Liveblog: coronavirus

TLN deelt via dit liveblog updates over de coronacrisis en de gevolgen voor de transport- en logistieke sector.

Meer informatie over de coronacrisis, in relatie tot de transport- en logistieke sector, vind je in …

 • … ons overzicht ‘Coronavirus en (overheids)maatregelen‘: de steunmaatregelen van de Nederlandse overheid;
 • … de TLN Landeninformatie: een overzicht van de maatregelen voor het beroepsgoederenvervoer per Europees land;
 • … de TLN Toolbox: de belangrijkste handvatten voor onder meer financiën, werkgeverszaken en operationele processen.

Avondklok in regio Lazio (Italië)

In de regio Lazio (Italië) geldt voor een periode van 30 dagen vanaf 23 oktober een avondklok. Reizen voor werk is toegestaan, maar er is wel een document nodig. Benieuwd welk document? Bekijk het in de landenkaart Europa.

Update coronamaatregelen Spanje – regio’s Navarra, Aragón en La Rioja

Het is in de Spaanse regio’s Navarra en Aragón voor iedere bestuurder verplicht een formulier bij zich te hebben. Het formulier moet de bestuurder bij zich hebben bij het verlaten of betreden van het voertuig. Als de bestuurder bijvoorbeeld alleen door de regio’s Navarra en Aragón moet rijden, of naar het centrum moet gaan waar de goederen geladen en/of gelost moeten worden is het formulier niet nodig.

Ook in de regio La Rioja is een verplicht document nodig. Alle documenten zijn de downloaden in onze interactieve kaart van Europa onder het kopje ‘Spanje’.

Raad roept Commissie op met noodplan te komen voor vrachtvervoer ten tijde van een pandemie

De Europese Raad (lidstaten van de EU) heeft vandaag de Europese Commissie gevraagd te komen met een noodplan voor het vrachtvervoer dat gebruikt kan worden ten tijde van een pandemie zoals de huidige coronacrisis. De lidstaten doen een aantal aanbevelingen waarvan ze hopen dat de Commissie deze in het plan meeneemt:

 • Grensoverschrijdend vrachtvervoer mag niet belemmerd worden op het trans-Europese wegennetwerk en bij belangrijke grensovergangen, voortbouwend op de ervaring met de Green Lanes
 • Personen werkzaam in het transport moeten vrij kunnen reizen en moeten hun werk veilig kunnen doen
 • De Commissie zou richtlijnen en toolboxen opstellen om sector te versterken
 • Er moeten coherente regels komen over uitzonderingen die van toepassing zijn op de sector tijdens pandemieën of andere grote crisissen
 • Het versterken van de bestaande netwerken zoals de nationale contactpunten die gebruikt worden om corona-gerelateerde informatie uit te wisselen tussen lidstaten

Overzicht aanbieders sneltesten en teststraten beschikbaar

De sneltesten van de Amerikaanse fabrikanten Abbot en Becton Dickson (BD) zijn  vooralsnog de enige testen die zijn goedgekeurd door het ministerie van VWS. De commerciële aanbieders hebben vaak ook de reguliere PCR-test in hun aanbod. In een overzicht vind je een aantal aanbieders van sneltesten en commerciële PCR-testen waarvan de uitslag binnen 24 uur bekend is.

Bekijk hier het volledige bericht.

Verzoek tot indienen definitieve vaststelling tegemoetkoming 'Noodfonds Sierteelt’ met maand verlengd

Voor ondernemers in de sierteelt- en voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen was de uiterste datum van indiening 31 oktober 2020. Dit wordt nu 30 november 2020.

Klik hier voor het volledige bericht in de Staatscourant.

 

Tankstationwinkels en sanitair langs snelweg blijft open tijdens avondklok België

Gisteren is de avondklok in België ingegaan. Dit betekent dat tussen middernacht en vijf uur ’s ochtends verplaatsingen op de openbare weg verboden zijn. Tankstationwinkels langs autosnelwegen blijven tijdens de avondklok geopend. Daarnaast blijven ook sanitaire faciliteiten zoals toiletten en douches beschikbaar voor alle werknemers die tijdens de avondklok aan het werk zijn.

Bron: FEBETRA

Meer informatie over avondklok België

De avondklok is per 19 oktober ingegaan. Dit betekent dat tussen middernacht en vijf uur ’s ochtends verplaatsingen op de openbare weg verboden zijn. De transportsector is hiervan vrijgesteld maar moet wel kunnen aantonen dat het om een essentiële verplaatsing gaat. Het beroepsgoederenvervoer is tot essentiële sector benoemd. Het tonen van een vrachtbrief is dan ook voldoende.

Als werkgever kan je er ook voor kiezen om een brief in vrije vorm op te stellen waarin je aangeeft dat je werknemer bezig is met een essentiële verplaatsing. Dit is vooral van belang wanneer een grensarbeider tijdens de avondklok zonder vrachtwagen/vrachtbrief naar Nederland reist. De Belgische overheid heeft geen verplichte documenten opgesteld die hiervoor gebruikt kunnen worden.

Financiële gevolgen quarantaine

In onze sector is het nauwelijks mogelijk om het werk vanuit huis voort te zetten wanneer de werknemer niet ziek is, maar op dringend advies van het RIVM thuis moet blijven.

Voor werkgevers die loon moeten doorbetalen aan werknemers die niet vanuit huis kunnen werken, brengt quarantaine hoge kosten met zich mee. Omdat 90 tot 95% van de werknemers in onze sector niet thuis kan werken wordt onze sector hard geraakt door quarantaine regels.

Deze kosten zijn voor het midden- en kleinbedrijf moeilijk te dragen. Daarom zijn sociale partners met het kabinet in gesprek over de mogelijkheden voor een aanvullende regeling om werkgevers te compenseren voor de financiële gevolgen van de quarantaine.

Elisabeth Post in Nieuwsuur over adequate voorzieningen en overheidssteun

Het scheelt aan goede voorzieningen voor chauffeurs en adequate overheidssteun voor transportondernemers, concludeerde Elisabeth Post zaterdagavond in Nieuwsuur.

Bekijk hier het volledige bericht.

België – Avondklok

In navolging van Frankrijk voert ook België een avondklok in. Vanaf maandag 19 oktober wordt het tussen middernacht en 05:00 uur ’s ochtends verboden om naar buiten te gaan. Personen die voor hun werk onderweg zijn of woon-werkverkeer zijn vrijgesteld van deze maatregel. Het is nog niet bekend of er een attest nodig is.

Wanneer er meer bekend is, communiceren wij dit in ons liveblog.

Frankrijk – Attest Frankrijk avondklok beschikbaar

Het beroepsgoederenvervoer en woon-werkverkeer blijft in Frankrijk ook tijdens de avondklok gewoon toegestaan. De chauffeur dient wel in het bezit te zijn van een attest. Bij het niet hebben van deze attesten kunnen boetes van ten minste €135 worden uitgeschreven.

Deze attesten zijn alleen verplicht bij aanwezigheid in een Franse zone op het moment dat de avondklok van kracht is.

Op deze website kan je de twee varianten downloaden.

 • Attestation de déplacement dérogatoire – Uitzonderlijk reisbewijs
 • Justificatif de déplacement professionnel – Bewijs van zakenreis

De werkgever dient voor een werknemer enkel en alleen het “Justificatif de déplacement professionnel” in te vullen. De werkgever bepaalt zelf de looptijd van het attest. Bij ” Lieux d’exercice de l’activité professionnelle”, dient voor chauffeurs niets ingevuld te worden. Zelfstandigen gebruiken het attest “Attestation de déplacement dérogatoire” en kruizen het eerste vakje aan.

Frankrijk: Invoering avondklok - beroepsgoederenvervoer mag doorgaan

Vanwege het coronavirus wordt vanaf middernacht in heel Frankrijk de noodtoestand uitgeroepen. Daarnaast wordt er voor een periode van minimaal vier weken een avondklok van 21.00 uur tot 06.00 uur ingevoerd in de gemeenten Île-de -France en in de grootstedelijke gebieden Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Rouen, Montpellier en Toulouse.

Het beroepsgoederenvervoer blijft toegestaan tijdens de avondklok. De Franse overheid publiceert morgen (17 oktober) pas welke formulieren chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer bij zich zouden moeten hebben tijdens deze uren. Ons advies is om goed met de laad/losadressen in Frankrijk te communiceren om zeker te weten dat er personeel aanwezig is.

Zodra er meer bekend is, werken we dit bij in onze interactieve kaart.

Kan het testen op corona niet sneller?

Medewerkers die thuis blijven omdat de uitslag van een coronatest – van zichzelf of een huisgenoot – op zich laat wachten. Terwijl het werk wel gedaan moet worden. Menig ondernemer worstelt hiermee. TLN ontvangt vragen van ondernemers en geeft advies.

In de beeldvorming is testen via de GGD een ramp en werken commerciële organisaties efficiënter en sneller. Sommige branches hebben voor hun leden zelfs afspraken gemaakt, met de boodschap dat werknemers minder lang hoeven te wachten. De werkelijkheid blijkt echter een slag anders. De snelheid van terecht kunnen en horen wat de uitslag is, varieert sterk. Dat geldt voor zowel GGD’en en commerciële organisaties. Het beeld wisselt van plaats tot plaats en van moment tot moment. Een algemeen advies is daarom niet te geven.

Het is raadzaam om te informeren naar de situatie ter plekke en de afweging te maken. De prijs voor een commerciële test is ongeveer 100 euro; de GGD-test is kosteloos. Bekijk welke optie op dat moment het beste is. Ervaring leert dat soms ook bij commerciële teststraten wachtrijen ontstaan en de uitslag lang op zich laat wachten, terwijl bij GGD’en snel wordt gewerkt.

TLN houdt de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten, ook over de beschikbaarheid van sneltesten. Zodra er meer bekend is, laten we dat de leden weten. Het is belangrijk dat medewerkers zo kort mogelijk onnodig thuis zitten.

Mondkapjes tijdens rijles vanaf maandag verplicht

Het CBR heeft besloten om het dragen van een mondkapje tijdens de rijles onderdeel van het hygiëneprotocol te maken. Vanaf maandag 19 oktober neemt CBR geen praktijkexamen meer af als tijdens de rijlessen vanaf die datum door opleider en leerling geen mondkapje is gedragen. De kandidaat zal hiernaar gevraagd worden bij aanvang van het examen. Deze regels gelden ook voor rijlessen en het praktijkexamen met de vrachtauto.

Bekijk hier het bericht van CBR.

PvdA, GroenLinks en SP vragen kabinet om extra steun transport

De fracties van de PvdA, GroenLinks en de SP hebben de regering in een motie verzocht extra steun uit te trekken voor getroffen sectoren, waaronder transport. Later wordt over deze motie gestemd. Eerder deze week riep TLN het kabinet op om nu wél steun te geven aan transporteurs die bijvoorbeeld de horeca en evenementen bevoorraden.

Lees hier het volledige bericht.

Zieke werknemers of mensen in quarantaine

Steeds meer transportondernemers krijgen te maken met werknemers die klachten hebben of zijn besmet met COVID-19. Ook is steeds vaker sprake van een huisgenoot/familielid/partner met klachten of besmetting.
Wat te doen in die situatie? Met name als het gaat om quarantaine voor degenen die niet ziek zijn. De regels veranderen geregeld.
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. De meeste actuele informatie betreffende COVID-19, quarantaine en testen is te vinden op de website van de RIVM.

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 13 oktober jl. zijn de maatregelen en de routekaart gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.

Voor specifieke overheidsadviezen over de sector transport kun je hier kijken.

Als er vragen zijn over loonbetaling en quarantaine als gevolg van corona, neem dan contact op met een van de medewerkers van het Team Sociaal van TLN. Je krijgt dan informatie die aansluit op je specifieke situatie.

Kan ik mondkapjes verplichten?

Kan een transportondernemer zijn of haar werknemers verplichten een mondkapje te dragen? Die vraag komt binnen bij TLN. Ja, dat is mogelijk. Een werkgever kan ook verlangen dat een medewerker bepaalde kleding draagt. Dit kan op basis van het instructierecht, mits het verzoek redelijk is en/of de werknemer hier geen bezwaren tegen heeft. Omdat het kabinet het dragen van een mondkapje aanbeveelt, kan worden gezegd dat het een redelijke eis van de werkgever is.

Organisaties transport en logistiek willen ook na lockdown behoud van goede voorzieningen voor chauffeurs

De sluiting van de horeca mag niet ten koste gaan van goede voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs, benadrukken evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN). Toen eerder dit jaar de horeca dicht moest, konden chauffeurs op veel plaatsen langs de snelweg niet meer terecht voor een kop koffie of een warme maaltijd. Ook werden chauffeurs niet overal met open armen verwelkomd. De menselijke maat moet juist tijdens deze crisis worden bewaakt volgens TLN en evofenedex.

Lees hier het volledige bericht.

TLN: geef nu wél steun aan horeca transporteurs

Als de horeca wederom moet sluiten, moeten ook transportondernemers die de horeca bevoorraden een beroep kunnen doen op overheidssteun. Die oproep doet TLN aan het kabinet. Op dit moment komen transporteurs niet in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Dat is onrechtvaardig, vindt Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Lees hier het volledige bericht.

Hotels in Duitsland weigeren bezoekers uit risicogebieden

Er zijn Duitse hotels die geen bezoekers uit risicogebieden toestaan. We adviseren vooraf contact op te nemen met de accommodaties om na te gaan of chauffeurs daar kunnen overnachten.

TLN bespreekt dit onderwerp met de IRU. Het is belangrijk dat hotels maatregelen nemen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Het moet echter niet de bedoeling zijn dat onze chauffeurs hierdoor niet kunnen rusten en overnachten.

Aanvraag vaststelling NOW-1 vanaf vandaag mogelijk

Met ingang van vandaag is het mogelijk de aanvraag voor de vaststelling van NOW-1 in te dienen bij het UWV. Eerder konden bedrijven een aanvraag voor subsidie indienen en indien zij aan de voorwaarden voldeden werd er een subsidie toegekend. Je ontving dan een voorschot van 80% van die subsidie. Die subsidie werd echter berekend op basis van de verwachte omzetdaling en de loonkosten over (in de meeste gevallen) januari 2020.

Lees hier het volledige bericht.

Verscherpte maatregelen? Raadpleeg onze interactieve kaart!

Steeds meer EU lidstaten verscherpen hun maatregelen vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Als gevolg hiervan zijn er inreisbeperkingen, verplichte quarantaines of moeten er bij de grens negatieve coronatesten worden getoond. Het nieuws dat in de media wordt gecommuniceerd is niet altijd van toepassing op onze sector. Dit kan voor enige verwarring zorgen.

Het beroepsgoederenvervoer is in heel Europa als essentieel aangemerkt. Dit betekent dat onze chauffeurs in de meeste gevallen vrijgesteld zijn van de hierboven genoemde maatregelen. In onze interactieve kaart kan je per land de meest actuele informatie en richtlijnen terugvinden.

Deze informatie ontvangen wij van de Europese brancheorganisaties en overheden en is specifiek gericht op het beroepsgoederenvervoer over de weg.

Voor Tozo-3 drempel vermogenstoets (vooralsnog) weg

De vermogenstoets op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) die voor Tozo-3 was aangekondigd vervalt. Dat geeft meer ondernemers de kans gebruik te maken van deze regeling.

Lees hier het volledige bericht.

Oproep: opslag capaciteit voor Covid-19 vaccins nodig

Om het toekomstige transport en de opslag van Covid-19 vaccinaties voorspoedig te laten verlopen is een taskforce opgericht waarin onder andere ACN en Schiphol vertegenwoordigd zijn. Meer informatie over deze taskforce is hier te vinden.

Vanuit deze taskforce werkt FENEX mee aan een inventarisatie van GDP gecertificeerde loodsruimte voor de tijdelijke opslag voor vaccins. Deze loodsruimte kan als back-up dienen bovenop de aanwezige capaciteit op Schiphol.

Heb jij een GDP gecertificeerde loodsruimte beschikbaar voor de tijdelijke opslag van Covid-19 vaccins? Neem dan contact op met Christine van Eijck via eijck@fenex.nl en vermeld het aantal beschikbare vierkante meters en palletposities in de verschillende temperatuurzones (-20 graden Celsius, 2-8 graden Celsius en 15-25 graden Celsius).

Maximaal 4 personen geldt niet voor bedrijven

De TLN Ledendesk ontvangt sinds de persconferentie van gisteravond (28 september 2020) veel vragen over de nieuwe coronamaatregelen.  Bij veel bedrijven is er onduidelijkheid over de maatregel dat er maar 4 personen aanwezig mogen zijn in een ruimte. Dit geldt nadrukkelijk niet voor bedrijven. Het blijft dus mogelijk om met meer dan 4 mensen in één ruimte te verblijven, mits de anderhalve meter afstand en alle andere basisvoorschriften in acht worden genomen.

Voorkom een tweede lockdown!

In navolging van VNO-NCW en MKB-Nederland roept TLN haar leden op: trek alles uit de kast om een tweede lockdown te voorkomen!

Lees hier het volledige bericht.

Verlopen rijbewijs en code 95 nog negen maanden geldig

Nederlandse rijbewijzen en beroepscertificaten die verlopen tussen 1 februari en 30 november 2020 blijven in de hele Europese Unie tot negen maanden na de vervaldatum geldig.

Lees hier het volledige bericht.

Steunpakket biedt duidelijkheid, maar niet genoeg hulp

TLN is blij met de verlenging van de NOW-regeling, maar concludeert dat ook het derde steunpakket voor noodlijdende transportbedrijven te weinig hulp biedt. Transporteurs kunnen namelijk nog steeds geen aanspraak maken op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL).

‘Door het steunpakket met negen maanden te verlengen ontstaat er meer duidelijkheid’, reageert TLN-voorzitter Elisabeth Post. ‘In deze onzekere tijd is dat belangrijk. Ondernemers weten beter waar ze aan toe zijn en welke steun ze kunnen verwachten. Maar voor noodlijdende transportbedrijven is het gehele pakket niet genoeg.’

Lees hier het volledige bericht.

Derde steunpakket: dit verandert er

Het kabinet kondigde op 28 augustus het derde steunpakket aan. Zowel de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) als de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) worden verlengd tot 1 juli 2021. Vanaf 1 oktober veranderen ze wel.

In dit artikel vind je de belangrijkste wijzigingen terug.

Duitsland – Rijverbod voor vrachtwagens op zondag geldt weer

Het rijverbod voor vrachtwagens op zondag dat vanwege de coronacrisis werd opgeheven, geldt vanaf 1 september 2020 weer in alle deelstaten. Dit blijkt uit een overzicht van de BAG (pagina 6). In eerste instantie werden de rijverboden opgeschort om bevoorrading te kunnen garanderen tijdens de coronacrisis.

De Duitse overheid heeft deze maatregelen niet verlengd waardoor het land nu dus geen uitzonderingen meer heeft wat betreft de rijverboden.

Laatste dag om NOW 2.0 aan te vragen

Vandaag sluit de aanvraagtermijn voor NOW 2.0. Als je overweegt een aanvraag te doen, zorg er dan voor dat je deze aanvraag vandaag nog inlevert.

Meer weten over de NOW-regeling? Klik dan hier.

‘Verrekening NOW en noodfonds niet nodig’

Steun uit de landelijke regeling Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) hoeft niet te worden verrekend met steun uit het specifieke noodfonds voor onder meer de sierteeltsector. Dat heeft landbouwminister Schouten bekend gemaakt. De crisisorganisatie tuinbouw heeft lang aangedrongen om beide steunmaatregelen niet met elkaar te hoeven verrekenen.

Verder is Schouten akkoord gegaan met het opschuiven van de indieningsdatum voor de aanvragen tot definitieve vaststelling van de zogenoemde tegemoetkomingen in het kader van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. De nieuwe deadline is bepaald op 31 oktober 2020.

Italië - nieuwe maatregelen

We zijn zojuist geïnformeerd over nieuwe ingevoerde beperkingen voor personen die Italië willen binnenkomen. Deze beperkingen gelden voor personen die in de afgelopen twee weken hebben verbleven of op doorreis zijn geweest in Kroatië, Griekenland, Malta en Spanje.

Chauffeurs voor het goederenvervoer over de weg die in een van deze landen hebben verbleven of op doorreis zijn geweest, zijn vrijgesteld van de beperkingen wanneer ze aan de volgende twee punten voldoen:

– Ze bewijzen dat ze Italië binnenkomen voor werkdoeleinden. Een EU-certificaat moet voldoende bewijs zijn.
– Ze vullen de zelfverklaring (Engelse versie) in voordat ze Italië binnenkomen (naast het bezit van een EG-certificaat).

Beroepschauffeurs mogen echter maximaal 120 uur in Italië verblijven (36 uur als ze onderweg zijn), waarna ze het land moeten verlaten of in quarantaine moeten.

Onze Griekse zustervereniging OFAE heeft gemeld dat alle veerbootagenten in de Griekse havens Patras en Igoumenitsa vrachtwagenchauffeurs (van alle nationaliteiten) vragen om het formulier voor zelfverklaring in te vullen voordat ze aan boord gaan.

Meer informatie over maatregelen die in Italië zijn genomen zijn terug te vinden in onze interactieve kaart.

Nog een week om NOW 2.0 aan te vragen

De termijn om de NOW 2.0 subsidie aan te vragen eindigt op 31 augustus aanstaande. Dat betekent dat de aanvraag dan bij het UWV ingediend moet zijn. Overweeg je een aanvraag in te dienen, doe dat dan tijdig, want ‘te laat is te laat’!

Meer weten over de NOW-regeling? Klik dan hier.

Oproep aan sierteeltvervoerders: dien uiterlijk 31 augustus je definitieve aanvraag in

Werkgevers die gebruik konden maken van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 (waaronder ook sierteeltvervoerders) hebben eerder een voorlopige aanvraag ingediend. De regeling bepaalt echter dat er ook een definitieve aanvraag ingediend moet worden. En dat moet uiterlijk 31 augustus zijn gebeurd.

Zorg dus dat je deze aanvraag tijdig, en met de juiste onderbouwing, indient, omdat er anders geen recht is op een tegemoetkoming in het kader van deze regeling.

Bij de definitieve aanvraag moeten de volgende bewijsstukken worden meegestuurd:

• Het bewijs waaruit blijkt wat de daadwerkelijke omzetderving in de periode van 12 maart 2020 tot en met 11 juni 2020 is, geleverd door middel van een controleverklaring van een accountant volgens een door de minister ter beschikking gesteld model of een door de minister geaccepteerd vergelijkbaar document
• Een controleverklaring van een accountant over de omzet in de periode van 12 maart tot en met 11 juni over de jaren 2017, 2018 en 2019 volgens een door de minister ter beschikking gesteld model of een door de minister geaccepteerd vergelijkbaar document
-Voor ondernemingen die gedurende de periode van 12 maart tot en met 11 juni over de jaren 2017, 2018 of 2019 zijn gestart, wordt de omzet berekend vanaf het moment dat er omzet is gegenereerd
• Het bewijs waaruit blijkt met welk bedrag de kosten van de ondernemer als gevolg van COVID-19 zijn verminderd, geleverd door middel van een controleverklaring van een accountant volgens een door de minister ter beschikking gesteld model of een door de minister geaccepteerd vergelijkbaar document

In de toelichting op de regeling wordt voorgaande verder onderbouwd.

FAQ Werknemer op vakantie geactualiseerd

Team Sociaal van TLN heeft naar aanleiding van de aangekondigde maatregelen tijdens de persconferentie van 18 augustus 2020 de veelgestelde vragen over de vakantie en werknemers geactualiseerd. Vragen die onder meer worden beantwoord: Mag mijn werknemer op vakantie? Wat moet ik doen als mijn werknemer naar een code geel gebied op vakantie gaat?

Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden.

Denemarken – Uitbreiding mondkapjesplicht

Op steeds meer openbare plaatsen is het dragen van een mondkapje verplicht. Het gebruik van een sjaal als mondbedekking is toegestaan. Vanaf 22 augustus zijn ook op de ferry’s mondkapjes verplicht. Bij de grenzen worden willekeurige coronatesten uitgevoerd. Raadpleeg onze interactieve kaart voor een volledig overzicht.

Verenigd Koninkrijk – Quarantaine na vakantie alleen verplicht voor Britse chauffeurs

Britse chauffeurs die tijdens hun vakantie een risicogebied hebben bezocht (inclusief tussenlanding) en terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk, moeten verplicht 14 dagen in quarantaine.

De status ‘’toerist’’ weegt dan zwaarder dan de status ‘’beroepschauffeur’’. Chauffeurs uit andere EU-lidstaten zijn vrijgesteld van deze isolatieverplichting. Raadpleeg de interactieve kaart voor aanvullende informatie.

Griekenland – Verplichte negatieve coronatest vanaf 17 augustus

Vanaf 17 augustus 2020  tot en met 31 augustus 2020 is een negatieve coronatest (zogenoemde PCR-test) verplicht voor iedereen die Griekenland binnenkomt. De test moet 72 uur voor binnenkomst in Griekenland, zijn uitgevoerd in het land van vertrek of doorreis en dus niet in Griekenland zelf. De verplichting geldt ook voor Griekse burgers en houders van verblijfsvergunningen.

Bovendien mogen personen die om professionele redenen (onder wie vrachtwagenchauffeurs) Griekenland binnenkomen en vertrekken tijdens de geldigheidsperiode van dit besluit, het land pas weer binnenkomen na 31 augustus 2020. OFAE, onze Griekse zusterclub, is in gesprek met de Griekse regering om te benadrukken dat dergelijke bepalingen onacceptabel zijn voor de transportsector.

Het Griekse ministerie van Infrastructuur en Transport heeft een wijzigingsvoorstel ingediend om werknemers in het internationale transport van dergelijke bepalingen vrij te stellen, zoals momenteel wordt besproken door het ministerie van Volksgezondheid. Wanneer er meer bekend is zullen wij hierover communiceren.

Duitsland – Vrachtwagenchauffeurs zijn vrijgesteld van coronatest bij de grenzen

Op 8 augustus heeft Duitsland een verplichte coronatest ingevoerd voor personen die het land in komen vanuit “gebieden met een verhoogd risico”.  Bij de grenzen zullen autoriteiten daarom steekproefsgewijs controles uitvoeren waarbij een recent gezondheidscertificaat kan worden opgevraagd of een test kan worden afgenomen. §4 van de relevante verordening (blz 3) stelt echter een vrijstelling in van verplichte tests voor personen die zijn vrijgesteld van de quarantaine van 14 dagen. De quarantainevoorschriften in alle regio’s van Duitsland stellen dergelijke vrijstellingen vast voor personen die beroepsmatig goederen vervoeren over de weg, het spoor, het schip of het vliegtuig. Als gevolg hiervan zijn bestuurders van internationaal goederenvervoer vrijgesteld van een verplichte coronatest en hoeven ze geen gezondheidscertificaat bij zich te hebben.

Griekenland - Update grenzen voor goederenvervoer

De Griekse regering heeft ons laten weten dat zij begonnen zijn met de herinvoering van beperkende maatregelen:

Voor het goederenvervoer is de toegang over land toegestaan aan de volgende grensdoorlaatposten:
1.Kakavia (GR-ALB)
2.Krystallopigi (GR-ALB)
3.Evzoni (GR-MD)
4.Promachona (GR-BUL)
5.Ormenio (GR-BUL)
6.Nymfaia (GR-BUL)
7.Kipi (GR-TUR)

De Grieks-Bulgaarse grensovergang bij Promahonas-Kulata is vanaf 7 augustus om 23:00 uur de enige landgrens die 24 uur per dag open is. Alle andere landgrenzen naar Griekenland zullen elke nacht van 23:00 tot 07:00 uur plaatselijke tijd gesloten zijn. Deze beperking geldt voor alle voertuigen (goederen- en personenvervoer).

De enige landgrens die openstaat voor passagiers is de Grieks-Bulgaarse grensovergang bij Promahonas-Kulata. Van alle andere landgrenzen mogen alleen passagiers met uitzonderlijke redenen om Griekenland binnen te komen, de grens oversteken (vaste bewoners, familieleden, werkredenen, studenten, medische redenen, etc.).

Dit is een algemene beperking voor iedereen en tot nu toe zijn er geen vrijstellingen aangekondigd. Onze zusterorganisatie, OFAE, werkt momenteel aan het verkrijgen van vrijstellingen voor bederfelijke en ADR-goederen.

Verder is de elektronische Passenger Locator Formulieren (PLF) en QR-codes) voor iedereen die Griekenland binnenkomt verplicht (ook voor vrachtwagenchauffeurs). Deze kunnen hier worden ingevuld.

Deze beperkende maatregelen hebben geen invloed op de zeegrenzen. De veerbootroutes van Italië naar Griekenland en vice versa zijn normaal. Het gebruik van gezichtsmaskers is verplicht aan boord. 

Griekenland - Grens tot nader order gesloten tussen 23:00 en 07:00 uur

De toegangswegen tot Griekenland over de weg zijn vanaf 7 augustus 2020 voor iedereen – voor passagiers en voor goederenvervoer – tot nader order gesloten vanaf 23:00 uur ’s avonds tot 07:00 uur de volgende dag. Dat heeft de Griekse zusterorganisatie aan TLN gemeld. Deze beperking geldt tot nader order; er zijn tot nu toe geen vrijstellingen aangekondigd. Het betreft alle soorten internationaal wegvervoer. Reden is dat er tijdens de nachtdiensten geen medische testen kunnen worden uitgevoerd op personen die de grens met Griekenland, ingaand, willen passeren. Deze restrictie geldt alleen Griekenland in, je kunt Griekenland op ieder moment verlaten. Zodra er meer bekend is stellen wij u op de hoogte via ons liveblog en interactieve landenkaart.

Finland - Geen quarantaineverplichting

Er is verwarring ontstaan naar aanleiding van een bericht op Transport Online van 6 augustus 2020 dat vrachtautochauffeurs vanaf 10 augustus 2020 verplicht in quarantaine zouden moeten. Dit is onjuist. TLN heeft bij navraag vernomen dat Finland inderdaad vanaf 10 augustus 2020 quarantainemaatregelen neemt. Het gaat echter om vrijwillige zelf-quarantaine van 14 dagen en zijn niet van toepassing op vrachtautochauffeurs, mits inreizend met hun vrachtauto en voorzien van documenten die aantonen dat het om chauffeurs gaat (rijbewijs/Code 95).

Mondkapjes verplicht in delen van Amsterdam en Rotterdam

Vanaf vandaag is het voor iedereen vanaf 13 jaar in delen van Amsterdam en Rotterdam verplicht om een niet-medisch mondkapje te dragen.

Rotterdam
In Rotterdam gaat het om de volgende straten: Karel Doormanstraat, Kruiskadehof, Korte Lijnbaan, Zoutmanstraat, Van Genthstraat, Aert van Nesstraat, Van Oldenbarneveltplaats, Binnenwegplein, Lijnbaan, Hennekijnstraat, Beurstraverse, Coolsingel hoek Meent – Aert van Nesstraat, Bulgersteijn hoek Binnenwegplein, Meent, Leeuwenstraat, Beursplein, Korte Hoogstraat, Rode Zand, Hoogstraat, Westewagenstraat, Delftsevaart, Oppert, Grote Kerkplein, Bagijnenstraat, West Nieuwland, Verlengde Nieuwstraat, Steiger, Binnenrotte, drs. Jan Scharpstraat.

Daarnaast is het dragen van een mondkapje ook verplicht bij diverse markten op de Binnenrotte, Visserijplein en Afrikaanderplein en in overdekte winkelcentra Alexandrium (mondkapjesplicht geldt niet voor de Woonmall/Alexandrium III) en Zuidplein.

Amsterdam
In Amsterdam gaat het om de volgende straten: Nieuwendijk, Kalverstraat en Wallengebied (noordelijk gebied excl. Damstraat, Oude Hoogstraat, Nieuwe Hoogstraat, Oude Doelenstraat). De verplichting geldt hier de hele week dag en nacht.

Daarnaast is het dragen van een mondkapje ook verplicht bij het bezoeken van de Markt op Plein ’40’-45 (tijdens markttijden) en de Albert Cuypstraat (op straat en in aangrenzende winkels tijdens markttijden).

De verplichting geldt dus ook voor beroepschauffeurs die in deze gebieden laden en/of lossen. Mondkapjes zijn ook verkrijgbaar in de TLN Ledenwinkel. Zorg voor voldoende voorraad binnen je bedrijf.

De plicht voor het dragen van een mondkapje geldt tussen 6.00 en 22.00 uur. Deze tijd is gekoppeld aan de winkeltijdenwet. Buiten deze tijd is het dragen van een mondkapje niet verplicht. Op de aangewezen markten waar een mondkapjesplicht geldt, is dat van toepassing tijdens de openingstijden van de markt.

Italië - Coronamaatregelen: update rijverboden

Hoewel de Italiaanse autoriteiten geen officiële herinvoering van de rijverboden voor internationaal vervoer hebben meegedeeld, ontvangen wij de afgelopen weken echter wel van vervoerders de melding dat er boetes worden uitgeschreven op vermeende beperkte dagen.

Hierbij informeren wij over de data voor de komende rijverboden in Italië (dit zou in theorie alleen moeten gelden voor het nationale vervoer):
– Vrijdag 7 augustus 16.00-22.00 uur.
– Zaterdag 8 augustus 08:00-22:00 uur.
– Zondag 9 augustus 07:00-22:00 uur.
– Vrijdag 14 augustus 16:00-22:00 uur.
– Zaterdag 15 augustus 07:00-22:00 uur.
– Zondag 16 augustus 07:00-22:00 uur.

Italië - Coronamaatregelen: update 4 augustus

Onze Italiaanse zusterclub Confetra heeft laten weten dat Bulgaarse en Roemeense chauffeurs die Italië binnenkomen vanuit en/of via Bulgarije of Roemenië (en chauffeurs uit Bosnië, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië) deze procedures moeten volgen:

– Als hun eindbestemming Italië is, kunnen bestuurders maximaal 120 uur in het land blijven. Eenmaal in Italië moeten de chauffeurs een eigen verklaring invullen waaruit blijkt dat ze werken en hun inschrijving onmiddellijk registreren bij de afdeling Preventie van de bevoegde gezondheidsautoriteiten, op basis van de plaats van binnenkomst (de lijst van bevoegde gezondheidsautoriteiten is in het Italiaans beschikbaar in de interactieve kaart van TLN).

– Als ze alleen op doorreis zijn, kunnen de chauffeurs maximaal 36 uur in Italië blijven. Zij moeten een eigen verklaring invullen waarin zij bevestigen dat zij werken en de bevoegde preventiedienst op de hoogte brengen van hun binnenkomst.

Bestuurders die onderdaan zijn van een ander land hoeven hun terugkeer uit Bulgarije of Roemenië alleen te melden als ze vanaf 16 juli in Italië zijn ingeschreven. Bestuurders uit Bulgarije of Roemenië die met eigen middelen Italië binnenkomen om een reis in Italië te beginnen (cabotage), moeten in quarantaine gaan.

Let wel, de noodtoestand is in Italië verlengd tot 15 oktober en deze maatregelen zullen ten minste tot 10 augustus van kracht zijn.

België - Coronamaatregelen: update 3 augustus

Onze Belgische zusterclub Febetra heeft TLN zojuist laten weten dat de ‘Passenger Locator Form’ ook van toepassing is op vrachtwagenchauffeurs. Dit geldt als de chauffeur meer dan 48 uur op Belgisch grondgebied verblijft. Is de chauffeur minder dan 48 uur onderweg, dan hoeft hij het formulier niet in te vullen. Bekijk het formulier in de interactieve kaart van TLN.

Oostenrijkse regering stelt document op wie er toegang heeft tot het land

De Oostenrijkse overheid heeft een document gepubliceerd waarin beschreven staat wie tot en met 30 september toegang heeft tot het land. Dit document dat vanwege de coronacrisis is opgesteld, kan indien nodig elk moment worden aangepast door de overheid. De transportsector is volledig vrijgesteld en heeft zonder beperkingen toegang tot Oostenrijk.

België – Coronamaatregelen: update 29 juli

Tijdens de coronacrisis heeft België een nieuw formulier in het leven geroepen, het zogenaamde ‘’Passenger Locator Form’’. Onze Belgische zusterclub heeft ons een toelichting gegeven waardoor duidelijk is geworden wat deze wijziging voor Nederlandse vervoerders betekent. Een Nederlandse chauffeur die langer dan 48 uur onafgebroken in België werkzaam is, moet dit formulier invullen en versturen naar PLFBelgium@health.fgov.be).

Op het formulier staat de vrachtwagen niet als specifiek vervoersmiddel vermeld. De auto kan in dit geval als voertuig aangevinkt worden. De chauffeur dient het ingevulde formulier daarnaast ook bij zich hebben tijdens zijn verblijf in België.

Nederlandse chauffeurs die in België enkel laden en/of lossen óf er doorheen rijden in minder dan 48 uur, hoeven dit formulier dus niet in te vullen. Er hoeft geen bijkomend bewijs geleverd te worden van het feit dat de chauffeur minder dan 48 uur in België is geweest.

Aan de hand van CMR’s en tachograaf kan de chauffeur ingeval van problemen wel aantonen dat hij geen 48 uur non-stop op Belgisch grondgebied verbleef. De quarantaineverplichtingen voor degene die uit de rode zones komen zijn niet van toepassing op de transportsector.

Onze Belgische zusterclub Febetra is met de overheid in gesprek om te kijken of de transportsector volledig vrijgesteld kan worden van het invullen van dit formulier. TLN zal met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat contact opnemen met het verzoek contact op te nemen met het Belgische ministerie om beroepschauffeurs van deze maatregel te vrijwaren.

Zodra er meer bekend is, zal dit in ons liveblog en interactieve kaart worden vermeld.

Mondkapjes in TLN-Ledenwinkel

Steeds meer Europese landen gaan over tot het verplicht gebruik van mondkapjes door burgers in bepaalde situaties. Ook vrachtwagenchauffeurs kunnen worden geconfronteerd met een verplichting. Bedrijven die internationaal transport verzorgen, wordt aangeraden hun medewerkers voldoende mondkapjes mee te geven.

Als serviceverlening aan transportbedrijven biedt de TLN-Ledenwinkel deze sinds enige tijd te koop aan. Het gaat om mondkapjes die het beste tegemoetkomen aan de eisen in verschillende landen. Bij de keuze van aanbieder heeft TLN gekozen voor de beste prijs-/kwaliteitsverhouding. De mondkapjes zijn in een Nederlands laboratorium getest. Ze verkleinen de kans op besmetting van een ander. Het blijft echter ook belangrijk de richtlijnen van de autoriteiten en de protocollen van de bedrijfstak te volgen, benadrukt TLN.

De mondkapjes zijn te verkrijgen in de TLN Ledenwinkel. Voor goed gebruik wordt verwezen naar de aanbevelingen van het RIVM.

Hongarije – Invoering kleurencodes, niet van toepassing in de transportsector

Hongarije heeft nieuwe maatregelen genomen waardoor niet alle inwoners van de EU-lidstaten toegang krijgen tot het land. Er wordt gebruik gemaakt van drie kleurencodes (groen, geel en rood) waardoor wordt bepaald of iemand het land in/door mag of niet.

Deze nieuwe beperkingen zijn niet van toepassing op het goederenvervoer. Goederenvervoer dat aankomt en vertrekt van Hongaarse bestemmingen, evenals transit transporten, mag de grens oversteken en de reis voortzetten zonder enige beperkingen. De doorvoerroutes die enige tijd geleden vanwege de Coronacrisis zijn ingevoerd, zijn niet meer in gebruik.

Griekenland – Gezondheidscertificaat niet verplicht voor de transportsector

Vanaf 15 juli moeten alle niet essentiële reizigers die via de grens Promachonas toegang tot Griekenland willen, bij aankomst het bewijs van een negatieve Coronatest overhandigen. Het certificaat mag bij aankomst aan de grens niet ouder zijn dan 72 uur. Onze sector is gecategoriseerd als essentieel en daarom vrijgesteld van deze richtlijn.

Chauffeurs in het beroepsgoederenvervoer hoeven dus geen gezondheidsverklaring/certificaat te overhandigen. Bij de grens worden wel willekeurig tests uitgevoerd. Let op: er zijn wel andere richtlijnen waar een chauffeur aan moet voldoen. Raadpleeg onze interactieve kaart voor meer informatie.

Noodtoestand in Bulgarije is verlengd tot 31 juli

De noodtoestand in het land is verlengd tot 31 juli. Beroepsgoederenvervoer is toegestaan. Er gelden geen quarantainerichtlijnen voor chauffeurs. Het dragen van mondkapjes is verplicht voor chauffeurs in publieke plaatsen. We raden aan om deze te dragen zodra de cabine wordt verlaten. Mondkapjes zijn vanaf nu ook te bestellen in de TLN Ledenwinkel. Klik hier.

Aanvragen NOW 2.0 vanaf vandaag mogelijk

Met ingang van vandaag kan de subsidie voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0) aangevraagd worden. Aanvragen is mogelijk tot en met 31 augustus 2020.

Bedrijven die een overeenkomst met de vakbonden moeten sluiten, voor het indienen van de aanvraag, worden geadviseerd daar tijdig mee te beginnen. Je kunt de NOW 2.0 digitaal aanvragen bij het UWV. Wil je meer weten over de NOW 2.0? Bekijk dan deze uitgebreide pagina over dit onderwerp.

Dag van de Vrachtwagenchauffeur 2020 half jaar uitgesteld

In verband met het Coronavirus wordt de Dag van de Vrachtwagenchauffeur, die gepland staat voor 10 december 2020, verplaatst naar donderdag 10 juni 2021. Werkgeversorganisaties en vakbonden verschuiven hiermee een geboren traditie naar de 2e donderdag van juni.

Lees hier het complete nieuwsbericht.

VK: LEVY voor vrachtwagengebruikers wordt met een jaar geschorst

Op 28 juni kondigde de regering aan dat de LEVY voor vrachtwagengebruikers, die wordt toegepast op vrachtwagens van 12 ton of meer, voor een jaar wordt geschorst. De schorsing loopt van 1 augustus 2020 tot 31 juli 2021. Vanaf augustus wordt automatisch een heffingspercentage van nul toegepast op de normale VED / LEVY-verlengingsdatum van een voertuig.

De schorsing wordt toegepast op vrachtwagens in het VK en in het buitenland die geregistreerd staan ​​via de wegen in het VK. Buitenlandse marktdeelnemers die de heffing al als jaarlijkse betaling hebben betaald, kunnen via hun gebruikersaccount een terugbetaling voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2021 aanvragen. Buitenlandse vervoerders hoeven dus tussen 1 augustus 2020 en 31 juli 2021 niet te betalen voor het gebruik van het Britse netwerk.

Duitsland - Zomerrijverboden

Op dit moment geldt het volgende met betrekking tot de extra rijverboden volgens de Duitse vakantiereisverordening/zomerrijverboden (op alle zaterdagen tussen 1 juli 2020 en 31 augustus 2020):

 • In Mecklenburg-Voor-Pommeren, Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Sleeswijk-Holstein, Rijnland-Palts, Saksen-Anhalt Thüringen en Baden-Württemberg zijn besluiten genomen om dit zomerverbod voor 2020 op te schorten.
 • In Hamburg is geen uitzondering nodig omdat geen van de Hamburgse snelwegen wordt beïnvloed door het rijverbod voor de zomer.
 • Voor de overige deelstaten heeft de BGL geen informatie over het al dan niet voorzien van uitzonderingen op het zomerse rijverbod voor 2020. Tot die tijd houden we aan dat de rijverboden hier van toepassing zijn tenzij anders wordt vermeld op onze website.

NOW 2.0 gepubliceerd

Vandaag is de tekst van de NOW 2.0 in de Staatscourant verschenen. Veel was al eerder bekend, maar is nu dus definitief. Op de website van TLN was al uitgebreide informatie te vinden over NOW 2.0 en is die nu aangepast aan de definitieve inhoud.Lees hier het complete nieuwsbericht.

Slovenië – Quarantaine bij langer dan 12 uur aanwezigheid

Reizigers die uit landen komen die niet op deze lijst staan, waar Nederland helaas op ontbreekt, moeten doorreizen en Slovenië binnen 12 uur na binnenkomst verlaten.

Als dit niet gebeurt, is het verplicht om in quarantaine te gaan. Beroepschauffeurs zijn niet vrijgesteld van deze bepaling. Hoelang deze quarantaine duurt is nog niet duidelijk.

TLN: voorkom economische schade door coronafiles

Nu de coronamaatregelen worden versoepeld neemt de verkeersdrukte toe. Door coronafiles dreigt Nederland vast te lopen, waarschuwt Transport en Logistiek Nederland (TLN). Met nog meer economische schade tot gevolg. Dat moeten we voorkomen. TLN roept het kabinet op om juist nu extra te investeren in infrastructuur.

Lees hier het complete nieuwsbericht.

Spanje – Rijverboden weer van kracht

Spanje maakt zojuist bekend dat de reguliere rijverbodregeling dit weekend (vanaf 21 juni 00.00 uur) weer ingaat voor vrachtauto’s.

Coronascherm voor in de auto mag niet

Bestuurders van taxi’s, personenauto’s en bedrijfswagens mogen hun voertuig niet ‘coronaproof’ maken met een afscherming tussen de bestuurder en de bijrijder. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten na een advies van de RDW.

De risico’s voor de verkeersveiligheid van zo’n ‘coronascherm’ zijn te groot. Zo kan het scherm de werking van airbags in de weg zitten en kan het het zicht in de spiegels belemmeren. Schermen tussen de voor- en achterbank zijn onder strenge voorwaarden wel toegestaan.

De regels worden nog verder uitgewerkt en gaan naar verwachting over twee maanden in. Het ministerie waarschuwt dat de politie ook nu al kan optreden tegen verkeersonveilige afschermingen.

13 procent minder Nederlandse Mautkilometers

Dat de coronacrisis gevolgen heeft voor de logistieke sector ondervinden veel leden van TLN aan den lijve. Dit komt onder meer tot uiting in de Duitse Mautstatistiek. Die laat duidelijk een sterke terugval in kilometers en ritten op het Duitse wegennet in de maand april zien.

Lees hier het complete nieuwsbericht.

Gevolgen coronacrisis ongewijzigd stevig voelbaar

De gevolgen van de coronacrisis voor de sector transport en logistiek (met inbegrip van de expediteurs) zijn onverminderd stevig voelbaar. Dat blijkt uit de vijfde coronamonitor die TLN heeft gepubliceerd na onderzoek onder de leden.

Lees hier het complete nieuwsbericht.

Bulgarije - formulier geactualiseerd

In de interactieve kaart Europa (exclusief voor TLN leden met een internationaal lidmaatschap) kan je bij Bulgarije het geactualiseerde formulier downloaden dat voor binnenkomst volledig ingevuld moet zijn.

Bulgarije – Noodtoestand verlengd

De noodtoestand is verlengd tot en met 30 juni. De richtlijnen voor het vrachtverkeer blijven ongewijzigd.

Denemarken – Grens Padborg open voor vrachtverkeer

Grensovergang Padborg is vanaf 13 juni weer open voor het vrachtverkeer. Dat betekent dat de grenzen Frøslev (E45) Padborg en Sæd te gebruiken zijn voor het beroepsgoederenvervoer.

De grens bij Kruså is niet toegankelijk voor voertuigen boven de 3,5 ton.

CBR-onderzoek naar beschermingsmiddelen in examenvoertuigen afgerond

Het CBR heeft TNO gevraagd onderzoek te doen naar beschermingsmiddelen in examenvoertuigen. In het onderzoek is naar verschillende maatregelen gekeken om de kans op besmetting met het coronavirus tijdens een praktijkexamen te reduceren. Op basis van de conclusies gaat het CBR door met het gebruik van een mondkapje door examinator en kandidaat tijdens het examen. Daarnaast gelden diverse andere hygiënevoorschriften om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Lees hier het complete nieuwsbericht.

Duitsland - Verlenging opschorting rijverboden deelstaat Sleeswijk-Holstein

Op 10 juni heeft de deelstaat Sleeswijk-Holstein meegedeeld dat een algemene vrijstelling van het rijverbod op zon- en feestdagen tot en met 31 augustus 2020 blijft gelden.

Dit geldt ook voor lege ritten. Daarnaast verleent de deelstaat Sleeswijk-Holstein een algemene vrijstelling van het rijverbod van de vakantiereisregeling op zaterdag in de periode van 1 juli tot en met 31 augustus 2020.

Het complete overzicht van opschortingen van rijverboden in Duitsland zoals op onze interactieve kaart staat weergegeven, is geactualiseerd.

FAQ werknemer op (zomer)vakantie beschikbaar

Op woensdag 3 juni vertelden premier Mark Rutte en minister De Jonge op televisie over de zomervakantie 2020 en corona. Dit roept vragen op, ook bij onze leden. Wat als mijn medewerker naar een gebied gaat met code geel? Heb ik een loondoorbetalingsverplichting indien de werknemer niet terug kan keren van zijn/haar vakantie?

Op onder andere deze vragen en nog veel meer geeft Team Sociaal van TLN antwoord. Klik hier voor de FAQ.

Aanvraagperiode noodfonds sierteelt 2 weken verlengd

De aanvraagperiode voor de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers is verlengd. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen tot en met 18 juni 2020 (dit was tot en met 4 juni). De periode waarvoor je een tegemoetkoming voor je omzetverlies kunt aanvragen blijft hetzelfde: 12 maart tot en met 11 juni 2020. Aanvragen die na 18 juni binnenkomen worden niet meer geaccepteerd.

Verenigd Koninkrijk: toch verplichte registratie chauffeurs

Op 25 mei hebben we via dit liveblog gemeld dat het Verenigd Koninkrijk (VK) nieuwe maatregelen afgekondigde om verspreiding van een mogelijke tweede golf van het coronavirus tegen te gaan. Iedereen die het VK in reist, is vanaf 8 juni verplicht 2 weken in zelf-quarantaine te gaan en moet een formulier (locator form) invullen aangaande zijn verblijf. Een klein deel van de inreizenden is hiervan uitgezonderd, waaronder chauffeurs.

Vanmiddag maakt het VK echter plots bekend dat chauffeurs weliswaar nog steeds zijn uitgezonderd van verplichte quarantaine, maar dat ze zich toch moeten registreren, 48 uur voordat ze het VK inreizen.

Deze maatregel gaat maandag 8 juni al in!
Registratie kan voorafgaand aan de reis via deze link. Omdat deze informatie heel laat komt, heeft TLN nagevraagd of er problemen ontstaan als een chauffeur maandag dit formulier niet bij zich heeft. Dat is niet het geval, mits de chauffeur maar de aanwijzingen bij binnenkomst opvolgt en alsnog op verzoek het formulier invult. Het registratieformulier moet uitgeprint meegenomen worden of ingevuld digitaal beschikbaar zijn.

Er wordt op het formulier gevraagd naar een adres, dit is een veld dat niet verplicht hoeft te worden ingevuld. Veel velden zijn niet van toepassing, vul daar gewoon ‘no’ in, anders kom je niet verder in het formulier.

Naast dit formulier is ook een bewijs nodig dat de chauffeur beroepsmatig het land in komt. Een CMR vrachtbrief of ander bewijsmateriaal, zoals bijvoorbeeld een brief van de werkgever, wordt geaccepteerd

Bron: gov.uk

Griekenland: quarantainerichtlijn voor het goederenvervoer gewijzigd

Op 29 mei heeft de Griekse regering de quarantainevoorschriften voor internationale vrachtwagenchauffeurs verlengd tot 15 juni. Het aantal dagen dat afzonderlijk moet worden doorgebracht is teruggebracht van 14 naar 7 dagen.

 

Oostenrijk: tijdelijke grenscontroles opgeheven

De Oostenrijkse regering heeft de tijdelijke grenscontroles aan de binnengrenzen met Duitsland, Zwitserland, Liechtenstein, Tsjechië en Slowakije opgeheven.

Aan de grens met Italië worden nog wel controles gehouden.

TLN Ledenwinkel levert nu ook mondkapjes

Vanaf vandaag biedt de TLN Ledenwinkel mondkapjes aan die bedrijven kunnen kopen voor hun medewerkers. Het initiatief is genomen als serviceverlening naar de leden. De mondkapjes worden aangeboden zonder winstoogmerk.

Bekijk hier het volledige bericht.

Nog 3 dagen voor aanvraag NOW 1.0

Let op! Het aanvragen van de NOW-subsidie 1.0 is mogelijk tot en met vrijdag 5 juni. De NOW 1.0 verstrekt een subsidie over een deel van de loonkosten over de maanden maart tot en met mei 2020. De hoogte van de subsidie is mede afhankelijk van het percentage omzetdaling over 3 aaneengesloten maanden in de periode maart t/m juli 2020 afgezet tegen een kwart van de omzet over 2019. Meer informatie over de NOW-regeling vind je op de Toolbox van TLN of de website van de Rijksoverheid.

Cao beroepsgoederenvervoer wordt verlengd tot 1 januari 2021

De cao voor werknemers in het beroepsgoederenvervoer en het verticaal transport wordt ongewijzigd verlengd tot 1 januari 2021. De leden van FNV, CNV en De Unie hebben hiermee ingestemd. Zij konden tot 1 juni hun mening over het voorstel kenbaar maken. Gisteren hebben de organisaties van werkgevers en werknemers in Gouda de overeenkomst ondertekend. Werkgeversorganisaties TLN en VVT hebben samen met vakbond FNV het initiatief genomen om te komen tot een ongewijzigde verlenging van de cao in verband met de grote economische onzekerheden als gevolg van de coronacrisis. Alle energie is erop gericht bedrijven gezond te houden en zo werkgelegenheid zeker te stellen.

Bekijk hier het volledige bericht.

Europese koepels vragen om begrip in handhaving

De samenwerkende inspectie- en politiediensten (vertegenwoordigd in Euro Control Route, CORTE, Roadpol, de Europese vakbond en TLN’s koepelorganisatie IRU) bepleiten in een gezamenlijk statement rekening te houden met de uitzonderlijke omstandigheden waarin ondernemers en chauffeurs gedurende deze coronacrisis hun werkzaamheden hebben moeten uitvoeren.

Genoemde partijen roepen handhavers op om tolerant te zijn en, waar mogelijk, beoordelingsvrijheid en een fair oordeel toe te passen op mogelijk begane overtredingen, in de periode medio maart tot eind mei. Ook moeten handhavers onderling meer informatie uitwisselen en meer inzetten op digitale handhaving.

TLN ondersteunt dit verzoek met klem, omdat twintig lidstaten vooral in de rij- en rusttijdensfeer eigen maatregelen hebben genomen, die handhavers onderweg onmogelijk allemaal zullen kennen. Tolerantie en begrip over en weer tussen chauffeur en handhaver is meer dan gewenst in deze toch al moeilijke coronaperiode.

Lees hier het statement.

Updates van 25 mei t/m 31

We begonnen dit liveblog op 8 maart. De updates van 25 mei t/m 31 mei vind je in dit archief.