LNG/bio-LNG subsidieregeling in 2020 van kracht

Met de publicatie in de Staatscourant van 11 december 2019 is de LNG/bio-LNG stimuleringsregeling een feit.

LNG-truck

De regeling betreft een compensatie van 18,7 eurocent per kilogram LNG voor de jaren 2020 en 2021. Dit maakt het rijden op LNG aantrekkelijker en hierdoor komt de transitie naar bio-LNG dichterbij.

Eind 2018 besloot het ministerie van Financiën de accijnsteruggaveregeling op LNG niet te verlengen. Hierdoor ontstond een stagnatie in de toepassing van LNG in de transportsector. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zegde toe met een opvolger van de LNG-teruggaveregeling te komen.

Direct verrekend

De nieuwe LNG/bio-LNG subsidieregeling werd aangekondigd in het Klimaatakkoord en is nu dus een feit. De subsidieregeling gaat in op 1 januari 2020 en sluit op 31 december 2021. Daarna houdt de regeling op te bestaan. De totale beschikbare subsidiepot is 8 miljoen euro. Het teruggavebedrag van 18,7 eurocent wordt per 1 januari 2020 direct in de pompprijs verrekend door alle tankstation-eigenaren/-exploitanten.

LNG-motoren zijn stiller dan dieselmotoren. Daarnaast biedt het rijden op LNG volgens recente tests van TNO een CO2-reductie van 10 tot 20 procent, afhankelijk van de motortechnologie. Door bio-LNG te tanken, kan de CO2-reductie net als bij het gebruik van de dieselvervanger HVO (hydrotreated vegetable oils) zomaar 80 procent of meer bedragen.

Belangrijke brandstoffen

Bio-LNG ontstaat uit de vergisting van afvalstromen. Bio-LNG en HVO behoren in de visie van TLN onder de noemer GreenTruckFuels en zijn beide belangrijke brandstoffen voor de beoogde CO2-reductie, waar zero emissie technologie nog niet mogelijk is.

  • Lees hier de publicatie in de Staatscourant over de LNG/bio-LNG stimuleringsregeling