‘LOP’s prima oplossing voor parkeerplaatsentekort’

Voor elke uitgave van het ‘Transport en Logistiek’-magazine schrijft Arthur van Dijk een column over actuele ontwikkelingen in de sector. Deze keer staat het onderwerp ‘overvolle parkeerplaatsen’ centraal.

​​​Onlangs was het wéér raak: overvolle parkeerplaatsen langs de snelweg, vol met vrachtauto’s die soms tot aan de snelweg een plekje hebben gevonden. Ongewenst natuurlijk én ook nog eens erg gevaarlijk. Vluchtstroken, waar de vrachtauto’s ook vaak staan geparkeerd, zijn immers niet bedoeld als parkeerplek, maar als noodzakelijke buffer bij eventuele calamiteiten.

Gelukkig zie ik steeds meer initiatieven om mij heen ontstaan die deze problematiek trachten te verhelpen. Een voorbeeld daarvan is het concept van logistieke ontkoppelpunten, in het kort LOP’s. Dit initiatief haalt de druk op de huidige beperkte capaciteit van de parkeerplaatsen, in ieder geval voor een deel, weg en heeft als bijkomend voordeel dat nieuwe mogelijkheden ontstaan die ook zeer interessant zijn.

In het kort komt het LOP-concept neer op een collegiale uitwisseling van informatie over waar nog ruimte is om opleggers te ontkoppelen, om deze vervolgens voor korte tijd op diezelfde plek neer te zetten. Een LOP kan speciaal voor dit doel zijn gecreëerd, maar het kan ook op het terrein van een transportondernemer of verlader worden georganiseerd. Een digitaal reserveringssysteem vormt de spil van dit verhaal. Aanbieders en gebruikers van ontkoppelpunten kunnen elkaar op deze manier vinden, waardoor ruimte ontstaat om de logistiek in Nederland – en als het even meezit ook in de rest van Europa – beter te organiseren.

Want ga maar na: door te ontkoppelen op LOP’s zal er meer ruimte kunnen ontstaan op de parkeerplaatsen langs de snelweg, wat gevaarlijke situaties zoals hiervoor beschreven gaat voorkomen. Maar LOP’s bieden ook andere mogelijkheden. Zo kan de lading van een low emission truck op een LOP aan de rand van de stad worden overgeladen op een zero emission stadsdistributievoertuig, om daarmee de winkeliers in de binnenstad op duurzame wijze te beleveren.

Een prima oplossing dus, die LOP’s. De komende 6 maanden gaat een aantal koplopers, vervoerders en verladers, het concept testen. Over een halfjaar weten we dan meer. Ik ben er echter nu al van overtuigd dat LOP’s een directe oplossing zijn voor het parkeerplaatsentekort waarmee we nu al te lang kampen.

Arthur van Dijk
Voorzitter TLN