Loondoorbetalingsplicht vanaf 2021 minder loden last

MKB-Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland presenteerden vandaag de afspraken met betrekking tot de loondoorbetalingsplicht bij ziekte. Zij deden dit in aanwezigheid van minister Koolmees van SZW en het Verbond van Verzekeraars.

Doctors and patients sit and talk. At the table near the window in the hospital.Doctors and patients sit and talk. At the table near the window in the hospital.
Loondoorbetalingsplicht

​De afspraken, die worden vastgelegd in wet- en regelgeving en in een convenant met verzekeraars, moeten met name kleine bedrijven ontlasten, aldus de voorzitter van MKB-Nederland, namens de drie ondernemersorganisaties. ‘Ondernemers ervaren alle verantwoordelijkheden en verplichtingen rond de loondoorbetalingsplicht nu als een loden last. Het is bovendien een onzeker traject, omdat je als klein bedrijf met weinig ervaring en capaciteit nooit weet of je het 100 procent goed hebt gedaan. Dat alles gaan we met deze afspraken verbeteren, zonder dat daarmee de rechten van de zieke werknemer veranderen.’

Financiële tegemoetkoming

Ondernemers krijgen met ingang van 2021 een financiële tegemoetkoming in de kosten. Minister Koolmees trekt daar op jaarbasis 450 miljoen euro voor uit. Zodra het systeemtechnisch mogelijk is om het onderscheid te maken, krijgen alleen bedrijven tot 25 medewerkers nog compensatie in de vorm van een lagere (Aof-)premie. Belangrijk is ook dat het medisch advies van de bedrijfsarts wettelijk leidend wordt bij de toets op reïntegratie-inspanningen. Tevens krijgen bedrijven meer grip het tweede spoor (reïntegratie buiten het eigen bedrijf) doordat ze kunnen vertrouwen op het advies dat de bedrijfsarts hierover geeft.

Ontzorgverzekering

Vanaf 1 januari 2020 hebben ondernemers de mogelijkheid om een nieuwe, zogenoemde MKB Ontzorgverzekering af te sluiten. Deze vangt het financiële risico van ziekte op, waarbij gecertificeerde professionals de reïntegratie- en andere verplichtingen van de ondernemer overnemen. De polis is Poortwachterproof. Als een ondernemer de adviezen van de professional opvolgt, kan hij ook niet meer worden geconfronteerd met onverwachte loonsancties. Dat risico ligt dan bij de verzekeraar. Bovendien telt langdurig verzuim in het eigen bedrijf minder mee in de hoogte van premie.

Gematigd tevreden

TLN is gematigd tevreden met de gemaakte afspraken. Het resultaat is niet waarop is ingezet, maar is wel een stap in de goede richting. Uiteraard houdt TLN een vinger aan de pols bij de verdere uitwerking van de gemaakte afspraken.