s plaatsvinden. Bemande overtochten per ferry van het Verenigd Koninkrijk naar België en Nederland en vice versa blijven wel mogelijk.

Volgeboekte ferries
Houd echter rekening met het feit dat de ferries dit jaar in ieder geval al volgeboekt zitten. Verder zijn veel chauffeurs die via de tunnel naar het Verenigd Koninkrijk zijn gereden maar deze terugweg niet meer kunnen gebruiken, naar een haven gereden om te kijken of er nog een plek aan boord van een ferry is te bemachtigen. Daardoor zijn er veel files ontstaan in die regio’s. De grote vraag is nu ook of de chauffeurs die wel reeds een reservering hebben, tijdig bij de ferry kunnen arriveren voor hun terugvaart. TLN adviseert haar leden dan ook niet naar ferryterminals te rijden in het VK als je geen reservering hebt.

Crisisberaad EU onbeslist
TLN blijft nog steeds bij het eerder gegeven advies: Reizen naar het Verenigd Koninkrijk blijven tot nader order afgeraden. Het is namelijk niet duidelijk welke maatregelen omliggende lidstaten nemen wanneer het gemuteerde coronavirus in het VK zich blijft verspreiden. Als een vervoerder op de hoogte is van deze informatie en er alsnog voor kiest een rit uit te voeren, dan is het in ieder geval verstandig dat hij ervoor zorgt dat hij een reservering voor de ferry heeft.

De EU-lidstaten hebben vandaag (d.i. maandag 21 december) een crisisberaad georganiseerd waarbij na afloop helaas geen concreet besluit is genomen van hoe een gezamenlijke aanpak van het vrachtverkeer naar het VK er uit gaat zien.  Op het moment dat er meer bekend is zullen wij dat communiceren via onze kanalen.

FNV en TLN: Kabinet, zorg dat onze truckers thuis kerst kunnen vieren

Het kabinet moet alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat vrachtwagenchauffeurs die vastzitten in het Verenigd Koninkrijk voor de kerst weer thuis zijn. Deze dringende oproep doen de FNV en Transport en Logistiek Nederland (TLN). Veel chauffeurs staan in lange files voor de veerboten en de kanaaltunnel. Zij dreigen in het Verenigd Koninkrijk te moeten blijven door de maatregelen tegen het gemuteerde coronavirus dat daar is ontdekt.

Bekijk hier het volledige bericht.

Beroepsgoederenvervoer is opnieuw benoemd tot vitaal proces

Beroepsgoederenvervoer is door het ministerie van I&W als vitaal proces benoemd. Daarmee zijn de vrachtwagenchauffeurs en pakketbezorgers en de daaraan aanverwante beroepen zoals de medewerkers in warehouses eveneens benoemd tot cruciaal beroep. Alles wat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de vitale processen, zoals ict, wordt door het ministerie ook gecategoriseerd als vitaal klasse B.

Dit betekent dat de maatregelen die in het begin van de coronacrisis zijn genomen ten aanzien van de vitale processen en cruciale beroepen onverminderd van kracht zijn. Daarmee maken zij ook aanspraak op bepaalde voorzieningen of gelden er juist bepaalde uitzonderingen. Denk hierbij aan de beschikbaarheid van kinderopvang. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid over cruciale beroepen en deze pagina.

België – langer dan 48 uur ononderbroken in België dan is negatieve coronatest verplicht

Vrijdag 18 december heeft België de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus verscherpt. Niet-Belgen die vanuit een rode zone België binnenkomen en meer dan 48 uur in België willen verblijven, moeten een negatieve coronatest op zak hebben. In de regelgeving zijn geen uitzonderingen. Ook de transportsector moet hier dus aan voldoen omdat iedere buitenlandse werknemer of zelfstandige juridisch gezien onder de verplichting valt.

TLN wacht nog op een verklarende nota voor de meer ‘praktische’ benadering en uitsluitsel hierover.

Blijf op de hoogte en bekijk regelmatig onze interactieve kaart.

Ferrymaatschappijen blijven varen tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland

TLN heeft bevestigd gekregen dat ferrymaatschappijen Stena Line, P&O Ferries en DFDS blijven varen tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Echter er is alleen vrachtvervoer – begeleid en onbegeleid – nog mogelijk van en naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Zo kunnen mogelijk gestrande vrachtwagenchauffeurs toch terugkeren naar huis.

TLN blijft bemande transporten naar het Verenigd Koninkrijk tot nader order afraden. Informeer je grondig over de laatste stand van zaken, het verkeer op de Belgische en Franse wegen en houd onze website in de gaten.

Stena Line blijft varen tussen Harwich en Hoek van Holland

TLN heeft net bevestigd gekregen dat Stena Line blijft varen tussen Harwich (VK) en Hoek van Holland. Alleen vrachtvervoer is nog mogelijk van en naar het Verenigd Koninkrijk (VK). Zo kunnen mogelijk gestrande vrachtwagenchauffeurs toch terugkeren naar huis.

Zodra er meer duidelijkheid is over meerdere of andere afvaarten vanuit het VK naar Nederland of andere EU-lidstaten en vice versa, stellen we je op de hoogte via dit liveblog.

TLN raadt transporten naar VK tot nader order af

Het Verenigd Koninkrijk heeft laten weten dat vanwege de besmettelijke corona-mutatie alleen onbegeleide overtochten naar het Europese continent zijn toegestaan. Er wordt momenteel op het hoogste niveau geschakeld om een nauwkeurig beeld te krijgen van wat de deze wijzigingen voor de transportsector betekenen. Vragen als wat er bijvoorbeeld vanaf het Europese continent naar het Verenigd Koninkrijk nog mogelijk is, wordt momenteel uitgezocht.

TLN raadt transporten naar het Verenigd Koninkrijk tot nader order af. Informeer je grondig over de laatste stand van zaken, het verkeer op de Belgische en Franse wegen en houd onze website in de gaten. Maandag 21 december houden de EU-lidstaten een crisisberaad waarna meer duidelijkheid moet komen over welke maatregelen er worden genomen. Op het moment dat wij meer informatie hebben, communiceren wij dat.

Eurotunnel sluit 48 uur

De Eurotunnel gaat om 23.00 dicht en blijft 48 uur gesloten. Vanaf vanavond is het niet meer mogelijk om via de tunnel Frankrijk te bereiken. De tunnel sluit ook voor het vrachtverkeer. Dat maakte Eurotunnel net bekend. Vrachtverkeer wordt geadviseerd om na 23.00 niet meer richting Dover te rijden.

Geen reisrestricties goederenvervoer

Het goederenvervoer is uitgezonderd van reisrestricties van en naar het Verenigd Koninkrijk. In het Verenigd Koninkrijk is een mutatie van het coronavirus opgetreden. Daarom geldt een vliegverbod voor passagiersvliegtuigen. Het goederenvervoer valt hier niet onder en is vrijgesteld van het reisverbod.

Duitsland: rijverbod in sommige deelstaten (deels) opgeheven

Het rijverbod voor vrachtwagens op zon- en feestdagen is in sommige Duitse deelstaten (deels) opgeheven. TLN adviseert dit overzicht van de BAG (pagina 6) regelmatig te raadplegen. Bij de Duitse deelstaten waarbij de kaders in het document geelgekleurd zijn is een tijdelijke opheffing van toepassing. Onder het kopje ‘’hinweis’’ is te zien welke ritten zijn uitgezonderd.

De uitzonderingen zijn met name gerelateerd aan productie en levering van corona-vaccinaties.

Onduidelijkheid over welk transport cruciaal is

TLN ontvangt veel vragen over welk transport wel of niet cruciaal is. We zijn momenteel in gesprek met het ministerie om voor de huidige lockdown hierover meer duidelijkheid te krijgen. De verwachting is dat we vrijdag meer informatie kunnen delen. Zodra er meer bekend is, laten we dit weten via dit liveblog en via deze pagina.

Drukte verwacht bij supermarkten, DCMR Milieudienst Rijnmond laat tijdelijk ’s nachts bevoorraden toe

De feestdagen komen eraan. De verwachting is dat mensen het thuis gezellig gaan maken. Supermarkten in de regio Rijnmond geven aan dat er onvoldoende capaciteit is om de winkels gevuld te houden. Ze hebben gevraagd of ze ook in de nacht mogen bevoorraden. DCMR wil dat, alleen als het echt nodig is, op beperkte schaal mogelijk maken.

Eerder sloot TLN zich al aan bij de oproep van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). Dat verklaarde:  “In dit bijzondere jaar staan supermarkten en foodservicegroothandels voor een grotere uitdaging dan normaal. Daarom doen wij de dringende oproep om in december zoveel mogelijk winkeluren beschikbaar te stellen, de opening van supermarkten op zondag overal toe te staan en de venstertijden voor laden en lossen te verruimen.”

Vanaf dinsdag 15 december geen rijexamens en toetsen bij het CBR

In navolging van het kabinetsbesluit tot een lockdown gaan per dinsdag 15 december alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten niet door bij het CBR. Dit geldt ook voor alle beroepsexamens en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’.

Bekijk hier het volledige bericht.

Minister steunt campagne ‘een schoon toilet voor iedereen’

Vandaag bezochten minister Cora van Nieuwenhuizen en TLN-voorzitter Elisabeth Post truckparking Maasvlakte Plaza. Samen gingen zij in gesprek met chauffeurs over hun ervaringen onderweg. De minister steunt daarmee ook de campagne ‘een schoon toilet voor iedereen’.

Bekijk hier het volledige bericht.

TVL voor horeca transporteurs ook in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar

Het kabinet breidt het steun- en herstelpakket voor banen en economie op delen verder uit. Ook ziet het af van de geplande versoberingen van de steunmaatregelen. De NOW blijft in het eerste kwartaal van 2021 gelijk aan het vierde kwartaal van 2020. De TVL krijgt een nieuw subsidiepercentage:  afhankelijk van het omzetdervingspercentage bedraagt deze tussen de 50 en 70%.  Hierdoor krijgen ondernemingen met de grootste omzetverliezen meer subsidie. Denk bijvoorbeeld aan cafés, die zijn gesloten op last van de overheid. Het kabinet voert deze verruiming in voor het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021. De verbreding van de SBI-codes voor de TVL blijft ook in het eerste kwartaal van 2021. Dat betekent dat ook bijvoorbeeld toeleveranciers van restaurants in aanmerking komen voor de TVL.

Bron: Rijksoverheid

Laatste week om NOW-3 deel 1 aan te vragen

Het aanvragen van subsidie voor het eerste deel van NOW-3 subsidie kan nog deze week en wel tot en met 13 december aanstaande. Zorg ervoor dat je de aanvraag tijdig indient want te laat, is te laat.

Het eerste deel van de NOW-3 subsidie betreft de loonperiode oktober tot en met december 2020. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 20% over 3 aaneengesloten maanden in de periode oktober 2020 tot en met februari 2021 afgezet tegen een kwart van de omzet over 2019. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 80% van de loonkosten. Het voorschot, dat in 3 termijnen wordt betaald, bedraagt hier 80% van.

Italië – Rijverboden opgeheven

In Italië heeft het ministerie van Infrastructuur en Vervoer besloten de rijverboden voor 8, 13, 20, 25, 26 en 27 december 2020 op te schorten. Met het decreet is het toegestaan dat voertuigen van meer dan 7,5 ton zich op bovengenoemde dagen buiten de stadscentra op de weg bevinden. Ter herinnering: de opschorting van de rijverboden voor internationaal vervoer is nooit opgeheven en blijft bestaan tot een specifiek ministerieel besluit. Bekijk aanvullende informatie en het decreet in onze interactieve kaart.

Vervolg campagne 'Schoon sanitair voor iedereen'

Drie weken geleden is TLN de campagne ‘Schoon sanitair voor iedereen’ gestart. Om deze campagne een vervolg te geven, hebben we jullie hulp hard nodig!

Onder de noemer ‘Ellebogen tegen elkaar’ zijn we op zoek naar duo’s die van zichzelf een foto willen maken. Ofwel een transportondernemer en een chauffeur, een planner en een chauffeur, een chauffeur en een verlader en een opdrachtgever en transportondernemer. Foto’s in alle mogelijke combinaties zijn welkom.

Maar… wel coronaproof! Dus geen hand in hand, geen schouder aan schouder, maar elleboog tegen elleboog. Houd met het maken van de foto anderhalve meter afstand van elkaar en draag in binnenruimtes mondkapjes. Alvast bedankt!

Stuur jouw foto naar online@tln.nl. Vervolgens zullen wij deze foto plaatsen op de socialmediakanalen van TLN om nogmaals op te roepen tot het schoon en toegankelijk houden van sanitair voor chauffeurs.

Spanje – Rijverboden 4 tot en met 8 december opgeheven

Spanje (met uitzondering van Baskenland en Catalonië) heeft van 4 tot en met 8 december 2020 de rijverboden opgeheven. De routes voor gevaarlijke goederen blijven gehandhaafd, maar niet voor producten of afval met herkomst of bestemming in sanitaire centra en die verband houden met de COVID-pandemie.

Voor aanvullende maatregelen die Spanje tijdens deze pandemie heeft genomen kan je onze interactieve kaart raadplegen.

Coulanceregeling rijbewijzen en beroepscertificaten per 1 december afgelopen

De coulanceregeling voor Nederlandse rijbewijzen en beroepscertificaten die verliepen tussen 1 februari en 30 november 2020 is per 1 december afgelopen. Ook de coulanceregeling voor ADR liep tot en met 30 november 2020. De coulanceregeling ADN loopt tot 31 december 2020.

Bekijk hier het volledige bericht.

Mondkapjes verplicht vanaf 1 december

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. (Bron: Rijksoverheid)

TLN biedt in haar Ledenwinkel mondkapjes voor een ledentarief aan. Klik hier om de mondkapjes te bestellen.

Frankrijk – Rijverboden voor koeriersdiensten (kleine pakjes & pakketten) tot en met 27 december opgeheven

In de weekenden van 6, 13, 20 en 27 december 2020 zijn de rijverboden voor het vervoer van goederen met voertuigen van meer dan 7,5 ton totaal toegestaan ​​gewicht in Frankrijk opgeheven. Deze opheffing is doorgevoerd om producten die door individuen zijn besteld voor de feestdagen, te kunnen leveren. Raadpleeg onze interactieve kaart voor meer informatie.

Oproep: meld slechte sanitaire voorzieningen bij TLN

Medewerkers van transportbedrijven die te maken krijgen met slechte sanitaire voorzieningen bij distributiecentra of winkels wordt gevraagd dat te melden bij TLN. Melden kan via online@tln.nl, met daarbij de naam van het centrum of winkel en de locatie, bij voorkeur met foto.

Bekijk hier het volledige bericht.

Aanvragen TVL 4e kwartaal 2020 vanaf vandaag mogelijk

Vanaf vandaag 12:00 uur kan de aanvraag voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 (TVL Q4 2020) worden ingediend. Aanvragen is mogelijk tot en met 29 januari 2021.

Bekijk hier het volledige bericht.

Hongarije – Rijverboden vanaf 28 november weer toegepast

Nadat het land enkele dagen het rijverbod voor het vrachtverkeer heeft opgeheven, worden deze vanaf 28 november weer toegepast. Raadpleeg onze interactieve kaart voor meer informatie.

Gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders uitgesteld

De gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders is uitgesteld. De richtlijn gaat niet in per 1 januari 2021. Dit heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het CBR laten weten. De omstandigheden rondom corona hebben gezorgd voor vertraging in het wetgevingstraject. In de gewijzigde Richtlijn vakbekwaamheid bestuurders zijn wijzigingen opgenomen die van invloed zijn op de nascholingscursussen voor de code 95. Vermoedelijk wordt de ingangsdatum 1 april 2021. Je wordt geïnformeerd zodra de definitieve ingangsdata bekend zijn. Ook kunnen wij dan aanvullende informatie geven over de gewijzigde richtlijn.

TLN ondersteunt pleidooi voor verruiming venstertijden

Het is belangrijk dat gemeenten transporteurs in de komende periode meer tijd geven om winkels te bevoorraden. In de strijd tegen het coronavirus is het gewenst dat winkels langer open kunnen blijven om zo het aantal klanten te reguleren. Dan moet de bevoorrading daarop kunnen aansluiten.

Bekijk hier het volledige bericht.

Compensatie vuurwerkverbod ook voor transporteurs

Het vuurwerkverbod voor komende jaarwisseling treft ook een aantal transportbedrijven die zich hiermee bezighouden. TLN is blij dat de compensatieregeling zoals door het kabinet voorgesteld, ook voor deze ondernemingen geldt.Bekijk hier het volledige bericht

Landeninformatie - Oostenrijk

Om verspreiding van het virus tegen te gaan heeft Oostenrijk van 17 november tot en met 6 december verscherpte maatregelen aangekondigd. De transportsector is hier volledig van vrijgesteld en kan haar werkzaamheden zonder beperkingen uitvoeren.

Raadpleeg onze interactieve kaart voor de overige zaken waar je tijdens deze pandemie rekening mee dient te houden.

Aanvragen subsidie NOW-3 mogelijk

Vanaf vandaag is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor de noodmaatregel NOW-3 en wel voor de periode oktober tot en met december 2020.

Lees hier het hele bericht

Hongarije – Rijverboden vrachtverkeer tot nader orde opgeheven

Hongarije heeft vanaf vrijdag 13 november 2020 de rijverboden voor het vrachtverkeer (meer dan 7,5 ton) tot nader order te hebben opgeheven.

Raadpleeg onze interactieve kaart voor de overige zaken waar je tijdens deze pandemie rekening mee dient te houden.

TLN: bij avondklok uitzondering nodig voor transport

Mocht er een avondklok komen in bepaalde veiligheidsrisico’s, dan is het belangrijk dat er een uitzondering wordt gemaakt voor transport- en logistiekverkeer. Dat is met inbegrip van woon-werkverkeer van de medewerkers.

Alhoewel er nog geen tekenen zijn dat er binnenkort een avondklok gaat gelden, heeft TLN hierop bij het ministerie aangedrongen. In een reactie heeft het ministerie aangegeven oog te hebben en te houden voor de argumenten, namelijk de vitale rol van transport en logistiek voor het draaiend houden van de samenleving.

Verhuizers mogen met meer dan 2 op straat  

Het leek erop dat verhuizers tegen problemen aanlopen omdat er maar ‘groepen’ van twee mensen op straat mogen zijn. Ze hebben bij TLN gevraagd hoe ze moeten handelen. In sommige gevallen zijn boetes uitgedeeld. Navraag van TLN leert het volgende. Op dit moment hebben alle 25 veiligheidsregio’s eigen noodverordeningen. Daarin staat het volgende: het verbod op groepsvorming/samenkomsten is niet van toepassing wanneer noodzakelijk voor de continuering van dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties.  Hiermee worden verhuizers uitgezonderd van de groepsbeperkende maatregelen. De boetes hadden niet uitgedeeld mogen worden. In de aanstaande wet zal eveneens een vergelijkbare uitzonderingsregel worden opgenomen.

Sneltesten hoge prioriteit voor werkgevers

VNO-NCW en MKB-Nederland zetten volop in op sneltesten, zodat het bedrijfsleven zo goed mogelijk veilig kan blijven draaien. De tijd tussen het afnemen van een coronatest en de uitslag moet zo kort mogelijk zijn. Is iemand niet ziek of besmet, dan hoeft hij of zij niet nodeloos thuis te blijven. De werkgeversorganisaties zijn in overleg met het kabinet om dit mogelijk te maken.

Lees hier het hele bericht

Portugal – 15 daagse noodtoestand & avondklok ingevoerd

Het beroepsgoederenvervoer kan ongestoord doorgaan. Chauffeurs in de transportsector zijn vrijgesteld van de avondklok en kunnen indien in het bezit van een formulier hun werkzaamheden uitvoeren. Raadpleeg de interactieve kaart voor aanvullende informatie.

Campagne voor schoon sanitair gestart

‘Vrachtwagenchauffeurs moeten op een veilige en fatsoenlijke manier hun werk kunnen doen. Toch zijn sanitaire voorzieningen onderweg en bij laad- en losplaatsen niet overal goed geregeld. Daar moet nú verandering in komen. Ik doe nadrukkelijk een beroep op iedereen om elkaar fatsoenlijk te behandelen’, aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post. Om dit te onderstrepen start TLN de campagne ‘Een schoon toilet voor iedereen’.

Bekijk hier het hele bericht

Verenigd Koninkrijk – Geen toegang chauffeur die recent in Denemarken is geweest

Vrachtwagenchauffeurs die niet in het Verenigd Koninkrijk woonachtig zijn en de afgelopen 14 dagen vanuit of door Denemarken hebben gereisd, kunnen het VK niet meer binnenkomen.

Inwoners van het VK die na 6 november 2020 om 4 uur ’s ochtends in Engeland aankomen nadat ze in de afgelopen 14 dagen vanuit of door Denemarken zijn gereisd, inclusief vrachtwagenchauffeurs, moeten in quarantaine, samen met hun huishouden.

Op deze pagina heeft de Britse overheid de maatregelen waarvan de transportsector helaas niet is vrijgesteld, gepubliceerd.

Frankrijk – Rijverbod vrachtwagens 10 & 11 november opgeheven

Frankrijk heeft laten weten het vrachtwagenrijverbod van dinsdag 10 november 2020 om 16.00 uur tot woensdag 11 november 2020 om 24:00, voor specifieke transporten op te heffen.

De volgende ritten kunnen dus zonder problemen plaatsvinden:

 • het vervoer van levensmiddelen en dierenvoeders,
 • het vervoer van producten die bestemd zijn voor de hygiëne en de gezondheid van mens of dier, en alle producten, materialen of bestanddelen die nodig zijn voor de vervaardiging ervan,
 • distributie van pakketten,
 • verhuizingen

Ook de lege retour van de voertuigen betrokken in bovenstaande transporten is toegelaten.

De publicatie van de vrijstelling is op deze pagina terug te vinden.

Update coronamaatregelen Italië

Het ministerie van Infrastructuur en Vervoer heeft besloten de rijverboden voor de maand november 2020 op te schorten. Met het betreffende decreet is het toegestaan dat voertuigen van meer dan 7,5 ton op zondag 8, 15 en 22 november buiten de stadscentra op de weg bevinden. Ter herinnering: de opschorting van de rijverboden voor internationaal vervoer is nooit opgeheven en blijft bestaan tot een specifiek ministerieel besluit.

Let wel op dat er vervoerders zijn geweest die melding hebben gedaan dat er boetes werden uitgeschreven op vermeende beperkte dagen tijdens de vorige opschorting van rijverboden.

Garantstelling Staat voor kortlopende leverancierskredieten voorlopig verlengd

De Kamer heeft ingestemd met het verlengen van de TRA ofwel de overeenkomst tussen de Staat en verzekeraars met drie maanden tot 1 april 2021. Insteek van deze overeenkomst is dat de Staat garant meetekent op en dus medegarant staat voor de kortlopende kredietverzekeringen.

Bekijk hier het volledige bericht.

Corona blijft ook transportsector in de greep houden

De transport- en logistieke sector blijft gebukt gaan onder de coronacrisis. Dat blijkt uit de jongste coronamonitor van Transport en Logistiek Nederland, gebaseerd op een rondgang langs de leden.

Lees hier het volledige bericht.

Update coronamaatregelen Denemarken

Denemarken heeft aangegeven dat de veerboten naar Noorwegen en Zweden vanuit het Noorden van Denemarken (7 gemeenten) stilgelegd zullen worden, mocht dit niet al gebeurd zijn. Vooralsnog zal dit geen consequenties hebben voor chauffeurs afkomstig buiten deze 7 gemeenten in Denemarken en zullen de ferry’s als vanouds varen. Voor chauffeurs wijzigt er op dit moment niet veel. Snelle transporten in en uit het gebied (laden/lossen) zijn toegestaan.

Mobiliteitscentrum matcht vraag en aanbod bedrijven

Het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de sector transport en logistiek. Tijdens de tweede golf is de groeiende behoefte ontstaan naar het bijeen brengen van vraag naar en aanbod van vrachtwagenchauffeurs. Op sommige deelmarkten is druk ontstaan terwijl het vervoer in andere deelmarkten stil ligt. Zo kan het voorkomen dat sommige bedrijven door verlies van werkzaamheden tijdelijk geen werk hebben voor chauffeurs. Andere bedrijven hebben juist behoefte aan chauffeurs omdat werknemers ziek zijn of in quarantaine zitten.

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector willen zoveel mogelijk vakkrachten behouden voor de sector. Zij hebben de handen ineen geslagen om een crisispakket samen te stellen voor de arbeidsmarkt om zoveel mogelijk vakkrachten voor de sector te behouden. Het Mobiliteitscentrum van STL brengt bedrijven die op elkaar aansluiten – in dezelfde regio – met elkaar in contact. Kijk voor meer info op www.stlwerkt.nl/wijhelpenelkaar.

De dienstverlening van het Mobiliteitscentrum komt tot stand in opdracht van werkgevers- en werknemersorganisaties TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen en is mogelijk gemaakt dankzij het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds SOOB.

Avondklok in Luxemburg

Luxemburg heeft besloten een avondklok in te stellen tussen 23:00 en 06:00 uur tot eind november. Internationale chauffeurs in het wegvervoer hoeven geen specifieke documenten mee te nemen.

Update overzicht sneltesten en aanbieders

Er zijn momenteel vijf sneltesten die in Nederland zijn goedgekeurd door het ministerie van VWS. De sneltesten van de Amerikaanse fabrikanten Abbot en Roche zijn hiervan de testen met de hoogste betrouwbaarheid.

Bekijk hier het volledige bericht.

TLN helpt bij behoefte aan ondersteuning in drukke tijden

Webwinkels, supermarkten en ook andere deelsectoren gaan extra drukke tijden tegemoet. Meer nog dan in andere jaren is er met het zicht op de feestdagen behoefte aan voldoende transportcapaciteit. Tegelijkertijd hebben transporteurs door de coronacrisis problemen om roosters passend te krijgen. Ziekte werknemers en quarantaineverplichtingen eisen hun tol.

TLN wil helpen door vraag en aanbod duidelijker in beeld te brengen. Zo kunnen kleinere transportondernemers hun collega’s uit de brand helpen. Zeker als zij doorgaans werken voor sectoren die door de crisis hard zijn getroffen, zoals evenemententransport of bevoorrading van horeca. Voor hen is extra werk juist een uitkomst in economisch moeilijke tijden.

Help elkaar waar dat mogelijk is. Dat is in het belang van de totale transportsector. Het mes snijdt aan twee kanten. Heb je behoefte aan extra capaciteit? Meld het en wij gaan kijken of er passend aanbod is. Mail naar akort@tln.nl en je krijgt binnen een werkdag antwoord.

Alle voorwaarden van de NOW-maatregelen in een grafiek

TLN heeft in een grafiek in een oogopslag zichtbaar gemaakt welke voorwaarden horen bij de verschillende zogenoemde tranches van de NOW-regeling. De grafiek is eveneens te downloaden.

Berekeningstool NOW-3 beschikbaar

Met de berekeningstools van TLN kun je berekenen of je in aanmerking komt voor subsidie en zo ja, hoeveel en wat de gevolgen zijn van een eventuele lagere loonsom:

Aanvraag regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers verlengd tot 1 december 2020

Wegtransporteurs van bloembollen, sierplanten, perkplanten, snijbloemen, heesters en boomkwekerijgewassen die transporteren van telers naar veilingen en groothandelaren, kunnen gebruik maken van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. Aanvragen kunnen tot en met 30 november 2020 worden ingediend. Klik hier voor uitgebreidere informatie over dit onderwerp.

Update coronamaatregelen Frankrijk

Het beroepsgoederenvervoer en woon-werkverkeer blijft in Frankrijk ook tijdens de avondklok gewoon toegestaan.

Van het Franse Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer hebben wij de bevestiging gekregen dat voor buitenlandse vervoerders de Annex 3 (Green Lanes) van de Europese Commissie volstaat op Frans grondgebied.

Chauffeurs hoeven dus niet langer het Justificatif de déplacement professionnel bij zich te hebben. Ook voor zelfstandige chauffeurs volstaat de Annex 3. Zij hoeven niet langer meer de Attestation de déplacement dérogatoire bij zich te hebben.

Het volgende besluit is genomen voor tankstations onderweg:
– Hygiëne: In de rustzones blijven de toiletten toegankelijk, evenals de toiletten en douches in de dienstlokalen.
– Brandstof en winkels : Blijft 24/7 open.
– Restaurant: Alleen om mee te nemen. Snacks en minstens één warme maaltijd zijn beschikbaar.

Lockdown België, geen gevolgen voor internationaal goederenvervoer

Vanaf 2 november zit België in een lockdown. Voor het internationale goederenvervoer zijn er geen beperkingen.

Twee herinneringen:
– Wanneer een chauffeur meer dan 48 uur in België verblijft, moet het Passenger Locator Formulier worden ingevuld.
– Chauffeurs kunnen tijdens de avondklok vervoer verrichten, maar moeten hun redenen daarvoor wel motiveren. Dit kan door het CMR of een door de werkgever verstrekt attest te tonen.

De uren van de avondklok zijn als volgt:
– Vlaanderen: 00:00 – 05.00 uur
– Brussel: 22:00 – 06:00 uur
– Wallonië: 22:00 – 06:00 uur

Update Duitsland: opheffen rijverboden in Nordrhein-Westfalen

Het rijverbod voor vrachtwagens op zondag is door Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen weer opgeheven vanaf 31 oktober 2020 tot en met 18 januari 2021. Wij hebben (nog) geen kennis genomen van andere deelstaten die hierin volgen. TLN adviseert dit overzicht van de BAG (pagina 6) regelmatig te raadplegen.

Deense grenscontroles zijn vanaf 26 oktober 2020 geïntensiveerd

De Deense grenscontroles zijn vanaf 26 oktober 2020 geïntensiveerd. Alle relevante grensovergangen kunnen nog steeds worden gebruikt. Personen die in risicolanden wonen, moeten bij binnenkomst in Denemarken een waardig doel hebben. Verder moeten zij nu ook een negatieve COVID-19 test leveren. De test moet in de laatste 72 uur voor binnenkomst in Denemarken worden afgenomen.

Beroepsgoederenvervoer is vrijgesteld van de testverplichting. Zij moeten, in plaats van een negatieve Covid-19 test, transport documentatie kunnen overleggen (CMR of andere documentatie). De lijst van landen met een hoog risico wordt wekelijks bijgewerkt en is hier beschikbaar: https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark/new-requirements-for-persons-from-high-risk-countries

Meer informatie is hier beschikbaar in het Engels en Duits: https://coronasmitte.dk/en/entry-into-denmark

Oproep aan TLN-leden: houd voorzieningen open voor elkaars personeel

Onze sector draait op de inzet en motivatie van onze collega’s. We zullen dus zuinig moeten zijn op de mensen die dagelijks het werk verrichten. Zeker nu de druk op planningen toeneemt, omdat ook in onze sector steeds meer mensen met quarantaineverplichtingen thuiszitten. Goede voorzieningen zijn met name cruciaal voor chauffeurs onderweg. Niet alleen langs de weg, maar ook op de laad- en loslocaties. We zien echter dat steeds meer voorzieningen worden afgesloten voor de chauffeurs.

TLN roept daarom haar leden op, om op eigen locaties de sanitaire voorzieningen maximaal toegankelijk te houden voor elkaars personeel. Mocht dit om praktische redenen niet kunnen of is er uitbreiding van sanitaire capaciteit gewenst, dan zijn er op dit moment nog voldoende mogelijkheden om tijdelijke voorzieningen te huren. Via info@tln.nl zijn suggesties te verkrijgen. Let hierbij wel op, dat de schoonmaak van dergelijke tijdelijke voorzieningen over het algemeen zelf moet worden georganiseerd.

Tenslotte roept TLN de verladers en overige klanten van transportondernemers hierbij nogmaals met klem op, om goed voor chauffeurs te blijven zorgen. Als ketenpartners zullen we elkaar moeten steunen. De excessen die we op dit moment voorbij zien komen, passen niet in een land als Nederland. Gelukkig zijn er ook voorbeelden van locaties en ondernemingen waar het wel goed geregeld is. Die zullen we vanuit TLN op gepaste wijze aandacht blijven geven.

Update coronamaatregelen Portugal: avondklok

De Portugese regering heeft besloten dat verkeer tussen gemeenten in de periode 30 oktober 00.00 uur en 3 november 06.00 uur in strijd is met de wet.

Reizen buiten de gemeenten is alleen toegestaan in zeer specifieke situaties die worden genoemd in punt 16 van de Resolutie van de Raad van Ministers 89-A/2020 van 26 oktober.

Beroepschauffeurs moeten in de bovengenoemde periode – tussen 30 oktober middernacht en 3 november 6 uur ’s morgens beschikken over een verklaring van de werkgever waarin staat dat zij hun beroepsactiviteiten uitoefenen. Deze verklaring vind je in onze interactieve kaart. De verklaring moet in het Portugees worden gebruikt. De in te vullen gegevens zijn in het Engels en “geel gemarkeerd”.

Verduidelijking coronamaatregelen Duitsland, deelstaat Beieren: corona test, quarantaine

Op basis van een nieuwe quarantaineverordening die in de Duitse deelstaat Beieren van kracht is geworden, waren er geruchten dat Beieren nu verplichte COVID-19-tests voorschrijft aan alle beroepsgoederenchauffeurs die het Duitse grondgebied binnenkomen. Dit is niet het geval.

De nieuwe verordening heeft alleen betrekking op grensoverschrijdende pendelaars die uit een land met een hoog risico komen en hun werk in Beieren hervatten. Als deze personen ten minste eenmaal per week naar Beieren komen om te werken, moeten zij uiterlijk 5 dagen na hun aankomst een COVID-19-test ondergaan, die vervolgens wekelijks moet worden herhaald.

Als vrachtwagenchauffeurs echter alleen internationaal goederentransport uitvoeren, worden zij door de Beierse verordening vrijgesteld van quarantaine of tests.

Coulanceregeling Code 95 eindigt op 1 december

De coulanceregeling voor de verplichtingen in het kader van Code 95 eindigt op 1 december a.s. Dat heeft het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) laten weten. Chauffeurs moeten daarna over een geldig rijbewijs beschikken. Het CBR stelt dat iedereen aan de examens kan deelnemen omdat deze gewoon doorgaan.

TLN waarschuwt bedrijven hier tijdig rekening mee te houden. Tegelijkertijd wordt druk uitgeoefend op het CBR en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de huidige coulance te verlengen. Nu het kabinet oproept zo min mogelijk te reizen en mensen in quarantaine moeten, is het niet altijd mogelijk tijdig aan een examen deel te nemen. Ook komende maanden is het belangrijk dat het goederentransport zo min mogelijk wordt beperkt. Nu al kampen bedrijven met personeelstekorten als gevolg van corona, zowel vanwege ziekte als door de quarantainemaatregelen.

Update coronamaatregelen Spanje: avondklok

De Spaanse regering heeft een avondklok ingesteld tussen 23.00 en 06.00 uur in het hele land. Het beroepsgoederenvervoer kan ongehinderd doorgaan.

Update coronamaatregelen Kazachstan

Naar aanleiding van een besluit van de Russische Federatie moeten alle chauffeurs die zich bezighouden met internationaal goederenvervoer over de weg en:
– op doorreis door Kazachstan hun temperatuur laten opnemen en de vragenlijst in bijlage 4 bij het besluit moeten invullen; of
– Voor het uitvoeren van bilateraal vervoer met Kazachstan (niet meer dan twee bestuurders per voertuig) en het bezit van het desbetreffende rijbewijs, moeten zij hun temperatuur laten opnemen, de vragenlijst in bijlage 4 bij het besluit invullen en een COVID-19 PCR-test afleggen. Nadat hun monster is genomen, kunnen de chauffeurs verdergaan naar hun bestemming. Als de PCR-test positief is, wordt de bevoegde gezondheidsdienst op de hoogte gebracht volgens het door de bestuurder aan de grens verstrekte reisschema. De chauffeur zal dan een extra medisch onderzoek moeten ondergaan en medische specialisten zullen beslissen of de chauffeur in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Bovengenoemd besluit treedt in werking op 27 oktober 2020, het document waar naar gerefereerd wordt kun je hier in het Russisch vinden.

Schone wc’s en douchemogelijkheden moeten vanzelfsprekend zijn

Goede sanitaire voorzieningen voor chauffeurs van transportbedrijven zouden vanzelfsprekend moeten zijn. Helaas is dat niet het geval. Op een aantal plaatsen kunnen medewerkers van transportbedrijven geen gebruik maken van nette sanitaire voorzieningen.

TLN is in overleg met leveranciers van tijdelijke toiletten, met de schoonmaakbranche, met brandstofleverancier BP en met opdrachtgevers om snel tot een plan van aanpak te komen. Veel transportbedrijven hebben voor hun eigen medewerkers en die van collega’s al extra voorzieningen getroffen. Maar dat is nog onvoldoende.

TLN roept op om situaties te melden waar het wél goed is geregeld (als voorbeeld voor anderen) en waar het níet op orde is. Stuur een foto met aanduiding van de locatie naar online@tln.nl

Medewerkers in quarantaine. Wat nu?

TLN krijgt afgelopen dagen steeds vaker signalen van bedrijven die aanlopen tegen personele capaciteitsproblemen: chauffeurs zitten thuis omdat huisgenoten positief zijn getest op corona of de uitslag van een test afwachten. Ook als zij zelf geen klachten hebben of zelfs negatief zijn getest. Voor het bedrijf is dit een probleem om de planning rond te krijgen.

TLN wordt gevraagd of betrokken chauffeurs toch gevraagd kunnen worden naar het werk te komen. De vereniging heeft veel begrip voor de knellende situatie van ondernemers, maar kan niet anders dan het standpunt van het RIVM volgen. Dat luidt dat iemand die een besmette huisgenoot heeft of in nauw contact is geweest met een positief geteste persoon tien dagen in quarantaine moet blijven. Op deze manier werken we maximaal mee de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Meer en actuele informatie hier te vinden.

Een andere vraag is of de werkgever in een dergelijk geval het loon moet doorbetalen. Het antwoord daarop is: ja. Maar als de werknemer zelf niet ziek is of wordt, is geen sprake van ziekengeld. Als de werknemer al vakantie had opgenomen gedurende de quarantaineperiode blijven het vakantiedagen. Heeft de werknemer geen vakantie en kan hij thuis werkzaamheden verrichten gedurende de quarantaine, dan mag de werkgever dat ook verlangen.

Antwoorden op deze en soortgelijke vragen zijn hier te vinden.

Wat te doen bij mogelijke besmetting is te vinden in bijgaand schema.

Oproep: werk mee aan nieuwe coronamonitor

TLN werkt aan een nieuwe coronamonitor die een goed actueel beeld geeft van de gevolgen van de coronacrisis voor de sector. Hiervoor vraagt TLN aan alle leden om enkele vragen te beantwoorden. De monitor is van grote waarde voor de belangenbehartiging en de lobby in Den Haag. Hoe meer je kunt onderbouwen met harde cijfers, hoe sterker je staat.

Vandaag hebben alle TLN-leden een e-mail ontvangen met een link naar het onderzoek. Dat wordt uitgevoerd door BusinessMonitor. Invullen kost slechts enkele minuten. De nieuwe corona-monitor zal inzicht geven in de recente ontwikkelingen van omzet en personeel binnen de sector. Daarnaast wordt duidelijk hoeveel bedrijven te lijden hebben onder ziek personeel en de verplichte quarantaine van medewerkers. Ook wordt gevraagd naar de ervaringen met het testen op corona, door GGD’en of gespecialiseerde bedrijven.

De vragenlijst geeft ook de mogelijkheid aan te geven wat de wensen zijn voor nader overheidsbeleid. Met de uitkomsten kan TLN gerichte lobby ondernemen.
Het is de bedoeling maandelijks een nieuwe monitor op te stellen. Uiteraard zijn de uitkomsten voor iedereen beschikbaar.

Het is mogelijk tot en met maandag 2 november de vragenlijst in te vullen. Doe het zo snel mogelijk, dan kun je het niet vergeten. Alvast bedankt!

Transport komt in aanmerking voor Tegemoetkoming Vaste Lasten

Het kabinet breidt het steunpakket uit voor de transportsector. Transportondernemers kunnen nu ook tijdelijk gebruik maken van de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). TLN is blij dat de regering na lang aandringen gehoor heeft gegeven aan de oproep hiertoe van de branche.

Bekijk hier het volledige bericht.

Update coronamaatregelen Griekenland

De Griekse regering heeft vanaf 24 oktober aanvullende maatregelen aangekondigd. De nieuwe maatregelen omvatten het volgende:
– Een avondklok van 00:30 tot 05:00 uur in de regionale eenheden categorie 3 (oranje zone) en 4 (rode zone). Attika en Thessaloniki zijn in deze categorieën opgenomen (een volledige kaart waarop is aangegeven om welke regio’s in Griekenland het gaat, is hier te vinden).
– Er is een vrijstelling voor degenen die ’s nachts werken en voor noodgevallen. Vrachtwagenchauffeurs die ’s nachts in de verboden zones werken, moeten een attest van hun werkgever hebben. De Griekse regering heeft hiervoor geen specifiek sjabloon beschikbaar gesteld.
– Mondkapjes zijn zowel binnen als buiten verplicht.

Europese Commissie presenteert haar Europese vaccinatiestrategie

De Europese Commissie presenteerde tijdens de Europese top eerder in oktober haar Europese vaccinatiestrategie. Onderdeel van deze strategie is een prioritering van groepen die als eerste moeten worden ingeënt, volgens de Europese Commissie zouden daar bepaalde beroepsgroepen ook onder moeten vallen zoals onderwijzers, politieagenten maar ook personen werkzaam in transport.

Tijdens deze top hebben de lidstaten met elkaar afgesproken dat het werk rond de ontwikkeling en verspreiding van een vaccin tegen COVID-19 verder voortgezet moet worden op EU niveau.

Avondklok in regio Lazio (Italië)

In de regio Lazio (Italië) geldt voor een periode van 30 dagen vanaf 23 oktober een avondklok. Reizen voor werk is toegestaan, maar er is wel een document nodig. Benieuwd welk document? Bekijk het in de landenkaart Europa.

Update coronamaatregelen Spanje – regio’s Navarra, Aragón en La Rioja

Het is in de Spaanse regio’s Navarra en Aragón voor iedere bestuurder verplicht een formulier bij zich te hebben. Het formulier moet de bestuurder bij zich hebben bij het verlaten of betreden van het voertuig. Als de bestuurder bijvoorbeeld alleen door de regio’s Navarra en Aragón moet rijden, of naar het centrum moet gaan waar de goederen geladen en/of gelost moeten worden is het formulier niet nodig.

Ook in de regio La Rioja is een verplicht document nodig. Alle documenten zijn de downloaden in onze interactieve kaart van Europa onder het kopje ‘Spanje’.

Raad roept Commissie op met noodplan te komen voor vrachtvervoer ten tijde van een pandemie

De Europese Raad (lidstaten van de EU) heeft vandaag de Europese Commissie gevraagd te komen met een noodplan voor het vrachtvervoer dat gebruikt kan worden ten tijde van een pandemie zoals de huidige coronacrisis. De lidstaten doen een aantal aanbevelingen waarvan ze hopen dat de Commissie deze in het plan meeneemt:

 • Grensoverschrijdend vrachtvervoer mag niet belemmerd worden op het trans-Europese wegennetwerk en bij belangrijke grensovergangen, voortbouwend op de ervaring met de Green Lanes
 • Personen werkzaam in het transport moeten vrij kunnen reizen en moeten hun werk veilig kunnen doen
 • De Commissie zou richtlijnen en toolboxen opstellen om sector te versterken
 • Er moeten coherente regels komen over uitzonderingen die van toepassing zijn op de sector tijdens pandemieën of andere grote crisissen
 • Het versterken van de bestaande netwerken zoals de nationale contactpunten die gebruikt worden om corona-gerelateerde informatie uit te wisselen tussen lidstaten

Overzicht aanbieders sneltesten en teststraten beschikbaar

De sneltesten van de Amerikaanse fabrikanten Abbot en Becton Dickson (BD) zijn  vooralsnog de enige testen die zijn goedgekeurd door het ministerie van VWS. De commerciële aanbieders hebben vaak ook de reguliere PCR-test in hun aanbod. In een overzicht vind je een aantal aanbieders van sneltesten en commerciële PCR-testen waarvan de uitslag binnen 24 uur bekend is.

Bekijk hier het volledige bericht.

Verzoek tot indienen definitieve vaststelling tegemoetkoming 'Noodfonds Sierteelt’ met maand verlengd

Voor ondernemers in de sierteelt- en voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen was de uiterste datum van indiening 31 oktober 2020. Dit wordt nu 30 november 2020.

Klik hier voor het volledige bericht in de Staatscourant.

Tankstationwinkels en sanitair langs snelweg blijft open tijdens avondklok België

Gisteren is de avondklok in België ingegaan. Dit betekent dat tussen middernacht en vijf uur ’s ochtends verplaatsingen op de openbare weg verboden zijn. Tankstationwinkels langs autosnelwegen blijven tijdens de avondklok geopend. Daarnaast blijven ook sanitaire faciliteiten zoals toiletten en douches beschikbaar voor alle werknemers die tijdens de avondklok aan het werk zijn.

Bron: FEBETRA

Meer informatie over avondklok België

De avondklok is per 19 oktober ingegaan. Dit betekent dat tussen middernacht en vijf uur ’s ochtends verplaatsingen op de openbare weg verboden zijn. De transportsector is hiervan vrijgesteld maar moet wel kunnen aantonen dat het om een essentiële verplaatsing gaat. Het beroepsgoederenvervoer is tot essentiële sector benoemd. Het tonen van een vrachtbrief is dan ook voldoende.

Als werkgever kan je er ook voor kiezen om een brief in vrije vorm op te stellen waarin je aangeeft dat je werknemer bezig is met een essentiële verplaatsing. Dit is vooral van belang wanneer een grensarbeider tijdens de avondklok zonder vrachtwagen/vrachtbrief naar Nederland reist. De Belgische overheid heeft geen verplichte documenten opgesteld die hiervoor gebruikt kunnen worden.

Financiële gevolgen quarantaine

In onze sector is het nauwelijks mogelijk om het werk vanuit huis voort te zetten wanneer de werknemer niet ziek is, maar op dringend advies van het RIVM thuis moet blijven.

Voor werkgevers die loon moeten doorbetalen aan werknemers die niet vanuit huis kunnen werken, brengt quarantaine hoge kosten met zich mee. Omdat 90 tot 95% van de werknemers in onze sector niet thuis kan werken wordt onze sector hard geraakt door quarantaine regels.

Deze kosten zijn voor het midden- en kleinbedrijf moeilijk te dragen. Daarom zijn sociale partners met het kabinet in gesprek over de mogelijkheden voor een aanvullende regeling om werkgevers te compenseren voor de financiële gevolgen van de quarantaine.

Elisabeth Post in Nieuwsuur over adequate voorzieningen en overheidssteun

Het scheelt aan goede voorzieningen voor chauffeurs en adequate overheidssteun voor transportondernemers, concludeerde Elisabeth Post zaterdagavond in Nieuwsuur.

Bekijk hier het volledige bericht.

België – Avondklok

In navolging van Frankrijk voert ook België een avondklok in. Vanaf maandag 19 oktober wordt het tussen middernacht en 05:00 uur ’s ochtends verboden om naar buiten te gaan. Personen die voor hun werk onderweg zijn of woon-werkverkeer zijn vrijgesteld van deze maatregel. Het is nog niet bekend of er een attest nodig is.

Wanneer er meer bekend is, communiceren wij dit in ons liveblog.

Frankrijk – Attest Frankrijk avondklok beschikbaar

Het beroepsgoederenvervoer en woon-werkverkeer blijft in Frankrijk ook tijdens de avondklok gewoon toegestaan. De chauffeur dient wel in het bezit te zijn van een attest. Bij het niet hebben van deze attesten kunnen boetes van ten minste €135 worden uitgeschreven.

Deze attesten zijn alleen verplicht bij aanwezigheid in een Franse zone op het moment dat de avondklok van kracht is.

Op deze website kan je de twee varianten downloaden.

 • Attestation de déplacement dérogatoire – Uitzonderlijk reisbewijs
 • Justificatif de déplacement professionnel – Bewijs van zakenreis

De werkgever dient voor een werknemer enkel en alleen het “Justificatif de déplacement professionnel” in te vullen. De werkgever bepaalt zelf de looptijd van het attest. Bij ” Lieux d’exercice de l’activité professionnelle”, dient voor chauffeurs niets ingevuld te worden. Zelfstandigen gebruiken het attest “Attestation de déplacement dérogatoire” en kruizen het eerste vakje aan.

Frankrijk: Invoering avondklok - beroepsgoederenvervoer mag doorgaan

Vanwege het coronavirus wordt vanaf middernacht in heel Frankrijk de noodtoestand uitgeroepen. Daarnaast wordt er voor een periode van minimaal vier weken een avondklok van 21.00 uur tot 06.00 uur ingevoerd in de gemeenten Île-de -France en in de grootstedelijke gebieden Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Rouen, Montpellier en Toulouse.

Het beroepsgoederenvervoer blijft toegestaan tijdens de avondklok. De Franse overheid publiceert morgen (17 oktober) pas welke formulieren chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer bij zich zouden moeten hebben tijdens deze uren. Ons advies is om goed met de laad/losadressen in Frankrijk te communiceren om zeker te weten dat er personeel aanwezig is.

Zodra er meer bekend is, werken we dit bij in onze interactieve kaart.

Kan het testen op corona niet sneller?

Medewerkers die thuis blijven omdat de uitslag van een coronatest – van zichzelf of een huisgenoot – op zich laat wachten. Terwijl het werk wel gedaan moet worden. Menig ondernemer worstelt hiermee. TLN ontvangt vragen van ondernemers en geeft advies.

In de beeldvorming is testen via de GGD een ramp en werken commerciële organisaties efficiënter en sneller. Sommige branches hebben voor hun leden zelfs afspraken gemaakt, met de boodschap dat werknemers minder lang hoeven te wachten. De werkelijkheid blijkt echter een slag anders. De snelheid van terecht kunnen en horen wat de uitslag is, varieert sterk. Dat geldt voor zowel GGD’en en commerciële organisaties. Het beeld wisselt van plaats tot plaats en van moment tot moment. Een algemeen advies is daarom niet te geven.

Het is raadzaam om te informeren naar de situatie ter plekke en de afweging te maken. De prijs voor een commerciële test is ongeveer 100 euro; de GGD-test is kosteloos. Bekijk welke optie op dat moment het beste is. Ervaring leert dat soms ook bij commerciële teststraten wachtrijen ontstaan en de uitslag lang op zich laat wachten, terwijl bij GGD’en snel wordt gewerkt.

TLN houdt de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten, ook over de beschikbaarheid van sneltesten. Zodra er meer bekend is, laten we dat de leden weten. Het is belangrijk dat medewerkers zo kort mogelijk onnodig thuis zitten.

Mondkapjes tijdens rijles vanaf maandag verplicht

Het CBR heeft besloten om het dragen van een mondkapje tijdens de rijles onderdeel van het hygiëneprotocol te maken. Vanaf maandag 19 oktober neemt CBR geen praktijkexamen meer af als tijdens de rijlessen vanaf die datum door opleider en leerling geen mondkapje is gedragen. De kandidaat zal hiernaar gevraagd worden bij aanvang van het examen. Deze regels gelden ook voor rijlessen en het praktijkexamen met de vrachtauto.

Bekijk hier het bericht van CBR.

PvdA, GroenLinks en SP vragen kabinet om extra steun transport

De fracties van de PvdA, GroenLinks en de SP hebben de regering in een motie verzocht extra steun uit te trekken voor getroffen sectoren, waaronder transport. Later wordt over deze motie gestemd. Eerder deze week riep TLN het kabinet op om nu wél steun te geven aan transporteurs die bijvoorbeeld de horeca en evenementen bevoorraden.

Lees hier het volledige bericht.

Zieke werknemers of mensen in quarantaine

Steeds meer transportondernemers krijgen te maken met werknemers die klachten hebben of zijn besmet met COVID-19. Ook is steeds vaker sprake van een huisgenoot/familielid/partner met klachten of besmetting.
Wat te doen in die situatie? Met name als het gaat om quarantaine voor degenen die niet ziek zijn. De regels veranderen geregeld.
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. De meeste actuele informatie betreffende COVID-19, quarantaine en testen is te vinden op de website van de RIVM.

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 13 oktober jl. zijn de maatregelen en de routekaart gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.

Voor specifieke overheidsadviezen over de sector transport kun je hier kijken.

Als er vragen zijn over loonbetaling en quarantaine als gevolg van corona, neem dan contact op met een van de medewerkers van het Team Sociaal van TLN. Je krijgt dan informatie die aansluit op je specifieke situatie.

Kan ik mondkapjes verplichten?

Kan een transportondernemer zijn of haar werknemers verplichten een mondkapje te dragen? Die vraag komt binnen bij TLN. Ja, dat is mogelijk. Een werkgever kan ook verlangen dat een medewerker bepaalde kleding draagt. Dit kan op basis van het instructierecht, mits het verzoek redelijk is en/of de werknemer hier geen bezwaren tegen heeft. Omdat het kabinet het dragen van een mondkapje aanbeveelt, kan worden gezegd dat het een redelijke eis van de werkgever is.

Organisaties transport en logistiek willen ook na lockdown behoud van goede voorzieningen voor chauffeurs

De sluiting van de horeca mag niet ten koste gaan van goede voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs, benadrukken evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN). Toen eerder dit jaar de horeca dicht moest, konden chauffeurs op veel plaatsen langs de snelweg niet meer terecht voor een kop koffie of een warme maaltijd. Ook werden chauffeurs niet overal met open armen verwelkomd. De menselijke maat moet juist tijdens deze crisis worden bewaakt volgens TLN en evofenedex.

Lees hier het volledige bericht.

TLN: geef nu wél steun aan horeca transporteurs

Als de horeca wederom moet sluiten, moeten ook transportondernemers die de horeca bevoorraden een beroep kunnen doen op overheidssteun. Die oproep doet TLN aan het kabinet. Op dit moment komen transporteurs niet in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Dat is onrechtvaardig, vindt Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Lees hier het volledige bericht.

Hotels in Duitsland weigeren bezoekers uit risicogebieden

Er zijn Duitse hotels die geen bezoekers uit risicogebieden toestaan. We adviseren vooraf contact op te nemen met de accommodaties om na te gaan of chauffeurs daar kunnen overnachten.

TLN bespreekt dit onderwerp met de IRU. Het is belangrijk dat hotels maatregelen nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het moet echter niet de bedoeling zijn dat onze chauffeurs hierdoor niet kunnen rusten en overnachten.

Aanvraag vaststelling NOW-1 vanaf vandaag mogelijk

Met ingang van vandaag is het mogelijk de aanvraag voor de vaststelling van NOW-1 in te dienen bij het UWV. Eerder konden bedrijven een aanvraag voor subsidie indienen en indien zij aan de voorwaarden voldeden werd er een subsidie toegekend. Je ontving dan een voorschot van 80% van die subsidie. Die subsidie werd echter berekend op basis van de verwachte omzetdaling en de loonkosten over (in de meeste gevallen) januari 2020.

Lees hier het volledige bericht.

Verscherpte maatregelen? Raadpleeg onze interactieve kaart!

Steeds meer EU lidstaten verscherpen hun maatregelen vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Als gevolg hiervan zijn er inreisbeperkingen, verplichte quarantaines of moeten er bij de grens negatieve coronatesten worden getoond. Het nieuws dat in de media wordt gecommuniceerd is niet altijd van toepassing op onze sector. Dit kan voor enige verwarring zorgen.

Het beroepsgoederenvervoer is in heel Europa als essentieel aangemerkt. Dit betekent dat onze chauffeurs in de meeste gevallen vrijgesteld zijn van de hierboven genoemde maatregelen. In onze interactieve kaart kan je per land de meest actuele informatie en richtlijnen terugvinden.

Deze informatie ontvangen wij van de Europese brancheorganisaties en overheden en is specifiek gericht op het beroepsgoederenvervoer over de weg.

Voor Tozo-3 drempel vermogenstoets (vooralsnog) weg

De vermogenstoets op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) die voor Tozo-3 was aangekondigd vervalt. Dat geeft meer ondernemers de kans gebruik te maken van deze regeling.

Lees hier het volledige bericht.

Oproep: opslag capaciteit voor Covid-19 vaccins nodig

Om het toekomstige transport en de opslag van Covid-19 vaccinaties voorspoedig te laten verlopen is een taskforce opgericht waarin onder andere ACN en Schiphol vertegenwoordigd zijn. Meer informatie over deze taskforce is hier te vinden.

Vanuit deze taskforce werkt FENEX mee aan een inventarisatie van GDP gecertificeerde loodsruimte voor de tijdelijke opslag voor vaccins. Deze loodsruimte kan als back-up dienen bovenop de aanwezige capaciteit op Schiphol.

Heb jij een GDP gecertificeerde loodsruimte beschikbaar voor de tijdelijke opslag van Covid-19 vaccins? Neem dan contact op met Christine van Eijck via eijck@fenex.nl en vermeld het aantal beschikbare vierkante meters en palletposities in de verschillende temperatuurzones (-20 graden Celsius, 2-8 graden Celsius en 15-25 graden Celsius).

Maximaal 4 personen geldt niet voor bedrijven

De TLN Ledendesk ontvangt sinds de persconferentie van gisteravond (28 september 2020) veel vragen over de nieuwe coronamaatregelen.  Bij veel bedrijven is er onduidelijkheid over de maatregel dat er maar 4 personen aanwezig mogen zijn in een ruimte. Dit geldt nadrukkelijk niet voor bedrijven. Het blijft dus mogelijk om met meer dan 4 mensen in één ruimte te verblijven, mits de anderhalve meter afstand en alle andere basisvoorschriften in acht worden genomen.

Voorkom een tweede lockdown!

In navolging van VNO-NCW en MKB-Nederland roept TLN haar leden op: trek alles uit de kast om een tweede lockdown te voorkomen!

Lees hier het volledige bericht.

Verlopen rijbewijs en code 95 nog negen maanden geldig

Nederlandse rijbewijzen en beroepscertificaten die verlopen tussen 1 februari en 30 november 2020 blijven in de hele Europese Unie tot negen maanden na de vervaldatum geldig.

Lees hier het volledige bericht.

Steunpakket biedt duidelijkheid, maar niet genoeg hulp

TLN is blij met de verlenging van de NOW-regeling, maar concludeert dat ook het derde steunpakket voor noodlijdende transportbedrijven te weinig hulp biedt. Transporteurs kunnen namelijk nog steeds geen aanspraak maken op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

‘Door het steunpakket met negen maanden te verlengen ontstaat er meer duidelijkheid’, reageert TLN-voorzitter Elisabeth Post. ‘In deze onzekere tijd is dat belangrijk. Ondernemers weten beter waar ze aan toe zijn en welke steun ze kunnen verwachten. Maar voor noodlijdende transportbedrijven is het gehele pakket niet genoeg.’

Lees hier het volledige bericht.

Derde steunpakket: dit verandert er

Het kabinet kondigde op 28 augustus het derde steunpakket aan. Zowel de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) als de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) worden verlengd tot 1 juli 2021. Vanaf 1 oktober veranderen ze wel.

In dit artikel vind je de belangrijkste wijzigingen terug.

Duitsland – Rijverbod voor vrachtwagens op zondag geldt weer

Het rijverbod voor vrachtwagens op zondag dat vanwege de coronacrisis werd opgeheven, geldt vanaf 1 september 2020 weer in alle deelstaten. Dit blijkt uit een overzicht van de BAG (pagina 6). In eerste instantie werden de rijverboden opgeschort om bevoorrading te kunnen garanderen tijdens de coronacrisis.

De Duitse overheid heeft deze maatregelen niet verlengd waardoor het land nu dus geen uitzonderingen meer heeft wat betreft de rijverboden.

Laatste dag om NOW 2.0 aan te vragen

Vandaag sluit de aanvraagtermijn voor NOW 2.0. Als je overweegt een aanvraag te doen, zorg er dan voor dat je deze aanvraag vandaag nog inlevert.

Meer weten over de NOW-regeling? Klik dan hier.

‘Verrekening NOW en noodfonds niet nodig’

Steun uit de landelijke regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hoeft niet te worden verrekend met steun uit het specifieke noodfonds voor onder meer de sierteeltsector. Dat heeft landbouwminister Schouten bekend gemaakt. De crisisorganisatie tuinbouw heeft lang aangedrongen om beide steunmaatregelen niet met elkaar te hoeven verrekenen.

Verder is Schouten akkoord gegaan met het opschuiven van de indieningsdatum voor de aanvragen tot definitieve vaststelling van de zogenoemde tegemoetkomingen in het kader van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. De nieuwe deadline is bepaald op 31 oktober 2020.

Italië - nieuwe maatregelen

We zijn zojuist geïnformeerd over nieuwe ingevoerde beperkingen voor personen die Italië willen binnenkomen. Deze beperkingen gelden voor personen die in de afgelopen twee weken hebben verbleven of op doorreis zijn geweest in Kroatië, Griekenland, Malta en Spanje.

Chauffeurs voor het goederenvervoer over de weg die in een van deze landen hebben verbleven of op doorreis zijn geweest, zijn vrijgesteld van de beperkingen wanneer ze aan de volgende twee punten voldoen:

– Ze bewijzen dat ze Italië binnenkomen voor werkdoeleinden. Een EU-certificaat moet voldoende bewijs zijn.
– Ze vullen de zelfverklaring (Engelse versie) in voordat ze Italië binnenkomen (naast het bezit van een EG-certificaat).

Beroepschauffeurs mogen echter maximaal 120 uur in Italië verblijven (36 uur als ze onderweg zijn), waarna ze het land moeten verlaten of in quarantaine moeten.

Onze Griekse zustervereniging OFAE heeft gemeld dat alle veerbootagenten in de Griekse havens Patras en Igoumenitsa vrachtwagenchauffeurs (van alle nationaliteiten) vragen om het formulier voor zelfverklaring in te vullen voordat ze aan boord gaan.

Meer informatie over maatregelen die in Italië zijn genomen zijn terug te vinden in onze interactieve kaart.

Nog een week om NOW 2.0 aan te vragen

De termijn om de NOW 2.0 subsidie aan te vragen eindigt op 31 augustus aanstaande. Dat betekent dat de aanvraag dan bij het UWV ingediend moet zijn. Overweeg je een aanvraag in te dienen, doe dat dan tijdig, want ‘te laat is te laat’!

Meer weten over de NOW-regeling? Klik dan hier.

Oproep aan sierteeltvervoerders: dien uiterlijk 31 augustus je definitieve aanvraag in

Werkgevers die gebruik konden maken van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 (waaronder ook sierteeltvervoerders) hebben eerder een voorlopige aanvraag ingediend. De regeling bepaalt echter dat er ook een definitieve aanvraag ingediend moet worden. En dat moet uiterlijk 31 augustus zijn gebeurd.

Zorg dus dat je deze aanvraag tijdig, en met de juiste onderbouwing, indient, omdat er anders geen recht is op een tegemoetkoming in het kader van deze regeling.

Bij de definitieve aanvraag moeten de volgende bewijsstukken worden meegestuurd:

• Het bewijs waaruit blijkt wat de daadwerkelijke omzetderving in de periode van 12 maart 2020 tot en met 11 juni 2020 is, geleverd door middel van een controleverklaring van een accountant volgens een door de minister ter beschikking gesteld model of een door de minister geaccepteerd vergelijkbaar document
• Een controleverklaring van een accountant over de omzet in de periode van 12 maart tot en met 11 juni over de jaren 2017, 2018 en 2019 volgens een door de minister ter beschikking gesteld model of een door de minister geaccepteerd vergelijkbaar document
-Voor ondernemingen die gedurende de periode van 12 maart tot en met 11 juni over de jaren 2017, 2018 of 2019 zijn gestart, wordt de omzet berekend vanaf het moment dat er omzet is gegenereerd
• Het bewijs waaruit blijkt met welk bedrag de kosten van de ondernemer als gevolg van COVID-19 zijn verminderd, geleverd door middel van een controleverklaring van een accountant volgens een door de minister ter beschikking gesteld model of een door de minister geaccepteerd vergelijkbaar document

In de toelichting op de regeling wordt voorgaande verder onderbouwd.

FAQ Werknemer op vakantie geactualiseerd

Team Sociaal van TLN heeft naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen tijdens de persconferentie van 18 augustus 2020 de veelgestelde vragen over de vakantie en werknemers geactualiseerd. Vragen die onder meer worden beantwoord: Mag mijn werknemer op vakantie? Wat moet ik doen als mijn werknemer naar een code geel gebied op vakantie gaat?

Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden.

Denemarken – Uitbreiding mondkapjesplicht

Op steeds meer openbare plaatsen is het dragen van een mondkapje verplicht. Het gebruik van een sjaal als mondbedekking is toegestaan. Vanaf 22 augustus zijn ook op de ferry’s mondkapjes verplicht. Bij de grenzen worden willekeurige coronatesten uitgevoerd. Raadpleeg onze interactieve kaart voor een volledig overzicht.

Verenigd Koninkrijk – Quarantaine na vakantie alleen verplicht voor Britse chauffeurs

Britse chauffeurs die tijdens hun vakantie een risicogebied hebben bezocht (inclusief tussenlanding) en terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk, moeten verplicht 14 dagen in quarantaine.

De status ‘’toerist’’ weegt dan zwaarder dan de status ‘’beroepschauffeur’’. Chauffeurs uit andere EU-lidstaten zijn vrijgesteld van deze isolatieverplichting. Raadpleeg de interactieve kaart voor aanvullende informatie.

Griekenland – Verplichte negatieve coronatest vanaf 17 augustus

Vanaf 17 augustus 2020  tot en met 31 augustus 2020 is een negatieve coronatest (zogenoemde PCR-test) verplicht voor iedereen die Griekenland binnenkomt. De test moet 72 uur voor binnenkomst in Griekenland, zijn uitgevoerd in het land van vertrek of doorreis en dus niet in Griekenland zelf. De verplichting geldt ook voor Griekse burgers en houders van verblijfsvergunningen.

Bovendien mogen personen die om professionele redenen (onder wie vrachtwagenchauffeurs) Griekenland binnenkomen en vertrekken tijdens de geldigheidsperiode van dit besluit, het land pas weer binnenkomen na 31 augustus 2020. OFAE, onze Griekse zusterclub, is in gesprek met de Griekse regering om te benadrukken dat dergelijke bepalingen onacceptabel zijn voor de transportsector.

Het Griekse ministerie van Infrastructuur en Transport heeft een wijzigingsvoorstel ingediend om werknemers in het internationale transport van dergelijke bepalingen vrij te stellen, zoals momenteel wordt besproken door het ministerie van Volksgezondheid. Wanneer er meer bekend is zullen wij hierover communiceren.

Duitsland – Vrachtwagenchauffeurs zijn vrijgesteld van coronatest bij de grenzen

Op 8 augustus heeft Duitsland een verplichte coronatest ingevoerd voor personen die het land in komen vanuit “gebieden met een verhoogd risico”.  Bij de grenzen zullen autoriteiten daarom steekproefsgewijs controles uitvoeren waarbij een recent gezondheidscertificaat kan worden opgevraagd of een test kan worden afgenomen. §4 van de relevante verordening (blz 3) stelt echter een vrijstelling in van verplichte tests voor personen die zijn vrijgesteld van de quarantaine van 14 dagen. De quarantainevoorschriften in alle regio’s van Duitsland stellen dergelijke vrijstellingen vast voor personen die beroepsmatig goederen vervoeren over de weg, het spoor, het schip of het vliegtuig. Als gevolg hiervan zijn bestuurders van internationaal goederenvervoer vrijgesteld van een verplichte coronatest en hoeven ze geen gezondheidscertificaat bij zich te hebben.

Griekenland - Update grenzen voor goederenvervoer

De Griekse regering heeft ons laten weten dat zij begonnen zijn met de herinvoering van beperkende maatregelen:

Voor het goederenvervoer is de toegang over land toegestaan aan de volgende grensdoorlaatposten:
1.Kakavia (GR-ALB)
2.Krystallopigi (GR-ALB)
3.Evzoni (GR-MD)
4.Promachona (GR-BUL)
5.Ormenio (GR-BUL)
6.Nymfaia (GR-BUL)
7.Kipi (GR-TUR)

De Grieks-Bulgaarse grensovergang bij Promahonas-Kulata is vanaf 7 augustus om 23:00 uur de enige landgrens die 24 uur per dag open is. Alle andere landgrenzen naar Griekenland zullen elke nacht van 23:00 tot 07:00 uur plaatselijke tijd gesloten zijn. Deze beperking geldt voor alle voertuigen (goederen- en personenvervoer).

De enige landgrens die openstaat voor passagiers is de Grieks-Bulgaarse grensovergang bij Promahonas-Kulata. Van alle andere landgrenzen mogen alleen passagiers met uitzonderlijke redenen om Griekenland binnen te komen, de grens oversteken (vaste bewoners, familieleden, werkredenen, studenten, medische redenen, etc.).

Dit is een algemene beperking voor iedereen en tot nu toe zijn er geen vrijstellingen aangekondigd. Onze zusterorganisatie, OFAE, werkt momenteel aan het verkrijgen van vrijstellingen voor bederfelijke en ADR-goederen.

Verder is de elektronische Passenger Locator Formulieren (PLF) en QR-codes) voor iedereen die Griekenland binnenkomt verplicht (ook voor vrachtwagenchauffeurs). Deze kunnen hier worden ingevuld.

Deze beperkende maatregelen hebben geen invloed op de zeegrenzen. De veerbootroutes van Italië naar Griekenland en vice versa zijn normaal. Het gebruik van gezichtsmaskers is verplicht aan boord. 

Griekenland - Grens tot nader order gesloten tussen 23:00 en 07:00 uur

De toegangswegen tot Griekenland over de weg zijn vanaf 7 augustus 2020 voor iedereen – voor passagiers en voor goederenvervoer – tot nader order gesloten vanaf 23:00 uur ’s avonds tot 07:00 uur de volgende dag. Dat heeft de Griekse zusterorganisatie aan TLN gemeld. Deze beperking geldt tot nader order; er zijn tot nu toe geen vrijstellingen aangekondigd. Het betreft alle soorten internationaal wegvervoer. Reden is dat er tijdens de nachtdiensten geen medische testen kunnen worden uitgevoerd op personen die de grens met Griekenland, ingaand, willen passeren. Deze restrictie geldt alleen Griekenland in, je kunt Griekenland op ieder moment verlaten. Zodra er meer bekend is stellen wij u op de hoogte via ons liveblog en interactieve landenkaart.

Finland - Geen quarantaineverplichting

Er is verwarring ontstaan naar aanleiding van een bericht op Transport Online van 6 augustus 2020 dat vrachtautochauffeurs vanaf 10 augustus 2020 verplicht in quarantaine zouden moeten. Dit is onjuist. TLN heeft bij navraag vernomen dat Finland inderdaad vanaf 10 augustus 2020 quarantainemaatregelen neemt. Het gaat echter om vrijwillige zelf-quarantaine van 14 dagen en zijn niet van toepassing op vrachtautochauffeurs, mits inreizend met hun vrachtauto en voorzien van documenten die aantonen dat het om chauffeurs gaat (rijbewijs/Code 95).

Mondkapjes verplicht in delen van Amsterdam en Rotterdam

Vanaf vandaag is het voor iedereen vanaf 13 jaar in delen van Amsterdam en Rotterdam verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen.

Rotterdam
In Rotterdam gaat het om de volgende straten: Karel Doormanstraat, Kruiskadehof, Korte Lijnbaan, Zoutmanstraat, Van Genthstraat, Aert van Nesstraat, Van Oldenbarneveltplaats, Binnenwegplein, Lijnbaan, Hennekijnstraat, Beurstraverse, Coolsingel hoek Meent – Aert van Nesstraat, Bulgersteijn hoek Binnenwegplein, Meent, Leeuwenstraat, Beursplein, Korte Hoogstraat, Rode Zand, Hoogstraat, Westewagenstraat, Delftsevaart, Oppert, Grote Kerkplein, Bagijnenstraat, West Nieuwland, Verlengde Nieuwstraat, Steiger, Binnenrotte, drs. Jan Scharpstraat.

Daarnaast is het dragen van een mondkapje ook verplicht bij diverse markten op de Binnenrotte, Visserijplein en Afrikaanderplein en in overdekte winkelcentra Alexandrium (mondkapjesplicht geldt niet voor de Woonmall/Alexandrium III) en Zuidplein.

Amsterdam
In Amsterdam gaat het om de volgende straten: Nieuwendijk, Kalverstraat en Wallengebied (noordelijk gebied excl. Damstraat, Oude Hoogstraat, Nieuwe Hoogstraat, Oude Doelenstraat). De verplichting geldt hier de hele week dag en nacht.

Daarnaast is het dragen van een mondkapje ook verplicht bij het bezoeken van de Markt op Plein ’40’-45 (tijdens markttijden) en de Albert Cuypstraat (op straat en in aangrenzende winkels tijdens markttijden).

De verplichting geldt dus ook voor beroepschauffeurs die in deze gebieden laden en/of lossen. Mondkapjes zijn ook verkrijgbaar in de TLN Ledenwinkel. Zorg voor voldoende voorraad binnen je bedrijf.

De plicht voor het dragen van een mondkapje geldt tussen 6.00 en 22.00 uur. Deze tijd is gekoppeld aan de winkeltijdenwet. Buiten deze tijd is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Op de aangewezen markten waar een mondkapjesplicht geldt, is dat van toepassing tijdens de openingstijden van de markt.

Italië - Coronamaatregelen: update rijverboden

Hoewel de Italiaanse autoriteiten geen officiële herinvoering van de rijverboden voor internationaal vervoer hebben meegedeeld, ontvangen wij de afgelopen weken echter wel van vervoerders de melding dat er boetes worden uitgeschreven op vermeende beperkte dagen.

Hierbij informeren wij over de data voor de komende rijverboden in Italië (dit zou in theorie alleen moeten gelden voor het nationale vervoer):
– Vrijdag 7 augustus 16.00-22.00 uur.
– Zaterdag 8 augustus 08:00-22:00 uur.
– Zondag 9 augustus 07:00-22:00 uur.
– Vrijdag 14 augustus 16:00-22:00 uur.
– Zaterdag 15 augustus 07:00-22:00 uur.
– Zondag 16 augustus 07:00-22:00 uur.

Italië - Coronamaatregelen: update 4 augustus

Onze Italiaanse zusterclub Confetra heeft laten weten dat Bulgaarse en Roemeense chauffeurs die Italië binnenkomen vanuit en/of via Bulgarije of Roemenië (en chauffeurs uit Bosnië, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië) deze procedures moeten volgen:

– Als hun eindbestemming Italië is, kunnen bestuurders maximaal 120 uur in het land blijven. Eenmaal in Italië moeten de chauffeurs een eigen verklaring invullen waaruit blijkt dat ze werken en hun inschrijving onmiddellijk registreren bij de afdeling Preventie van de bevoegde gezondheidsautoriteiten, op basis van de plaats van binnenkomst (de lijst van bevoegde gezondheidsautoriteiten is in het Italiaans beschikbaar in de interactieve kaart van TLN).

– Als ze alleen op doorreis zijn, kunnen de chauffeurs maximaal 36 uur in Italië blijven. Zij moeten een eigen verklaring invullen waarin zij bevestigen dat zij werken en de bevoegde preventiedienst op de hoogte brengen van hun binnenkomst.

Bestuurders die onderdaan zijn van een ander land hoeven hun terugkeer uit Bulgarije of Roemenië alleen te melden als ze vanaf 16 juli in Italië zijn ingeschreven. Bestuurders uit Bulgarije of Roemenië die met eigen middelen Italië binnenkomen om een reis in Italië te beginnen (cabotage), moeten in quarantaine gaan.

Let wel, de noodtoestand is in Italië verlengd tot 15 oktober en deze maatregelen zullen ten minste tot 10 augustus van kracht zijn.

België - Coronamaatregelen: update 3 augustus

Onze Belgische zusterclub Febetra heeft TLN zojuist laten weten dat de ‘Passenger Locator Form’ ook van toepassing is op vrachtwagenchauffeurs. Dit geldt als de chauffeur meer dan 48 uur op Belgisch grondgebied verblijft. Is de chauffeur minder dan 48 uur onderweg, dan hoeft hij het formulier niet in te vullen. Bekijk het formulier in de interactieve kaart van TLN.

Oostenrijkse regering stelt document op wie er toegang heeft tot het land

De Oostenrijkse overheid heeft een document gepubliceerd waarin beschreven staat wie tot en met 30 september toegang heeft tot het land. Dit document dat vanwege de coronacrisis is opgesteld, kan indien nodig elk moment worden aangepast door de overheid. De transportsector is volledig vrijgesteld en heeft zonder beperkingen toegang tot Oostenrijk.

België – Coronamaatregelen: update 29 juli

Tijdens de coronacrisis heeft België een nieuw formulier in het leven geroepen, het zogenaamde ‘’Passenger Locator Form’’. Onze Belgische zusterclub heeft ons een toelichting gegeven waardoor duidelijk is geworden wat deze wijziging voor Nederlandse vervoerders betekent. Een Nederlandse chauffeur die langer dan 48 uur onafgebroken in België werkzaam is, moet dit formulier invullen en versturen naar PLFBelgium@health.fgov.be).

Op het formulier staat de vrachtwagen niet als specifiek vervoersmiddel vermeld. De auto kan in dit geval als voertuig aangevinkt worden. De chauffeur dient het ingevulde formulier daarnaast ook bij zich hebben tijdens zijn verblijf in België.

Nederlandse chauffeurs die in België enkel laden en/of lossen óf er doorheen rijden in minder dan 48 uur, hoeven dit formulier dus niet in te vullen. Er hoeft geen bijkomend bewijs geleverd te worden van het feit dat de chauffeur minder dan 48 uur in België is geweest.

Aan de hand van CMR’s en tachograaf kan de chauffeur ingeval van problemen wel aantonen dat hij geen 48 uur non-stop op Belgisch grondgebied verbleef. De quarantaineverplichtingen voor degene die uit de rode zones komen zijn niet van toepassing op de transportsector.

Onze Belgische zusterclub Febetra is met de overheid in gesprek om te kijken of de transportsector volledig vrijgesteld kan worden van het invullen van dit formulier. TLN zal met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat contact opnemen met het verzoek contact op te nemen met het Belgische ministerie om beroepschauffeurs van deze maatregel te vrijwaren.

Zodra er meer bekend is, zal dit in ons liveblog en interactieve kaart worden vermeld.

Mondkapjes in TLN-Ledenwinkel

Steeds meer Europese landen gaan over tot het verplicht gebruik van mondkapjes door burgers in bepaalde situaties. Ook vrachtwagenchauffeurs kunnen worden geconfronteerd met een verplichting. Bedrijven die internationaal transport verzorgen, wordt aangeraden hun medewerkers voldoende mondkapjes mee te geven.

Als serviceverlening aan transportbedrijven biedt de TLN-Ledenwinkel deze sinds enige tijd te koop aan. Het gaat om mondkapjes die het beste tegemoetkomen aan de eisen in verschillende landen. Bij de keuze van aanbieder heeft TLN gekozen voor de beste prijs-/kwaliteitsverhouding. De mondkapjes zijn in een Nederlands laboratorium getest. Ze verkleinen de kans op besmetting van een ander. Het blijft echter ook belangrijk de richtlijnen van de autoriteiten en de protocollen van de bedrijfstak te volgen, benadrukt TLN.

De mondkapjes zijn te verkrijgen in de TLN Ledenwinkel. Voor goed gebruik wordt verwezen naar de aanbevelingen van het RIVM.

Hongarije – Invoering kleurencodes, niet van toepassing in de transportsector

Hongarije heeft nieuwe maatregelen genomen waardoor niet alle inwoners van de EU-lidstaten toegang krijgen tot het land. Er wordt gebruik gemaakt van drie kleurencodes (groen, geel en rood) waardoor wordt bepaald of iemand het land in/door mag of niet.

Deze nieuwe beperkingen zijn niet van toepassing op het goederenvervoer. Goederenvervoer dat aankomt en vertrekt van Hongaarse bestemmingen, evenals transit transporten, mag de grens oversteken en de reis voortzetten zonder enige beperkingen. De doorvoerroutes die enige tijd geleden vanwege de Coronacrisis zijn ingevoerd, zijn niet meer in gebruik.

Griekenland – Gezondheidscertificaat niet verplicht voor de transportsector

Vanaf 15 juli moeten alle niet essentiële reizigers die via de grens Promachonas toegang tot Griekenland willen, bij aankomst het bewijs van een negatieve Coronatest overhandigen. Het certificaat mag bij aankomst aan de grens niet ouder zijn dan 72 uur. Onze sector is gecategoriseerd als essentieel en daarom vrijgesteld van deze richtlijn.

Chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer hoeven dus geen gezondheidsverklaring/certificaat te overhandigen. Bij de grens worden wel willekeurig tests uitgevoerd. Let op: er zijn wel andere richtlijnen waar een chauffeur aan moet voldoen. Raadpleeg onze interactieve kaart voor meer informatie.

Noodtoestand in Bulgarije is verlengd tot 31 juli

De noodtoestand in het land is verlengd tot 31 juli. Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Er gelden geen quarantainerichtlijnen voor chauffeurs. Het dragen van mondkapjes is verplicht voor chauffeurs in publieke plaatsen. We raden aan om deze te dragen zodra de cabine wordt verlaten. Mondkapjes zijn vanaf nu ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel. Klik hier.

Aanvragen NOW 2.0 vanaf vandaag mogelijk

Met ingang van vandaag kan de subsidie voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0) aangevraagd worden. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 augustus 2020.

Bedrijven die een overeenkomst met de vakbonden moeten sluiten, voor het indienen van de aanvraag, worden geadviseerd daar tijdig mee te beginnen. Je kunt de NOW 2.0 digitaal aanvragen bij het UWV. Wil je meer weten over de NOW 2.0? Bekijk dan deze uitgebreide pagina over dit onderwerp.

Dag van de Vrachtwagenchauffeur 2020 half jaar uitgesteld

In verband met het Coronavirus wordt de Dag van de Vrachtwagenchauffeur, die gepland staat voor 10 december 2020, verplaatst naar donderdag 10 juni 2021. Werkgeversorganisaties en vakbonden verschuiven hiermee een geboren traditie naar de 2e donderdag van juni.

Lees hier het complete nieuwsbericht.

VK: LEVY voor vrachtwagengebruikers wordt met een jaar geschorst

Op 28 juni kondigde de regering aan dat de LEVY voor vrachtwagengebruikers, die wordt toegepast op vrachtwagens van 12 ton of meer, voor een jaar wordt geschorst. De schorsing loopt van 1 augustus 2020 tot 31 juli 2021. Vanaf augustus wordt automatisch een heffingspercentage van nul toegepast op de normale VED / LEVY-verlengingsdatum van een voertuig.

De schorsing wordt toegepast op vrachtwagens in het VK en in het buitenland die geregistreerd staan ​​via de wegen in het VK. Buitenlandse marktdeelnemers die de heffing al als jaarlijkse betaling hebben betaald, kunnen via hun gebruikersaccount een terugbetaling voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021 aanvragen. Buitenlandse vervoerders hoeven dus tussen 1 augustus 2020 en 31 juli 2021 niet te betalen voor het gebruik van het Britse netwerk.

Duitsland - Zomerrijverboden

Op dit moment geldt het volgende met betrekking tot de extra rijverboden volgens de Duitse vakantiereisverordening/zomerrijverboden (op alle zaterdagen tussen 1 juli 2020 en 31 augustus 2020):

 • In Mecklenburg-Voor-Pommeren, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Sleeswijk-Holstein, Rijnland-Palts, Saksen-Anhalt Thüringen en Baden-Württemberg zijn besluiten genomen om dit zomerverbod voor 2020 op te schorten.
 • In Hamburg is geen uitzondering nodig omdat geen van de Hamburgse snelwegen wordt beïnvloed door het rijverbod voor de zomer.
 • Voor de overige deelstaten heeft de BGL geen informatie over het al dan niet voorzien van uitzonderingen op het zomerse rijverbod voor 2020. Tot die tijd houden we aan dat de rijverboden hier van toepassing zijn tenzij anders wordt vermeld op onze website.

NOW 2.0 gepubliceerd

Vandaag is de tekst van de NOW 2.0 in de Staatscourant verschenen. Veel was al eerder bekend, maar is nu dus definitief. Op de website van TLN was al uitgebreide informatie te vinden over NOW 2.0 en is die nu aangepast aan de definitieve inhoud.Lees hier het complete nieuwsbericht.

Slovenië – Quarantaine bij langer dan 12 uur aanwezigheid

Reizigers die uit landen komen die niet op deze lijst staan, waar Nederland helaas op ontbreekt, moeten doorreizen en Slovenië binnen 12 uur na binnenkomst verlaten.

Als dit niet gebeurt, is het verplicht om in quarantaine te gaan. Beroepschauffeurs zijn niet vrijgesteld van deze bepaling. Hoelang deze quarantaine duurt is nog niet duidelijk.

TLN: voorkom economische schade door coronafiles

Nu de coronamaatregelen worden versoepeld neemt de verkeersdrukte toe. Door coronafiles dreigt Nederland vast te lopen, waarschuwt Transport en Logistiek Nederland (TLN). Met nog meer economische schade tot gevolg. Dat moeten we voorkomen. TLN roept het kabinet op om juist nu extra te investeren in infrastructuur.

Lees hier het complete nieuwsbericht.

Spanje – Rijverboden weer van kracht

Spanje maakt zojuist bekend dat de reguliere rijverbodregeling dit weekend (vanaf 21 juni 00.00 uur) weer ingaat voor vrachtauto’s.

Coronascherm voor in de auto mag niet

Bestuurders van taxi’s, personenauto’s en bedrijfswagens mogen hun voertuig niet ‘coronaproof’ maken met een afscherming tussen de bestuurder en de bijrijder. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten na een advies van de RDW.

De risico’s voor de verkeersveiligheid van zo’n ‘coronascherm’ zijn te groot. Zo kan het scherm de werking van airbags in de weg zitten en kan het het zicht in de spiegels belemmeren. Schermen tussen de voor- en achterbank zijn onder strenge voorwaarden wel toegestaan.

De regels worden nog verder uitgewerkt en gaan naar verwachting over twee maanden in. Het ministerie waarschuwt dat de politie ook nu al kan optreden tegen verkeersonveilige afschermingen.

13 procent minder Nederlandse Mautkilometers

Dat de coronacrisis gevolgen heeft voor de logistieke sector ondervinden veel leden van TLN aan den lijve. Dit komt onder meer tot uiting in de Duitse Mautstatistiek. Die laat duidelijk een sterke terugval in kilometers en ritten op het Duitse wegennet in de maand april zien.

Lees hier het complete nieuwsbericht.

Gevolgen coronacrisis ongewijzigd stevig voelbaar

De gevolgen van de coronacrisis voor de sector transport en logistiek (met inbegrip van de expediteurs) zijn onverminderd stevig voelbaar. Dat blijkt uit de vijfde coronamonitor die TLN heeft gepubliceerd na onderzoek onder de leden.

Lees hier het complete nieuwsbericht.

Bulgarije - formulier geactualiseerd

In de interactieve kaart Europa (exclusief voor TLN leden met een internationaal lidmaatschap) kan je bij Bulgarije het geactualiseerde formulier downloaden dat voor binnenkomst volledig ingevuld moet zijn.

Bulgarije – Noodtoestand verlengd

De noodtoestand is verlengd tot en met 30 juni. De richtlijnen voor het vrachtverkeer blijven ongewijzigd.

Denemarken – Grens Padborg open voor vrachtverkeer

Grensovergang Padborg is vanaf 13 juni weer open voor het vrachtverkeer. Dat betekent dat de grenzen Frøslev (E45) Padborg en Sæd te gebruiken zijn voor het beroepsgoederenvervoer.

De grens bij Kruså is niet toegankelijk voor voertuigen boven de 3,5 ton.

CBR-onderzoek naar beschermingsmiddelen in examenvoertuigen afgerond

Het CBR heeft TNO gevraagd onderzoek te doen naar beschermingsmiddelen in examenvoertuigen. In het onderzoek is naar verschillende maatregelen gekeken om de kans op besmetting met het coronavirus tijdens een praktijkexamen te reduceren. Op basis van de conclusies gaat het CBR door met het gebruik van een mondkapje door examinator en kandidaat tijdens het examen. Daarnaast gelden diverse andere hygiënevoorschriften om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Lees hier het complete nieuwsbericht.

Duitsland - Verlenging opschorting rijverboden deelstaat Sleeswijk-Holstein

Op 10 juni heeft de deelstaat Sleeswijk-Holstein meegedeeld dat een algemene vrijstelling van het rijverbod op zon- en feestdagen tot en met 31 augustus 2020 blijft gelden.

Dit geldt ook voor lege ritten. Daarnaast verleent de deelstaat Sleeswijk-Holstein een algemene vrijstelling van het rijverbod van de vakantiereisregeling op zaterdag in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2020.

Het complete overzicht van opschortingen van rijverboden in Duitsland zoals op onze interactieve kaart staat weergegeven, is geactualiseerd.

FAQ werknemer op (zomer)vakantie beschikbaar

Op woensdag 3 juni vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge op televisie over de zomervakantie 2020 en corona. Dit roept vragen op, ook bij onze leden. Wat als mijn medewerker naar een gebied gaat met code geel? Heb ik een loondoorbetalingsverplichting indien de werknemer niet terug kan keren van zijn/haar vakantie?

Op onder andere deze vragen en nog veel meer geeft Team Sociaal van TLN antwoord. Klik hier voor de FAQ.

Aanvraagperiode noodfonds sierteelt 2 weken verlengd

De aanvraagperiode voor de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers is verlengd. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen tot en met 18 juni 2020 (dit was tot en met 4 juni). De periode waarvoor je een tegemoetkoming voor je omzetverlies kunt aanvragen blijft hetzelfde: 12 maart tot en met 11 juni 2020. Aanvragen die na 18 juni binnenkomen worden niet meer geaccepteerd.

Verenigd Koninkrijk: toch verplichte registratie chauffeurs

Op 25 mei hebben we via dit liveblog gemeld dat het Verenigd Koninkrijk (VK) nieuwe maatregelen afgekondigde om verspreiding van een mogelijke tweede golf van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen die het VK in reist, is vanaf 8 juni verplicht 2 weken in zelf-quarantaine te gaan en moet een formulier (locator form) invullen aangaande zijn verblijf. Een klein deel van de inreizenden is hiervan uitgezonderd, waaronder chauffeurs.

Vanmiddag maakt het VK echter plots bekend dat chauffeurs weliswaar nog steeds zijn uitgezonderd van verplichte quarantaine, maar dat ze zich toch moeten registreren, 48 uur voordat ze het VK inreizen.

Deze maatregel gaat maandag 8 juni al in!
Registratie kan voorafgaand aan de reis via deze link. Omdat deze informatie heel laat komt, heeft TLN nagevraagd of er problemen ontstaan als een chauffeur maandag dit formulier niet bij zich heeft. Dat is niet het geval, mits de chauffeur maar de aanwijzingen bij binnenkomst opvolgt en alsnog op verzoek het formulier invult. Het registratieformulier moet uitgeprint meegenomen worden of ingevuld digitaal beschikbaar zijn.

Er wordt op het formulier gevraagd naar een adres, dit is een veld dat niet verplicht hoeft te worden ingevuld. Veel velden zijn niet van toepassing, vul daar gewoon ‘no’ in, anders kom je niet verder in het formulier.

Naast dit formulier is ook een bewijs nodig dat de chauffeur beroepsmatig het land in komt. Een CMR vrachtbrief of ander bewijsmateriaal, zoals bijvoorbeeld een brief van de werkgever, wordt geaccepteerd

Bron: gov.uk

Griekenland: quarantainerichtlijn voor het goederenvervoer gewijzigd

Op 29 mei heeft de Griekse regering de quarantainevoorschriften voor internationale vrachtwagenchauffeurs verlengd tot 15 juni. Het aantal dagen dat afzonderlijk moet worden doorgebracht is teruggebracht van 14 naar 7 dagen.

Oostenrijk: tijdelijke grenscontroles opgeheven

De Oostenrijkse regering heeft de tijdelijke grenscontroles aan de binnengrenzen met Duitsland, Zwitserland, Liechtenstein, Tsjechië en Slowakije opgeheven.

Aan de grens met Italië worden nog wel controles gehouden.

TLN Ledenwinkel levert nu ook mondkapjes

Vanaf vandaag biedt de TLN Ledenwinkel mondkapjes aan die bedrijven kunnen kopen voor hun medewerkers. Het initiatief is genomen als serviceverlening naar de leden. De mondkapjes worden aangeboden zonder winstoogmerk.

Bekijk hier het volledige bericht.

Nog 3 dagen voor aanvraag NOW 1.0

Let op! Het aanvragen van de NOW-subsidie 1.0 is mogelijk tot en met vrijdag 5 juni. De NOW 1.0 verstrekt een subsidie over een deel van de loonkosten over de maanden maart tot en met mei 2020. De hoogte van de subsidie is mede afhankelijk van het percentage omzetdaling over 3 aaneengesloten maanden in de periode maart t/m juli 2020 afgezet tegen een kwart van de omzet over 2019. Meer informatie over de NOW-regeling vind je op de Toolbox van TLN of de website van de Rijksoverheid.

Cao beroepsgoederenvervoer wordt verlengd tot 1 januari 2021

De cao voor werknemers in het beroepsgoederenvervoer en het verticaal transport wordt ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2021. De leden van FNV, CNV en De Unie hebben hiermee ingestemd. Zij konden tot 1 juni hun mening over het voorstel kenbaar maken. Gisteren hebben de organisaties van werkgevers en werknemers in Gouda de overeenkomst ondertekend. Werkgeversorganisaties TLN en VVT hebben samen met vakbond FNV het initiatief genomen om te komen tot een ongewijzigde verlenging van de cao in verband met de grote economische onzekerheden als gevolg van de coronacrisis. Alle energie is erop gericht bedrijven gezond te houden en zo werkgelegenheid zeker te stellen.

Bekijk hier het volledige bericht.

Europese koepels vragen om begrip in handhaving

De samenwerkende inspectie- en politiediensten (vertegenwoordigd in Euro Control Route, CORTE, Roadpol, de Europese vakbond en TLN’s koepelorganisatie IRU) bepleiten in een gezamenlijk statement rekening te houden met de uitzonderlijke omstandigheden waarin ondernemers en chauffeurs gedurende deze coronacrisis hun werkzaamheden hebben moeten uitvoeren.

Genoemde partijen roepen handhavers op om tolerant te zijn en, waar mogelijk, beoordelingsvrijheid en een fair oordeel toe te passen op mogelijk begane overtredingen, in de periode medio maart tot eind mei. Ook moeten handhavers onderling meer informatie uitwisselen en meer inzetten op digitale handhaving.

TLN ondersteunt dit verzoek met klem, omdat twintig lidstaten vooral in de rij- en rusttijdensfeer eigen maatregelen hebben genomen, die handhavers onderweg onmogelijk allemaal zullen kennen. Tolerantie en begrip over en weer tussen chauffeur en handhaver is meer dan gewenst in deze toch al moeilijke coronaperiode.

Lees hier het statement.

Updates van 25 mei t/m 31

We begonnen dit liveblog op 8 maart. De updates van 25 mei t/m 31 mei vind je in dit archief.